Lepelstraat

Plaats
Dorp
Bergen op Zoom
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

lepelstraat_plaatsnaambord_kopie.jpg

Lepelstraat is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Bergen op Zoom. T/m 1996 gemeente Halsteren.

Lepelstraat is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Bergen op Zoom. T/m 1996 gemeente Halsteren.

Lepelstraat gemeenschapshuis St. Antonius Kerkstraat 84 [640x480].jpg

Lepelstraat, Gemeenschapshuis Sint Antonius

Lepelstraat, Gemeenschapshuis Sint Antonius

Lepelstraat De Lepelaar Kerkstraat 57 [640x480].jpg

Lepelstraat, De Lepelaar, Kerkstraat 57

Lepelstraat, De Lepelaar, Kerkstraat 57

Lepelstraat Kerkstraat 5 [640x480].jpg

Lepelstraat, Kerkstraat 5

Lepelstraat, Kerkstraat 5

Lepelstraat huize Hoogewerf uit 1717 hoek Vagevuur Kladseweg [640x480].jpg

Lepelstraat, op de hoek Kladseweg/Vagevuur vind je Huize Hoogewerf uit 1717

Lepelstraat, op de hoek Kladseweg/Vagevuur vind je Huize Hoogewerf uit 1717

lepelstraat_rk_kerk_antonius_van_padua_640x480.jpg

Lepelstraat, RK kerk Sint Antonius van Padua

Lepelstraat, RK kerk Sint Antonius van Padua

lepelstraat_kapel_naast_de_kerk_640x480.jpg

Lepelstraat heeft er sinds 2000 een nieuw monument bij, nl. de Sint Antoniuskapel, geheel door vrijwilligers opgebouwd

Lepelstraat heeft er sinds 2000 een nieuw monument bij, nl. de Sint Antoniuskapel, geheel door vrijwilligers opgebouwd

Waterkant Lepelstraat hoeve t Slot Slotweg 7 [640x480].jpg

Het enige rijksmonument van Lepelstraat is Hoeve 't Slot (Slotweg 7).

Het enige rijksmonument van Lepelstraat is Hoeve 't Slot (Slotweg 7).

Lepelstraat

Terug naar boven

Status

- Lepelstraat is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Bergen op Zoom. T/m 1996 gemeente Halsteren.

- Onder het dorp Lepelstraat vallen ook de buurtschappen Kijkuit, Kladde (grotendeels) en Klutsdorp.

- Het grondgebied van het dorp is in 1997 middels grenscorrectie vergroot met een deel van de gemeente Steenbergen (met name het gebied ZW van de Stierenweg, tegenwoordig is dat de weg Kladwijck). Topografisch gezien gaat het om een deel van de buurtschap Kladde.

Terug naar boven

Naam

In het lokale dialect
Lepelstraot.

Naamsverklaring
De naam Lepelstraat is een samenstelling van straat ‘straat, verbindingsweg’ en lepel ‘lepelaar’ (vogelnaam), of anders lepel ‘lepel’ en dan misschien naar een gebogen, licht slingerende vorm.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp De Straot. De inwoners heten dan Bessembinders. Die naam komt van het feit dat boerenknechten in het dorp als er 's winters geen werk was bij de boer, bezems en manden maakten.

Terug naar boven

Ligging

Lepelstraat ligt 1 km N van Halsteren. in het N gelegen aan de grens met de gemeente Steenbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lepelstraat 122 huizen met 727 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 750 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Lepelstraat, kun je terecht bij Heemkundekring Halchterth, die wij hebben beschreven aan het eind van het hoofdstuk Geschiedenis op de pagina van Halsteren.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de Structuurvisie gemeente Bergen op Zoom 2030 is de 'Ster van Lepelstraat' (O van het dorp, rond de Steenbergseweg) opgenomen als locatie voor een bedrijventerrein. De locatie leent zich het beste voor de vestiging van logistieke en grootschalige bedrijvigheid, gezien de ligging tegen de A4 en de omvang van de locatie. Aangezien de gemeente zelf geen actief grondbeleid voert is een eventuele ontwikkeling afhankelijk van de markt. Bedrijven tot en met milieucategorie 3 kunnen hier terecht. De kavels moeten minimaal 5.000 m2 groot zijn. Er dient sprake te zijn van grootschalige, logistieke bedrijvigheid. Op dit moment kan op grond van provinciaal beleid de Ster nog niet in ontwikkeling worden genomen. De locatie is op zich akkoord, echter er zijn teveel locaties voor de toegestane hoeveelheid bedrijventerreinen die mogen worden ontwikkeld. Indien op grond van de ladder van duurzame verstedelijking de noodzaak is aangetoond en akkoord bevonden door de provincie dan kan de ontwikkeling plaatsvinden.

