Lierderholthuis

Plaats
Dorp
Raalte
Salland
Overijssel

lierderholthuis_plaatsnaambord_kopie.jpg

Lierderholthuis is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Raalte. T/m 2000 gemeente Heino.

Lierderholthuis is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Raalte. T/m 2000 gemeente Heino.

Lierderholthuis

Terug naar boven

Status

Lierderholthuis is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Raalte. T/m 2000 gemeente Heino.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Lierderholthuus.

Oudere vermeldingen
1346 Lierrebroeck, 1381-1383 in Lierebroec, Lyrrebroec, 1580 Lyderholthuis, 1643 Lyrholthuizen. De oudste vormen gelden voor het Lierder- en Molenbroek.

Naamsverklaring
De naam betekent 'huis in het bos bij Lieren'.(1) "Het dorp is gegroeid vanuit een schuurkerk op het erve Lierderholthuis. Dit erf heeft de naam aan het dorp gegeven. De plaatsnaam is te begrijpen door het in stukken te knippen; ‘holt’ betekent landbezit dat iemand in een polder heeft. ‘Holthuis’ betekent dat iemand een huis op het holt heeft, dus op eigen land. Volgens Van der Linde komt de plaatsnaam van de polder waarop de schuurkerk is gebouwd, namelijk de polder Lierder. ‘Lierderholthuis’ betekent vervolgens een huis op eigen land, in de polder Lierderbroek. Al in 1300 is op een Sallandse hoevenlijst sprake van het erve Holthuisen. Later wordt het erve Lierderholthuisen ook genoemd, maar toen was het verschil tussen de twee nog niet duidelijk. Pas in 1580 wordt er melding gemaakt van het erve Lyderholthuis. Op de kadastrale kaart van 1876 staan twee percelen weiland met de naam Holthuisen. Dit zou kunnen betekenen dat het erve Holthuisen hier, tegenover boerderij Heerenbrink, vroeger stond. De naam ‘Lierderbroek’ komt via Lyrebrouck van Leerebrouck. Een broek is laag, drassig land. Leere komt van het Duitse woord voor ‘leeg’. Letterlijk komt dit neer op bemalen (het legen) laag, drassig land. Met andere woorden: een polder."(2)

Terug naar boven

Ligging

Lierderholthuis ligt ZO van Zwolle, W van Heino.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 m.b.t. de gemeente Heino wordt Lierderholthuis vreemd genoeg niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 170 huizen met ca. 430 inwoners en is daarmee naar eigen zeggen het kleinste dorp van Salland. Het dorp Mastenbroek is weliswaar met ca. 360 inwoners net iets kleiner. Tegenwoordig wordt dat tot Salland gerekend, maar vroeger werd die omgeving tot de Kop van Overijssel gerekend, dus we kunnen ons voorstellen dat men dat in omgeving Raalte niet 'echt Salland' vindt.

Terug naar boven

Geschiedenis

Religie
"Na de Reformatie (1581), waarbij de Hervormden de macht grepen en de Katholieke kerken en kloosters in bezit namen, werd het Katholicisme in deze regio soms fanatiek bestreden. Het vieren van missen werd goeddeels onmogelijk gemaakt. Een groot aantal pastoors weigerde zich te laten reformeren tot predikant en bleef in het geheim de zielzorg uitoefenen. Het waren vooral de paters Jezuieten uit Zwolle die het verzorgen van de missen op zich namen. Van 1581 tot 1685 werden de katholieken in de omgeving van Heino bediend door Jezuieten. Men kwam in het verborgene bijeen, meestal op een stille, afgelegen plek buiten stad of dorp. Zo hielden de Jezuieten missen op ’t Solenspieker aan de Zuthemerweg, op de Colckhof, op ’t Heerenbrink en later ook op het Lierderholthuis.

Met de komst van pater Henricus van der Gracht in 1685 kwam er een einde aan een periode van ambulante zielzorg in de regio. De missionarissen vonden een vast steunpunt in het spieker Lierderholthuis. Het spieker, bestaande uit een woonhuis en een tot kerk verbouwde schuur, was eigendom van de echtelieden Hendrik Arnold van Hoevel tot Hoickink, jagermeester van stadhouder-koning Willem III, en Maria Elisabeth van Boecop. Zij gaven aan Henricus van der Gracht toestemming zich op het spieker te vestigen. In de missieverslagen van de Jezuieten wordt Van der Gracht een hardwerkend, ijverig en onvermoeibaar missionaris genoemd. Dag en nacht was hij in de weer en richtte al zijn zorg op armen, zieken en gebrekkigen. Zowel bij de boerenbevolking als bij de adel moet deze Jezuiet een bemind zielzorger geweest zijn, een echte zielenherder voor het steeds groeiende aantal katholieken in en rond Raalte en Heino.

