Lijnden

Plaats
Dorp
Haarlemmermeer
Noord-Holland

Lijnden

Terug naar boven

Status

Lijnden is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Lijnden is genoemd naar Frans Godert baron van Lynden van Hemmen (1761-1845) die in 1821 een plan had geschreven voor de droogmaking van het Haarlemmermeer.

Terug naar boven

Ligging

- Lijnden ligt in het N van de Haarlemmermeer, tussen Zwanenburg in het NW en Badhoevedorp in het ZO. Het dorp kent overwegend lintbebouwingen: aan de Ringdijk van de Haarlemmermeer (die ter plekke Lijnderdijk en Akerdijk heet), de Hoofdweg en de Raasdorperweg, met een kleine kern rond de Nieuwerkerkerstraat.

- Het dorp wordt doorsneden door de Hoofdvaart (langs de Hoofdweg). Dat blijkt in praktische zin een scheidslijn in het dorp: wie W daarvan woont, gaat in Zwanenburg naar winkels en school, wie O daarvan woont is meer op Badhoevedorp georiënteerd. Het dorp wordt ook doorsneden door de A9 en door de parallel daaraan lopende provincialeweg N232 (Schipholweg). In het W grenst het dorp aan de A5 en in het Z aan Schiphol. In het O van dorp ligt bedrijventerrein Lijnden-Oost, tegenwoordig ook wel Airport Business Park Lijnden geheten. Het dorp wordt dus doorsneden door en omringd door infrastructuur. Het wordt ook nog gefronteerd met laag overvliegende vliegtuigen van Schiphol, die formeel hun route een paar graden zouden moeten verleggen waardoor het dorp er minder last van heeft. In de praktijk schijnt dat er niet echt van te komen (aldus de Dorpsraad).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Lijnden heeft ca. 350 huizen met ca. 830 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Lijnden had het grootste gemaal van de Haarlemmermeer en was eigenlijk ook bestemd om, net als Hoofddorp en Nieuw-Vennep, een van de 'hoofddorpen' van de Haarlemmermeer te worden. Hier verrees 'School 1' van de polder, en ook de eerste RK kerk van de Haarlemmermeer. Toch is het dorp altijd betrekkelijk klein gebleven. Winkels zijn er nauwelijks meer. Er zijn nog een bloemist, een copyshop, een aspergekwekerij en een boerderijwinkel. Voor de dagelijkse boodschappen zijn de inwoners op de buurdorpen Badhoevedorp en Zwanenburg aangewezen. Zie verder de pagina Geschiedenis van Lijnden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige RK Sint Franciscus van Saleskerk (Schipholweg 641) is in 1859 gebouwd naar ontwerp van architect Theo Molkenboer. Het is een zaalkerk. Het was de eerste katholieke kerk in de Haarlemmermeerpolder. In 2002 is de kerk aan de eredienst onttrokken. De katholieken van Lijnden vallen nu onder de parochie van Badhoevedorp. Het orgel van L. Ypma & Co. uit 1909 is in 2008 in gebruik genomen door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Voorhof in Franeker. De kerk en de naastgelegen pastorie uit 1863 (Hoofdweg 121) zijn de enige gemeentelijke monumenten van het dorp. In 2008 zijn de kerk en pastorie van herontwikkeld tot kantoorruimten. De buitenkant van de gebouwen is hierbij in oorspronkelijke staat gerestaureerd.

- Het in 1868 gerealiseerde houten gebouw op Hoofdweg 110 was bedoeld als evangelisatiepost, maar de dominee van Hoofddorp wilde een deel van het gebouw ook als weeshuis inrichten. De naam Geloof en Liefde - die ook op het huidige kerkgebouw staat - verwijst naar het liefdevol opnemen van weeskinderen. Als weeshuis heeft het gebouw echter nauwelijks gefunctioneerd. In 1935 is het pand afgebroken en opgevolgd door het huidige pand. Het is een ontwerp van architect L. Kraak te Hoofddorp. De kosterswoning ligt rechts van de kerk en is ermee verbonden met een gang. Na de periode als evangelisatiepost werd deze kerk in 1944 samen de Hervormde kerk van Badhoevedorp één zelfstandige Hervormde gemeente. Van 1961 t/m 1968 was de Hervormde gemeente te Lijnden geheel zelfstandig om daarna weer met Badhoevedorp tot één Hervormde Gemeente te worden samengevoegd. In 2001 is de kerk aan de eredienst onttrokken. De belangrijkste kerkelijke voorwerpen zijn overgebracht naar de Pelgrimskerk te Badhoevedorp.

