Loerbeek

Plaats
Dorp
Montferland
Liemers
Gelderland

loerbeek_plaatsnaambord_kopie.jpg

Loerbeek is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Montferland. T/m 2004 gemeente Bergh.

Loerbeek is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Montferland. T/m 2004 gemeente Bergh.

loerbeek_einde_bebouwde_kom_beek_begin_bebouwde_kom.jpg

Er zijn tegenwoordig helaas gemeenten die bij aansluitende bebouwde kommen geen komborden meer plaatsen omdat je niet buiten een bebouwde kom komt. Maar het is wel zo netjes dat je kunt zien welke plaats je verlaat en binnenkomt. Zoals hier. Goed gedaan!

Er zijn tegenwoordig helaas gemeenten die bij aansluitende bebouwde kommen geen komborden meer plaatsen omdat je niet buiten een bebouwde kom komt. Maar het is wel zo netjes dat je kunt zien welke plaats je verlaat en binnenkomt. Zoals hier. Goed gedaan!

loerbeek_osm_kaart.jpg

Het gebied binnen de oranje lijn is het postcodegebied van het dorp Loerbeek. Duidelijk te zien is dat dankzij het postcode'boek' de Z helft van het dorp 'postaal is geamputeerd'. Hoe dat zit lichten we toe onder het kopje Status. (© OpenStreetMap)

Het gebied binnen de oranje lijn is het postcodegebied van het dorp Loerbeek. Duidelijk te zien is dat dankzij het postcode'boek' de Z helft van het dorp 'postaal is geamputeerd'. Hoe dat zit lichten we toe onder het kopje Status. (© OpenStreetMap)

loerbeek_molenromp_molen_van_berntsen.jpg

Loerbeek heeft 3 gemeentelijke monumenten. Een daarvan is deze molenromp van de Molen van Berntsen met toebehoren, welk complex in 2002 tot gemeentelijk monument is benoemd. (© Pim van Tend)

Loerbeek heeft 3 gemeentelijke monumenten. Een daarvan is deze molenromp van de Molen van Berntsen met toebehoren, welk complex in 2002 tot gemeentelijk monument is benoemd. (© Pim van Tend)

loerbeek_tractorpulling_2022.jpg

Hét evenement van het jaar in Loerbeek (naast het carnaval natuurlijk) is de Tractorpulling (laatste weekend in mei).

Hét evenement van het jaar in Loerbeek (naast het carnaval natuurlijk) is de Tractorpulling (laatste weekend in mei).

Loerbeek

Terug naar boven

Status

- Loerbeek is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Montferland. T/m 2004 gemeente Bergh.

- De toenmalige gemeente en/of de toenmalige PTT hebben kennelijk reden gezien om in 1978, bij het ontstaan van het huidige postcodesysteem, voor de postcode en postadressen de grens tussen Loerbeek en het Z buurdorp Beek door de Didamseweg te trekken. Maar dat is de hoofdstraat, de 'dorpsstraat' van het dorp, waardoor de Z kant (oneven nummers), plus de aansluitende bebouwing in de zijstraten, voor de postadressen 'in' Beek ligt. Vermoedelijk had dit postale redenen; het dorp is altijd te klein gebleven voor een eigen postkantoor (en zal ook geen eigen postbode hebben gehad). Beek en Kilder hadden dat wél. Het ligt daarom voor de hand dat de postbode van Kilder t/m de N zijde van de Didamseweg bezorgd zal hebben, en de postbode van Beek t/m de Z zijde van die weg. Maar de ratio ontgaat ons waarom de PTT en/of de toenmalige gemeente het 'Kilderse deel' van het dorp wél (op zich terecht) een eigen postcode en plaatsnaam hebben gegeven en het 'Beekse deel' daar niet ook onder hebben ondergebracht maar - wat ons betreft onterecht - onder buurdorp Beek hebben geschoffeld.

De blauwe plaatsnaamborden (komborden) ter plekke blijken wél conform de geografische en maatschappelijke realiteit te zijn geplaatst, namelijk ter hoogte van de Z parallel aan de Didamseweg lopende Meizoenstraat. Waardoor de bebouwing aan en tussen deze wegen in de praktijk dus wél in Loerbeek ligt, evenals het bedrijventerrein in het NW.

