Lingewaal

Voormalige gemeente
West Betuwe
Betuwe
Gelderland

Lingewaal

Terug naar boven

Status

- Lingewaal is een voormalige gemeente in de province Gelderland, in de streek Betuwe.

- De gemeente Lingewaal is in 1986 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Asperen, Herwijnen, Heukelum en Vuren. Bijzonder is dat de gemeenten Asperen en Heukelum (met in laatstgenoemde gemeente ook het dorp Spijk) t/m 1985 onder de provincie Zuid-Holland en de streek Vijfheerenlanden vielen, en in 1986 dus zijn verhuisd naar de provincie Gelderland en de streek Betuwe.

- Naast de in de vorige alinea genoemde 4 dorpen omvatte de gemeente Lingewaal verder nog het dorp Spijk en de buurtschappen Benedeneind, Boveneind, Friezenwijk, Kerkeneind, Leuven en Vogelswerf. In totaal zijn dit 5 dorpen en 6 buurtschappen.

- De gemeente Lingewaal is in 2019 opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente West Betuwe.

- Wapen van de voormalige gemeente Lingewaal.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Lingewaal lag in het ZW van de provincie Gelderland en grensde in het W aan de provincie Zuid-Holland. De A15 liep centraal door de gemeente, en de gemeente was gelegen tussen de rivieren de Linge in het N en de Waal in het Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Eind 2018, dus vlak voor haar opheffing, heeft de gemeente Lingewaal ca. 4.400 huizen met ca. 11.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de kernen in de voormalige gemeente Lingewaal, kun je terecht bij Historische Vereniging De Heerlijkheid Vuren.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lingewaal (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Lingewaal.

- Zorg en welzijn: - Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Lingewaal vindt het belangrijk dat mensen samen met hun naasten de laatste fase van hun leven thuis kunnen doorbrengen. Om dit mogelijk te maken verzorgen zij hiervoor de ondersteuning. Het verlenen van hulp thuis gebeurt door middel van ondersteuning en ‘nabij zijn’ van zieken en hun naasten in de laatste levensfase. Hun zorgvuldig opgeleide vrijwilligers vervangen niet de professionele zorg, maar zijn aanvullend. Als er professionele hulp van bijvoorbeeld de huisarts en thuiszorg aanwezig is, blijft dat gewoon doorgaan. Ze helpen bij de persoonlijke verzorging van de ongeneeslijk zieke, zolang dit geen medische of verpleegkundige handelingen betreft, en bieden een luisterend oor en een wakend oog door er gewoon ‘te zijn’.

Ondersteuning kan worden ingezet om je naasten even op adem te laten komen, of om je gelegenheid te geven aandacht te besteden aan andere zaken die voor jou van belang zijn. Je hebt daarbij de gelegenheid om iets te doen met een buitenstaander en eventueel te praten over aspecten die voor naasten soms best lastig zijn.

Reactie toevoegen