De statie Lierderholthuis zou tot 1858 het centrum van de katholieke zielzorg in de regio blijven. In dat jaar werd de parochie Heino pas van deze statie losgeweekt. Vijf jaar eerder, in 1853, was de katholieke kerkorganisatie in Nederland opnieuw vanuit Rome officieel opgericht. Dit wordt ook wel “het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie” genoemd. Bestaande staties werden in parochies omgezet. Zo werd door Mgr. J. Zwijsen, Aartsbisschop van Utrecht, op 20 februari 1858 de parochie Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart te Heino opgericht. Tegelijkertijd werden de grenzen van deze nieuwe parochie vastgesteld. De parochies van Lierderholthuis, Hoonhorst, Luttenberg en Raalte moesten daarvoor grondgebied aan Heino afstaan." (bron en voor nadere informatie zie het artikel 'Beknopte kerkgeschiedenis van Heino' op de site van de RK Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming)

Terug naar boven

Actuele situatie

- "Lierderholthuis wordt gekenmerkt door een hechte gemeenschap, is ondernemingsgezind, heeft een actief verenigingsleven, vooral op het gebied van sport, muziek en zang. Basisschool St. Nicolaas vormt al meer dan honderd jaar een belangrijke pijler voor de gemeenschap. De kerk is voor velen ’s zondags een rustpunt. In Café d’Olde Wettering wordt iedereen, jong en oud, welkom geheten.

Het dorp is gastvrij. Er is respect voor de eigenheid van de inwoners, of ze actief zijn in het verenigingsleven of liever meer op zichzelf. Kenmerkend is ook de grote mate van, vaak stilzwijgende, informele zorg voor elkaar, jong helpt oud, de buurt helpt waar dat even acuut nodig blijkt. Activiteiten van dorpsgenoten waren en zijn er bovendien op de Alpe d’ HuZes en in de Filippijnen: kortom, Lierderholthuis is een klein dorp met een wijde blik op de wereld." Aldus de dorpssite.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Café d'Olde Wettering is op 11 mei 2020 afgebrand. Door de combinatie van een rieten dak en een harde wind ging het erg snel en was het pand niet meer te redden. Het had weinig gescheeld of de naastgelegen woning en het dorpshuis waren ook afgebrand. Een complicatie was dat de brandweer water uit sloten uit de omgeving moest halen, wat extra tijd kostte. Een geluk bij een ongeluk was dat ze ook gebruik konden maken van het water van het zwembad bij het huis van buurman Andy Coers, waarmee de omliggende panden nat konden worden gehouden en zo gered konden worden. Met het café is ook de woonruimte van Tom Hartman, die boven het café woonde, verloren gegaan.

- In het Dorpsplan Lierderholthuis (2009) zijn de voor het dorp wenselijk geachte ontwikkelingen voor de komende jaren geïnventariseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lierderholthuis heeft 1 rijksmonument, zijnde de midden 19e-eeuwse landarbeiderswoning op Zuthemerweg 19. De 16 rijksmonumentale objecten op landgoed/buitenplaats de Colckhof, die ook op de pagina onder de link staan, vallen namelijk onder buurdorp Laag Zuthem.

- Lierderholthuis heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde de RK kerk en boerderij Kraijenschot op Nieuwe Wetering 1.

- De RK Nicolaaskerk (Kerkslagen 1) uit 1863, met 36 meter hoge toren uit 1866, verving een schuurkerk uit 1776. Het is een karakteristieke kleine neogotische kerk, markant in het landschap gelegen. De prachtige gebrandschilderde ramen en het mozaïek boven de toreningang dateren uit 1939. Kruiswegstaties van J. Dunselman uit hetzelfde jaar. Het orgel dateert uit 1916 en is gebouwd door Th. Nören, waarbij gebruik is gemaakt van het vorige orgel van Holtgräve. Tegenover de kerk staat het voormalige parochiehuis/dorpshuis. Na de bouw van het nieuwe Dorpshuis Lierderholthuis is het verbouwd tot woning.