- Het kleine dorp Loerbeek werkt op veel gebieden samen met het grotere Z buurdorp Beek. Zo delen zij veel voorzieningen en zijn er diverse gemeenschappelijke verenigingen (zoals schutterij, voetbalclub, tennisclub, carnavalsvereniging, dorpsraad). Je zou ze dan ook als tweelingdorp kunnen beschouwen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederfrankisch
Loerbea:k.

Oudere vermeldingen
1240 Loberke, 1417 Lobrick. Het gebied zou vroeger ook Bekermark en Beekse Hei hebben geheten. Tussen Loerbeek en het W buurdorp Nieuw-Dijk ligt de buurtschap Heide (rond de Heideweg). Het N buitengebied van het dorp staat in de atlassen vermeld als Beekse Broek, wat op een oorspronkelijk moerassig/drassig gebied duidt.

Naamsverklaring
"De identificatie van de oudste vermelding met dit dorp ontbreekt, de verklaring is onzeker. In 1240 is sprake van een bos in Loberke en oude kaarten vermelden een huis genaamd Lobberich, nu Groot Lobberik. Voorgesteld is de namen Loerbeek en Lobberik op een lijn te stellen en te verbinden met Blerick, Maurik en Varik; het aldus gereconstrueerde Lobboriacum* betekent 'dat wat toebehoort aan de persoon Lobborius*'. Lobberich (Duitsland) gelegen ZO van Kaldenkirchen, 1291 de Lotbruke, is een samenstelling van lot 'aandeel' en broek 'moerassig land'."(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Gekscherend wordt wel eens gezegd dat de mensen in het vlakke land tussen Kilder en Beek er altijd op hebben 'geloerd' om bij Beek te mogen horen.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp (samen met buurdorp Beek) Vlègeldarp.

Terug naar boven

Ligging

Loerbeek ligt WZW van Zevenaar, ZW van Doetinchem, NW van 's-Heerenberg, NNO van Beek, en grenst in het O aan het Bergherbos. Een klein deel van dat bos, met daarin de - onder Landschap etc. beschreven - Keurvorstenheuvel, valt ook nog onder het dorpsgebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Loerbeek heeft ca. 300 huizen met ruim 700 inwoners. Hierin zijn begrepen de aantallen voor het hierboven onder Status, 2e alinea bedoelde gebied dat binnen de bebouwde kom van het dorp ligt, maar postaal onder buurdorp Beek valt. Het postcodegebied van het dorp, dus het onder Status beschreven noordelijke deel van het dorp, heeft ca. 180 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Vuurstenen werktuigjes, die bij opgravingen zijn gevonden, tonen aan dat er reeds rond 2500 v.Chr. een nederzetting is op de grens van Didam en Beek.

Armoe
Uitgezonderd enkele dagen in augustus regent het in 1816 van half mei tot in november vrijwel onafgebroken. De Liemers verandert in een moeras. Ook in Loerbeek gaat de oogst (tarwe, rogge, gerst, aardappelen en tabak) volledig verloren. De schade is onvoorstelbaar, en wordt bovendien nog versterkt door het volledige gebrek aan gras als voedsel voor het vee. Bittere armoede is het gevolg, en mensen moeten zich voeden met voedsel dat onder normale omstandigheden aan varkens wordt gegeven. Ook elders in Europa en de wereld is 1816 een extreem jaar. Naar schatting 200.000 mensen verhongeren in Europa. In veel landen breken voedselrellen uit.

Nadat het gehele jaar 1816 het extreem slechte weer ook in Loerbeek voor enorme problemen zoals honger en armoede heeft gezorgd, verschijnt medio maart 1817 de zon, die zich daarvoor in dertien maanden vrijwel niet heeft laten zien. Het gewone klimaat keert eindelijk weer terug. Pas in de loop van de 20e eeuw hebben wetenschappers vastgesteld dat de tijdelijke klimaatverandering, die de wereld in 1816 kwelt, het gevolg is van de enorme vulkaanuitbarsting van de Tambora op het eiland Sulawesi in de Indonesische Archipel. Aan het begin van de 19e eeuw duurt het maanden tot jaren voordat nieuws van de andere kant van de wereld onze omgeving bereikt, maar ook als men het destijds geweten had, zou niemand een verband hebben gelegd tussen de vulkaanuitbarsting en de tijdelijke klimaatverandering.

