Lierderholthuis

Plaats
Dorp
Raalte
Salland
Overijssel

Lierderholthuis

Terug naar boven

Status

Lierderholthuis is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Raalte. T/m 31-7-1967 gemeente Zwollerkerspel. Per 1-8-1967 over naar gemeente Heino, in 2001 over naar gemeente Raalte.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1346 Lierrebroeck, 1381-1383 in Lierebroec, Lyrrebroec, 1580 Lyderholthuis, 1643 Lyrholthuizen. De oudste vormen gelden voor het Lierder- en Molenbroek.

Naamsverklaring
De naam betekent 'huis in het bos bij Lieren'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Lierderholthuis ligt ZO van Zwolle, W van Heino.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Lierderholthuis niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 170 huizen met ca. 420 inwoners en is daarmee naar eigen zeggen het kleinste dorp van Salland.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Diverse verenigingen, inwoners en Plaatselijk Belang Lierderholthuis hebben in 2018 de handen ineen geslagen om een plan te maken voor vernieuwing en uitbreiding van de huidige tennisbaan. Een transformatie "van een versleten tennisbaan naar een plek waar verschillende sporten kunnen worden beoefend en waar je kunt ontspannen. Een ontmoetingsplek voor jong en ouder." Ook aan de kinderen van de basisschool en Jeugdsoos is gevraagd om mee te denken. Er is fanatiek gebrainstormd, getekend en geknutseld. Het resultaat mag er zijn en heeft vele ideeën opgeleverd. Een voetbalveld van kunstgras, skatepark, kabelbaan, trampoline en klimrek zijn erg populair. De kinderen dachten ook goed mee over de praktische zaken. Bijvoorbeeld verlichting voor de avonduren, een bankje om uit te rusten na het sporten en het moet leuk zijn voor zowel de jongens als de meiden. Wordt vervolgd dus...

- In het Dorpsplan Lierderholthuis (2009) zijn de voor het dorp wenselijk geachte ontwikkelingen voor de komende jaren geïnventariseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lierderholthuis heeft 17 rijksmonumenten.

- Lierderholthuis heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- De RK Nicolaaskerk (Kerkslagen 1) uit 1863, met toren uit 1866, verving een schuurkerk uit 1776. Het is een karakteristieke kleine neogotische kerk, markant in het landschap gelegen. De gebrandschilderde ramen en het mozaïek boven de toreningang dateren uit 1939. Kruiswegstaties van J. Dunselman uit hetzelfde jaar.

- Sculptuur van Tijl Uilenspiegel uit 2003. Tijl Uilenspiegel zou volgens een sage eens in dit dorp hebben geschuild. - Sage m.b.t. Tijl Uilenspiegel in Lierderholthuis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bikers to the Music (op een zaterdag in juni, vermoedelijk sinds 2015) is een evenement met een sportieve, culturele en toeristische factor. Het is een prachtige fietstocht langs en over het water met goede muziek op de pauzepunten. De dag begint ’s morgens om 09.30 uur met een lekkere bak koffie met cake in Café d’Olde Wettering in Lierderholthuis (op een vrijdagavond half april moet je je hiervoor inschrijven in dit café). Na de leuke en gezellige fietstocht, terug bij het café, staan drie koks voor je klaar om de inwendige mens d.m.v. Live Cooking te verwennen. Ook hier is weer live muziek aanwezig. Na het eten begint de gezellige feestavond, waar alle bandjes en zangers optreden waar je overdag ook van hebt genoten. De organisatie (de Sfeermakers) stelt een prijs beschikbaar voor de meeste ludieke deelnemer of fiets. Voor een indruk van hoe het eraan toegaat, zie de fotoreportage Bikers to the Music 2016.

- Feestweekend Lierderholthuis (weekend begin juli) is volgens de organisatie op hun site "het gezelligste feestweekend van Salland".

- Jaatlijks begin juli is er het Concours Hippique Lierderholthuis, georganiseerd door de lokale paardensportvereniging (waarvoor zie het kopje Links).