- Sinds 2003 staat een beeld van Tijl Uilenspiegel in het dorp, gemaakt door Frank Stoopman. Volgens het volksverhaal heette een brug in Lierderholthuis de Uilenspiegelbrug, omdat Tijl Uilenspiegel hier eens vertoefde. De sage vertelt dat Tijl Uilenspiegel onder de brug ging staan, toen het enorm regende. Hij stond tot zijn heupen in het water. Aan het eind van de dag zag hij de boeren drijfnat terugkeren van hun werk. Hij lachte ze toe en zei: 'Domme boeren, waarom gaan jullie niet, net als ik, schuilen onder de brug?' De oudst bekende versie van het verhaal dateert uit 1922.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De toneelvereniging van Lierderholthuis brengt jaarlijks op een vrijdag en zaterdag in januari of februari in het dorpshuis een nieuw stuk op de planken. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Met na afloop een verloting met mooie prijzen. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa in het Dorpshuis. Toegang 6 euro voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar betalen 3 euro. Dit is inclusief koffie, thee of ranja voor aanvang. Kaarten kan men eventueel reserveren via tel. 06-10710049 (Annie Linthorst). In 2019 heeft men een klucht van dorpsgenoot Maarten Metz uitgevoerd. Het was zijn eerste toneelstuk, maar heeft de smaak zodanig te pakken dat hij denkt dat er nog wel meer zullen volgen.

- Bikers to the Music (op een zaterdag in juni, met voorinschrijving op een vrijdagavond half april, in 2020 voor de 6e keer) is een evenement in Lierderholthuis met een sportieve, culturele en toeristische factor. Het is een prachtige fietstocht langs en over het water, met goede muziek op de pauzepunten. De dag begint ’s morgens om 09.30 uur met een lekkere bak koffie met cake. Na de leuke en gezellige fietstocht staan koks voor je klaar om de inwendige mens d.m.v. Live Cooking te verwennen. Ook hier is weer live muziek aanwezig. Na het eten begint de feestavond, waar alle bandjes en zangers optreden waar je overdag ook van hebt genoten. De organisatie (de Sfeermakers) stelt een prijs beschikbaar voor de meeste ludieke deelnemer of fiets. Voor een indruk van dit evenement zie de fotoreportage Bikers to the Music 2016.

- "Al sinds 1922 wordt er in juli een weekend lang feestgevierd in Lierderholthuis. De inwoners van dit dorp en omstreken komen dan bij elkaar om onder het genot van een drankje aan diverse activiteiten deel te nemen. Het oprichtingsjaar is heel bijzonder. Rond dit jaar werd niet alleen de kermis opgericht maar het was ook het stichtingsjaar van een aantal deels nog altijd bestaande organisaties: de ABTB, de Boerenleenbank, Melkfabriek Heino Krause en Muziekvereniging Salland. De kermis in het dorp ontstond als School- en Volksfeest, op dezelfde wijze waarop deze in andere plaatsen zoals bijvoorbeeld de Elshof gehouden werd.

De eerste kermis was in de feesttent bij cafè Kappert (nu Krobo) aan de Herenbrinksweg. Het feest wisselde nogal eens van plek. Zo is het feestterrein bij Hermien van Dam geweest maar ook bij Kortstee, Ogink en wat nu cafè Olde Wettering is. Het café was indertijd van Hein en Marietje Elshof en hun naastgelegen schuur werd als feestruimte gebruikt. Daarnaast was het mogelijk om het oude parochiehuis als ruimte te huren. De kermis was dan voor het parochiehuis en rondom school waar vooral oudhollandse volks- en kinderspelen als touwtrekken, stoelendans, puzzel-fietstochten etc. Later werden er steeds meer originele activiteiten georganiseerd waarbij er bijna altijd gezocht werd naar gemotoriseerd spektakel. Er waren ook diverse kermisklanten die graag een weekend met hun kraam (speelgoed, snoep en olliebollen) of attractie (draaimolen, zweefmolen, schietsalon etc.) de feestvreugde kwamen vergroten. Velen zijn ondertussen al heel wat jaren met de kermis in Lierderholthuis verbonden.