Onderwijs
In 1890 telt Beek 775 inwoners waarvan er 79 in Loerbeek wonen. De RK kerk staat in Beek maar de openbare school in Loerbeek. Op deze school zitten dan 107 kinderen waarvan 19 leerlingen van de 'Diemse hei' en 14 uit Kilder. Er zijn 2 onderwijzers en 3 onderwijzeressen. In 1898 komt Henri Vermeulen hier op 18-jarige leeftijd als onderwijzer, waar hij gaat werken onder hoofdonderwijzer A.F. Wevers. In 1910 wordt Vermeulen hoofd van deze school. Dit blijft hij totdat hij in 1925 hoofd wordt van de RK school in Beek. De uit het Limburgse Venray afkomstige Vermeulen (1880-1984) blijft vanaf 1898 zijn hele verdere lange leven wonen en werken in (Loer)beek, waar hij veel betekent voor de dorpsgemeenschap.

Na vanaf 1940 onderwijzeres te zijn geweest in Loerbeek gaat zijn dochter Jo Vermeulen (1917-2010) in 1977 met pensioen. Diverse generaties (Loer)bekers hebben van deze bijzondere vrouw het lezen en schrijven geleerd. In 2006 schenkt zij het overgrote gedeelte van haar familiearchief, waarin vele foto's die een goed beeld geven van het Liemerse platteland aan het eind van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw, aan het Liemersmuseum in Zevenaar. 'Juffrouw' Vermeulen is altijd ongehuwd gebleven en tot kort voor haar dood in het ouderlijk thuis blijven wonen. Als gevolg van bevolkingskrimp* moest de St. Martinusschool in het dorp in 2014 de deuren sluiten. De kinderen uit het dorp gaan sindsdien naar de Kolkstedeschool in Beek, die als gevolg van de fusie is hernoemd in Het Rondeel. Het schoolgebouw, dat uit 1986 dateerde, is door de gemeente verkocht. Het pand is afgebroken. Op het kavel is in 2018 een grote villa in 19e-eeuwse stijl gebouwd.
* In schooljaar 2012-2013 had de school nog 72 leerlingen, in schooljaar 2013-2014 waren het er nog maar 54.

Infrastructuur
In 1891 wordt de weg van Beek naar Loerbeek met slak (sintels uit de ijzerindustrie) verhard. De weg wordt al snel 'Slakweg' genoemd. In 1930 wordt het dorp door de P.G.E.M. (Provinciale Gelderse Electriciteit Maatschappij, voorganger van de NUON) aangesloten op het elektriciteitsnet.

Oorlog
Wim Berntsen, geboren te Loerbeek op 2 augustus 1920, sneuvelt op de Grebbeberg op maandag 13 mei (Tweede Pinksterdag) 1940 op 19-jarige leeftijd. Als oudste van de 9 kinderen van het molenaarsgezin Berntsen is hij voorbestemd zijn vader als molenaar op te volgen, maar het lot beslist anders... Op 2 oktober 1944 worden Hein Thuis uit het dorp en Toon Bosman uit buurdorp Beek door een vliegtuigkogel getroffen. Hein Thuis is op slag dood en Bosman overlijdt een dag later aan zijn verwondingen. Ze waren op weg om bij Zevenaar voor de Duitsers loopgraven te graven, wanneer ze bij Didam door een vliegtuig worden beschoten. Op 7 oktober 1944 wordt in de verre omtrek de lucht donker tijdens het vreselijke geallieerde bombardement op Emmerich, dat binnen een uur voor 97% verwoest wordt door honderden Lancasters van de Royal Air Force. Meer dan 2.400 gebouwen worden daarbij getroffen en er vallen vele honderden doden. Ook in Beek en Loerbeek is de luchtdruk van de ontploffende bommen duidelijk te voelen en overal dwarrelen stukjes papier door de lucht.

