Lemselo

Plaats
Buurtschap
Dinkelland
Twente
Overijssel

Lemselo Rossum OV richtingbordje [640x480].jpg

Lemselo, vanaf dit richtingbordje is het nog 3 km naar Lemselo. Voorheen moest je een afstandsmeter bij je hebben om te bepalen wanneer je in Lemselo was aanbeland, want plaatsnaamborden ontbraken er namelijk...

Lemselo, vanaf dit richtingbordje is het nog 3 km naar Lemselo. Voorheen moest je een afstandsmeter bij je hebben om te bepalen wanneer je in Lemselo was aanbeland, want plaatsnaamborden ontbraken er namelijk...

lemselo_plaatsnaambord.jpg

Kennelijk hebben de inwoners toch gelobbyd voor plaatsnaamborden, want in 2015 zijn ze dan geplaatst, zodat je nu als inwoner kunt zien dat je er woont en als voorbijganger kunt zien wanneer je deze plaats binnenkomt en weer verlaat. (© H.W. Fluks)

Kennelijk hebben de inwoners toch gelobbyd voor plaatsnaamborden, want in 2015 zijn ze dan geplaatst, zodat je nu als inwoner kunt zien dat je er woont en als voorbijganger kunt zien wanneer je deze plaats binnenkomt en weer verlaat. (© H.W. Fluks)

Lemselo Rossum OV boerderijenbord Hoaimiegerslaand Lemseloseschoolweg.jpg

Lemselo, fraai informatiepaneel aan de Lemseloseschoolweg, met daarop alle boerderijen in de buurtschap. Zie verder bij Bezienswaardigheden.

Lemselo, fraai informatiepaneel aan de Lemseloseschoolweg, met daarop alle boerderijen in de buurtschap. Zie verder bij Bezienswaardigheden.

Lemselo Rossum OV H Hartkapel Lemseloseschoolweg.jpg

Lemselo, H. Hartkapel aan de Lemseloseschoolweg

Lemselo, H. Hartkapel aan de Lemseloseschoolweg

Lemselo Rossum OV Detertweg.jpg

Lemselo, boerderij Lambertman aan de Detertweg

Lemselo, boerderij Lambertman aan de Detertweg

Lemselo Rossum OV Lemselose school.jpg

Lemselo, de voormalige Heilig Hartschool of Lemselose school

Lemselo, de voormalige Heilig Hartschool of Lemselose school

lemselo_dweilorkest_lavasjkierie_kopie.jpg

Dweilorkest Lavasjkierie zet de buurtschap Lemselo internationaal op de kaart! Op de foto het orkest bij een optreden in 2010 in het Duitse Legden.

Dweilorkest Lavasjkierie zet de buurtschap Lemselo internationaal op de kaart! Op de foto het orkest bij een optreden in 2010 in het Duitse Legden.

lemselo_klootschieten.png

En de klootschieters van Lemselo zetten de buurtschap lándelijk op de kaart, want in 2015 zijn zij gepromoveerd naar de hoogste klasse: de Hoofdklasse.

En de klootschieters van Lemselo zetten de buurtschap lándelijk op de kaart, want in 2015 zijn zij gepromoveerd naar de hoogste klasse: de Hoofdklasse.

Lemselo

Terug naar boven

Status

- Lemselo is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Weerselo.

- Een topografische bijzonderheid is dat de buurtschap qua postadressen 'in' Weerselo ligt, maar in de praktijk onder het dorp Rossum valt. Zo is er bijvoorbeeld een 'Dorpsraad Rossum-Lemselo-Volthe' en ook de lokale carnavalsvereniging rekent naast het dorp de beide buurtschappen tot haar werkgebied. Landelijk komt het maar zelden voor dat een buurtschap qua postadressen onder een 'verkeerd dorp' valt.

- De buurtschap had tot voor kort, ondanks dat het voor buurtschap-begrippen een grote en bovendien oude buurtschap is, als een van de weinige buurtschappen in de gemeente Dinkelland geen plaatsnaamborden. Er staan weliswaar wel richtingbordjes in de buurt, maar je moest dus maar raden wanneer je er was aanbeland, omdat je dat niet aan een plaatsnaambord kon zien. In 2015 zijn er alsnog plaatsnaamborden geplaatst, zodat inwoners sindsdien eindelijk expliciet kunnen zien dat ze in Lemselo wonen en bezoekers, bezorgers, leveranciers, toeristen en hulpdiensten kunnen zien dat ze er zijn aangekomen dan wel doorheen komen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Lemsel.