De laatste jaren heeft de zeskamp zich ontwikkeld tot een evenement waarbij de verschillende buurten uit en om het dorp elkaar bestrijden. Vanwege de fanatieke inzet van de teams is dit onderdeel omgedoopt in de “Grote Burenruzie”. De ruzie wordt ieder jaar vriendschappelijk afgesloten met een varken aan het spit en een lekker glas bier. Na al die jaren is het Feestweekend Lierderholthuis (weekend begin juli, in 2020 voor de 99e keer) nog altijd een weekend waar alle bewoners met elkaar in een gemoedelijke sfeer een gezellig feest vieren. De organisatie wordt verzorgd door vele vrijwilligers van de diverse verenigingen die het dorp rijk is."

Lierderholthuis is tijdens het Feestweekend 2019 even landelijk in het nieuws geweest. Dat kwam door inwoner Danny Mensink. Zijn Volkswagen Golf uit 1988 kwam niet meer door de APK. Danny en zijn kameraden bedachten wat ze nog met de auto konden doen, en besloten er een 'Golfbad' van te maken voor het Feestweekend. Ze sloopten het dak eraf en haalden de achterbank eruit. Ze legden een stuk zeil erin, bouwden een mooie houten rand erop en lieten het vollopen met water. Vervolgens reed Danny er voorzichtig, geëscorteerd door een auto voor en achter hem, door Heino naar het feestterrein. Het filmpje daarvan ging 'viraal' op het internet; het is in enkele dagen tijd bijna 200.000 keer bekeken. De wijkagent, die erop geattendeerd was, zag de humor er wel van in, maar ze hebben hem wel moeten beloven dat het bij dat ene ritje bleef...

- Jaarlijks in een weekend begin juli is er het Concours Hippique Lierderholthuis, georganiseerd door de lokale paardensportvereniging (waarvoor zie het kopje Links). Het evenement met paarden en pony’s en zowel dressuur als springen kent over twee dagen in totaal ruim 500 starts. Bovendien staat er op beide dagen een demonstratie en wedstrijd van het spectaculaire Horse Boarding op het programma. Hierbij wordt een longboarder aan een ruiter met paard gekoppeld, waarbij soms snelheden van 60 kilometer per uur worden gehaald.

- Bosfeest Lierderholthuis (op een zaterdag in juli of augustus) is destijds in dit dorp begonnen, vandaar de naam, maar wordt tegenwoordig gehouden in de Z hiervan gelegen Wijhese buurtschap Elshof, vandaar dat we het feest ook op die pagina beschrijven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Lierderbroek
In 2009 is de Agrarische Natuurvereniging Groen Salland eigenaar geworden van 50 hectare natuurgebied in het Lierder- en Molenbroek, W van Lierderholthuis. Het gebied maakt deel uit van de robuuste ecologische verbindingszone door het Lierder- en Molenbroek, die is aangewezen om natuurgebieden bij Hattem te verbinden met natuur bij Ommen. Door de aankoop van de gronden ontstaat er samen met de aangrenzende landbouwgronden en de naastliggende natuurterreinen (van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) in het Lierderbroek een robuust weidevogelgebied. Het Lierderbroek is een van de oudste polders van Nederland, waarin weidevogels de belangrijkste bewoners zijn.

Lierderbroek is een bedrijf dat 11 lokale boeren samen hebben opgezet voor weidevogelbeheer in de gelijknamige polder nabij Lierderholthuis. Ze hadden daarvoor sinds 2010 al 50 hectare grond in bezit. In 2021 hebben ze dat gebied met 28 hectare kunnen uitbreiden. Daar was een investering van circa 330.000 euro mee gemoeid. De grond kon worden overgenomen van Staatsbosbeheer. De verwerving van de grond door Lierderbroek maakte deel uit van een grote kavelruil waarbij bijna 500 hectare natuurgrond in heel Salland van eigenaar is gewisseld. Daar waren diverse natuur- en landschapsorganisaties, regionale grondeigenaren en de provincie Overijssel bij betrokken. Het grootste deel van de nieuwe grond ligt naast de grond die in 2010 al is aangekocht.

In de periode dat ze gezamenlijk opereren hebben de boeren volgens eigen zeggen bewezen dat ze weten hoe ze een goed weidevogelgebied kunnen opbouwen en beheren. Er is geïnvesteerd in afgeschuinde slootkanten, windmolentjes voor een hoog waterpeil, plas-drasgebieden, mozaïekbeheer en in aangepaste maaitijden en bemesting. Het aantal weidevogels groeide flink. De eerste zes jaar was er zelfs een verdubbeling van het aantal broedparen. Daarna kwam door een groeiend aantal roofdieren de klad er wat in. De beheersvergoedingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn voor de boeren de basis om uit de kosten te komen. Daarnaast kunnen ze met hun activiteiten extra punten scoren voor het keurmerk On the way to PlanetProof.

