Lerop

Plaats
Buurtschap
Roerdalen
Roerstreek Midden-Limburg
Limburg

Lerop

Terug naar boven

Status

- Lerop is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, in de regio Roerstreek, gemeente Roerdalen. T/m 1990 gemeente Sint Odiliënberg. In 1991 over naar gemeente Ambt Montfort, in 2007 over naar gemeente Roerdalen.

- De buurtschap Lerop valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sint Odiliënberg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
943 kopie eind 11e eeuw Liethorp, 1294-1295 Lydorp, Lidorp, 1840 Lerop.

Naamsverklaring
Het eerste lid is onduidelijk. Wordt wel verklaard als 'huichelachtig dorp', een samenstelling van het Germaanse leuta-* 'huichelachtig' en thorp 'dorp'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lerop ligt 2,5 km N van Sint Odiliënberg, rond de Leropperweg. In het O loopt de rivier de Roer parallel aan de buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Lerop 23 huizen met 149 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 160 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Elementen uit de geschiedenis van Lerop, door Jan Ruiten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Buurtschap Lerop ligt in het uiterste N van de gemeente Roerdalen (en voorheen idem van de gemeente Sint Odiliënberg). Direct N hiervan ligt de gemeente en stad Roermond. De grens tussen beide gemeenten loopt ter plekke door het riviertje de Roer. Bij de herindelingen van 1991 in deze regio zijn er plannen geweest om de buurtschap Lerop met het buitengebied Leropperveld middels grenscorrectie toe te voegen aan de gemeente Roermond. Die gemeente groeide en groeit namelijk nog voortdurend en komt op langere termijn ruimte tekort voor woningbouw, en had daarom kennelijk zijn oog op dit gebied laten vallen.

"Het Leropperveld is geologisch zeer waardevol door de aanwezigheid van een fossiel rivierensysteem, oude beddingen van de Roer. Roermond heeft laten weten woningen in het Leropperveld te willen bouwen. 'Zeker, het is een fraai gebied, waar ook een mooie wijk gebouwd kan worden', zo werd burgemeester J. Daniels van Roermond geciteerd in de plaatselijke pers. Roermond heeft tot 2005 nog ruimte voor woningbouw, maar kan daarna, door de grindwinning in het westen en de geluidoverlast van een Britse vliegbasis op Duits grondgebied in het noorden en het oosten, geen kant meer op. Met 2000 villa's in het Leropperveld zou de stad tenminste weer een paar jaar vooruit kunnen, volgens de burgemeester.

Lokale actievoerders leidden belangstellenden langs het kronkelende riviertje de Roer, over holle wegen, langs monumentale boerderijen en over een oude Romeinse heirbaan. 'Denk maar niet dat ze zo'n bochtige, onverharde weg sparen als ze het Leropperveld volbouwen', luidt de sombere voorspelling van een inwoner. Het landschap is nog niet aangetast door ruilverkaveling en zeldzame vogels als de kerkuil, de ijsvogel en de oeverzaluw komen hier nog voor. Overal in het landschap zijn sleuven zichtbaar, dalen die in de laatste ijstijd door de Roer zijn uitgesleten. Doordat de Ardennen in die tijd omhoog kwamen 'kantelde' het landschap en veranderde de loop van rivieren. 'Zo stroomde de Rijn, die nu door Duitsland loopt, vroeger door het huidige Limburg', vertelt geograaf G. P. Gonggrijp van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, die het gebied uitgebreid heeft bestudeerd. Sommige van de Roerarmen, zoals de oude beddingen worden genoemd, zijn in de loop der tijden gedeeltelijk dichtgeslibd door zandverstuivingen, maar op andere plaatsen bedraagt het hoogteverschil nog 3 a 4 meter. Wat 2000 villa's zullen overlaten van het landschap is uiterst onzeker.

Bij bebouwing van het Leropperveld zal rekening worden gehouden met de natuurwaarde, zo hebben staatssecretaris De Graaff-Nauta (Binnenlandse Zaken) en de gemeente Roermond beloofd. 'Onzin', zegt geograaf Gonggrijp, 'als je dit glooiende landschap gaat bebouwen, moet je het egaliseren en zie je niets meer van de oude beddingen van de Roer die nu duidelijk zichtbaar zijn in het landschap. Dit is het enige rivierlandschap met een dergelijk omvangrijk meanderend systeem uit de laatste ijstijd dat bovendien nog redelijk gaaf is. Zo'n landschap vind je nergens anders meer in Nederland.' 'Wie z'n poten in onze Roer durft te steken, ik zal hem eigenhandig al zijn botten breken', werd door de actievoerders gezongen. En tegen een boerderij stond een spandoek: Dag vogels, dag bloemen, dag Leropperveld." (bron: NRC, 26-5-1990)

