Lettele

Plaats
Dorp
Deventer
Salland
Overijssel

lettele_kern_waar_pit_in_zit.jpg

Lettele is een kleine kern met heel veel pit. Dat wordt je wel duidelijk als je deze pagina doorleest. Wat ze in dit kleine dorp allemaal voor elkaar boksen aan voorzieningen: petje af!

Lettele is een kleine kern met heel veel pit. Dat wordt je wel duidelijk als je deze pagina doorleest. Wat ze in dit kleine dorp allemaal voor elkaar boksen aan voorzieningen: petje af!

lettele_zwembad.jpg

Zwembad Lettele-Okkenbroek-Oude Molen is opgericht in 1970 en wordt door ruim 60 vrijwilligers draaiende gehouden en onderhouden. Zij beschikken allemaal over een EHBO-diploma en worden twee keer per jaar bijgeschoold om de kennis up-to-date te houden.

Zwembad Lettele-Okkenbroek-Oude Molen is opgericht in 1970 en wordt door ruim 60 vrijwilligers draaiende gehouden en onderhouden. Zij beschikken allemaal over een EHBO-diploma en worden twee keer per jaar bijgeschoold om de kennis up-to-date te houden.

lettele_basisschool_sancta_maria.jpg

Basisschool Sancta Maria in Lettele is gebouwd in 1938 en nadien diverse malen uitgebreid. Eind jaren negentig is de school grondig gerenoveerd en aangepast aan de eisen des tijds. De school heeft ca. 110 leerlingen, verdeeld over vijf groepen.

Basisschool Sancta Maria in Lettele is gebouwd in 1938 en nadien diverse malen uitgebreid. Eind jaren negentig is de school grondig gerenoveerd en aangepast aan de eisen des tijds. De school heeft ca. 110 leerlingen, verdeeld over vijf groepen.

lettele_kulturhus_de_spil_kopie.jpg

Kulturhus De Spil in Lettele is in 2015 en 2016 met inzet van vele vakmensen en vrijwilligers grootschalig vernieuwd om voor de komende jaren nog beter toegerust te zijn voor zijn functie van bruisend dorpshart op het gebied van sport, cultuur en zorg.

Kulturhus De Spil in Lettele is in 2015 en 2016 met inzet van vele vakmensen en vrijwilligers grootschalig vernieuwd om voor de komende jaren nog beter toegerust te zijn voor zijn functie van bruisend dorpshart op het gebied van sport, cultuur en zorg.

lettele_revue.jpg

De Revue van Lettele brengt jaarlijks een avondvullend programma op het toneel met sketches, liedjes, gedichten, dans, korte toneelstukjes, het serieuze lied en 'plaatselijke roddel'. De uitvoeringen garanderen een avondje lachen.

De Revue van Lettele brengt jaarlijks een avondvullend programma op het toneel met sketches, liedjes, gedichten, dans, korte toneelstukjes, het serieuze lied en 'plaatselijke roddel'. De uitvoeringen garanderen een avondje lachen.

lettele_paasvuur.jpg

Een van de tradities die in Lettele in ere worden gehouden is het paasvuur oftewel de poasboake, met na afloop feest met een live band

Een van de tradities die in Lettele in ere worden gehouden is het paasvuur oftewel de poasboake, met na afloop feest met een live band

lettele_kermis.jpg

Ook de kermis, het jaarlijkse dorpsfeest met verder o.a. veel sport, spel en livemuziek, is een traditie in Lettele die al meer dan 100 jaar jaarlijks wordt georganiseerd.

Ook de kermis, het jaarlijkse dorpsfeest met verder o.a. veel sport, spel en livemuziek, is een traditie in Lettele die al meer dan 100 jaar jaarlijks wordt georganiseerd.

lettele_fanfare_beatrix_kopie.jpg

Fanfare Beatrix is opgericht in 1978 en heeft leden uit Lettele en Okkenbroek

Fanfare Beatrix is opgericht in 1978 en heeft leden uit Lettele en Okkenbroek

lettele_dweilorkest.jpg

En voor feestelijke gelegenheden is er het Dweilorkest Lettele

En voor feestelijke gelegenheden is er het Dweilorkest Lettele

lettele_kjels_van_kopie.jpg

Herensociëteit Kjels van Lettele is opgericht tijdens de dorpskermis van 2014, en komt voort uit de behoefte aan een gezelschap voor 'kerels' die voor de gezelligheid gezamenlijk dingen ondernemen.