- In april 2019 zijn 800 bomen en struiken geplant op twee percelen landbouwgrond in het Lierderbroek, een gebied NW van de dorpskern van Lierderholthuis. De bomen vormen samen een nieuwe singel als onderdeel van het project LandvanWaarde. Het land is door ASR Real Estate* in gebruik gegeven aan twee boeren die deelnemen aan het project. In dit project hebben ruim 30 boeren een bedrijfsnatuur- en waterplan opgesteld voor een meer natuurinclusief beheer van hun land. De komende jaren worden deze bedrijfsnatuurplannen uitgevoerd. Het project LandvanWaarde wordt van 2019-2021 als pilot voor natuurinclusieve landbouw uitgevoerd in Noord-Salland. Het is een initiatief van Landschap Overijssel, Nationaal Groenfonds en Courage (innovatiestichting voor de melkveehouderij) en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van LNV, de Provincie Overijssel en LTO Noord Fondsen.
* ASR Real Estate belegt namens ASR Nederland in landbouwgronden en landgoederen en heeft maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel. Eerder is al een andere LandvanWaarde deelnemer op deze manier beloond voor de inpassing van natuur in zijn bedrijf.

In de open polders van het Lierderbroek - deels gelegen in het uiterste N van het grondgebied van Wijhe, deels in de gemeente Raalte, tussen de dorpen Laag Zuthem, Liederholthuis en Herxen - gaan boeren plasdras gebieden aanleggen en kruidenrijk grasland voor de weidevogels beheren. In dit kleinschalige landschap richt het beheer zich op vlinders, insecten en vogels zoals steenuil, kerkuil, gele kwikstaart en zomertortel. Daar worden poelen, houtwallen en bosjes voor aangelegd en hersteld. Ook zal een netwerk van bloemrijke en kruidenrijke randen worden ingericht en beheerd. Dit gebeurt ook op de 12 ha van ASR Real Estate in samenwerking met de beide boeren.

In LandvanWaarde bieden de boeren aan dat zij tussen de 5 en 10 procent van hun land natuurvriendelijk beheren. Doordat alle deelnemers aan de pilot dat doen ontstaat een uitgebreid netwerk van boerennatuur. Dit zal bijdragen aan een fraaier landschap voor insecten, vlinders en vogels en aan het herstel van biodiversiteit. LandvanWaarde zoekt bij het aanbod van de boeren maatschappelijk betrokken partijen die iets over hebben voor hun inspanningen. Zij koppelt het aanbod van boeren aan de vraag van belonende partijen. Dat kunnen overheden, ketenpartijen, maatschappelijke organisaties en NGO’s zijn. Zo krijgt wat maatschappelijk waardevol is, ook waarde in de bedrijfsvoering van de boer. Concreet krijgen de boeren door de inpassing van natuur in hun bedrijf niet alleen toegang tot subsidies, maar ook financiële kortingen, een toeslag op de melk, extra grond en een publieke pluim van NGO’s. Hiermee geeft LandvanWaarde het voorbeeld hoe uitvoering gegeven kan worden aan het in 2019 gelanceerde Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waarin het stapelen van beloningen de basis moet vormen voor succes.

Van 2019-2021 werkt LandvanWaarde met en voor andere boeren in Salland-Noord aan een natuurvriendelijk boerenland én passende beloningen. Na afloop moet een werkmethodiek en organisatie- en beloningsmodel gereed zijn dat landelijk kan worden uitgerold. (bron: Courage, april 2019) In dit artikel kun je lezen hoe de boeren van het Lierderbroek succesvol aan weidevogelbeheer doen. "Voor geïnteresseerden is er jaarlijks rond half april een weidevogelsafari. We trekken dan met een wandel- en huifkartocht het gebied in. Daar is behoorlijk animo voor. We worden steeds bekender. Een tijdje geleden zijn ook alle coördinatoren van de weidevogelgroepen in Nederland hier geweest. Van elke provincie was er iemand. Deze polder is namelijk een van de weinige gebieden waar de weidevogelstand de afgelopen jaren echt flink omhoog gaat, en daar zijn we trots op!” Aldus de boeren in het gelinkte artikel. Lees ook het interview met Marcel Strijtveen uit Lierderholthuis, een van de in het Lierderbroek participerende agrariërs.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Lierderholthuis, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Lierderholthuis, uit de collectie van Jan Mulder, deel 1. - Deel 2. - Deel 3.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lierderholthuis (online te bestellen).

