Leuth

Plaats
Dorp
Berg en Dal
Rijk van Nijmegen
Gelderland

GL kadastrale gemeente Leuth en Kekerdom in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

kadastrale gemeente Leuth en Kekerdom in ca. 1870 kaart J. Kuijper

kadastrale gemeente Leuth en Kekerdom in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Leuth

Terug naar boven

Status

- Leuth is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Berg en Dal. T/m 2014 gemeente Ubbergen.

Terug naar boven

Ligging

Leuth ligt NO van Beek, ZW van Millingen en Kekerdom.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Leuth 25 huizen met 234 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 650 huizen met ruim 1.650 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Leuth in de Romeinse tijd al bewoond
In 2014 is tijdens opgravingen i.v.m. de renovatie van het sportpark van voetbalvereniging VVLK een nederzetting uit de Romeinse tijd ontdekt. Er zijn mooie vondsten gedaan, die duiden op welgestelde bewoners: mantelspelden, luxe aardewerk en funderingen van nederzettingen. De archeologen vermoeden dat de vondsten duiden op de aanwezigheid van een Romeins legerkamp. Het meest bijzonder is de vondst van een schedeldeel - dat met geweld lijkt te zijn ingeslagen - en een pluk zwart haar op de bodem van een waterput.

Dit is uniek en kan veel informatie opleveren over de afkomst van de bewoners en wellicht ook over het geslacht en levensverhaal van mensen die op dat moment in het gebied woonden. Bijzonder is dat de pluk haar niet vergaan is: normaal gesproken blijft er niets van over. Middels crowdsourcing beoogt men de fondsen te werven om het nader onderzoek aan de schedel en het haar te kunnen doen. In de nabije omgeving is eerder al een Romeins grafveld blootgelegd op het huidige bedrijventerrein Lieskes Wengs.

Terug naar boven

Recente ontwiikkelingen

- De gemeente heeft plannen ontwikkeld voor 170 woningen met een basisschool, kinderopvang, een peuterspeelzaal en een voorzieningencomplex met o.a. sportzalen (en het bestaande zwembad), in Leuth-Zuid. Zie verder het rapport over de bouwplannen e.d. in Leuth-Zuid.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leuth heeft 4 rijksmonumenten.

- Leuth heeft 14 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV De Sokkenummers.

- Op een zondag in september is er in Leuth het gratis toegankelijke popfestival PolderPop.

Terug naar boven

Beeld

- Dorpsfilm van Leuth anno 1957 (30 min.).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leuth (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Sport: - Voetbalvereniging Leuth-Kekerdom (VVLK).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Leuth RK.

Reactie toevoegen