Herensociëteit Kjels van Lettele is opgericht tijdens de dorpskermis van 2014, en komt voort uit de behoefte aan een gezelschap voor 'kerels' die voor de gezelligheid gezamenlijk dingen ondernemen.

Lettele

Terug naar boven

Status

- Lettele is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. T/m 1998 gemeente Diepenveen.

- Onder het dorp Lettele vallen ook de buurtschappen Linde (deels), Oude Molen en Pierkesmars (deels). Vroeger was er onder dit dorp ook nog sprake van de buurtschappen Weteringen en Zandbelt, maar die zijn tegenwoordig in de atlassen niet meer te vinden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1390 Letloe, 1458 Letle, 1583 Lettele.

Naamsverklaring
Betekent let 'klein, luttel' en lo 'bos'.(1)

Inwoners
In diverse lokale media zien wij dat een inwoner van Lettele doorgaans een Lettelenaar wordt genoemd. Maar op een van de lokale websites komen wij ook een verkiezing van De Lettlenaar van het Jaar tegen. Kennelijk zijn deze verschillende spellingen allebei in gebruik.

Terug naar boven

Ligging

Lettele ligt NO van Deventer, N van Bathmen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lettele 35 huizen met 235 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorpsgebied ca. 600 huizen met ca. 1.450 inwoners (incl. de buurtschappen), waarvan 600 in de dorpskern. Het dorpsgebied heeft een oppervlakte van ca. 600 hectare.

Terug naar boven

Geschiedenis

Lettele ontstaat sinds ca. 1400 in een, gezien de naam, kennelijk bescheiden bosgebied. Op verschillende plekken in het landschap ontstaan akkerbouwgebiedjes (essen en kampen). De heidevelden en natte gronden zijn later ontgonnen en op 'dijken' worden doorgangswegen aangelegd. Bij die akkers worden boerderijen gebouwd en bij één van die boerderijen wordt in 1819-1820 een kapel gebouwd. Vanaf dan is er sprake van enige dorpsvorming. Nadat in 1855 een kapel wordt gebouwd, komt in 1894 als opvolger de huidige RK Nicolaaskerk tot stand. Pas daarna vestigen zich middenstanders en burgers rondom die kerk, maar eerst na de Tweede Wereldoorlog is er sprake van echte kernvorming.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Dorpsarchief Lettele.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Lettele is een dorp met een sterke sociale cohesie en met de wil om de eigen leefomgeving zelf vorm te geven. Als kleine kern binnen de gemeente Deventer hebben de inwoners de sterke behoefte om de eigen identiteit te bewaren en waar mogelijk te versterken. Uit het Dorpsontwikkelingsplan en de Dorpsvisie kwam sterk naar voren dat er binnen Lettele behoefte is aan het Kulturhus waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten, waar sociaal gerichte activiteiten plaatsvinden en waar het mogelijk is om voorzieningen te bundelen die nu geen goede plek in het dorp hebben. Daarnaast is er de (landelijke) trend richting het langer thuis blijven wonen van de ouderen. Deze trend is alleen realiseerbaar als daar laagdrempelige voorzieningen tegenover staan die het thuis blijven wonen ondersteunen. Hierbij valt te denken aan ontmoeting, dagbesteding en basiszorg.

- Woongebied Kapelweide (max. 25 huur- en koopwoningen aan de Bathmenseweg, vooral bestemd voor starters en senioren) is voorlopig de laatste uitbreiding van Lettele. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat de nieuwbouw aansluit bij de behoefte van het dorp, en dat de woningen passen in de landelijke en dorpse omgeving. De naam van het wijkje is ontleend aan het feit dat hier als voorloper van de huidige kerk een kapel heeft gestaan.