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Lierderholthuis.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Lierderholthuis is opgericht in 2012 en behartigt de algemene belangen van de inwoners. Aandachtsvelden zijn o.a. passend woonaanbod voor jong en oud(er), verkeersveiligheid, activiteiten, voorzieningen etc. De vereniging probeert nauw contact te houden met de inwoners en waar nodig zaken onder de aandacht te brengen van de gemeente. Ook is de vereniging belast met de verdeling van de lokale sociale gelden, die de gemeente jaarlijks aan de kernen toekent om activiteiten te realiseren die ten goede komen van de gehele bevolking."

- MFA/dorpshuis: - MFA Dorpshuis Lierderholthuis is een middelpunt voor activiteiten. Ze bieden ruimte aan events, bijeenkomsten, het verenigingsleven, sport, cultuur en educatie. Het is een centrale ontmoetingsplaats in het dorp. Ze huisvesten ook diverse dienstverleners. Het Dorpshuis is een plek waar mensen samenkomen, sporten, muziek maken en vooral veel plezier hebben. Stichting Dorpshuis is verantwoordelijk voor de 'reuring' en het reilen en zeilen van het Dorpshuis. Samen met heel veel betrokken vrijwilligers zorgen zij ervoor dat het schoon is, dat er onderhoud gepleegd wordt en dat iedereen er terecht kan.

- Onderwijs: - In 2014 is de nieuwbouw van de St. Nicolaasschool opgeleverd. Deze voldoet hierdoor weer helemaal aan de eisen des tijds. De dorpsschool van Lierderholthuis is een open katholieke basisschool, waar iedereen welkom is. Ze vinden het belangrijk dat de kinderen zich op school “thuis” voelen en dat ook de ouders de school als gastvrij ervaren. De school draagt zorg voor een gemoedelijke, veilige en ordelijke sfeer. Deze elementen zorgen ervoor dat, naast persoonlijke aandacht en kwalitatief goed onderwijs, elk kind zich zo volledig en harmonieus mogelijk kan ontwikkelen. In een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect leren ze de kinderen met elkaar omgaan.

Op de school gaat het niet alleen om kennisoverdracht. Sociale en emotionele vorming, creativiteit, bewegingsvorming, actief burgerschap en culturele ervaringen zijn eveens belangrijke onderdelen van hun onderwijs. Het onderwijs is gericht op de groei naar volwassenheid. Daar is, in samenwerking met de ouders, opvoeding voor nodig waarbinnen zij kinderen leren samenwerken. Zodoende leren zij zelf in toenemende mate verantwoordelijk te worden voor hun doen en laten. Ze willen iedereen in zijn waarde laten, kinderen leren met verschillen om te gaan, oog voor elkaars kwaliteiten te hebben en elkaar te respecteren. De school wil zo een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar waar zij zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag ontwikkelen.

De school heeft een katholieke identiteit. Dit betekent dat ze beogen om de waarden van het evangelie in deze tijd te plaatsen en de kinderen overeenkomstig te begeleiden. De religieuze opvoeding kleuren zij in met de rituelen en gewoontes van het katholieke geloof. Maar er is ook aandacht voor andere wereldreligies en levensbeschouwingen. Zo willen ze de kinderen een basis geven zodat zij zelf een gefundeerde keuze kunnen maken op welke manier zij (al dan niet) een religieuze invulling gaan geven aan hun leven. Maar zij leren hen ook respect te hebben voor mensen die hierin andere keuzes maken. De identiteit komt namelijk vooral tot uiting in het omgaan met elkaar, in een sfeer van onderlinge verdraagzaamheid en openheid. Dit doet ook recht aan de huidige situatie op de school, waar de leerlingenpopulatie in de loop van de jaren is veranderd van overwegend katholiek naar een diversiteit van geloofsrichtingen.