Tijdens een razzia op 24 oktober 1944 in Enschede worden enkele duizenden mannen door de Duitsers opgepakt en op transport gesteld naar 's-Heerenbergh en omgeving, waar ze moeten werken aan de Duitse verdedigingslinie, de zogeheten Westwall. Na de oorlog betuigen deze dwangarbeiders hun dank aan de lokale bevolking. Zo verschijnt op 31 augustus 1945 een dankbetuiging van deze Westwallarbeiders, die in Loerbeek ondergebracht zijn geweest. Op 26 maart 1945, luttele dagen voor de bevrijding, wordt Marietje Hasenbrink lopend op weg naar huis in het dorp dodelijk getroffen door een mitrailleursalvo uit een geallieerd vliegtuig. Op 1 april 1945, eerste paasdag, komt met de komst van de Canadezen ook voor dit dorp een eind aan een oorlog.

Op 11 juli 1949 wordt de 21-jarige soldaat Jo Bod uit Loerbeek in de omgeving van Magelang op Midden-Java vermist. Zijn lichaam wordt nooit meer gevonden en als overlijdensdatum wordt 11 juli 1949 aangehouden. Jo Bod is gesneuveld kort voordat in augustus 1949 een eind komt aan de gevechten tussen Nederlandse soldaten en Indonesische nationalisten. In december 1949 erkent Nederland de soevereiniteit van Indonesië.

Horeca
- Geschiedenis van de horeca in Loerbeek, middels een 'virtuele kroegentocht'.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Starterswoningen
In 2014 zijn in Loerbeek 6 starterswoningen gerealiseerd.

Nieuwbouw Mr. Vermeulenstraat
"Om in de eigen woonruimtebehoefte te voorzien zijn aan de zuidkant van de lintbebouwing van Loerbeek 21 woningen gerealiseerd. De ontwikkeling betreft een 2e fase van woningbouwontwikkeling aan de Mr. Vermeulenstraat. Het gebied had voorheen een agrarische functie en was in gebruik als weiland. Om de gewenste woningbouw mogelijk te maken was een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Om een gevarieerd en divers woonmilieu te krijgen, zijn verschillende typen woningen gebouwd. Het woningprogramma ziet er als volgt uit: vrijstaand 2x, twee-onder-een-kap 4x, drie-onder-een-kap 6x, rijwoningen 9x. Langs de gebogen ontsluitingsweg komt een groene zone die structuur en kwaliteit geeft aan het nieuwe woongebied. De groene scheg, centraal gelegen in het stedenbouwkundig plan, zorgt voor een open verbinding tussen de woonhof en het landelijke gebied. In deze groene scheg is een speelruimte gemaakt. Bomen, die op verschillende plekken in het gras zullen staan, zullen de groene uitstraling van het woonhof versterken." (bron: Bestemmingsplan)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Gemeentelijke monumenten
- Loerbeek heeft 3 gemeentelijke monumenten, zijnde de boerderij op Haspelweg 2, het woonhuis (voormalige boerderij) op Doetinchemseweg 9 en de molenromp met motorhuisje als restanten van de Molen van Berntsen op Doetinchemseweg 4. In het karakteristieke motorhuisje heeft een dieselmotor gedraaid om elektriciteit op te wekken. In 1841 laat Johannes F. Boubaij hier een molen bouwen. In de nacht van 8 op 9 april 1842 brandt deze molen af. Boubaij wordt ervan verdacht de molen zelf in brand te hebben gestoken - of in brand te hebben laten steken - om van de verzekering geld te ontvangen.

