Lemselo

Plaats
Buurtschap
Dinkelland
Twente
Overijssel

lemselo_dweilorkest_lavasjkierie_kopie.jpg

Dweilorkest Lavasjkierie zet de buurtschap Lemselo internationaal op de kaart! Op de foto het orkest bij een optreden in 2010 in het Duitse Legden.

Dweilorkest Lavasjkierie zet de buurtschap Lemselo internationaal op de kaart! Op de foto het orkest bij een optreden in 2010 in het Duitse Legden.

lemselo_klootschieten.png

En de kloatscheeters van Lemselo zetten de buurtschap lándelijk op de kaart, want in 2015 zijn zij gepromoveerd naar de hoogste klasse: de Hoofdklasse.

En de kloatscheeters van Lemselo zetten de buurtschap lándelijk op de kaart, want in 2015 zijn zij gepromoveerd naar de hoogste klasse: de Hoofdklasse.

Lemselo Rossum OV richtingbordje [640x480].jpg

Lemselo (buurtschap van Rossum OV), vanaf dit richtingbordje is het nog 3 km naar Lemselo. Voorheen moest je een afstandsmeter bij je hebben om te bepalen wanneer je in Lemselo was aanbeland, want plaatsnaamborden ontbraken er namelijk...

Lemselo (buurtschap van Rossum OV), vanaf dit richtingbordje is het nog 3 km naar Lemselo. Voorheen moest je een afstandsmeter bij je hebben om te bepalen wanneer je in Lemselo was aanbeland, want plaatsnaamborden ontbraken er namelijk...

lemselo_plaatsnaambord.jpg

Kennelijk hebben de inwoners toch gelobbyd voor plaatsnaamborden, want in 2015 zijn ze dan geplaatst, zodat je nu als inwoner kunt zien dat je er woont en als voorbijganger kunt zien wanneer je deze plaats binnenkomt en weer verlaat. (© H.W. Fluks)

Kennelijk hebben de inwoners toch gelobbyd voor plaatsnaamborden, want in 2015 zijn ze dan geplaatst, zodat je nu als inwoner kunt zien dat je er woont en als voorbijganger kunt zien wanneer je deze plaats binnenkomt en weer verlaat. (© H.W. Fluks)

Lemselo Rossum OV boerderijenbord Hoaimiegerslaand Lemseloseschoolweg.jpg

Lemselo (buurtschap van Rossum OV), fraai informatiepaneel aan de Lemseloseschoolweg met daarop alle boerderijen in de buurtschap. Zie verder bij Bezienswaardigheden.

Lemselo (buurtschap van Rossum OV), fraai informatiepaneel aan de Lemseloseschoolweg met daarop alle boerderijen in de buurtschap. Zie verder bij Bezienswaardigheden.

Lemselo Rossum OV H Hartkapel Lemseloseschoolweg.jpg

Lemselo (buurtschap van Rossum OV), H. Hartkapel aan de Lemseloseschoolweg.

Lemselo (buurtschap van Rossum OV), H. Hartkapel aan de Lemseloseschoolweg.

Lemselo Rossum OV Detertweg.jpg

Lemselo (buurtschap van Rossum OV), boerderij Lambertman aan de Detertweg.

Lemselo (buurtschap van Rossum OV), boerderij Lambertman aan de Detertweg.

Lemselo Rossum OV Lemselose school.jpg

Lemselo (buurtschap van Rossum OV), de voormalige Heilig Hartschool of Lemselose school.

Lemselo (buurtschap van Rossum OV), de voormalige Heilig Hartschool of Lemselose school.

Lemselo

Terug naar boven

Status

- Lemselo is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Weerselo.

- Een topografische bijzonderheid is dat de buurtschap Lemselo qua postadressen 'in' Weerselo ligt, maar in de praktijk onder het dorp Rossum valt. Zo is er bijvoorbeeld een 'Dorpsraad Rossum-Lemselo-Volthe' en ook de lokale carnavalsvereniging rekent naast het dorp de beide buurtschappen tot haar werkgebied. Ook op landelijk niveau komt het zelden voor dat een buurtschap qua postadressen onder een 'verkeerd dorp' valt.

- Lemselo had tot voor kort, ondanks dat het voor buurtschap-begrippen een grote en bovendien oude buurtschap is, als een van de weinige buurtschappen in de gemeente Dinkelland geen plaatsnaamborden. Er staan weliswaar wel richtingbordjes in de buurt, maar je moest dus maar raden wanneer je er was aanbeland, omdat je dat niet aan een plaatsnaambord kon zien. In 2015 zijn er alsnog plaatsnaamborden geplaatst, zodat inwoners nu expliciet kunnen zien dat ze in Lemselo wonen en voorbijgangers kunnen zien dat ze er zijn aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Lemsel.

