Lieveren

Plaats
Dorp
Noordenveld
Drenthe

lieveren_liever_glasvezel.png

Rond 2017 is men volop bezig om in grote delen van het buitengebied van Drenthe snelle glasvezelverbindingen te realiseren. Onder het motto 'Liever Glasvezel' is ook de kleine kern Lieveren eind 2017 van een glasvezelverbinding voorzien.

Rond 2017 is men volop bezig om in grote delen van het buitengebied van Drenthe snelle glasvezelverbindingen te realiseren. Onder het motto 'Liever Glasvezel' is ook de kleine kern Lieveren eind 2017 van een glasvezelverbinding voorzien.

Lieveren-MSD-20110329-230473.jpg

De bebouwing van het esdorp Lieveren is geconcentreerd rond een rondlopende brinkweg, Centrum genaamd, al is een echte brink niet meer aanwezig.

De bebouwing van het esdorp Lieveren is geconcentreerd rond een rondlopende brinkweg, Centrum genaamd, al is een echte brink niet meer aanwezig.

Lieveren-MSD-20110329-230466.jpg

Binnen de bebouwde kom van het dorpje Lieveren is de max. snelheid 30 km/uur. En terecht natuurlijk; door zo'n prachtig dorpje moet je ook helemaal niet sneller wíllen rijden!

Binnen de bebouwde kom van het dorpje Lieveren is de max. snelheid 30 km/uur. En terecht natuurlijk; door zo'n prachtig dorpje moet je ook helemaal niet sneller wíllen rijden!

Lieveren-MSD-20110329-230469.jpg

Nog beter: pak de fiets of de benenwagen om de mooie stulpjes in het dorpje Lieveren op je gemak te kunnen bekijken. In 2011 is het dorpsommetje Rond Om Lieveren gerealiseerd, dat je langs alle mooie plekjes door het dorp en omgeving leidt.

Nog beter: pak de fiets of de benenwagen om de mooie stulpjes in het dorpje Lieveren op je gemak te kunnen bekijken. In 2011 is het dorpsommetje Rond Om Lieveren gerealiseerd, dat je langs alle mooie plekjes door het dorp en omgeving leidt.

Lieveren-MSD-20110329-230471.jpg

Een van de vele monumentale panden in esdorp Lieveren.

Een van de vele monumentale panden in esdorp Lieveren.

Lieveren-MSD-20110329-230474.jpg

Bij de introductie van het postcodeboek in 1978 heeft het dorp Lieveren nog altijd geen straatnamen, alleen huisnummers. Een jaar later krijgt het dorp alsnog straatnamen.

Bij de introductie van het postcodeboek in 1978 heeft het dorp Lieveren nog altijd geen straatnamen, alleen huisnummers. Een jaar later krijgt het dorp alsnog straatnamen.

Lieveren

Terug naar boven

Status

Lieveren is een esdorp in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Roden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermedingen
In 1480 duikt de naam Tho Liveren op, in 1490 Lijver Holt en in 1531 Lijveren.

Naamsverklaring
De naam is vermoedelijk afgeleid van ‘bij de lieden van de persoon Livere of Libheri. In geslachtsnamen als Lievering of Lijfering vinden we dit nog terug. Het zou dan afgeleid zijn van het nabijgelegen Lieverder Bosch, het bos van de desbetreffende familie.

Bij- en spotnamen
Schimpnaam voor de inwoners: Melksikken (kleine boeren met 'arbeiderskoeien').

Terug naar boven

Ligging

Lieveren ligt ca. 2,5 km ZO van Roden, ZW van Peize en Altena en N van Langelo en Norg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lieveren 19 huizen met 93 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Reeds in de vroege middeleeuwen ontstaat op een nog duidelijk herkenbare zandrug de nederzetting Lieveren aan het kronkelige Lieversc Diep. Dit stroompje, dat een onderdeel vormt van het Groote Diep (zuidwaarts) en Peizerdiep (noordwaarts), is thans sterk gekanaliseerd, maar bij Lieveren is de oorspronkelijke loop nog goed zichtbaar.

