Lepelstraat

Plaats
Dorp
Bergen op Zoom
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Lepelstraat De Lepelaar Kerkstraat 57 [640x480].jpg

Lepelstraat De Lepelaar Kerkstraat 57

Lepelstraat De Lepelaar Kerkstraat 57

Lepelstraat Kerkstraat 5 [640x480].jpg

Lepelstraat Kerkstraat 5.

Lepelstraat Kerkstraat 5.

Lepelstraat huize Hoogewerf uit 1717 hoek Vagevuur Kladseweg [640x480].jpg

Lepelstraat, op de hoek Kladseweg / Vagevuur vindt u huize Hoogewerf uit 1717.

Lepelstraat, op de hoek Kladseweg / Vagevuur vindt u huize Hoogewerf uit 1717.

lepelstraat_rk_kerk_antonius_van_padua_640x480.jpg

Lepelstraat, RK kerk Sint Antonius van Padua

Lepelstraat, RK kerk Sint Antonius van Padua

lepelstraat_kapel_naast_de_kerk_640x480.jpg

Lepelstraat heeft er sinds 2000 een nieuw monument bij, nl. de Sint Antoniuskapel, geheel door vrijwilligers opgebouwd.

Lepelstraat heeft er sinds 2000 een nieuw monument bij, nl. de Sint Antoniuskapel, geheel door vrijwilligers opgebouwd.

Lepelstraat

Terug naar boven

Status

- Lepelstraat is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Bergen op Zoom. T/m 1996 gemeente Halsteren.

- Onder het dorp Lepelstraat vallen ook de buurtschappen Kijkuit, Kladde (grotendeels), Klutsdorp en Waterkant.

- Het grondgebied van het dorp is in 1997 middels grenscorrectie vergroot met een deel van de gemeente Steenbergen (met name het gebied ZW van de Stierenweg, tegenwoordig is dat de weg Kladwijck). Topografisch gezien gaat het om een deel van de buurtschap Kladde.

Terug naar boven

Naam

In het lokale dialect
Lepelstraot.

Naamsverklaring
De naam Lepelstraat is een samenstelling van straat ‘straat, verbindingsweg’ en lepel ‘lepelaar’ (vogelnaam), of anders lepel ‘lepel’ en dan misschien naar een gebogen, licht slingerende vorm.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp De Straot. De inwoners heten dan Bessembinders. Die naam komt van het feit dat boerenknechten in het dorp als er 's winters geen werk was bij de boer, bezems en manden maakten.

Terug naar boven

Ligging

Lepelstraat ligt 1 km N van Halsteren. in het N gelegen aan de grens met de gemeente Steenbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lepelstraat 122 huizen met 727 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 760 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Lepelstraat, kun je terecht bij Heemkundekring Halchterth.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de Structuurvisie gemeente Bergen op Zoom 2030 is de 'Ster van Lepelstraat' (O van het dorp, rond de Steenbergseweg) opgenomen als locatie voor een bedrijventerrein. De locatie leent zich het beste voor de vestiging van logistieke en grootschalige bedrijvigheid, gezien de ligging tegen de A4 en de omvang van de locatie. Aangezien de gemeente zelf geen actief grondbeleid voert is een eventuele ontwikkeling afhankelijk van de markt. Bedrijven tot en met milieucategorie 3 kunnen hier terecht. De kavels moeten minimaal 5.000 m2 groot zijn. Er dient sprake te zijn van grootschalige, logistieke bedrijvigheid. Op dit moment kan op grond van provinciaal beleid de Ster nog niet in ontwikkeling worden genomen. De locatie is op zich akkoord, echter er zijn teveel locaties voor de toegestane hoeveelheid bedrijventerreinen die mogen worden ontwikkeld. Indien op grond van de ladder van duurzame verstedelijking de noodzaak is aangetoond en akkoord bevonden door de provincie dan kan de ontwikkeling plaatsvinden.

De ladder van duurzame verstedelijking is sinds kort een wettelijke verplichting om nut en noodzaak van een (met name) buitenstedelijke ontwikkeling aan te tonen. In de eerste trede moet worden gekeken wat de regionale vraag is. In de tweede trede moet worden gekeken wat het aanbod van locaties ís en welke financieel haalbaar zijn. Hierbij moet eerst in het regionale stedelijke gebied te vraag worden opgevangen. In de derde trede moet de multimodaliteit worden gegarandeerd: eerst komen de bestaande goed ontsloten locaties aan bod, dan pas de overige locaties buiten het bestaand stedelijk gebied.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- We schrijven eind 16e, begin 17e eeuw. In de gebieden die in handen waren van de Staatse troepen, wordt de uitoefening van het katholieke geloof verboden. In 1647 komt de kerk van Halsteren in handen van de hervormden. In datzelfde jaar beginnen pater minderbroeders met diensten in een schuilkerk in de Celse Hoeve te Lepelstraat. De overheid staat dit oogluikend toe. In 1798 ontstaat de mogelijkheid de oude kerk van Halsteren terug te krijgen. Ondanks hervormde protesten keuren de Eerste en Tweede Kamer in 1799 de naasting goed. De pastorie wordt in 1800 overgenomen, het kerkgebouw in 1802. De schuurkerk blijft echter in gebruik. Beide kerken vallen onder één parochie met één pastoor. In feite is de kerk van Lepelstraat de hoofdkerk.

Na de dood van pastoor G.J. Praets in 1830 komt het tot een scheiding van de parochies en ontstaat de zelfstandige parochie Lepelstraat. In de volgende jaren wordt de oude schuurkerk, die uit 1763 dateert, vergroot en vernieuwd. Deze kerk is in 1834 ingewijd. In 1863 is in het dorp een pastorie gebouwd. Er werd al langer over een nieuwe kerk gesproken en in 1870 is het besluit hiertoe genomen. Het kerkbestuur liet in 1871 een steenbakkerij inrichten om gedurende enkele jaren stenen te bakken. Deze nieuwe kerk is in 1875 gereed gekomen.