- In 2005 is het project 'Lettele, Dorp met Karakter' opgeleverd, waaruit veel ideeën zijn gekomen én ook zijn gerealiseerd om het dorp nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en toeristen. Bijv. op het gebied van wandelommetjes, streekeigen beplanting en weidehekken.

- De supermarkt van Ronald Lipholt - met achtereeenvolgens de formules Spar, Attent en Lekker Makkelijk - in Lettele gaat ermee stoppen. Het pand is in september 2018 te koop gezet.

Terug naar boven

Agrarisch

- Berrie Klein Swormink in Lettele (Assinksteeg 1) heeft een biologisch rundveebedrijf voor vlees met 36 hectare land, meest weiland en enkele hectares akkers voor maïs en graan. Met zijn Brandrode koeien verzorgt hij ook de begrazing van 40 hectare natuur in de omgeving van Deventer, zoals de uiterwaarden van de IJssel en in het natuurgebied rondom de Douwelerkolk. In Nederland is het Brandrode rund bijna verdwenen uit het landschap. Berrie kiest toch voor de Brandrode koeien vanwege hun natuurlijke zelfredzaamheid. Zelf gefokte en aangekochte dekstieren zorgen voor een natuurlijke bevruchting van de koeien. De kalveren worden in het voorjaar geboren en blijven dan bij hun moeders in de wei. Een deel van de koeien graast het gehele jaar rond in natuurterreinen. Het kruidenrijke grasland in de natuurgebieden vormt een gezond menu voor de koeien die op hun beurt door begrazing de soortenrijkdom in het gebied vergroten. Hier vindt dus een goede wisselwerking plaats.

Het bevorderen van biodiversiteit of soortenrijkdom betekent voor zijn bedrijf dat hij zijn grasland minder intensief beheert. In de 5 hectare botanisch grasland komen steeds meer soorten kruiden het perceel in, zoals zilverschoon, veldzuring, moerasrolklaver en de egelboterbloem. Rondom het huiskavel bevinden zich houtwallen en er staan machtige alleenstaande oude eiken, die grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde hebben. Ze zijn niet alleen prachtig maar bieden ook een huis of schuilplaats voor veel soorten dieren. Met goed onderhoud zorgt Berrie ervoor dat de variatie aan struiken en bomen in stand blijft. Af en toe verjongen zorgt dat de houtwallen lang meekunnen. Als de houtwal af en toe wordt teruggesnoeid met behoud van een aantal grote bomen, krijgen struiken weer meer kans. Op deze manier wordt een variatie van lage en hoge elementen in een houtwal behouden. Hiervan profiteren dan weer verschillende soorten vogels die verblijven in de slootkanten en houtwallen. Op het erf bevinden zich diverse fruitbomen en in de schuur nestelen zwaluwen en steenuilen. In de zomer fladderen er tal van vlinders zoals de kleine vuurvlinder en de kleine vos.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lettele heeft 3 rijksmonumenten.

- Lettele heeft 17 gemeentelijke monumenten.

- De RK Nicolaaskerk dateert uit 1894 en is ontworpen door architect G. te Riele Wzn. De kerk lijkt sterk op die van het W buurdorp Schalkhaar, die door dezelfde architect in dezelfde periode is ontworpen. De kerk maakt tegenwoordig deel uit van de H. Lebuinus Parochie. De katholieken uit buurdorp Okkenbroek kerken hier ook, en omgekeerd kerken de protestanten uit het dorp in Okkenbroek.

- Bij de splitsing Oerdijk - Oostermaatsdijk bevindt zich het monument ter herdenking van de V1 lanceerplaats die hier van december 1944 tot maart 1945 is geweest. De V1 (de V staat voor Vergeltungswaffe) was destijds een zeer modern wapentuig, ruim 8 meter lang en inclusief de vleugels ruim 5 meter breed. Een pneumatisch kanon bracht de V1 langs een startbaan van ruim 46 meter in een vliegende baan. Van 16 december 1944 tot 29 maart 1945 hebben de Duitsers hier met 400 V1's de haven van het al bevrijde Antwerpen beschoten (het Ardennenoffensief).

