Leveroy

Plaats
Dorp
Nederweert
Midden-Limburg
Limburg

Leveroy-MSD-20130930-299589.jpg

Leveroy, gemeente Nederweert, Limburg.

Leveroy, gemeente Nederweert, Limburg.

Leveroy-MSD-20130930-299584.jpg

Leveroy, gemeente Nederweert, Limburg, Sint Barbarakerk.

Leveroy, gemeente Nederweert, Limburg, Sint Barbarakerk.

Leveroy-MSD-20130930-299586.jpg

Leveroy, gemeente Nederweert, Limburg, Kerkstraat 14 (rijksmonument).

Leveroy, gemeente Nederweert, Limburg, Kerkstraat 14 (rijksmonument).

Leveroy-MSD-20130930-299588.jpg

Leveroy, gemeente Nederweert, Limburg, Kerkstraat 9 (rijksmonument).

Leveroy, gemeente Nederweert, Limburg, Kerkstraat 9 (rijksmonument).

Leveroy-MSD-20130930-299604.jpg

Leveroy, gemeente Nederweert, Limburg.

Leveroy, gemeente Nederweert, Limburg.

Leveroy-MSD-20130930-299607.jpg

Aanwinst voor Leveroy e.o. sinds oktober 2013: B&B en restaurant De Leidhinde.

Aanwinst voor Leveroy e.o. sinds oktober 2013: B&B en restaurant De Leidhinde.

Leveroy

Terug naar boven

Status

- Leveroy is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Nederweert. T/m 1990 ook deels gemeente Heythuysen.

De grens tussen beide gemeenten liep hier verticaal door het dorp, door het midden van de wegen Liesjeshoek en Reulisweg (met een knik tussen beide wegen in de Kerkstraat). W hiervan was gem. Nederweert (met postcode 6091), O hiervan was gem. Heythuysen (met postcode 6092). Dit was ook middels de plaatsnaamborden herkenbaar; als je vanuit de Heythuysense kant het dorp binnenkwam stonden er borden 'Leveroy gem. Heythuysen', en verderop, middenin het dorp, stonden dan borden 'Leveroy gem. Nederweert'. En komend vanuit de Nederweertse kant was dat uiteraard precies andersom.

Kennelijk werd dit toch wel erg onpraktisch gevonden. Daarom is bij de herindelingen van 1991 dit deel (118 hectare groot, met 80 huizen en 222 inwoners) middels grenscorrectie naar de gemeente Nederweert overgegaan. Het is nog altijd aan de eigen postcode te herkennen.

- Onder het dorp Leveroy valt, ook voor de postadressen, ook een klein deel van de buurtschap Maxet. Sinds 1871 valt deze buurtschap geheel onder de parochie Leveroy.

- De buurtschap Mildert, ZW van het dorp, ligt voor de postadressen 'in' het veel verder gelegen Nederweert, maar valt kerkelijk onder de parochie Leveroy.

- Rond 1980 doemt ineens de door de kaartenmakers kennelijk veronderstelde plaatsnaam Leveroyse Bergen in de atlassen op, in het N van de Bergenweg. Dit is echter geen plaats(naam) maar een landbouw- en natuurgebied. Zie hiervoor verder onder het kopje Landschap etc.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Leivere. Een inwoner van dit dorp is een Leiverder.

Oudere vermeldingen
1244 Loiverlo, 1293 Leverloe, 1332 Leyverloe, 1433-1488 Levelroye, 16e eeuw Leveroij, 1883 Leverode.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een naam op lo 'bos' met onduidelijk eerste lid. De verwijzing van sommigen naar een Keltische riviernaam labara* 'de luid bruisende' is niet legitiem. Wellicht een persoonsnaam? Vergelijk ook Castenray.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Leveroy ligt in het uiterste ZO van de gemeente Nederweert en grenst in het N, O en Z aan de gemeente Leudal (t/m 1996 gemeente Heythuysen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat Leveroy voor het deel in de gemeente Nederweert 80 huizen met 450 inwoners. Het deel onder de gemeente Heythuysen viel in de Volkstelling van dat jaar onder de buurtschap Maxet. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.050 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Leveroy is ontstaan in de late middeleeuwen, op de grens van het Land van Weert en het graafschap Horn.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Heemkundevereniging Leivere.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan kern Leveroy (2011).