- Gemaal De Lynden* in Lijnden is, naar ontwerp van J.A. Beijerinck, gerealiseerd in 1849, als een van de 3 gemalen - en ook de grootste van de 3 - die van 1849-1852 het Haarlemmermeer heeft drooggepompt en daarmee de basis heeft gelegd voor de huidige Haarlemmermeerpolder. Het is het enige rijksmonument van het dorp. Oorspronkelijk zag De Lynden er precies zo uit als Gemaal Cruquius, maar toen de stoommachine vervangen werd door elektrisch- en dieselmotor aangedreven pompen zijn er vleugels aangebouwd. Het gemaal is in 2005 buiten gebruik gesteld en vervangen door een nieuw gelijknamig gemaal. BOEi, de maatschappij die zich inzet voor behoud en exploitatie van industrieel erfgoed, heeft het gemaal in 2012 verworven. Een jaar later startte BOEi de eerste fase van de restauratie. Met subsidie van de provincie Noord-Holland en een bijdrage van de BankGiro Loterij zijn het voormalige ketelhuis en het pompgebouw gerestaureerd. Hoewel het gemaal er op het eerste gezicht goed bij stond, was er veel achterstallig onderhoud. In 2015 is de restauratie van het gemaal gereed gekomen. Het complex is in dat jaar herbestemd tot restaurant.
* Hier vind je alle technische details van het gemaal.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Lijnden, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Op dit platform kun je informatie delen met andere mensen die geïnteresseerd zijn in wat er speelt in en rondom Badhoevedorp, Lijnden en Nieuwe Meer. Je vindt er onder meer een dorpsagenda, een rubriek 'vraag en aanbod', en een overzicht van organisaties en projecten.

- Nieuws: - Dorpskrant De Boeselijn (5x per jaar) voor de kernen Boesingheliede en Lijnden is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Nieuws uit Lijnden op de site HCnieuws.nl.

- Belangenorganisatie: - De in 1961* opgerichte Dorpsraad Lijnden en Boesingheliede heeft tot doel het bevorderen van het welzijn van de inwoners van deze kernen, dat wil zeggen het voorzien in de in deze kernen levende wensen en behoeften op het terrein van cultuur, vrijetijdsbesteding, jeugdwerk en het exploiteren van een sociaal-culturele voorziening (de laatstgenoemde taak is in 2017 overgedragen aan Stichting Maatvast). Dat doen ze door o.a. het leggen en onderhouden van contacten met instanties, organisaties, instellingen en personen, adviseren en voorlichting geven. Met de gemeente Haarlemmermeer is intensief overleg op allerlei niveaus. De Dorpsraad heeft afgevaardigden in enkele overlegorganen. Daarnaast is er jaarlijks een schouw waar de Dorpsraad bij betrokken is om lokale pijnpunten onder de gemeentelijke aandacht te brengen. Ook is er ad hoc overleg met de Gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord.
* Zie hier het filmpje viering 50-jarig bestaan Dorpsraad 2011.

- Dorpshuis: - Dorpshuis de Vluchthaven (Schipholweg 649) wordt beheerd door Stichting Maatvast en fungeert als dependance van het nabijgelegen Dorpshuis Badhoevedorp. De locatie is erg geschikt voor het organiseren van activiteiten door buurtbewoners, verenigingen en cursusleiders. In de grote zaal van het dorpshuis is een verhoogd podium, met coulissen en een kleedruimte. Diverse verenigingen uit de buurt weten de Vluchthaven te vinden; zo heeft Pétangue Lijnden er een vaste stek, met buitenbanen en overdekte banen.

- Toneel: - "Dorpshuis De Vluchthaven is onder meer de thuisbasis van Toneelvereniging Genesius, een gezellige toneelvereniging met een hoge familiesfeer. De vereniging heeft zo’n 20 leden, die elke dinsdagavond bij elkaar komen om te repeteren. Het genre is vooral kluchten en blijspelen. Voor nadere informatie kun je terecht bij Ben Sulman (bensulmann@yahoo.com) en Annet Meijer (annet.m@quicknet.nl)."

- Sport: - "Vereniging Petanque Lijnden is opgericht in 1996 en telt ca. 60 leden. De vereniging beschikt, op onze vaste speellocatie op Schipholweg 649, over 18 buitenbanen en 10 binnenbanen. De vereniging stelt zich tot doel de Jeu de Boules sport te bevorderen in de Haarlemmermeer en omgeving. Daarvoor is de vereniging aangesloten bij de Jeu de Boules bond NJBB, van waaruit diverse competities worden georganiseerd. De aangesloten verenigingen komen o.a. uit Haarlem, Nieuw-Vennep, Alphen aan den Rijn, Lisse, Zandvoort, Bodegraven en Roelofarendsveen.

Het spel Jeu de Boules is een populaire sport geworden voor jong en oud en geschikt voor alle leeftijden. Heb je ook tijdens je vakantie of op andere wijze kennis gemaakt met Jeu de Boules en wil je het zelf eens proberen, kom dan gerust eens bij ons langs en speel een keer mee. Er zijn drie verschillende speeldagen: dinsdagavond van 19:30-22:30 uur, donderdagmiddag van 13:30-17:00 uur en zaterdagmiddag van 13:30-17:00 uur. Je bent van harte welkom en wij geven je graag verdere informatie. Je zult snel tot de ontdekking komen dat het niet alleen een balletje in de richting van de but gooien is, maar dat ook vaardigheid, techniek en concentratie een grote rol spelen. Mocht je nog vragen hebben bel dan gerust naar een van onze bestuursleden. Telefoonnummers vind je op de site. Ook kun je je vraag via de mail aan ons stellen (info@petanquelijnden.nl)."

Reactie toevoegen