Op 26 oktober 1944 begon de ´Slag van Lepelstraat´. Engelsen en Canadezen rukten vanuit het zuiden op. Zondagnacht 28 oktober toen de Duitsers inzagen dat zij het niet meer konden houden, sleepten zij 150 kg. dynamiet in de toren. Om 5.50 uur kwam de slag, die de toren en een aanzienlijk deel van de kerk vernielde. De wederopbouw van de kerk is in 1948 aangevangen. De kerk kreeg een geheel nieuw voorfront en ook vanaf de trappen van het hoofdaltaar is de kerk ingrijpend gerenoveerd. De grote toren die het dorp zo kenmerkte, is niet meer opgebouwd. (bron: homepage P. van Tillo) In 2008 is de Lepelstraatse parochie samen met die van Halsteren, Oud-Vossemeer en Tholen gefuseerd tot de Sint Christoffel-parochie.

- Lepelstraat heeft er sinds 2000 een nieuw monument bij, namelijk de Sint Antoniuskapel. De kapel, een naar Italiaans voorbeeld ontworpen gebouw met glas-in-loodramen en een klingelend klokje in het torentje, is door vrijwilligers van de grond af aan opgebouwd. De kapel is speciaal gebouwd om onderdak te geven aan het beeld van de heilige Sint Antonius van Padua, de patroonheilige van de verloren zaken. Dat beeld was vóór de totstandkoming van de kapel alleen te aanschouwen in de kerk, die slechts een klein deel van de week geopend is. “Er was duidelijk behoefte aan een plek waar je het hele jaar door kunt bidden en een kaars kunt opsteken bij Sint Antonius. Nu hebben wij een plek waar je je even kunt terugtrekken uit het leven van alledag”, aldus R. Ooms, vice-voorzitter van het parochiebestuur (462). Lepelstraat is een bedevaartplaats voor de H. Antonius van Padua.

- Het herdenkingskruis op de dijk van het Rijn-Scheldekanaal is ter herdenking van de RAF-bommenwerper die op 1 november 1944 is neergestort aan de Heenweg, waarbij alle 7 inzittenden om het leven kwamen. Onder de link heeft Ben Goossens een verslag van dit gebeuren gemaakt in tekst en beeld. Met deze website wil hij deze mannen en hun families eren vanwege hun offer voor onze vrijheid.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging 't Vagevuur. - Dweilband Zou 't Lukke. - BC De Leutige Bouwers is een Vastenavend- en Carnavalsbouwclub. Ze bouwen al sinds 1979 elk jaar een compleet nieuwe wagen, naar een eigen ontwerp. Met deze wagens rijden ze mee in de optochten van Lepelstraat, Halsteren en Bergen op Zoom in de A-categorie. Je bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen in hun bouwkot.

- Koningsdag.

- De Braderie (tweede pinksterdag) is er al sinds 1978 en trekt jaarlijks ca. 20.000 bezoekers. In het pinksterweekend is er ook de Kermis (vr/za/zo/ma). De opbrengst wordt gebruikt om lokale verenigingen en stichtingen financieel te ondersteunen.

- Op de 1e zondag van augustus kun je tijdens de Oldtimershow op het Kerkplein en in de omliggende straten oldtimers van allerlei origine, type, maat, soort en in verschillende staten, van authentiek tot showroomkwaliteit bewonderen. - Oldtimershow op Facebook. - Filmpje met een impressie van de Oldtimershow 2016.

- De Amerikanendag (3e zondag in september) is een dag voor liefhebbers van Amerikaanse auto's en motoren. Met optredens van livebands. - Filmpje met een impressie van de Amerikanendag 2015.

- Nacht van Braobant (zaterdag in november). Feestavond met live zangers.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Gewoon Anders is de cadeauwinkel als dagbesteding voor de cliënten van Thomashuis Lepelstraat.

Terug naar boven

Beeld

- Heel veel oude foto's van Lepelstraat, met tevens activiteitenagenda en lokale links.

- Fotosite van Lepelstraat.

- Fotoreportage van Lepelstraat en Kladde, door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lepelstraat (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten uit Lepelstraat op de site van BN/De Stem. - Actualiteiten uit Lepelstraat op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Lepelstraat.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis Sint Antonius.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Wegwijzer. - Kinderdagverblijf (KDV en BSO) Newkids.

- Muziek: - Harmonie St. Antonius. - Smartlappenkoor De Straotzangers.

- Sport: - Lepelstraatse Boys (voetbal). - Tennisvereniging.

- Zorg: - Na jarenlang werkzaam te zijn geweest binnen woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking, zijn Harry en Anita Willeboordse samen met hun drie kinderen in 2008 Thomashuis Lepelstraat (Kladseweg 22) begonnen. Ze bieden woonruimte voor 8 mensen met een verstandelijke beperking en hebben daarnaast mogelijkheden voor deelname aan dagbesteding, georganiseerd vanuit het Thomashuis. Wonen in een kleinschalige woonvorm - geïntegreerd in het maatschappelijke leven van een dorp - is in hun ogen een belangrijke voorwaarde om volwaardig te kunnen aan de samenleving te kunnen deelnemen. Daarnaast biedt kleinschalig wonen in hun ogen ook optimale voorwaarden om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid te waarborgen.

- Welzijn: - Stichting SKW organiseert cursussen en allerlei activiteiten in buurthuis 't Weike.

- Bedrijfsleven: - Gezamenlijke website van de Lepelstraatse ondernemers.

Reactie toevoegen