Kennelijk hebben de protesten geholpen, want de grenscorrectie in 1991 gaat niet door. Want... wij lezen dat er op 6-2-2008 kamervragen zijn geweest aan de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, over kennelijke plannen van de Provincie om alsnog de in 1990 reeds beoogde grenscorrectie van Lerop e.o. naar de gemeente Roermond toe te wijzen. Op vragen van de Kamer aan de minister om hierin in te grijpen (conform een door de Tweede Kamer aangenomen motie-Schutte c.s., Kamerstuk 21 226, nr. 18), antwoordt hij dat dit een verantwoordelijkheid is van de Provincie en de betrokken gemeenten (in dit geval de gemeente Roerdalen, die in 2007 is gefuseerd met de gemeente Ambt Montfort tot de 'nieuwe' gemeente Roerdalen). Ook hier is kennelijk succesvol protest tegen geweest, want in de actuele atlassen zien wij dat de grens ter plekke tussen de gemeenten Roerdalen en Roermond nog altijd door de Roer loopt. Oftewel... de buurtschap Lerop met omgeving valt nog altijd onder de gemeente Roerdalen, en heeft tot heden dus kennelijk nog steeds uit de 'grijpgrage handen' van de gemeente Roermond kunnen blijven. Zie ook het 'Dossier Leropperveld' op de site van SP Roermond. Op die pagina vind je 3 artikelen, waaruit blijkt dat ook SP Roermond in 2008 bij de betrokken politici heeft geijverd voor definitieve bescherming van het Leropperveld, in reactie op plannen van de gemeente Roermond om in het gebied grote bedrijfshallen te vestigen.

- Beschrijving van het huidige Lerop op de lokale site.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Monumentale panden: in het N van de buurtschap ligt het Steenhuis, in het ZO ligt de Maartenshof.

- Beschrijving wegkruisen en kapelletjes in Lerop, in tekst en beeld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag eind augustus is er in de buurtschap de jaarlijkse Roerdalmarkt, sinds 2016 in combinatie met een Kofferbakverkoop.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Stichting Buurthuis Lerop, zoals de lokale buurtvereniging officieel heet, is in de volksmond beter bekend als 'Put Lerop'. In Limburg zien we dat verschijnsel vaker (zoals bijv. bij de kern Slek bij Echt). "Vanouds was er de 'naoberplicht', een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet konden rekenen op goede openbare voorzieningen. Het is vooral een begrip dat bekend is in Limburg, de Achterhoek en Twente. Ook in deze buurtschap was dit 'gewoon'; als het nodig was, hielp men elkaar. Daarnaast zocht men elkaar op voor gezelligheid, versieren bij een gouden bruiloft, een kerkfeest, een kaartavond enzovoort. Voor dergelijke avonden werd 'de gooi kamer' uitgeruimd. Omdat de ruimte vaak te klein was, werd naar iets anders gezocht. Dit werd de Leropperhof. Onze 'Put' bestaat al sinds mensenheugenis, onze Leropperhof sinds 1972." Aldus de buurtvereniging op haar site.

- Buurthuis: - "Buurthuis de Leropperhof is in 1972 door de leden van de buurtvereniging zelf gebouwd en wordt sindsdien ook helemaal door hen zelf beheerd. Nog altijd worden er jaarlijks allerlei activiteiten op touw gezet voor en door de gemeenschap. Naast de activiteiten van "de Put" maken de bewoners regelmatig gebruik van "hun Leropperhof". Bloemschikken, wijnavonden, een leuke middag voor de jeugd enz. Een jubileum, (25-jarige) bruiloft, familiedagen, reünie, je bedenkt het maar of de Leroppernaren weten de Leropperhof hiervoor te gebruiken. Het “gooi kamer-gevoel” van vroeger bestaat hier dus nog steeds. Voor een activiteit tot ca. 50 personen is het een ideale locatie. Daarmee hebben onze oprichters hun doel - "De bouw en exploitatie van een buurthuis in het gehucht Lerop, waarin alle vergaderingen van de Put en alle plaatselijke activiteiten en recreatie kan plaatsvinden. Het buurthuis kan ook in gebruikt worden gegeven voor familiefeesten" - ruimschoots bereikt! Ook andere verenigingen en groepen maken regelmatig gebruik van ons home. Meestal gebeurt dit tegen een kleine vergoeding, of wordt ons lokaal als "vriendendienst" beschikbaar gesteld."

Reactie toevoegen