- Muziek: - Muziekvereniging Salland is opgericht in 1922 en heeft ca. 60 leden, spelend in de fanfare en drumband. Lid zijn van 'Salland' is een familietraditie. Vaak spelen vader en zoon, broer en zus samen in het korps. De gemoedelijke familiesfeer binnen de vereniging is daardoor zeer goed voelbaar. Maar ook de betrokkenheid van de inwoners van Lierderholthuis is groot. De vereniging bestaat uit een fanfare, drumband en een opleidingsorkest. Daarnaast biedt ze muzieklessen evenals AMV (Algemene Muzikale Vorming) aan. Dit alles onder begeleiding van een deskundig en enthousiast team van docenten en dirigenten.

- Zanggroep Together uit Lierderholthuis zingt af en toe in de kerk, en treden ook graag ergens anders op, zoals op een kerstmarkt, in een verzorgingshuis of bij andere gelegenheden. Hun repertoire is zeer gevarieerd; van Oudhollandse liedjes tot Engelse en Nederlandse popsongs.

- Sport: - Sinds 2015 heeft het dorp er weer een vereniging bij Sportvereniging Lierderholthuis, in de volksmond bekend als SVL. "De vereniging houdt de meeste van haar activiteiten in de super de luxe gymzaal met bijbehorende ruimtes. Leden van SVL zijn bofkonten: ze betalen lidmaatschapsgeld waarvoor je bij de meeste clubs slechts één sport kunt beoefenen, maar bij SVL mag je aan álle sporten meedoen die de vereniging aanbiedt. En dat worden er steeds meer. Op dit moment zijn dat: tennis, volleybal, sportfit, en kickboxen voor kids, jeugd en volwassenen."

SVL is niet zo maar een clubje. Ze hebben een heuse ‘missie’ en ‘visie’. Missie: “Door het op een slimme en toegankelijke manier organiseren van een brede sportvereniging voorzien in de behoefte aan het kunnen beoefenen van zo veel mogelijk sporten in alle leeftijdscategorieën. Het maatschappelijk welzijn wordt hiermee zo veel als mogelijk bevorderd.” Visie: “Voor de leefbaarheid van de kern Lierderholthuis is het van groot belang om daar zo veel mogelijk activiteiten te kunnen beoefenen. De SVL wil daar op het sportieve vlak een belangrijke bijdrage aan leveren.”

- Paardensportvereniging Lierderholthuis is een fusie tussen PC (PonyClub) de Lierderruiters en LR (Landelijke rijvereniging) de Lierderruiters. De vereniging wil de bindende factor zijn voor alle pony- en paardenliefhebbers in en rond he dorp. De vereniging is er voor zowel de wedstrijdrijdende als de recreatieve ruiter/amazone. Ze willen hen stimuleren en steunen waar mogelijk. De vereniging verzorgt lessen en verschillende gerelateerde activiteiten voor de leden en hun pony’s of paarden. Iedere woensdag en vrijdagavond huurt de vereniging de binnenbak van Stal Herenbrink. De leden krijgen dan dressuur of springles van gediplomeerde instructeurs.

- De in 1998 opgerichte Running Club Lierderholthuis (RCL) is een laagdrempelige vereniging waar iedereen; onervaren, getalenteerd, jong en ouder, kan meedoen met de trainingen die in principe voor iedereen gelijk zijn, maar variëren in intensiteit en omvang, zodat iedereen op zijn of haar niveau het lopen als een plezierige bezigheid zal ervaren. Belangrijk is ook het sociaal contact. Waar lopen bekend staat als een individuele sport is het zeer belangrijk je loopervaringen te delen met lotgenoten, je aan elkaar op kunnen trekken, stimuleren, gezamenlijk naar wedstrijden toewerken en beleven. RCL heeft inmiddels een regionale uitstraling, met deelnemers uit heel Salland. Ze nodigen je graag uit om een keer mee te komen lopen en zo de sfeer, de deskundigheid en het enthousiasme te ervaren.

- Sport/spel/bewegen/ontmoeten: - Diverse verenigingen, inwoners en Plaatselijk Belang Lierderholthuis hebben in 2018 de handen ineen geslagen om een plan te maken voor vernieuwing en uitbreiding van de tennisbaan. Een transformatie "van een versleten tennisbaan naar een plek waar verschillende sporten kunnen worden beoefend en waar je kunt ontspannen. Een ontmoetingsplek voor jong en ouder." Ook aan de kinderen van de basisschool en Jeugdsoos is gevraagd om mee te denken. Er is fanatiek gebrainstormd, getekend en geknutseld. Het resultaat mag er zijn en heeft vele ideeën opgeleverd: een voetbalveld van kunstgras, skatepark, kabelbaan, trampoline en klimrek zijn erg populair. De kinderen dachten ook goed mee over de praktische zaken. Bijvoorbeeld verlichting voor de avonduren, een bankje om uit te rusten na het sporten en het moet leuk zijn voor zowel de jongens als de meiden.

