Lies

Plaats
Dorp
Terschelling
Fryslân

lies_terschelling_plaatsnaambord.jpg

Lies is een dorp in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

Lies is een dorp in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

lies_kaart_openstreetmap.jpg

Het dorp Lies grenst in het NO aan het dorp Hoorn, in het ZW aan het dorp Formerum, in het Z aan de Waddenzee en in het N aan de Noordzee. (© www.openstreetmap.org)

Het dorp Lies grenst in het NO aan het dorp Hoorn, in het ZW aan het dorp Formerum, in het Z aan de Waddenzee en in het N aan de Noordzee. (© www.openstreetmap.org)

Lies

Terug naar boven

Status

Lies is een dorp in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1567 Lies.

Naamsverklaring
Wel verklaard als lies 'liesgras, bies'. De op het eiland gebruikte bijvoeglijke variant van de plaatsnaam, Lerger, maakt de relatie met de grassoort twijfelachtig.(1)

Terug naar boven

Ligging

Lies ligt W van Hoorn, WZW van Oosterend, ONO van Formerum en NO van Midsland en West-Terschelling. Bijzonder is dat dit dorp en buurdorp Hoorn zowel aan de Waddenzee (in het Z) als aan de Noordzee (in het N) grenzen. Het zijn de enige dorpen op Terschelling waarbij dit het geval is (bij de andere dorpen lopen de dorpsgebieden namelijk hetzij niet geheel tot de N en Z rand van het eiland, hetzij valt er onder het dorpsgebied ook nog een stuk Waddenzee, en in dat geval grenst dat dorpsgebied dan niet aan de Waddenzee, omdat het er voor een deel in ligt). Wellicht zijn dit zelfs de enige dorpen van alle Waddeneilanden waar dit zo het geval is (dat hebben wij nog niet gecheckt).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lies 18 huizen met 113 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

"Lies is net als veel van de andere buurtschappen vanouds een agrarische nederzetting. In de naoorlogse decennia hebben recreatie en toerisme een sterk accent gekregen, zowel in het dorp zelf als in de directe omgeving. Dat heeft met name vorm gekregen in de vorm van twee campings aan de westzijde, hotel De Walvisvaarder, alsmede een aantal appartementen in woningen en kampeerboerderijen. Daarnaast zijn er vier detailhandelsbedrijven, waaronder een supermarkt. De overige bedrijfsvestiging in het dorp is beperkt. Grenzend aan het plangebied, voornamelijk aan de zuidzijde, liggen drie agrarische bedrijven. Het perspectief voor dit dorp ligt vooral in behoud van de functiecombinatie met perceelsgebonden ontwikkelingsruimte. Vooral daar waar bedrijfsmatige functies de woonfunctie naderen, is dat kritisch.

Binnen het bestemmingsplan is door middel van een wijzigingsbevoegdheid aangewezen voor welke (open) gebieden een functie-/bestemmingswijziging mogelijk is. Daarbij wordt niet voorzien in een verlenging van de lintbebouwing. In landschappelijk opzicht is het uitgangspunt dat de open ruimtes tussen Formerum en Lies enerzijds en tussen Hoorn en het dorp anderzijds niet worden aangetast. Deze gronden houden in het Bestemmingsplan Buitengebied een agrarische bestemming. Via het welstandsbeleid wordt voorts een goede regeling beoogd voor het uiterlijk van de woningen en een goede inpassing in de binnenduinrand.

De bestemming 'Agrarisch' komt voor op de open plekken tussen en ten noorden van de bebouwing van Lies. Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de open polder en het elzensingellandschap is in dit gebied nevengeschikt aan de landbouwkundige functie. Bij de invulling van dit streven is het Landschapsontwikkelingsplan 2004 leidraad." (bron: Bestemmingsplan)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Lies.

- In 2015 is het dorp heringericht. Zo is de Hoofdweg in Lies opnieuw bestraat. De weg heeft de dorpse uitstraling behouden door hergebruik van de straatklinkers in plaats van asfalt. Tevens is de riolering vervangen en is een aantal bomen gekapt. "Met de nieuwe bewegwijzering over het hele eiland en de verbetering van de strandovergangen vormt deze fraai aangelegde dorpsweg het visitekaartje voor de toeristen", aldus gedeputeerde H. Konst bij de feestelijke heropening van de Hoofdweg door het dorp op 1 mei 2015.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 9 rijksmonumenten, zijnde de boerderij uit 1738 op Lies 13, de kop-rompboerderij uit 1887 met dwarsdeel en (jonger) ouderhuisje op nr. 14, boerderij Admir uit 1662 op nr. 27, de boerderij uit 1721 op nr. 42, stinswier De Worf uit de late middeleeuwen met bijbehorende aanleg Z van nr. 46, het eenvoudige boerderijtje uit 1878 op Kathoek 3, het eenvoudige boerderijtje uit 1888 op nr. 6, het boerderijtje op Zuidkant 1 en boerderij Bocht van de Parel op nr. 3.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een woensdag eind juli is er jaarlijks een grote Rommelmarkt in Lies bij het voormalige pand van groentehandel Toby. Er is een verscheidenheid aan gebruiksgoederen zoals glaswerk, serviesgoed, potten, pannen, huishoudelijke apparaten, trommels, blikken, speelgoed, puzzels, boeken en tijdschriften, curiosa. De opbrengst is voor het onderhoud van de Hervormde Kerk te Midsland.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wndelroute Groene Wissel Lies (14 km). Het midden van Terschelling kent een tweetal prachtige bossen: het Formerumerbos en het Hoornsebos. In beide kuier je over brede bospaden, stille spannende slingerpaadjes en over beboste duinen. Geniet van de rust in deze bossen. De overige delen van deze route gaan door enkele uitgestrekte lage duingebieden (o.a. Koegelwieck), langs en door enkele heidevelden en een flink stuk over het strand. De wandeling gaat grotendeels over onverharde paden en wegen.

