Longerhouw

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

longerhouw_collage.jpg

Longerhouw, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Longerhouw, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Longerhouw straat JD [640x480].JPG

Longerhouw, dorpsgezicht

Longerhouw, dorpsgezicht

Longerhouw dorpsgezicht JD [640x480].JPG

Longerhouw, dorpsgezicht

Longerhouw, dorpsgezicht

Longerhouw

Terug naar boven

Status

- Longerhouw is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De kleine buurdorpen Schettens en Longerhouw werken op veel gebieden samen en delen diverse voorzieningen. Ze worden dan ook als tweelingdorp beschouwd. Formeel, bijv. voor de plaatsnaamborden en de postadressen, zijn het nog wel aparte dorpen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Longerhou.

Terug naar boven

Ligging

Longerhouw ligt WNW van de stad Bolsward en grenst in het N aan de A7.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Longerhouw 10 huizen met 90 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Longerhouw, Schettens en Schraard.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De zaalkerk met vijfzijdige koorsluiting is in 1757 gebouwd ter vervanging van een bouwvallige middeleeuwse kerk. De zadeldaktoren van drie geledingen dateert uit de 13e eeuw. In de toren hangt een klok (1742) van klokkengieter Joan Nicolaus Derck. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. De preekstoel (1757) is voorzien van Bijbelse voorstellingen van Jezus (geboorte, kruisiging, opstanding, hemelvaart en laatste oordeel) omgeven door Lodewijk XV-motieven. In 2018 werd bekend dat de kansel gemaakt is door Gerben Jelles Nauta. Er zijn restanten van een mozaïek met afbeeldingen van een adelaar, hert, lelie, ridder en rozet. Deze restanten zijn afkomstig uit de oorspronkelijke middeleeuwse kerk en dateren uit de 14e eeuw. Ze kwamen tevoorschijn bij restauratiewerkzaamheden in 1985. Het orgel uit 1868 is gemaakt door L. van Dam en Zonen. De kerk valt onder de Protestantse gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw-Wons (afgekort SSLW) (laatstgenoemd dorp is er in september 2019 bij gekomen). Zio verder de uitvoerige pagina met artikelen over Geschiedenis en beschrijving van de kerk.

Terug naar boven

Evenementen

- Tweejaarlijks Dorpsfeest (in de oneven jaren) (weekend in juni), samen met buurdorp Schettens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Longerhouw (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Schettens en Longerhouw op Facebook. - Dorpskrant Viadukt is er van en voor de dorpen Schettens en Longerhouw. De dorpskrant heet zo omdat het viaduct over de A7 de dorpen verbindt (eerstgenoemd dorp ligt N ervan, laatstgenoemd dorp ligt Z ervan).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Longerhouw.

Reactie toevoegen