Op de plaats van de uitgebrande molen laat Johannes Wilhelmus ten Benzel in 1844 opnieuw een molen bouwen, nadat hij hiervoor in april van dat jaar goedkeuring had gekregen van de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken, en van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Aan deze goedkeuring was een bezwaarprocedure voorafgegaan, waarin de rentmeester van Huis Bergh bezwaar tegen de bouw had aangetekend. Hij was van mening dat er in Bergh en omliggende gemeenten al voldoende windmolens waren. De kosten van de bouw en het onderhoud van de nieuwe molen zouden niet opwegen tegen het voordeel dat de inwoners van Beek en omgeving ervan zouden hebben. Huis Bergh zou schade lijden omdat de grafelijke molens minder te malen zouden hebben. Bovendien zou de controle door het Rijk op het malen onnodig bemoeilijkt worden, temeer daar de nieuwe molenaar zou proberen klanten van de grafelijke molens weg te lokken door bepaalde voordelen aan te bieden. Deze bezwaren hebben de bouw van de molen niet kunnen tegenhouden.

Door een brand in 1922 wordt de molen ernstig beschadigd. De schade als gevolg van de brand is nimmer volledig hersteld, en men gaat na 1922 verder malen op motorkracht. Molens worden soms naar de (huidige of laatste) eigenaar genoemd. Vandaar dat deze molen aanvankelijk bekend stond als Molen Ten Benzel, en tegenwoordig als Molen van Berntsen, naar de latere eigenaren, de familie Berntsen. In 2002 zijn de molenromp en het naastgelegen motorthuisje benoemd tot gemeentelijk monument, ondanks bezwaren van de toenmalige, in 2005 overleden eigenaar Harry Berntsen, die naast het complex woonde. Het molencomplex is al tientallen jaren verhuurd aan de Wehlse tak van de familie Berntsen. Eigenaar Hans Berntsen van Berntsen Mengvoeders Wehl / Loerbeek, die ook een bedrijf heeft aan de Kelderlaan in Wehl (Meerenbroek), zegt best voor het conserveren van het oude te zijn.

"Maar niet voor deze waardeloze oude stomp, die toch nooit meer iemand wil opbouwen. De molen is in de jaren zeventig afgebrand en dit is alles wat ervan over is." Wind en regen hebben vrij spel, want de Loerbeekse molen is van boven open. Dat betekent ook, dat de gemetselde stenen elke winter verder kapot vriezen. "Het wordt straks nog gevaarlijk eromheen te lopen", aldus Berntsen. Hij vindt bovendien dat hij in zijn bedrijfsvoering beperkt wordt. De molen is helemaal ingebouwd met schuren en de mengvoederhandelaar had plannen het een en ander af te breken om er een mooie, nieuwe schuur neer te zetten. "We moeten de boel hier eens opruimen. En zo denkt tante Riet er ook over", vertolkte Harry Berntsen zijn mening en die van zijn zus Riet, die in hetzelfde huis woonde. Maar de plannen van de familie hebben dus geen doorgang gevonden, vanwege de toekende monumentenstatus. (bron: Berghapedia)

Smederij
Voor één Loerbeekse bezienswaardigheid moet je naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem; in 1992 is namelijk de smederij uit 1907 die aan de Didamseweg in Loerbeek heeft gestaan, afgebroken en in Arnhem weer opgebouwd, inclusief inventaris. De smederij is voorzien van speciale 'explosieramen' die automatisch openklappen in geval van een ontploffing, en heeft onder de vloer een opslagruimte voor carbid, dat voor het lassen noodzakelijk is. Het geheel is nog in werkende staat, er worden ook regelmatig demonstraties mee gegeven. Onder de link zie je daar een voorbeeld van. - Foto smederij in Openluchtmuseum. Voor het pand staat een travalje. Dat is een stellage waarin een paard kon worden bevestigd, zodat de hoefsmid de hoefijzers van het paard kon aanbrengen of vervangen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Carnaval
- Carnavalsvereniging De Dösvlègels organiseert jaarlijks de carnavalsgerelateerde activiteiten in Vlègeldarp (Beek en Loerbeek). Rondom carnaval zijn tal van vrijwilligers druk in de weer om te zorgen voor een geweldig feest. Zo organiseren ze o.a. een Pronkzitting (11-11), Prinsenbal, Olde Wievenbal, Schoolcarnaval, Jeugddisco, Wagenbouwersfeest, Kafbal, Rosenmontag Optocht, Dweildinsdag en natuurlijk het Haringhappen. Ook wordt jaarlijks een bezoek gebracht aan de ouderen in de verzorgingshuizen, zieken en gehandicapten en zijn ze graag aanwezig bij de Kruusrakkers tijdens hun carnavalsavond.

