Looveer

Plaats
Buurtschap
Lingewaard
Betuwe
Gelderland

Looveer

Terug naar boven

Status

- Looveer is een buurtschap en tegenwoordig tevens bedrijventerrein in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. T/m 2000 gemeente Huissen.

- De buurtschap Looveer valt, ook voor de postadressen, onder de stad Huissen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam komt van de ligging nabij het veer naar en van het dorp Loo (gem. Duiven).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Looveer ligt O van Huissen en grenst in het O aan de Neder-Rijn en de dorpen Loo en Westervoort.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Door de aanplant van natuurlijk groen kan de stofoverlast die bedrijven uit Looveer veroorzaken in Westervoort, worden ingedamd. Onderzoeksinstituut Alterra geeft het advies om aan de Huissense kant van Looveer groen te plaatsen. Dit omdat de wind meestal van die zijde komt. Door een groenstrook van 5 meter breed kan de wind minder stof van het industrieterrein richting Westervoort blazen. Het voorstel van de onderzoekers is om aan de Westervoortse kant meidoornhagen te planten, die het toch nog overwaaiende stof opvangen. Door groen wordt tevens de aanblik op de bedrijven weggenomen. (2010)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Veerpont Christoffel II vaart dagelijks naar Loo v.v. Voor de tijden zie deze link. Op 10 mei 1867 behaagde het de toenmalige heerser, Zijne Koninklijke Majesteit van Pruissen, om aan Wilhelmus Holtus de altijddurende erfpacht toe te kennen voor het onderhouden van een veerverbinding tussen Huisschen en Loh, zoals Huissen en Loo toen gespeld werden. Hieraan zat wel de voorwaarde verbonden dat de erfpachter, op eigen kosten, een veerhuis moest oprichten aan de Huissense kant van de Rijn van minstens vier gebindten groot, dat ook een gezin moest huisvesten. Bij dat veerhuis moest de erfpachter tevens een magazijn van steenkolen en turf oprichten om de stad Huissen en omliggende streek daarmee te kunnen voorzien. De veerverbinding als zodanig is al veel ouder. Hoe oud precies is niet bekend, maar vermoedelijk was hier al rond 1500 sprake van een roeiboot om mensen over te zetten.

Reactie toevoegen