Bijnaam van de inwoners
Höaimiegers. Dit betekent 'krenterige mensen'. Letterlijk betekent het 'een paard dat tijdens het plassen met de staart zwaait en zo het hooi bevochtigt'.

Oudere vermeldingen
Laat 10e eeuw in Lamesloe, midden 12e eeuw de Lemeslo, 1385 Leemslo, Lemeslo, 1493 Lemsel, 1497 Lemsloe.

Naamsverklaring
Betekent lo 'bos' van de persoon Lam.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet de buurtschap Höaimiegerslaand. Voor de betekenis hiervan zie hierboven bij Bijnaam.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lemselo ligt NW van Oldenzaal, ZO van Weerselo, ZW van Rossum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Lemselo 70 huizen met 402 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 200 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tot 1811 is deze buurtschap bestuurlijk een 'marke' geweest. Grondgebied van de voormalige marke Lemselo (tot 1811). Nadat de marke in 1811 definitief haar bestuursrechtelijke taak wordt ontnomen, gaat zij verder als vereniging. De bestuursrechtelijke taken komen vanaf 27 november 1811 bij de gemeente Weerselo te liggen. In 1841 worden de markegronden van de marke, die als vereniging was blijven bestaan, verdeeld. In 1994 is een gedeelte van de voormalige marke overgeheveld van de gemeente Weerselo naar de gemeente Oldenzaal, ten behoeve van de ontwikkeling van de gebieden 8 en 9 van de 3e fase van de Graven Es. In 2001 is nogmaals een gedeelte van de buurtschap overgeheveld naar de gemeente Oldenzaal. (© tekst en kaart: Andreas Bartelink) Voor nadere informatie kan men terecht bij de publicatie 'De Marke Lemselo' (uitg. Vereniging Heemkunde oalde gemeente Weersel, jaar?).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Heilig Hartschool of Lemselose School (hoek Lemselosestraat / Lemseloseschoolweg) is in 1985 gesloten, omdat men toen al enkele jaren onder de minimumnorm zat qua aantal leerlingen en er geen perspectief was dat het aantal weer zou groeien. In 1980 waren er nog 46 leerlingen,  in 1985 waren het er nog maar 13. Tegenwoordig huist hier bouwkundig adviesbureau Vreeswijk. Het boekje 'De geschiedenis van de school te Lemselo 1827-1985' (door H.J. Kollen en P.G. Vos, 1985) is via de link ook online te lezen.

- De H. Hartkapel aan de Lemseloseschoolweg (zie foto) is, blijkens het opschrift, in juni 1985 geplaatst 'als dankbare herinnering aan de Heilig Hartschool in de buurtschap Lemselo'.

- Eveneens aan de Lemseloseschoolweg staat een fraai informatiepaneel, in 1995 geplaatst door carnavalsvereniging 'n Lesten Stuuver, met daarop de carnavalsnaam van de buurtschap: Höaimiegerslaand, en daaronder een kaart met daarop alle boerderijen van Lemselo met zowel boerderij- als bewonersnaam anno februari 1995, in het 'format' [naam] op [boerderijnaam], bijvoorbeeld 'Wolbert op Kaalter'. Overigens toont het ook het deel van de buurtschap dat tegenwoordig tot Oldenzaal behoort. Een deel van de boerderijen aldaar is nu ingebouwd in de stedelijke bebouwing, andere hebben het veld moeten ruimen voor de nieuwbouw (zie foto).

- Gevelstenen in Lemselo.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het noordwesten van de buurtschap Lemselo ligt direct ten zuidoosten van de kern Weerselo het Natura 2000-gebied Lemselermaten.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Rossum / Lemselo / Volthe.

- Muziek: - Dweilorkest Lavasjkierie is opgericht in 1995. De naam is afgeleid van het Franse 'La vache qui rit' en betekent zoiets als 'de lachende koe'.

- Sport: - De in 1937 opgerichte Klootschietvereniging Lemselo is recentelijk gefuseerd met de in 1934 opgerichte Oldenzaalse Klootschietvereniging De Eendracht tot KV Lemselo / De Eendracht. De anno 2015 86-jarige geboren en getogen en er nog altijd woonachtige Lemseloër Herman in 't Veld is al vrijwel vanaf het begin lid van de vereniging, want in genoemd jaar is zijn 75-jarig lidmaatschap gevierd.

Reactie toevoegen