Tractorpulling
- Tractorpulling Loerbeek (laatste weekend van mei, in 2022 voor de 30e keer). "Met de komst van steeds meer 'grote jongens' zijn we uit ons jasje gegroeid en in 2016 vanuit Didam verhuisd naar een nieuw terrein aan de Loerbeekseweg. Dit is mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers en sponsoren", aldus de organisatie. Bij een truck- en tractorpullingwedstrijd moeten de deelnemers met hun voertuig een zware sleepwagen over een zo groot mogelijke afstand verplaatsen. Tijdens een ‘pull’ verplaatst het gewicht van de sleepwagen zich, zodat de truck of tractor steeds harder moet werken om de wagen voort te slepen. Wie de sleepwagen na 100 meter over de finish trekt, behaalt een ‘full pull’ en plaatst zich voor de finale.

O.a. de volgende klassen verschijnen aan de start: Two Wheel Drive, Mini Unlimiteds, Super Sport Trucks, Light Modifieds, Unlimiteds, Superstocks, Super-Sport 3,4 ton, 3,6 ton en 4,5 ton. Naast de wedstrijden zijn er die middag nog meer activiteiten. Zo is er naast het wedstrijdspektakel een speciaal kinderdorp met een echte minisleepwagen, waarmee er ook voor de kinderen een heuse pullingwedstrijd is. De wedstrijden worden gehouden met (zelf meegebrachte) gazonmaaiers. Verder zijn er springkussens, een traptrekkerparcours en een elektrische minikranen. De grote machines kunnen van dichtbij worden bekeken en in het rennerskwartier kunnen de rijders worden aangesproken. Ook staat er een feesttent. Een niet-alledaags gezicht is dat voor de sleep en de baanverzorging maar liefst ca. 30 Claas tractoren e.d. worden ingezet van de firma Kamps de Wild uit Didam, die daarvoor in colonne van Didam naar Loerbeek rijden (en na afloop ook weer terug natuurlijk).

Voor een indruk van hoe het er aan toegaat, zie de videoreportages Tractorpulling Loerbeek van eerdere jaren. Het terrein is open vanaf 14.00 uur, de wedstrijd start om 16.00 uur. De verwachting is rond 00.00 uur klaar te zijn. Entree voor volwassen €17,50 (in de voorverkoop €16,00). Kinderen van 6 tot 12 jaar €7,50. Kinderen tot 6 jaar hebben gratis toegang.

Kermis
- Kermis samen met buurdorp Beek (gedurende 4 dagen eind augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
De hieronder beschreven O van Loerbeek gelegen Keurvorstenheuvel maakt deel uit van de Montferlandse Toppen Wandelroute. "Deze 42 km lange grensoverschrijdende knooppuntenroute verbindt 18 heuvels in het Bergherbos en Eltenberg met elkaar. De toppen zijn de uitgangspunten van spannende en gevarieerde wandelingen. Door middel van knooppunten kun je kiezen voor secties van de route, maar door haar lengte is de wandelroute ook een prima basis voor meerdaagse arrangementen. De hele route is voorzien van bebording en kan in twee richtingen gelopen worden. Het idee achter de route is om al wandelend de 18 ‘Toppen’ van Montferland aan te doen. Elke top heeft een naam en een verhaal. Wetenswaardigheden over het unieke gebied wat zich voor het oog van de wandelaar ontrolt, worden op elke top gecommuniceerd, door middel van een QR-code op bordjes die je kunt scannen met een smartphone. En voor wie niet de volle 42 km wil of kan lopen zijn er middels knooppunten kortere routes af te leggen, zowel linksom als rechtsom."