De V1’s werden per trein in onderdelen in Deventer aangevoerd, met vrachtwagens naar hier vervoerd en vervolgens in elkaar gezet. In Het Oostermaet zijn, nog altijd zichtbaar, talrijke kraters van V1’s die kort na de start zijn neergestort en ontploft. De V1 was in feite een onbemand straalvliegtuig met een lading explosieven aan boord. De bedoeling was dat hij neerstortte als de brandstof op was. De V1 had een snelheid van ca. 250 km per uur. Opvolger de V2 was de voorloper van de maanraket en bereikte een snelheid van meer dan 4000 km per uur. - Interview met ooggetuigen van de V1 lanceerinstallatie in Lettele (2015).

- In 2013 is bij Rustpunt Erve Klein Koerkamp aan de Koerkampsweg het kunstwerk ‘De Heks van Lettele’ onthuld. Het in cortenstaal uitgevoerde kunstwerk is ontworpen door oud-Lettelenaar Saskia Obdeijn en in samenwerking met haar vader Gerard Obdeijn vervaardigd. In de drie stalen bomen is het silhouet van een vliegende heks te onderscheiden. Het kunstwerk is onderdeel van de fietstocht De Heks van Lettele die gebaseerd is op een oude legende uit de omgeving (zie daarvoor verder bij het hoofdstuk Landschap etc.).

- Oorlogsmonument in de dorpskern.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Revue van Lettele bestaat uit een groep vrijwilligers die jaarlijks een avondvullend programma op het toneel brengt (6 uitvoeringen in januari en februari). Tijdens de uitvoeringen worden sketches, liedjes, gedichten, dans en korte toneelstukjes op het toneel gebracht. Ook het serieuze lied en het 'plaatselijke roddel'-stuk vinden elk jaar weer een plaats op het programma. Humor voert de boventoon en garandeert een avondje lachen.

- Stichting Evenementen Commissie Lettele (SECL) organiseert - mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers uit de dorpsgemeenschap - verschillende evenementen door het jaar heen, zoals het Paasvuur oftewel de Poasboake met na afloop feest met een live band, Koningsdag en de Kermis (1e weekend van augustus), het jaarlijkse dorpsfeest met niet alleen een kermis maar ook allerlei sport- en spelactiviteiten w.o. Vogelschieten, op vrijdagmiddag een seniorenprogramma, 3 avonden live muziek in een grote feesttent, een Trekkerrace, en op zondagmiddag een optocht van verklede loopgroepen, versierde fietsen en skelters tot grote wagens.

- 4 mei: Dodenherdenking bij het Oorlogsmonument in de dorpskern.

- 2x per jaar organiseert Stichting Bathmen Promotie in samenwerking met DOCA wandeltochten vanuit Lettele. Op de laatste zaterdag van mei (in 2020 voor de 26e keer) is er de Rhododendron Wandeltocht (met afstanden van 5, 10, 15, 25 en 40 km). En op de laatste zaterdag van november (in 2019 voor de 23e keer) is er de Koerkamptocht (met afstanden van 5, 10, 15 en 25 km). Beide tochten starten bij Café-restaurant De Koerkamp. De tochten gaat door het boerenland en coulisselandschap in de omgeving, over zowel verharde als onverharde wegen. Honden zijn toegestaan mits aangelijnd.