Dit alles heeft er toe geleid dat van januari tot april 2019 tientallen inwoners met 'twee rechterhanden' bezig zijn geweest met de aanleg van een multifunctioneel veld, waar jong en oud(er) kan sporten, spelen, bewegen en ontmoeten.
Ze hebben veel zelf aangelegd, zoals een hekwerk rondom, egalisatie en drainage, kunstgras. Men kan er dankzij diverse doelen en netjes tennissen, volleyballen, voetballen en basketballen. Er zijn diverse belijningen aangelegd, net als in een sporthal. De diverse disciplines van Sportvereniging Lierderholthuis (SVL) maken gebruik van het veld, net als de kinderen van Basisschool Sint Nicolaas en de plaatselijke jeugdsoos. Er is een calisthenics-gebied, dat de mogelijkheid biedt om in de buitenlucht te sporten. Er is een skatebaan en er zijn trim- en beweegtoestellen, een stawip en fitnesstoestellen, klim-, klauter- en balanceertoestellen zoals een trampolinepad, lignet, balanceertouw, evenwichtsbalk, enterrek en een kabelbaan.

Verder is er nog een pluktuin, een hut van wilgentenen, een klimboom en een wadi met stapstenen. De bestaande begroeiing is zoveel mogelijk intact gebleven. Een gedeelte is speelbos geworden. Daar hebben ze de paden niet ingevuld. Gewoon zien wat er gebeurt... Vele partijen hebben financieel aan het project bijgedragen, met name de provincie, VSB-fonds, Rabobank, Jantje Beton, het Waterschap, PB Lierderholthuis, de gemeente, de tennisvereniging, diverse andere sponsoren, en de veiling op de Kermis heeft ook een prachtig bedrag opgeleverd. Naast sporten en bewegen is ontmoeten ook een belangrijk doel van het multifunctionele veld. De intentie is dat jeugd en ouderen hier bij elkaar komen waardoor er ook weer nieuwe ideeën en activiteiten ontstaan.

- Vrouwen: - Ongeveer 1x per 2 maanden organiseert Vrouwengroep Lierderholthuis een leuke, creatieve, leerzame en gezellige activiteit, in het dorp of elders.

- Zorg: - "Op Zorgboerderij Zuz & Zo in Lierderholthuis zijn de meeste deelnemers jongvolwassenen die op de boerderij werken vanwege ASS of een lichte verstandelijke beperking, maar er is ook een aantal 50+. De aanpak van ons team is er op gericht dat deelnemers ontdekken waar hun kwaliteiten en mogelijkheden liggen. Er zijn op de boerderij veel activiteiten mogelijk. Het verzorgen van verschillende dieren, werken in de gevarieerde tuin, koken en bakken, houtbewerken, bedienen in de winkel en op het terras, creatieve artikelen voor de winkel maken, en meer. Onze begeleiding is intensief. Dat stelt de deelnemer in staat om zich te ontwikkelen. Hij/zij leert praktische vaardigheden, krijgt zicht op eigenheid en leert accepteren van en omgaan met de eigen beperking.

Het dagelijkse werkoverleg, de pauzes, het samenwerken en de grote overleggen zijn een goede oefening in het omgaan met collega’s. Met ons open erf (winkel, terras, pluktuin) en activiteiten als markten, open dag, dagje uit etc. krijgen deelnemers bovendien te maken met de buitenwereld. We bieden een veilige plek om dat contact aan te gaan. De deelnemer neemt zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, verworven inzichten en geleerde vaardigheden mee naar huis. Het is belangrijk dat hij/zij er daar mee verder kan. Daarom werken we altijd samen met het netwerk van de deelnemer en stemmen we zo nodig begeleidingspunten af. Veel van onze deelnemers ervaren het werk op de boerderij als een belangrijk deel van hun leven. We werken graag samen met het netwerk van deelnemers (familie, instellingen, tweede werkplek). En soms vormen de collega’s zelf een netwerk: vanuit de boerderij hebben deelnemers een kookclub en een wandelclub gestart."

Reactie toevoegen