Keurvorstenheuvel
"De O van Loerbeek in het Bergherbos gelegen Keurvorstenheuvel, die onder het dorpsgebied van genoemd dorp valt, is met een hoogte van ca. 80 meter een van de hoogste heuvels in het Bergherbos. Over de naamgeving van de Keurvorstenheuvel is niet veel met zekerheid bekend, maar men kan ervan uitgaan dat dit stuk bos eigendom is geweest van een van de Duitse Keurvorsten die ondermeer in Kleef zitting hadden.

Vanaf de Keurvorstenheuvel heb je grote kans om een havik te spotten. De havik is een roofvogel die een spanwijdte van 70 cm lang kan bereiken. Omdat de havik relatief snel is, zijn zijn hoofdprooien duiven en vlaamse gaaien. Maar ook eksters en andere kraaiachtigen vormen voor hem een niet te versmaden hapje. In een bosterrein met veel dekking jaagt de havik vanaf een zitplaats of vanuit een lage vlucht om zijn prooi te verrassen. Hij kan daarbij snelheden van wel 80 km/h ontwikkelen. Als er jongen uitgebroed worden zal een moederhavik er niet voor terugdeinzen om zelfs mensen aan te vallen, een fenomeen waar de laatste jaren al diverse joggers en wandelaars zelf getuige van waren.

Ook de raaf voelt zich thuis rond de Keurvorstenheuvel. Deze kraaiensoort is veel groter dan de gewone zwarte kraai en de roek. Hij kan wel een spanwijdte tot 1,20 meter bereiken. Raven zijn daarbij ook zeer intelligente dieren. Het is bekend dat ze gereedschap gebruiken, zoals stokjes, om insecten uit holen te peuteren of stenen om noten te kraken. Ook kan hij goed geluiden imiteren. Veel boerenkinderen hadden vroeger een raaf als huisdier. Het is een alleseter maar leeft vooral van kleine knaagdieren, insecten en larven. Maar ook jonge vogels staan op zijn menu." (bron: VVV Montferland)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Loerbeek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Beek - Loerbeek zet zich in voor de leefbaarheid, veiligheid en het welzijn van de inwoners van deze dorpen. Daartoe onderhouden ze contacten met gemeente, politie en andere relevante instanties, en geven ze gevraagd en ongevraagd advies. Onderwerpen kunnen worden aangedragen door inwoners, door de gemeente, of worden op eigen initiatief op de agenda gezet. Naast de gemeente en de politie onderhoudt de dorpsraad ook contacten met allerlei verenigingen. Wil je een onderwerp op de agenda van de Dorpsraad zetten dan ben je van harte welkom om dat te doen. Je wordt dan uitgenodigd voor het inloopuur (voorafgaand aan de bestuursvergadering). Je moet wel een inwoner van een van de dorpen zijn of een organisatie uit een van de dorpen vertegenwoordigen. Wij behandelen alleen onderwerpen die van algemeen belang zijn (dus geen gevallen die zich beperken tot een individu)."

- Zorg: - Zorgboerderij De Hettenheuvel in Loerbeek is een zelfstandige organisatie die begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problemen, autistische stoornis, dementiële problemen, en mensen die niet volledig in de maatschappij mee kunnen komen. Zij kijken niet naar de belemmeringen maar gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers. Dit stimuleren ze en bereiken ze door positief en complimenteus om te gaan met de deelnemers. Zij vergroten hierdoor het zelfvertrouwen en de sociale ontwikkeling. Ze bieden mogelijkheden tot werken, leren, dagritme, omgaan met dieren en de natuur, creëren van sociale contacten en bieden vele creatieve activiteiten.

Zij vinden het belangrijk dat de deelnemers eigen initiatief tonen en ideeën inbrengen. Bij de kinderen ligt de nadruk op het ontwikkelen van sociale contacten en het leren omgaan met het dagritme. Dit doen ze door structuur te bieden en door samen activiteiten te ondernemen en het spelen te stimuleren. De activiteiten die ze organiseren vinden vooral rondom de boerderij plaats, waarbij buiten en de dieren een belangrijke rol spelen. Ze hebben respect voor elkaars mogelijkheden en zorgen dat iedereen een eigen plek vindt op de boerderij waar hij of zij zich veilig en prettig voelt.

Reactie toevoegen