Bijnaam van de inwoners
Höaimiegers. Dit betekent 'krenterige mensen'. Letterlijk betekent het 'een paard dat tijdens het plassen met de staart zwaait en zo het hooi bevochtigt'.

Oudere vermeldingen
Laat 10e eeuw in Lamesloe, midden 12e eeuw de Lemeslo, 1385 Leemslo, Lemeslo, 1493 Lemsel, 1497 Lemsloe.

Naamsverklaring
Betekent lo 'bos' van de persoon Lam.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet de buurtschap Höaimiegerslaand. Voor de betekenis hiervan zie hierboven bij Bijnaam.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lemselo ligt NW van Oldenzaal, ZO van Weerselo, ZW van Rossum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Lemselo 70 huizen met 402 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 180 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tot 1811 is deze buurtschap bestuurlijk een 'marke' geweest. Grondgebied van de voormalige marke Lemselo (tot 1811). Nadat de marke in 1811 definitief haar bestuursrechtelijke taak wordt ontnomen, gaat zij verder als vereniging. De bestuursrechtelijke taken komen vanaf 27 november 1811 bij de gemeente Weerselo te liggen. In 1841 worden de markegronden van de marke, die als vereniging was blijven bestaan, verdeeld. In 1994 is een gedeelte van de voormalige marke overgeheveld van de gemeente Weerselo naar de gemeente Oldenzaal, ten behoeve van de ontwikkeling van de gebieden 8 en 9 van de 3e fase van de Graven Es. In 2001 is nogmaals een gedeelte van de buurtschap overgeheveld naar de gemeente Oldenzaal. (© tekst en kaart: Andreas Bartelink) Voor nadere informatie kan men terecht bij de publicatie 'De Marke Lemselo' (uitg. Vereniging Heemkunde oalde gemeente Weersel, jaar?).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Heilig Hartschool of Lemselose School (hoek Lemselosestraat / Lemseloseschoolweg) is in 1985 gesloten, omdat men toen al enkele jaren onder de minimumnorm zat qua aantal leerlingen en er geen perspectief was dat het aantal weer zou groeien. In 1980 waren er nog 46 leerlingen, in 1985 waren het er nog maar 13. Tegenwoordig huist hier bouwkundig adviesbureau Vreeswijk. Het boekje 'De geschiedenis van de school te Lemselo 1827-1985' (door H.J. Kollen en P.G. Vos, 1985) is via de link ook online te lezen.

- De H. Hartkapel aan de Lemseloseschoolweg (zie foto) is, blijkens het opschrift, in juni 1985 geplaatst 'als dankbare herinnering aan de Heilig Hartschool in de buurtschap Lemselo'.

- Eveneens aan de Lemseloseschoolweg staat een fraai informatiepaneel, in 1995 geplaatst door carnavalsvereniging 'n Lesten Stuuver, met daarop de carnavalsnaam van de buurtschap: Höaimiegerslaand, en daaronder een kaart met daarop alle boerderijen van Lemselo met zowel boerderij- als bewonersnaam anno februari 1995, in het 'format' [naam] op [boerderijnaam], bijvoorbeeld 'Wolbert op Kaalter'. Overigens toont het ook het deel van de buurtschap dat tegenwoordig tot Oldenzaal behoort. Een deel van de boerderijen aldaar is nu ingebouwd in de stedelijke bebouwing, andere hebben het veld moeten ruimen voor de nieuwbouw (zie foto).

- "Landlopers werden vroeger niet bij de kerk begraven. Ze waren niet katholiek en werden daarom begraven in ongewijde grond. In de Weerselose buutschap Lemselo was zo’n speciale landlopersbegraafplaats, ook wel zwerverskerkhofje genoemd. Het kerkhofje heeft dienstgedaan tot circa 1935. Op de begraafplaats stond ooit een stenen dodenhuisje met daarin een tafel op schragen om de overledene op te leggen. Herstel begraafplaats en dodenhuisje. Van het dodenhuisje is helaas alleen de fundering bewaard gebleven en door begroeiing aan het zicht onttrokken. Ook de rest van de begraafplaats was sterk verwaarloosd. Om het verhaal bij dit kerkhofje te kunnen blijven vertellen, is een herstelproject gestart door Landschap Overijssel i.s.m. Monumentenwacht. Inmiddels is de beplanting uitgedund en zijn de graven afgeplagd. Door een nieuwe afrastering en bruggetje met toegangshek, is de begraafplaats weer goed toegankelijk. Ook zijn de fundamenten van het voormalig dodenhuisje blootgelegd. Deze zijn gedeeltelijk opgemetseld, waardoor de contouren weer mooi zichtbaar zijn. Benieuwd naar het resultaat? Via de fietsroute Coulissenlandschap NO Twente kom je erlangs. Dit kerkhofje is nr. 11 aan deze route.