De ladder van duurzame verstedelijking is sinds kort een wettelijke verplichting om nut en noodzaak van een (met name) buitenstedelijke ontwikkeling aan te tonen. In de eerste trede moet worden gekeken wat de regionale vraag is. In de tweede trede moet worden gekeken wat het aanbod van locaties ís en welke financieel haalbaar zijn. Hierbij moet eerst in het regionale stedelijke gebied te vraag worden opgevangen. In de derde trede moet de multimodaliteit worden gegarandeerd: eerst komen de bestaande goed ontsloten locaties aan bod, dan pas de overige locaties buiten het bestaand stedelijk gebied.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lepelstraat heeft 1 rijksmonument, zijnde hoeve 't Slot (Slotweg 7), genoemd naar de ligging nabij de plaats waar vroeger het slot van Halsteren stond. Tot twee woonhuizen verbouwde boerderij uit ca. 1840 onder met pannen belegd zadeldak tussen zij-topgevels; zesdelige empire schuiframen en luiken; ingang met kroonlijst op voluutvormige consoles. De gevels zijn gepleisterd.

- Lepelstraat heeft 18 gemeentelijke monumenten.

- We schrijven eind 16e, begin 17e eeuw. In de gebieden die in handen waren van de Staatse troepen, wordt de uitoefening van het katholieke geloof verboden. In 1647 komt de kerk van Halsteren in handen van de hervormden. In datzelfde jaar beginnen pater minderbroeders met diensten in een schuilkerk in de Celse Hoeve te Lepelstraat. De overheid staat dit oogluikend toe. In 1798 ontstaat de mogelijkheid de oude kerk van Halsteren terug te krijgen. Ondanks hervormde protesten keuren de Eerste en Tweede Kamer in 1799 de naasting goed. De pastorie wordt in 1800 overgenomen, het kerkgebouw in 1802. De schuurkerk blijft echter in gebruik. Beide kerken vallen onder één parochie met één pastoor. In feite is de kerk van Lepelstraat de hoofdkerk.

Na de dood van pastoor G.J. Praets in 1830 komt het tot een scheiding van de parochies en ontstaat de zelfstandige parochie Lepelstraat. In de volgende jaren wordt de oude schuurkerk, die uit 1763 dateert, vergroot en vernieuwd. Deze kerk is in 1834 ingewijd. In 1863 is in het dorp een pastorie gebouwd. Er werd al langer over een nieuwe kerk gesproken en in 1870 is het besluit hiertoe genomen. Het kerkbestuur liet in 1871 een steenbakkerij inrichten om gedurende enkele jaren stenen te bakken. Deze nieuwe kerk is in 1875 gereed gekomen.

Op 26 oktober 1944 begon de ´Slag van Lepelstraat´. Engelsen en Canadezen rukten vanuit het zuiden op. In de nacht van zondag op maandag 30 oktober, toen de Duitsers inzagen dat zij het niet meer konden houden, sleepten zij 150 kg. dynamiet in de toren. Om 6.00 uur 's ochtends zijn daardoor de toren en een aanzienlijk deel van de kerk vernield, terwijl slechts twee uur later, om 8.00 uur, de Canadese tanks het dorp introkken, waarmee de bevrijding hier een feit was. De wederopbouw van de kerk is in 1948 aangevangen. De kerk kreeg een geheel nieuw voorfront en ook vanaf de trappen van het hoofdaltaar is de kerk ingrijpend gerenoveerd. De grote toren die het dorp zo kenmerkte, is niet meer opgebouwd. (bron: homepage P. van Tillo) In 2008 is de Lepelstraatse parochie samen met die van Halsteren, Oud-Vossemeer en Tholen gefuseerd tot de Sint Christoffel Parochie.