- Op de Religieuze Markt (weekend begin augustus), georganiseerd door de Vrienden van de Nicolaaskerk, zijn allerlei (tweedehands) religieuze objecten te verkrijgen, zoals kruisbeelden, wijwaterbakjes en religieuze boeken. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de kerk. Het is tevens een goede gelegenheid om de mooie kerk van Lettele te komen bekijken en gezellig een kopje koffie te komen drinken. Veel van de ingebrachte spullen zijn afkomstig van particulieren. Heb je zelf religieuze artikelen die je niet meer gebruikt en die je voor dit goede doel wilt afstaan? Dan komen leden van de stichting die graag bij je ophalen. Neem daarvoor contact op met Ben van Oldeniel (tel. 0570-551340) of Victor Munster (tel. 06-25067603).

- Hardloopevenement de Oostermaetloop (op een zaterdag begin december) is een parcours van 1, 2, 5 en 10 kilometer door ’t Oostermaet, een prachtige omgeving om hard te lopen. Het parcours is uitdagend en afwisselend over smalle bospaadjes en boomstronken. En als het weer wat minder is, maken drassige plekken het parcours een tikkeltje zwaarder. Iedereen die zin heeft in hardlopen, kan meedoen aan de 5 of 10 kilometerloop. Voor kinderen tot 9 jaar is er een speciaal parcours van 1 km. Jeugd van 9 tot 16 jaar kan meedoen aan de 2 kilometerloop.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad Lettele - Okkenbroek - Oude Molen is in 1970 gerealiseerd, en wordt sinds 1992 door meer dan 60 vrijwilligers gerund.

- In 2015 is door inwoners samen met kinderen van de basisschool een dorpsboomgaard aangelegd. De dorpsbongerd is bedoeld om met Lettelenaren samen te werken aan een eigen boomgaard die gezond fruit oplevert van streekgebonden rassen uit de eigen omgeving. De boomgaard wordt een ontmoetingsplek met een educatieve functie voor bewoners en schoolkinderen. De werkgroep heeft op aanwijzing van Lettelenaren 21 oude rassen uitgezocht, zoals Groninger Kroon, Bellefleur, Sterappel en oude Oost-Nederlandse rassen zoals de Kötelpeer en het Sieden Hempke (het betreft 11 appelbomen, 7 perenbomen, 2 pruimenbomen en 1 kersenboom). Deze oude fruitrassen smaken lekker en zijn in de winkels nauwelijks nog verkrijgbaar.

- Fietsroute 'De heks van Lettele' (27 km, desgewenst in te korten tot 8 km) loopt over verharde (fiets)paden en wegen in het coulissenlandschap van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, en is geïnspireerd op de legende uit het jaar 1493. Deze datum staat op 'het stenen kruis' op de Eikelhof. De heks was toen in de ban van de duivel. Ze wist met haar streken Pier de Rover voor zich te winnen. Wie de tocht heeft gefietst zal zich blijven afvragen of de heks nog leeft. Want onderweg zijn overal verwijzingen en activiteiten die doen vermoeden dat ze er gisteren nog was...

- De gemarkeerde Mountainbikeroute Deventer heeft een totale lengte van 40 km. De route bestaat uit 2 lussen: Wechelerveld (4,5 km) en Oostermaat (35 km), die vooral door de omgeving van Lettele voert. De routes zijn via een verbindingsroute aan elkaar gekoppeld.

- Wandelroute Trage Tocht Lettele (9 km) voert over landgoed Het Oostermaet met zijn prachtige rododendronstruiken, en langs de hierna beschreven Letteler Leide. Het Oostermaet is rond 1900 aangekocht door mr. Abraham Capadose met de bedoeling er een groot jachtterrein van te maken. In de moerassige gedeelten werd rabattenbos aangelegd en op verschillende plaatsen werden rododendrons aangeplant om het wild dekking te geven. Op de heidevelden groeiden grove dennen, in de jaren dertig jaren zijn er andere soorten bijgekomen, zoals lariks, douglas en fijnspar. Tegenwoordig is Stichting IJssellandschap eigenaar van Het Oostermaet. Het beheer is gericht op een meer gevarieerd bos. In tegenstelling tot de meeste landgoederen heeft hier nooit een kasteel of landhuis gestaan. De fraaie traditionele boerderijen die bij het landgoed horen maken dit gemis echter ruimschoots goed.