- Bosfeest Lierderholthuis (op een zaterdag in juli of augustus) is destijds in dit dorp begonnen, vandaar de naam, maar wordt tegenwoordig gehouden in de Z hiervan gelegen Wijhese buurtschap Elshof, vandaar dat we het feest ook op die pagina beschrijven.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2009 is de Agrarische Natuurvereniging Groen Salland eigenaar geworden van 50 hectare natuurgebied in het Lierder- en Molenbroek, W van Lierderholthuis. Het gebied maakt deel uit van de robuuste ecologische verbindingszone door het Lierder- en Molenbroek, die is aangewezen om natuurgebieden bij Hattem te verbinden met natuur bij Ommen. Door de aankoop van de gronden ontstaat er samen met de aangrenzende landbouwgronden en de naastliggende natuurterreinen (van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) in het Lierderbroek een robuust weidevogelgebied. Het Lierderbroek is een van de oudste polders van Nederland, waarin weidevogels de belangrijkste bewoners zijn.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lierderholthuis (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Lierderholthuis.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Lierderholthuis is opgericht in 2012 en behartigt de algemene belangen van de inwoners.

- MFA / dorpshuis: - MFA Dorpshuis Lierderholthuis is een middelpunt voor activiteiten. Ze bieden ruimte aan events, bijeenkomsten, het verenigingsleven, sport, cultuur en  educatie. Het is een centrale ontmoetingsplaats in het dorp. Ze huisvesten ook diverse dienstverleners. Het Dorpshuis is een plek waar mensen samenkomen, sporten, muziek maken en vooral veel plezier hebben. Stichting Dorpshuis is verantwoordelijk voor de 'reuring' en het reilen en zeilen van het Dorpshuis. Samen met heel veel betrokken vrijwilligers zorgen zij ervoor dat het schoon is, dat er onderhoud gepleegd wordt en dat iedereen er terecht kan.

- Onderwijs: - In 2014 is de nieuwbouw van de St. Nicolaasschool opgeleverd. Deze voldoet hierdoor weer helemaal aan de eisen des tijds. De dorpsschool van Lierderholthuis is een open katholieke basisschool, waar iedereen welkom is. Ze vinden het belangrijk dat de kinderen zich op school “thuis” voelen en dat ook de ouders de school als gastvrij ervaren. De school draagt zorg voor een gemoedelijke, veilige en ordelijke sfeer. Deze elementen zorgen ervoor dat, naast persoonlijke aandacht en kwalitatief goed onderwijs, elk kind zich zo volledig en harmonieus mogelijk kan ontwikkelen. In een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect leren ze de kinderen met elkaar omgaan.

Op de school gaat het niet alleen om kennisoverdracht. Sociale en emotionele vorming, creativiteit, bewegingsvorming, actief burgerschap en culturele ervaringen zijn eveens belangrijke onderdelen van hun onderwijs. Het onderwijs is gericht op de groei naar volwassenheid. Daar is, in samenwerking met de ouders, opvoeding voor nodig waarbinnen zij kinderen leren samenwerken. Zodoende leren zij zelf in toenemende mate verantwoordelijk te worden voor hun doen en laten. Ze willen iedereen in zijn waarde laten, kinderen leren met verschillen om te gaan, oog voor elkaars kwaliteiten te hebben en elkaar te respecteren. De school wil zo een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar waar zij zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag ontwikkelen.

De school heeft een katholieke identiteit. Dit betekent dat ze beogen om de waarden van het evangelie in deze tijd te plaatsen en de kinderen overeenkomstig te begeleiden. De religieuze opvoeding kleuren zij in met de rituelen en gewoontes van het katholieke geloof. Maar er is ook aandacht voor andere wereldreligies en levensbeschouwingen. Zo willen ze de kinderen een basis geven zodat zij zelf een gefundeerde keuze kunnen maken op welke manier zij (al dan niet) een religieuze invulling gaan geven aan hun leven. Maar zij leren hen ook respect te hebben voor mensen die hierin andere keuzes maken. De identiteit komt namelijk vooral tot uiting in het omgaan met elkaar, in een sfeer van onderlinge verdraagzaamheid en openheid. Dit doet ook recht aan de huidige situatie op de school, waar de leerlingenpopulatie in de loop van de jaren is veranderd van overwegend katholiek naar een diversiteit van geloofsrichtingen.