Historie: 1899 tot 1935. Waarschijnlijk heeft het kerkhofje dienstgedaan van 1899 tot 1935. In 1899 werd de grond aangekocht door de toenmalige gemeente Weerselo voor een openbare begraafplaats in Lemselo. Veldwachter Willem Johannes Franke verkocht de grond. Dat er toch ook bij het begraven van ‘zwervers’ enige waardigheid werd getoond, blijkt uit het feit dat voor het afdekken van de kist een doek werd gebruikt met daarop een gemeentestempel. Het doek - van ongebleekt katoen - is bewaard gebleven en bevindt zich nu in het gemeentearchief Dinkelland. Bovendien was veldwachter Franke een vaste aanwezige bij de teraardebestellingen om een grafrede uit te spreken.

Wie zijn er begraven? Uit archiefonderzoek blijkt dat hier niet meer dan zeven personen begraven liggen. Van een aantal overledenen zijn de namen bekend. Zoals van Johannes Jacobus Lamans, zoon van een rondtrekkende moeder en van beroep goochelaar. Hij overleed op 6 juli 1900 op 56-jarige leeftijd. Ook ‘Wannenlappers Sien’ ligt hier begraven; een rondtrekkende lapster die met een handkar kapotte wannen die bij boeren ophaalde om deze te repareren. Zij overleed rond 1935 en werd door veldwachter Beke naar haar laatste rustplaats begeleid. Een man met de bijnaam ‘Poldermans’ ligt ook op het kerkhof. Hij stak sloten uit bij boeren in Fleringen en overleed omstreeks 1936. Tot slot is bekend dat een man van ongeveer 35 jaar oud hier zijn laatste rustplaats vond. Hij overleed op 12 december 1909 door verhanging bij Erve Hams in Lemselo. Herstel klein erfgoed Twente. Nieuwgierig naar andere historische elementen in Twente die zijn opgeknapt in het kader van dit herstelproject? Kijk op Landschapoverijssel.nl/kleinerfgoed. Het herstel van de begraafplaats en het dodenhuisje is gerealiseerd door Landschap Overijssel i.s.m. Monumentwacht en met een financiële bijdrage van Provincie Overijssel." (bron: Landschap Overijssel, oktober 2020)

- Gevelstenen in Lemselo.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het noordwesten van de buurtschap Lemselo ligt direct ten zuidoosten van de kern Weerselo het Natura 2000-gebied Lemselermaten.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Rossum - Lemselo - Volthe stelt het belang van de leefbaarheid van de kernen bij al haar activiteiten voorop. Dit beogen we te bereiken door verbindingen te leggen, tussen inwoners, buurtschappen/wijken, ondernemers en verenigingen. En waar nodig te ondersteunen. Samenwerken aan de leefbaarheid van onze kernen. Taken dorpsraad: inventariseren wat er leeft in het dorp / wat de behoeften van de inwoners zijn t.a.v. het wonen en leven; spreekbuis voor inwoners richting de gemeente en andersom; initiëren of ondersteunen van mogelijke projecten die het dorpsbelang behartigen. Dit kunnen projecten zijn op gebied van diverse thema’s, zoals wonen, openbare ruimte, zorg, veiligheid, verkeer etc."

- Muziek: - Dweilorkest Lavasjkierie in buurtschap Lemselo is opgericht in 1995. De naam is afgeleid van het Franse 'La vache qui rit' en betekent zoiets als 'de lachende koe'.

- Sport: - De in 1937 opgerichte Klootschietvereniging Lemselo is recentelijk gefuseerd met de in 1934 opgerichte Oldenzaalse Klootschietvereniging De Eendracht tot KV Lemselo / De Eendracht. In 2015 is het 75-jarig lidmaatschap gevierd van de toen 86-jarige Herman in 't Veld.

Reactie toevoegen