- Natuurreservaat De Slenk (7 ha) op landgoed Het Oostermaet is niet publiek toegankelijk, maar vanaf het naastgelegen pad krijg je er wel een indruk van, en een informatiepaneel ter plekke informeert je over de bijzonderheden.

- In 2008 is grond rond de waterloop Letteler Leide, ten oosten van het dorp, afgegraven. Dit gedeelte van de waterloop is een stuk breder en weer meanderend (slingerend) gemaakt. Verder is het waterpeil verhoogd en is er een vistrap gerealiseerd. Door het hogere waterpeil worden ook de omringende gronden vochtiger. Dat is met name goed voor het even verderop gelegen natuurgebied De Slenk dat te lijden had onder verdroging. Dankzij de vistrap, als alternatief voor de betonnen overlaat die er voorheen lag, ontstaan betere leefmogelijkheden voor vissen als het bermpje en de drie- en tiendoornige stekelbaars.

- Jachtdomein Hemelzicht, gelegen in het ZO buitengebied van Lettele, N van de Holterweg (N344), W van de Ikkinksweg, wordt in 2019 heringericht tot Landgoed Hemelzicht. De eigenaar van het terrein van bijna 40 hectare verandert landbouwgrond deels in natuur en bouwt hier een landhuis. Het grootste gedeelte (90 procent) van het landgoed wordt opengesteld voor publiek. Op circa 13 hectare van het terrein wordt nieuwe natuur ontwikkeld. De afgelopen jaren is een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij in 2017 is gesproken met omwonenden, die positief hebben gereageerd. Ook de provincie Overijssel is positief over de ontwikkeling. Het plan is ontwikkeld in het kader van de provinciale Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Dat maakt het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen in de groene omgeving toe te staan als daar onder meer een landschappelijke tegenprestatie tegenover staat. (bron: gemeente Deventer, 30-11-2018)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Lettele, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Lettele.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Lettele - Linde - Oude Molen.

- Kulturhus: - Kulturhus De Spil - in 1976 gestart als overdekte sportruimte, in de loop der jaren diverse keren uitgebreid en in 2016 met inzet van veel vakmensen en vrijwilligers grootschalig vernieuwd om weer helemaal aan de eisen des tijds te voldoen - wil een centrale rol in de bij Recente ontwikkelingen vermelde ontwikkelingen spelen, en haar faciliteiten inzetten en uitbreiden om de sociale cohesie in het dorp verder te versterken, cultuur een plek te bieden en zorg voor ouderen te combineren. De Spil wordt hiermee 'de huiskamer van Lettele'. Verder is en blijft sport voor de Spil een belangrijke pijler als bindende factor in het dorp.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Sancta Maria biedt ook onderdak aan Kkinderopvang De Linde.

- Muziek: - Fanfare Beatrix is opgericht in 1978 en heeft leden uit Lettele en buurdorp Okkenbroek. Als bijzondere 'afdeling' van de fanfare is er ook een dweilorkest.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Lettele.

- Handbalvereniging.

- Tennisvereniging.

- Overige verenigingen: - Herensociëteit Kjels van Lettele is opgericht in 2014 en komt voort uit de behoefte aan een gezelschap voor 'kerels', die voor de gezelligheid gezamenlijk dingen ondernemen. "Bij ons is het dorp Lettele in goede handen. We gaan samen ons dorp promoten. We laten de wekelijkse beslommeringen achter ons. Het is vrijblijvend: wie wil komt, wie niet wil of kan komt niet. Maar we geloven wel dat jouw meedoen mede bepalend is voor het welslagen van de avond: “Ai d’r bint, dan muj d’r wèz’n” . Er is een sfeer van vriendschappelijke omgang, en een zekere stijl, waarbij respect, tolerantie en nieuwsgierigheid naar elkaar cruciaal zijn. Dit alles gaat gepaard met enig gepast vertier en onder het genot van een drankje", aldus de Kjels op hun site.