- Muziek: - Muziekvereniging Salland is opgericht in 1922 en heeft ca. 60 leden, spelend in de fanfare en drumband. Lid zijn van 'Salland' is een familietraditie. Vaak spelen vader en zoon, broer en zus samen in het korps. De gemoedelijke familiesfeer binnen de vereniging is daardoor zeer goed voelbaar. Maar ook de betrokkenheid van de inwoners van Lierderholthuis is groot. De vereniging bestaat uit een fanfare, drumband en een opleidingsorkest. Daarnaast biedt ze muzieklessen evenals AMV (Algemene Muzikale Vorming) aan. Dit alles onder begeleiding van een deskundig en enthousiast team van docenten en dirigenten.

- Zanggroep Together zingt af en toe in de kerk, en treden ook graag ergens anders op, zoals op een kerstmarkt, in een verzorgingshuis of bij andere gelegenheden. Hun repertoire is zeer gevarieerd; van Oudhollandse liedjes tot Engelse en Nederlandse popsongs.

- Sport: - Sinds 2015 heeft het dorp er weer een vereniging bij Sportvereniging Lierderholthuis, in de volksmond bekend als SVL. De vereniging houdt de meeste van haar activiteiten in de super de luxe gymzaal met bijbehorende ruimtes. Leden van SVL zijn bofkonten: ze betalen lidmaatschapsgeld waarvoor je bij de meeste clubs slechts één sport kunt beoefenen, maar bij SVL mag je aan álle sporten meedoen die de vereniging aanbiedt. En dat worden er steeds meer. Op dit moment zijn dat: tennis, volleybal, sportfit, en kickboxen voor kids, jeugd en volwassenen.

Sportvereniging Lierderholthuis is niet zo maar een clubje. Ze hebben een heuse ‘missie’ en ‘visie’. Missie: “Door het op een slimme en toegankelijke manier organiseren van een brede sportvereniging voorzien in de behoefte aan het kunnen beoefenen van zo veel mogelijk sporten in alle leeftijdscategorieën. Het maatschappelijk welzijn wordt hiermee zo veel als mogelijk bevorderd.” Visie: “Voor de leefbaarheid van de kern Lierderholthuis is het van groot belang om daar zo veel mogelijk activiteiten te kunnen beoefenen. De SVL wil daar op het sportieve vlak een belangrijke bijdrage aan leveren.”

- Paardensportvereniging Lierderholthuis is een fusie tussen PC (PonyClub) de Lierderruiters en LR (Landelijke rijvereniging) de Lierderruiters. De vereniging wil de bindende factor zijn voor alle pony- en paardenliefhebbers in en rond he dorp. De vereniging is er voor zowel de wedstrijdrijdende als de recreatieve ruiter/amazone. Ze willen hen stimuleren en steunen waar mogelijk. De vereniging verzorgt lessen en verschillende gerelateerde activiteiten voor de leden en hun pony’s of paarden. Iedere woensdag en vrijdagavond huurt de vereniging de binnenbak van Stal Herenbrink. De leden krijgen dan dressuur of springles van gediplomeerde instructeurs.

- De in 1998 opgerichte Running Club Lierderholthuis (RCL) is een laagdrempelige vereniging waar iedereen; onervaren, getalenteerd, jong en ouder, kan meedoen met de trainingen die in principe voor iedereen gelijk zijn, maar variëren in intensiteit en omvang, zodat iedereen op zijn of haar niveau het lopen als een plezierige bezigheid zal ervaren. Belangrijk is ook het sociaal contact. Waar lopen bekend staat als een individuele sport is het zeer belangrijk je loopervaringen te delen met lotgenoten, je aan elkaar op kunnen trekken, stimuleren, gezamenlijk naar wedstrijden toewerken en beleven. RCL heeft inmiddels een regionale uitstraling, met deelnemers uit heel Salland. Ze nodigen je graag uit om een keer mee te komen lopen en zo de sfeer, de deskundigheid en het enthousiasme te ervaren.

- Overige verenigingen: - Ongeveer 1x per 2 maanden organiseert Vrouwengroep Lierderholthuis een leuke, creatieve, leerzame en gezellige activiteit, in het dorp of elders.

- Zorg: - Zorgboerderij Zuz & Zo.

Reactie toevoegen