Lieveren is ontstaan als traditioneel esdorp, met essen aan zowel de noord- als zuidkant. Hier bevonden zich ook bossen: het Lieverder Zuidbos (thans nog voor een klein deel aanwezig langs de weg naar Langelo) en het Lieverder Noordbos. Dit laatste is een fraai natuurgebied en bevindt zich langs de weg naar Roden. Er zijn bij het Lieverse Diep restanten gevonden van de zogenoemde Koningsweg (Hereweg), in de IJzertijd een belangrijke verbinding in Noord-Drenthe die liep over Balloo, Loon, Peelo, Rhee en Zeijen. Op deze plek bevond zich namelijk een doorwaadbare plek door het toen grote Peizerdiep.

Het aantal landbouwbedrijven in Lieveren is sterk afgenomen en concentreert zich nu in het voormalige Bunnerveen, op de weg naar Bunne / Vries. De bebouwing is geconcentreerd rond een rondlopende brinkweg, Centrum genaamd, al is een echte brink niet meer aanwezig. Overigens heeft het dorp pas in 1979 straatnamen gekregen. Het rustieke karakter is heel goed bewaard gebleven en uitbreiding heeft slechts bescheiden plaatsgevonden langs de uitvalswegen. Er zijn behalve een dorpscafé en een paar verenigingen eigenlijk geen voorzieningen in het dorp. Voor een school was men tot 2014 aangewezen op het nabije Altena. Sinds de school aldaar is gesloten gaan de kinderen naar Peize en voorheen ook al deels naar Roden, waar ook alle andere voorzieningen voorhanden zijn. Het centrum van deze groeiplaats bevindt zich bovendien dichter bij Lieveren dan bij de laatste uitbreidingen van de plaats.

Zie verder de pagina Geschiedenis van Lieveren op de lokale dorpssite, waar o.a. wordt toegelicht wat een esdorp eigenlijk is.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Eind 2017 is Lieveren voorzien van een glasvezelverbinding.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lieveren heeft 1 rijksmonument, zijnde Café 't Hart van Lieveren op Centrum 2. Voormalige boerderij met in 1890 toegevoegd café, het geheel gebouwd in een ambachtelijk-decoratieve baksteenarchitectuur. Inmiddels is het schuugedeelte geheel tot woonhuis verbouwd en is het woonhuis volledig in gebruik als café. Van belang is de hoofdmassa van het geheel en de detaillering van de gevels aan de straatzijde. De gevelopbouw wordt bepaald door een trasraam in rode baksteen; opgaand metselwerk in zachtrode baksteen met gemetselde banden in witte kalkzandsteen; kalkzandsteen eveneens toegepast in fries en detaillering hanekammen boven de T-vensters. Het café is van cultuurhistorisch belang vanwege de specifieke functionele ontwikkeling in een kleinschalige agrarische nederzetting; van architectuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling en van stedebouwkundig belang vanwege de ligging op een centraal punt in het dorp.

- Verder kent het dorp nog enkele monumentale boerderijen.

- De weg Roden - Lieveren is zeer idyllisch.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op de laatste zondag in augustus is er in Lieveren de jaarlijkse LieFair (in 2018 voor de 7e keer). Meer dan 100 standhouders, met Brocante, Lifestyle en Alles voor het Buitenleven. Het culinaire plein vormt de hele dag het kloppend hart van de LieFair. Op het plein worden wijnen en diverse lekkernijen gepresenteerd en er wordt live gekookt met de aangeboden streekproducten. In het het dorp worden demonstraties gegeven van oude ambachten zoals palingroken, rietdekken en mandenvlechten. Voor de kinderen worden originele activiteiten georganiseerd door scouting Roden. Rondom het dorp zijn ambachtelijke landbouwwerktuigen, waaronder oude tractoren, te bewonderen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2011 is het dorpsommetje 'Rond Om Lieveren' gerealiseerd. In 2007 won Dorpsbelangen namelijk de provinciale prijs in de door Landschapsbeheer Nederland uitgeschreven wedstrijd ‘Win je eigen dorpsommetje’. Dit heeft geleid tot de realisatie van een fraai uitzichtpunt in het beekdal als onderdeel van het dorpsommetje. De route bestaat uit een noordlus van 4,4 km en een zuidlus van 3 km. De gecombineerde route bedraagt 5,5 km. De fraaie brochure van het dorpsommetje is via de link ook online te lezen.

