Loo (Hilvarenbeek)

Plaats
Buurtschap
Hilvarenbeek
Hart van Brabant Kempen
Noord-Brabant

Loo (Hilvarenbeek)

Terug naar boven

Status

- Loo is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Hilvarenbeek.

- De buurtschap Loo valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hilvarenbeek.

- De buurtschap wordt onderscheiden in de delen Groot Loo en Klein Loo.

- De buurtschap Loo heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Tot in de jaren dertig van de 20e eeuw is er alleen sprake van de plaatsnaam 't Loo, die alleen gepositioneerd staat in het N deel. Sindsdien is er sprake van de delen Groot Loo en Klein Loo.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt rond de wegen Groot Loo (voor het N deel) en Klein Loo (voor het Z deel), direct W van de dorpskern van Hilvarenbeek, NNW van het dorp Esbeek. Klein Loo vormt de verbindingsweg vanuit het centrum van Hivarenbeek door de bossen van Rovert naar Poppel (België).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Loo omvat ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft 1 rijksmonument, zijnde de dubbele 18e-eeuwse landarbeiderswoning op Klein Loo 2-4. De woningen liggen op de rand van de bebouwde kom van Hilvarenbeek en het agrarische buitengebied. Op het zanderf voor de woningen vier leilindes. De erfafscheiding aan de straat bestaat uit een beuken- en ligusterhaag. Verder bevinden zich op het erf twee recent vervangen schuren en twee duivenhokken, die niet onder de bescherming vallen. De woning vertegenwoordigt sociaal-historisch belang omdat het gebouw inzicht verschaft in oude woon- en leefomstandigheden van arbeiders op het platteland, terwijl architectuurhistorische betekenis is gelegen in de gave uitwendige verschijningsvorm en in de behouden gebleven indeling (plattegrond) van het pand. In bouwhistorisch opzicht zijn verschillende elementen als waardevol te bestempelen, o.a de authenticiteit van gevelafwerking, constructies en bouwmaterialen. Bijzondere historische belevingswaarden ontleent de landarbeiderswoning aan de situering op de grens van bebouwde kom en het agrarische buitengebied, wat als betekenisvol geldt vanwege de oorspronkelijke functie van de woning. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- "De naam van Boerderijmuseum Grutje (Groot Loo 9) is afgeleid van een van de vroegere bewoners van de uit 1889 daterende langgevelboerderij. Daar waar zij vroeger de koeien met de hand molk en waar de graanschoven werden opgeslagen, is nu het museum gevestigd. Grutje leefde van 1862 tot 1953. Haar levensverhaal staat centraal in het museum. Het gemengde bedrijf van vroeger is een van de onderwerpen die aan bod komen. Er zijn werktuigen en gereedschappen te zien die vroeger ter plekke en in de streek werden gebruikt. Andere bezienswaardigheden zijn o.a. het riet als dakbedekking, huishoudelijke werkzaamheden en de situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In het museum is een kleine tentoonstelling ingericht over de gebeurtenissen ter plekke tijdens de Tweede Wereldoorlog, met name de periode van de bevrijding. Dat was voor Hilvarenbeek op 4 oktober 1944. Voor het Groot Loo, waar Boerderijmuseum Grutje is gevestigd, kwam de bevrijding echter pas op 27 oktober 1944. In die periode lag hier de frontlinie; er zijn toen veel confrontaties geweest tussen de Duitse bezetter en de Geallieerden, met ernstige gevolgen. De expositie is vooral gebaseerd op verhalen van oud-bewoners, die tevens zijn gebundeld in het boek “Het Groot Loo in de frontlinie”, dat (voor 10 euro) in het museum te verkrijgen is.

Het museum is zowel individueel als in groepsverband te bezoeken. Individuele bezoekers zijn op zaterdagen welkom in de maanden april t/m oktober (11.00-16.00 uur). De entree is slechts 2,50 euro. Groepen kunnen het museum op afspraak ook op andere dagen bezoeken (vanaf 10 personen slechts 2 euro per persoon). Er wordt uitleg gegeven over het museum in het algemeen, alsmede over het levensverhaal van Grutje en haar gezin. In groepsverband wordt - indien gewenst - uitgebreidere uitleg gegeven, met name over voedselproductie vroeger en nu. Natuurlijk in combinatie met een bakske koffie en iets lekkers. Combineer je groepsactiviteit met een bezoek aan Grutje en proef het boerenleven van vroeger en nu.

In combinatie met een bezoek aan het museum kan ook een kijkje worden genomen op het huidige landbouwbedrijf. De voornaamste tak is melkveehouderij. Daarnaast wordt op kleine schaal graan geteeld, vleesvee en varkens gehouden. Op het bedrijf wordt de link gelegd tussen vroeger en nu; het nostalgische gemengde bedrijf van vroeger en de gespecialiseerde hedendaagse landbouw. Deze activiteit is alleen op afspraak en met inachtneming van de bedrijfshygiëne (bedrijfskleding). Het is altijd leuk om te zien hoe in het voorjaar de koeien weer naar buiten gaan. Dit vindt rond half april plaats; voor de exacte datum zie onze Facebookpagina.

Vanuit het museum worden ook groepswandelingen georganiseerd door het boerenlandschap. Dit onder leiding van een gecertificeerde IVN-gids. Daarbij komen vele aspecten en wetenswaardigheden van zowel de landbouw als van de natuurwaarden van het landschap ter sprake. Deze wandelingen kunnen in combinatie met museumbezoek plaatsvinden. Afstanden variëren van 4 tot 12 km. Groepsgrootte: maximaal 20 personen. Het museum is ook deelnemer aan het project ‘Museumschatjes’ van de provincie Noord-Brabant. Dit project biedt de mogelijkheid voor de bovenbouw van basisscholen om een museum te bezoeken, waarbij de entreeprijs wordt vergoed. Boerderijmuseum Grutje speelt een hoofdrol in het programma voor de basisscholen. Het thema is ‘voedselproductie, vroeger en nu’. Daartoe wordt bezoek aan het museum aangevuld met informatie vanuit de huidige boerderij activiteiten. In het museum zijn ook boerderijproducten en museumartikelen te koop." Helaas is Boerderijmuseum Grutje eind maart 2020 afgebrand. Wij wensen de eigenaren sterkte met dit verlies en hopen uiteraard voor de eigenaren en voor de fans en potentiële bezoekers van het museum dat de boerderij en het museum weer worden opgebouwd.

Reactie toevoegen