- Lepelstraat heeft er sinds 2000 een nieuw monument bij, namelijk de Sint Antoniuskapel. De kapel, een naar Italiaans voorbeeld ontworpen gebouw met glas-in-loodramen en een klingelend klokje in het torentje, is door vrijwilligers van de grond af aan opgebouwd. De kapel is speciaal gebouwd om onderdak te geven aan het beeld van de heilige Sint Antonius van Padua, de patroonheilige van de verloren zaken. Dat beeld was vóór de totstandkoming van de kapel alleen te aanschouwen in de kerk, die slechts een klein deel van de week geopend is. “Er was duidelijk behoefte aan een plek waar je het hele jaar door kunt bidden en een kaars kunt opsteken bij Sint Antonius. Nu hebben wij een plek waar je je even kunt terugtrekken uit het leven van alledag”, aldus R. Ooms, vice-voorzitter van het parochiebestuur (462). Het dorp is een bedevaartplaats voor de H. Antonius van Padua.

- Het herdenkingskruis op de dijk nabij het Schelde-Rijnkanaal is ter nagedachtenis aan Rini Elling. Deze verzetsheld is op de dag van de bevrijding van Lepelstraat, 30 oktober 1944, op de Rubeerdijk door de Duitsers gefusilleerd. Volgens Ben Goossens is het kruis o.a. ook ter herdenking van de RAF-bommenwerper die op 1 november 1944 is neergestort aan de Heenweg te Lepelstraat, waarbij alle 7 inzittenden om het leven kwamen. Onder de link heeft hij een uitvoerig verslag van dit gebeuren gemaakt in tekst en beeld. Met deze website wil hij deze mannen en hun families eren vanwege hun offer voor onze vrijheid. Over het kruis stelt hij: "Voor onder andere deze bemanning (van de hiervoor vermelde bommemwerper, red.), in de directe omgeving gesneuvelde soldaten en verzetsmensen is op 24 november 1944 ter plaatse een herdenkingsdienst gehouden. Later is door inwoners een herdenkingskruis opgericht boven op de nabijgelegen dijk van de Eendracht (nu Schelde-Rijn kanaal)." (bron) Wat suggereert dat het kruis dus (ook) is ter herdenking van de bemanning van deze bommemwerper en andere in de omgeving gesneuvelde soldaten en verzetsmensen. Maar volgens dhr. De Kock is het monument alleen ter nagedachtenis aan de genoemde hr. Elling (aldus de reactie onderaan deze pagina).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging 't Vagevuur. - Dweilband Zou 't Lukke. - Dweilband Effe Uitblaoze. - Dweilband Nog Eentje Toe heeft t.g.v. haar 11-jarig bestaan (welk jaar dat was, staat er niet bij) een carnavals-cd opgenomen in Café De Kladde in de gelijknamige Lepelstraatse buurtschap. - BC De Leutige Bouwers is een Vastenavend- en Carnavalsbouwclub. Ze bouwen al sinds 1979 elk jaar een compleet nieuwe wagen, naar een eigen ontwerp. Met deze wagens rijden ze mee in de optochten van Lepelstraat, Halsteren en Bergen op Zoom in de A-categorie. Je bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen in hun bouwkot.

- Koningsdag.

- De Braderie (tweede pinksterdag) is er al sinds 1978 en trekt jaarlijks ca. 20.000 bezoekers. In het pinksterweekend is er ook de Kermis (vr/za/zo/ma). De opbrengst wordt gebruikt om lokale verenigingen en stichtingen financieel te ondersteunen.

- Op de 1e zondag van augustus (in 2020 voor de 12e keer) kun je tijdens Oldtimershow Lepelstraat op het Kerkplein en in de omliggende straten oldtimers van allerlei origine, type, maat, soort en in verschillende staten, van authentiek tot showroomkwaliteit bewonderen. Auto's, brommers, trekkers etc. Als ze maar minimaal 25 jaar oud zijn. Ondanks dat het evenement door de jaren heen flink is gegroeid is het altijd gemoedelijk gebleven, en deelnemen is nog altijd gratis. Coverband the Blue Nights zorgt voor de muzikale noot vanaf een oldtimertruck. Zij hebben al vele jaren de oldtimershow muzikaal ondersteund. Ze bestaan inmiddels al veertig jaar en zijn daarmee zelf ook een soort 'oldtimers' geworden. Voor nadere informatie over dit evenement zie het artikel t.b.v. Oldtimershow editie 2019. - Filmpjes met impressies van de Oldtimershows door de jaren heen.

- De Amerikanendag (3e zondag in september, in 2019 voor de 14e keer) is een dag voor liefhebbers van Amerikaanse auto's en motoren. Met optredens van bands, diverse stands en een springkussen voor de kids. De toegang is gratis en inschrijving vooraf is niet nodig. - Filmpje met een impressie van de Amerikanendag 2015.

