Lioessens

Plaats
Dorp
Dongeradeel
Fryslân

lioessens_collage.jpg

Lioessens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lioessens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

morra_en_lioessens_collage.jpg

De kleine dorpen Morra en Lioessens werken op veel gebieden samen, de inwoners beschouwen hun dorpen dan ook als tweelingdorp Morra-Lioessens, of op zijn Fries Moarre-Ljussens. (© Jan Dijkstra, Houten)

De kleine dorpen Morra en Lioessens werken op veel gebieden samen, de inwoners beschouwen hun dorpen dan ook als tweelingdorp Morra-Lioessens, of op zijn Fries Moarre-Ljussens. (© Jan Dijkstra, Houten)

Lioessens.JPG

Lioessens van ver gezien.

Lioessens van ver gezien.

Lioessens..JPG

Plaatje van een dorp dat Lioessens.

Plaatje van een dorp dat Lioessens.

Lioessens (2).JPG

De Hervormde kerk van Lioessens.

De Hervormde kerk van Lioessens.

Lioessens

Terug naar boven

Status

Lioessens is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Ljussens.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Lioessens ligt in de Z nabijheid van de Waddenzee en ligt verder Z van de dorpen Paesens en Moddergat, W van het dorp Oostmahorn en het Nationale Park Lauwersmeer, WNW van het dorp Anjum, N van het dorp Morra, NO van de dorpen Metslawier en Niawier, O van het dorp Oosternijkerk en ZO van de dorpen Nes en Wierum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Lioessens 70 huizen met 439 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De dorpen Morra en Lioessens hebben de krachten gebundeld bij het project ‘It Nije Doarp Moarre Ljussens’. Zij willen samen verder op weg naar zoveel mogelijk zelfvoorzienende dorpen. Om dit te bereiken hebben ze drie werkgroepen opgericht die elk met hun eigen thema aan het werk zijn. De thema’s zijn: energie, wonen en zorg. Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lioessens heeft 3 rijksmonumenten.

- Gereformeerde Kerk Lioessens.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute rond Morra en Lioessens (6 km).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - De site van en over Morra en Lioessens is een recent initiatief in het kader van het project ‘It Nije Doarp Moarre Ljussens’ (waarvoor zie verder bij Recente ontwikkelingen).

- Onderwijs: - Basisschool De Griffel.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lioessens.

Reactie toevoegen