- Zorg: - Bij Leer- en Zorgboerderij MenTrainingSalland in Lettele krijgen kinderen en jongeren met gedragsstoornissen en/of psychische problemen de mogelijkheid het beste uit zichzelf te halen. Leren door te doen, duidelijkheid, structuur, zichzelf kunnen zijn en de huiselijke sfeer zijn de belangrijkste onderdelen van de begeleiding. Cliënten kunnen hier paarden, pony's, koeien, kalfjes, schapen, geiten, kippen, honden, konijnen en cavia's verzorgen / werken in de moestuin / leren rijden en werken met een trekker, shovel of kraan / het land bewerken en oogsten zoals ploegen, zaaien en hooien / in de werkplaats sleutelen / het erf schoonhouden / het eten en drinken verzorgen voor de pauzes / leren koken en bakken / in een grote speelweide spelen en hutten bouwen.

- Na een aantal jaren leegstand vroeg het voormalige boerenerf op Oostermaatsdijk 5, O van de dorpskern van Lettele, dringend om een nieuwe invulling. Toen drie grote zorgpartijen de handen ineensloegen, was Erve Oostermaet snel geboren. Inmiddels staat er een 12-tal appartementen met een bijzondere functie. Samen met de gerenoveerde boerderij uit 1924 vormen de nieuwe gebouwen een compact erf. Erve Oostermaet stamt uit 1924. Oorspronkelijk was het een boerderij te midden van jachtlandgoed Oostermaet. Na verlies van zijn functie als boerenerf stond het een aantal jaren leeg. Verschillende initiatieven om het erf te ontwikkelen strandden. Als eigenaar van de opstallen was Stichting IJssellandschap, samen met zorgaanbieder JP van den Bent Stichting en Woningcorporatie Ieder1, op zoek naar mogelijkheden voor huisvesting van verstandelijk gehandicapten in een rustige, landelijke omgeving. Uiteindelijk leidde het samenwerkingsverband van deze partijen tot de restauratie en transformatie van de boerderij en de bouw van twee nieuwe houten woonschuren. Inmiddels omvat het complex 12 studio’s en diverse gemeenschappelijke voorzieningen.

Deze nieuwe appartementen op Erve Oostermaet zijn gerealiseerd in ruil voor de sloop van een ‘oude lelijke schuur’. De oude boerderij, met voorhuis en achterhuis, is geheel intact gebleven en doet dienst als kantoor en gezamenlijke werk- en hobbyruimte voor de erfbewoners. De bewoners genieten zichtbaar van de rust, de mooie omgeving en ruimte die het erf hen biedt. Het nieuwe erf levert een geweldige kwaliteitsimpuls op voor de gehele Oostermaet. Hoe de initiatiefnemers dit hebben bereikt? “Samen optrekken met de drie organisaties, en ons niet laten weerhouden door te strakke regels”, zegt Jaap Starkenburg, directeur van Stichting IJssellandschap. Zijn advies: “Durf voor kwaliteit te gaan.”

- Welzijn: - Wijkwinkel Lettele is het platform voor al je vragen over wonen, welzijn en zorg, gevestigd in de winkel van de firma Roesink (Bathmenseweg 22). De Bibliotheek en Wijkwinkel zijn open met zelfservice tijdens de openingstijden van de winkel. Gezien de kosten van het bibliotheekfiliaal in relatie tot het relatief beperkte gebruik ervan, is deze wel in de winkel van Roesink gebleven, maar is de ruimte verkleind.

- Vervoer: Buurtbus 590 (Okkenbroek - Deventer v.v.) wordt net als het zwembad door vrijwilligers gerund. N van het dorp, aan de Spanjaardsdijk, is een halte van buslijn 4: Deventer - Heeten v.v.

- Duurzaamheid: - Naar aanleiding van de Dorpsvisie Lettele wordt gewerkt aan mogelijkheden om het groenafval uit de omgeving om te zetten naar energie voor het zwembad, dat in de zomer warmte nodig heeft, en voor de sporthal, die in de winter warmte nodig heeft.

Reactie toevoegen