- Nacht van Braobant (zaterdag in november). Feestavond met live zangers.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Gewoon Anders is de cadeauwinkel als dagbesteding voor de cliënten van Thomashuis Lepelstraat.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Lepelstraat, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Site met heel veel oude en recente foto's, films, krantenatikelen e.d. van Lepelstraat, met tevens een activiteitenagenda m.b.t. dit dorp, door Frank Bogers.

- Fotoreportage van Lepelstraat en Kladde, door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lepelstraat (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Lepelstraat op de site van BN/De Stem. - Nieuws uit dit dorp op Facebook.

- Belangenvereniging: - "Dorpsraad Lepelstraat bestaat uit een aantal vrijwilligers, die zich als doel gesteld hebben om de leefbaarheid in ons dorp te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Na de herindeling van de gemeente is gebleken dat hier zeker behoefte aan is. In de kleinere dorpen in Nederland dreigen allerlei voorzieningen verloren te gaan. De leden van de Dorpsraad zetten zich in om bij de gemeente als dorp serieus te worden genomen. Het is de bedoeling dat de Dorpsraad een schakel vormt tussen de Lepelstraatse bevolking en de gemeente. Vandaar dat de Dorpsraad van tijd tot tijd de problemen van het dorp inventariseert. Tevens worden de leden regelmatig benaderd met problemen van de bewoners. De Dorpsraad probeert dan deze problemen op te lossen of te helpen oplossen. Ook kunnen we helpen om de juiste weg te vinden in de ambtelijke molen binnen de gemeente Bergen op Zoom."

- Dorpshuis en buurthuis: - Gemeenschapshuis Sint Antonius in Lepelstraat is er sinds 1929 en heeft dus in 2019 het 90-jarig bestaan gevierd.

- Buurthuis 't Weike is 'iets' jonger; dat heeft in 2018 het 25-jarig jubileum gevierd. Stichting Gemeenschapshuis Sint Antonius stelde in 1993 namelijk een stuk grond beschikbaar voor de bouw van 't Weike. SKW Lepelstraat was indertijd op zoek naar een eigen plek voor de jeugd. Tot die tijd hadden de jongeren steeds tijdelijke locaties. Met financiële steun van gemeente, SKW én veel zelfwerkzaamheid van vrijwilligers is het buurthuis tot stand gekomen. Ook de ouders van de jongeren voor wie het buurthuis was bestemd, werden opgetrommeld om hun steentje bij te dragen. Sinds de opening konden jongeren in 't Weike terecht voor knutselmiddagen, dansexpressie en allerlei andere activiteiten. Maar ook voor de andere inwoners van het dorp was en is er van alles te doen. Zo houdt Stichting Welzijn Ouderen haar soos tegenwoordig in 't Weike, en fungeert het pand ook als cursusruimte, prikpost en stembureau. De inkomsten uit de verhuur van de ruimte in het buurthuis komen goed van pas, omdat de gemeentelijke subsidie voor het SKW is afgebouwd en dus 'zelf de broek moet ophouden'. Daarom moeten ze inventief zijn. Zo werken ze onder het thema 'Ontmoeten in de wijk' samen met een aantal andere organisaties in de gemeente. Een van de partners is bijvoorbeeld Fort Smakelijk, die de maaltijden verzorgt die ze elke dinsdag en donderdag in 't Weike aanbieden.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Wegwijzer. - Kinderdagverblijf (KDV en BSO) Newkids.

- Muziek: - "Harmonie St. Antonius is in 1925 opgericht als fanfare. Het initiatief hiertoe is genomen door de ondernemende postbeambte P. Schoutens, die ruim 40 jaar secretaris van de vereniging is geweest. In die periode heeft hij met grote zorgvuldigheid de notulenboeken volgeschreven met het wel een wee van de vereniging. De fanfare is vernoemd naar de patroonheilige van Lepelstraat, Sint Antonius van Padua. In 1980 is het een harmonie-orkest geworden. Onze vereniging bestaat momenteel uit een gezellige groep van ongeveer 35 personen, verdeeld over een harmonie- en een leerorkest. Tijdens de repetities, op woensdagavond in gemeenschapshuis Sint Antonius (’t Patronaat in de volksmond), en bij de diverse concerten/activiteiten door het jaar heen, wordt er met veel plezier en inzet aan het muzikale peil gewerkt. Ons repetoire bestaat uit marsen, klassieke stukken, musicalmedley’s, jazz, popstukken, volksliederen en meezingers. Kortom, muziek maken en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Kom gewoon een keertje langs op woensdagavond tijdens de repetitie om eens kennis te maken en te zien of het iets voor je is."