- Het DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) Leveroy was een ambitieus project dat 3 hoofdonderdelen omvatte, te weten het nieuwe woongebied Leiverse Velden op de ‘oude’ voetbalvelden van SV Leveroy, de verhuizing van de voetbalvereniging, de tennisclub en Jong Nederland naar een nieuwe accommodatie aan de rand van het dorp - die in 2011 is gerealiseerd - en de (her)ontwikkeling van de locatie ’t Huitje / Reulisweg in de dorpskern.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leveroy heeft 2 rijksmonumenten, namelijk de boerderijen op Kerkstraat nr. 9 en nr. 14.

- De huidige Sint Barbarakerk dateert uit 1949 (met toren uit 1953) en vervangt de vorige kerk uit 1923, die in november 1944 door vluchtende Duitse soldaten is opgeblazen. Volgens niet te verifiëren bronnen bestaat er in 1503 al een kapel in Leveroy, die in 1620 wordt afgescheiden van de parochie Nederweert en tot parochiekerk wordt verheven. In 1839 en 1923 wordt er nieuwbouw gepleegd, in beide gevallen omdat de vorige kerk te klein was geworden. Zowel de kerk uit 1923 als de huidige kerk uit 1949 zijn ontworpen door architect Jos Wielders. Naast de kerk bevindt zich de voormalige pastorie. - Site parochie Leveroy.

- Mariakapel 'Rokes Kapelke' (Deckersstraat 5) uit 1919.

- Mariakapel 'Op Hey's Kepelke' op de hoek Liesjeshoek / Heerbaan dateert uit 1986 en heeft een oudere kapel op deze plek vervangen. Die kapel was in genoemd jaar door een auto-ongeluk vernield.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Joekskapel Ut Vêttig Ûmke.

- Piet Naus Memorial Festival (popfestival en schansspringen voor crossfietsen, eind juni).

- Kermis (gedurende 4 dagen rond de 2e zaterdag van juli), met op zaterdag o.a. de Kermiskoers.

- Stichting KVW (= Kindervakantiewerk) Leveroy is een vrijwilligersorganisatie voor kinderen in de kleuter- en basisschoolleeftijd, die jaarlijks aan de hand van een thema een fantastische week in elkaar zet waarbij knutselen, sport, spel, denken, doen en creativiteit een grote rol spelen. In de laatste week van de basisschoolvakantie barst het feest los op de locatie van Jong Nederland op het Sportpark.Ca. 100 kinderen nemen er aan deel, onder leiding van ca. 50 vrijwilligers (staf en leiding). Voor de allerkleinsten (groep 1 en 2 van de basisschool) is er een aangepast programma op maandag, woensdag en vrijdag.

- Outreagous Festival (dance, op een zaterdag eind augustus).

- Op een zondag in november is er de jaarlijkse Rommelmarkt, georganiseerd door Jong Nederland en Fanfare Concordia. Gemeenschapshuis De Pestoerskoeël staat dan vol met allerlei bruikbare spullen. De deuren zijn geopend van 13:00-16:00 uur. Ook is er een veiling met alle pronkstukken van de Rommelmarkt. Je kunt er ook genieten van een kopje koffie met een vers gebakken Leveroyse wafel. Kom naar een ouderwets gezellig middagje rommelmarkt in Leveroy steun daarmee de genoemde organiserende verenigingen. De entree bedraagt slechts € 1,50 en kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Woon je in het dorp en heb je nog bruikbare spullen over? Dan kunnen ze die evt. de dag ervoor bij je komen ophalen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Leveroyse Bergen, NO van de dorpskern van Leveroy, is een relatief kleinschalig landbouwgebied door de aanwezigheid van bossen, houtwallen en -singels en waterlopen zoals de Bevelandsch Beek. Hierdoor is het gebied zeer waardevol. Met name de botanische waarden van de natte broekbossen zijn bijzonder. Het is o.a. een leefgebied voor de Das en de Kleine parelmoervlinder. Door dit gebied met omliggende natuurgebieden te verbinden (wat onderhanden, dan wel recentelijk gerealiseerd is), ontstaat een netwerk van natuur- en bosgebieden, verbindingszones en stapstenen. Hierdoor zijn verschillende diersoorten beter in staat tussen de verschillende natuurgebieden te migreren.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Café-zaal Wetemans, gelegen tegenover de kerk, is een echt dorpscafé, dat gastvrij onderdak biedt aan de vele Leveroyse verenigingen. Het café, dat in 2013 het 100-jarig bestaan heeft gevierd, wordt al meer dan 40 jaar gerund door Truus Wetemans, die in 2011 koninklijk is onderscheiden voor haar langdurige inzet voor de leefbaarheid in het dorp.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leveroy (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Leveroy Actueel.