- In de Natuurschuur in Lies (Duinweg 4) vind je wisselende tentoonstellingen over de natuur op Terschelling. Je vindt er natuurgidsen, waarin je kunt opzoeken wat je op het eiland gezien hebt. Ook starten er excursies met de boswachter, die je van alles en nog wat kan vertellen over de strandvogels. Bestudeer de rijke natuur van dit Waddeneiland en laat je verrassen door zijn flora en fauna. Zier ook de videoreportage over de Natuurschuur.

- NO van het dorp ligt een klein elzenhakhoutbos genaamd Lergerbos (een inwoner van dit dorp wordt een Lerger genoemd). "De bosstroken ten westen van Duinweg Lies 41, ten noorden van het kampeerterrein en ten westen van Duinweg 33 hebben de bestemming 'Bos'. Deze gronden zijn bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de (elzen)singels en (elzen)bosjes. Behoud van het karakter van de bospercelen staat voorop." (bron: Bestemmingsplan)

- In de duinen N van Lies ligt het uitgestrekte natuurreservaat de Koegelwieck. Het Liesinger- of Liesterplak in het zuidwesten van dit reservaat wordt in de winter door de inwoners als ijsbaan gebruikt.

Terug naar boven

Overnachten

- Kampeerterrein Lies van Staatsbosbeheer ligt op het rustige gedeelte van het eiland Terschelling. Ook in het hoogseizoen is het hier heerlijk rustig en geniet je van de stilte. Kinderen vermaken zich hier met wat de natuur biedt. De klimboom is favoriet, maar ook omgevallen bomen zijn in trek. Dode, omgevallen bomen zijn een waar insectenhotel. Op dit kampeerterrein is het 'back to basic'; er is geen stroom, en je kunt naast een warme douche ook genieten van een (koude) buitendouche. De ruime kampeerplekken zijn geschikt voor tenten en er is een apart trekkersveldje met een overdekte picknicktafel.

Vanaf Kampeerterrein Lies zit je zo in het bos; er staan geen hekken om de camping. Na een kwartiertje lopen ben je op het Noordzeestrand. Vanaf de camping kun je het hele eiland over fietsen: 10 kilometer naar de ene kant en 10 kilometer naar de andere kant.

Boswachter Hessel Hek struint regelmatig met kinderen over Kampeerterrein Lies om te laten zien wat er allemaal te vinden is. Ook worden er verschillende excursies aangeboden. Zo kun je wildplukken en is er een Natuurschuur vlak bij het kampeerterrein waar je wisselende exposities over de natuur van Terschelling kunt bezoeken. Hou je meer van avontuur dan kun je mee op een kanotocht om te speuren naar de zeehond, een echte aanrader!

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Lies, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Lies.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - Melkveehouder Gerard Cupido (Lies 48) houdt 130 melkkoeien en 100 stuks jongvee. In november 2013 is de nieuwe melkstal in gebruik genomen. Voor koeien een topverblijf en voor de boer een super-efficiënte werkplek. Duurzaamheid, arbeids- en energiebesparing waren de belangrijkste gegevens bij de ontwikkeling van deze stal, waar dierenwelzijn voorop staat. De 328 zonnepanelen op het grote dak maken het bedrijf energieneutraal (stal en 2 woonhuizen verbruiken 50.000 kWh, de zonnepanelen wekken 100.000 kWh op, dus er wordt zelfs nog 50.000 kWh teruggeleverd).

De stal is voorzien van een mestscheider, deze splitst de mest in een vloeistof (voor over het land) en een dikke fractie. Deze wordt gedroogd en komt als strooisel in de ligboxen van de koeien. Dit levert voor koeien een comfortabel en gezond ligbed op. Voordeel is tevens dat hiervoor geen strooisel of stro meer voor hoeft te worden aangevoerd. Duurzaamheid is ook terug te vinden in de emissie-arme vloer; deze zorgt ervoor dat slechts minimaal ammoniak uit de mest in de buitenlucht terechtkomt. Tevens is deze moderne stal voorzien van 2 mestrobots, die 24 uur per dag de vloeren schoonvegen, en een voerrobot (op stroom, dus geen dieselverbruik) die meerdere malen per dag de koeien voorziet van een verse portie, wat voor de koeien veel smakelijker is. (bron: Terschelling Energie)

Reactie toevoegen