- "Smartlappenkoor De Straotzangers is opgericht in 2003. Het is een bloeiende vereniging waar mensen met veel plezier zingen. Natuurlijk is het sowieso erg fijn om met elkaar mooie muziek te maken, maar bij onze zangvereniging gaat het niet alleen om het zingen maar ook om de gezellige sfeer. Zoek je een leuk koor, hou je van een vrolijke noot, dan is ons zangkoor vast iets voor jou. De kwaliteit van het koor bestaat uit het meerstemmig zingen van Nederlandse levensliederen en smartlappen. Dirigent Lucien Vanwijck arrangeert de liederen voor de partijen zodanig dat de “smart” in het lied alleen maar met meer plezier wordt gezongen. Het koor bestaat uit sopranen en alten, tenoren en bassen en wordt begeleid door de enthousiaste accordeonisten Piet van Tillo en Rob Methorst."

- Sport: - Voetbalvereniging Lepelstraatse Boys.

- Tennisvereniging.

- Zorg: - Na jarenlang werkzaam te zijn geweest binnen woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking, zijn Harry en Anita Willeboordse samen met hun drie kinderen in 2008 Thomashuis Lepelstraat (Kladseweg 22) begonnen. Ze bieden woonruimte voor 8 mensen met een verstandelijke beperking en hebben daarnaast mogelijkheden voor deelname aan dagbesteding, georganiseerd vanuit het Thomashuis. Wonen in een kleinschalige woonvorm - geïntegreerd in het maatschappelijke leven van een dorp - is in hun ogen een belangrijke voorwaarde om volwaardig te kunnen aan de samenleving te kunnen deelnemen. Daarnaast biedt kleinschalig wonen in hun ogen ook optimale voorwaarden om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid te waarborgen.

- Welzijn: - Stichting SKW Lepelstraat organiseert door het jaar heen cursussen en allerlei activiteiten in buurthuis 't Weike.

- Bedrijfsleven: - Gezamenlijke website van de Lepelstraatse ondernemers.

Reacties

(6)

Het kruis op de dijk nabij het Schelde-Rijnkanaal is ter nagedachtenis aan Rini Elling. Deze verzetsheld is destijds door de Duitsers doodgeschoten. Dat is de enige en echte waarheid omtrent het kruis, en dat is ook de tekst die erop te lezen valt. Misschien dat uw geschiedschrijving daaromtrent dient te worden opgefrist en geactualiseerd.

Dank voor uw reactie. Die heb ik nu als eerste in die alinea geplaatst, met verwijzing naar uw reactie alhier. Daar achter heb ik de tekst van dhr. Goossens geplaatst, die onderzoek heeft gedaan naar de aan de Heenweg neergestorte bommenwerper, en die stelt dat het monument ook daarvoor is en voor gesneuvelde soldaten en verzetsmensen, en dat dat volgens u dus kennelijk niet klopt.

Iemand die bij uitstek veel over Lepelstraat (en Halsteren) weet en gepubliceerd heeft op het internet is Frank Bogers.

Dank voor uw tip, maar ik heb de sites van dhr. Bogers reeds gelinkt in het hoofdstuk Beeld, en er nu voor de duidelijkheid bij gezet dat die site van hem is.

In uw bericht staat dat de kerktoren van de basilica St. Antonius van Padua werd opgeblazen zondagnacht 28 oktober 1944. Dit is onjuist. Het moet zijn: De nacht van zondag op maandagmorgen, is 30 oktober, de maandagmorgen om 6 uur. Dramatisch voor Lepelstraat want reeds om 08.00 uur reden de Canadese tanks Lepelstraat in. Toen was het dorp bevrijd. 30 oktober 1944.
Wat betreft Rini Elling: die is dezelfde dag 30 oktober 1944 gefusilleerd op de Rubberdijk. Gevonden op 1 november en pas aangegeven bij de gemeente op 6 november. 30 oktober staat ook officieel geregistreerd op de lijst van oorlogsgraven stichting. Er zijn bronnen die zeggen dat hij 4 november werd gevonden?

Dank voor uw correctie en aanvulling! Ik heb het verwerkt.

Reactie toevoegen