- Belangenvereniging: - Gemeenschapsraad Leveroy.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis de Pestoeërskoel.

- Onderwijs: - Basisschool De Zonnehof heeft ca. 100 leerlingen.

- Jeugd en jongeren: - Jong Nederland (JN) Leveroy is een jeugdvereniging die als doel heeft de jeugd in het dorp van 5 t/m 17 jaar te vermaken door middel van wekelijkse groepsbijeenkomsten. Activiteit, spel, natuur en sport zijn de pijlers van hun activiteiten. De groepen zijn ingedeeld naar leeftijdscategorie: van de minioren tot aan de senioren. Met uiteraard aan de leeftijd aangepaste programma's. De bijeenkomsten vinden plaats in het prachtige clubgebouw van JN aan de Graanmolen. Samen met de voetbalvereniging en de tennisvereniging mogen ze gebruik maken van alle faciliteiten. Van keuken, speelzaal tot loungeruimte. Naast de wekelijkse groepsbijeenkomsten vinden er ook andere activiteiten plaats, zoals het Zomerkamp en diverse toernooien.

- Muziek: - Het kleine dorp Leveroy heeft een rijk verenigingsleven, waaronder de drumband van fanfare Concordia, die op het Wereld Muziek Concours 2013 in Kerkrade 2e is geworden in de hoogste klasse; de World Division, dus slechts 1 plek verwijderd van het wereldkampioenschap.

- Sport: - Rijvereniging Leveroy is opgericht in 1974. Ze doen er zowel aan paardensport als ponysport Het clubterrein is gelegen aan de Sillenhoek, waar ze beschikken over twee dressuurbakken en een springbak. De ruiters kunnen hier onder begeleiding oefenen in de disciplines dressuur, springen en viertal rijden. Verder organiseren ze door het jaar heen ook nog diverse anderer activiteiten, zoals een ponykamp, B.B.Q, kaarsenactie, schaatsmiddag, clubkampioenschappen, recreantenwedstrijd en om de paar jaar een open dag. - Voetbalvereniging SV Leveroy.

- Modelvliegclub MVC Nederweert bestaat in de praktijk sinds 1977 en is formeel opgericht in 1979. In dat jaar hebben ze ook het huidige terrein betrokken aan het Doradopad, in het uiterste W van het dorpsgebied van Leveroy. In 1983 hebben de leden er met veel zelfwerkzaamheid een mooi en geschikt terrein van gemaakt, middels omploegen, egaliseren, inzaaien, uitbreiden afrastering etc. De schaftwagen is toen vervangen door een houten clublokaal, dat in 1996 is vernieuwd. In 1999 is er een verharde baan bij gekomen. De leden nemen elders deel aan shows, tentoonstellingen en wedstrijden, en organiseren die ook zelf.

- Overige verenigingen: - De oudste vereniging van Leveroy is Schutterij Sint Barbara, die in 1884 als ontspanningsvereniging is heropgericht, maar oorspronkelijk rond 1627 is opgericht ter verdediging van het dorp en de kort daarvoor opgerichte parochie. In 1957 is er een drumband bij gekomen, die regelmatig Nederlands Kampioen wordt in de Eredivisie.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Leveroy.

Reactie toevoegen