- Dorpsbelangen beheert het speelveld in het centrum van het dorp, dat behalve het startpunt van het dorpsommetje en de woonplaats van de familie ooievaar, vooral ook een belangrijke ontmoetingsplaats is voor Lieversen. De jeugd speelt er een partijtje voetbal en er vinden activiteiten plaats, zoals een tentfeest, barbecue of RingSpelen ter ere van de familie ooievaar. Elk voorjaar wordt Lieveren namelijk opgevrolijkt door het vertrouwde geklepper van ooievaars, die nestelen aan de Noordesch: mét prachtig resultaat!

- De Knapzakroute Roderesch - Lieveren is een deel uit de serie knapzakroutes (wandelroutes) door Drenthe.

- Uitgebreid net van wandel- en fietspaden in het bos tussen Roden en Lieveren, recent aangevuld met een vrijliggend betonnen fietspad tussen de beide plaatsen. Dit voert langs een dikke eikenboom halverwege, 350 jaar oud en met een omvang van meer dan 5 meter (een van) de dikste van Drenthe.

- Het landschap rondom Lieveren is mooi en bijzonder. Het authentieke beekdal van het Lieverse Diep is een parel in het Drentse landschap met zeer gevarieerde flora en fauna. Wat het beekdal uniek maakt is dat ze haar eeuwenoude, oorspronkelijke meanders heeft weten te behouden. Er groeien zeldzame planten zoals adderwortel, goudveil, de beschermde breedbladige orchidee en de gevlekte orchis. Langs de meanderende flanken broedt in het voorjaar de ijsvogel. Vanwege zijn kwetsbaarheid is het beekdal niet voor wandelaars toegankelijk. Vanaf een opvallend vormgegeven uitzichtpunt (‘de preekstoel’) aan de Mensingheweg kun je de graslanden bekijken zonder ze te betreden. De uitkijktoren is op initiatief van Dorpsbelangen Lieveren tot stand gekomen in samenwerking met Staatsbosbeheer, gemeente en provincie.

- Het Lieverder Noordbos aan de noordzijde van het dorp is een van de oudste bossen van Noord-Drenthe, met als kenmerkende onderbegroeiing de hulst met z’n felrode krallegies. Je vindt er bijzondere vogelsoorten als de boomkruiper, boomklever en de grote bonte specht. ’s Zomers zijn er vele vlindersoorten, waaronder het bont zandoogje. Adelaarsvarens bieden een schuilplaats aan de zeldzame hazelworm, een pootloze hagedis. De kans dat je er reeën ziet is vrij groot.

- Ten zuiden van Lieveren, richting Langelo, bevinden zich de vochtige graslanden van de Broeklanden en Hullig; een pleisterplaats voor ganzen, zwanen, kieviten en ooievaars. Soms zie je er zelfs kraanvogels en ’s winters tientallen reeën op zoek naar voedsel. Oostelijk grenst het dorp aan wat vroeger een ‘enorme wildernis’ werd genoemd: een uitgestrekt voormalig hoogveengebied waarvan het laatste gedeelte in 1958 is ontgonnen.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Lieveren van fotograaf Martin Stevens.

- Enkele tientallen oude en recente foto's en ansichtkaarten van Lieveren.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Lieveren.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Lieveren zet zich in voor haar inwoners, indien daar aanleiding voor is, en is het aanspreekpunt voor instanties zoals de gemeente. Thema’s waar Dorpsbelangen zich sterk voor maakt, betreffen vooral verkeer, groen en water. Zo is het fietspad tussen Lieveren en Roden gerealiseerd na jarenlange inzet van Dorpsbelangen. En zijn er, in samenspraak met gemeente en het waterschap, belangrijke verbeteringen aangebracht in de afwatering in verband met structurele wateroverlast.

(de informatie over deze kern is deels samengesteld door en © geograaf mr. drs. Robert H.C. Kemkers te Nietap)

Reactie toevoegen