Liessel

Plaats
Dorp
Deurne
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Liessel

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Liessel.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Liessel.

Terug naar boven

Status

- Liessel is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Deurne, die t/m 1925 Deurne en Liessel heette.

- Onder het dorp Liessel vallen de buurtschappen De Voorstad, Halte (deels, één huis),  Heitrak (deels), Leensel (grotendeels) en Sloot.

Terug naar boven

Ligging

Liessel ligt ZO van Deurne.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Liessel heeft 2 rijksmonumenten.

- Liessel heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- Molen De Volksvriend.

- Gevelstenen in Liessel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waterschap Aa en Maas zet sinds 2011 in de zomer zandwinplas Hoogdonk (die in de Topografische atlas Noord-Brabant (1) De Brink heet) NO van Liessel in als buffer om tijdelijk water op te slaan. Het waterpeil op de plas wordt dan tijdelijk met 20 centimeter verhoogd, waardoor er 80.000 m3 water wordt opgespaard. Daarmee kan het waterschap in geval van een extreem droge zomer het waterpeil op de Oude Aa langer op peil houden. Met deze proefmaatregel hoopt Aa en Maas de negatieve gevolgen van droogte voor de waterkwaliteit, natuur en landbouw in de regio zoveel mogelijk te beperken. In tijden van hoog water werd de zandwinplas al ingezet als tijdelijke waterberging om wateroverlast stroomafwaarts te voorkomen. In de zomer wordt water vanuit het Kanaal van Deurne via de Oude Aa naar de zandwinplas geleid. Op een later tijdstip kan het dan gecontroleerd terugvloeien en zorgen voor een hogere grond- en oppervlaktewaterstand. Het betreft een proefmaatregel om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te handelen wanneer de droogte aanhoudt of verergert. Waterschap Aa en Maas neemt zo veel mogelijk maatregelen om het water in het gebied te houden en daarmee te voorkomen dat er teveel droogval ontstaat. In het hele beheersgebied worden de circa 1.700 stuwen waar nodig op zomerpeil of hoger gezet om zo veel mogelijk water vast te houden. Ook wordt er gezorgd dat al het water wat er in de waterlopen past, via de inlaatpunten ook het gebied in komt.

Terug naar boven

Links

- Site over Liessel met o.a. geschiedenis, actualiteiten en lokale links.

- Dorpsraad Liessel.

- Zorgboerderij De Hoeve.

Reactie toevoegen