Lemmer

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Lemmer-MSD-20110221-226815.jpg

Lemmer, Lemsterland

Lemmer, Lemsterland

Lemmer-MSD-20110221-226855.jpg

Lemmer, Lemsterland

Lemmer, Lemsterland

Lemmer-MSD-20110221-226882.jpg

Lemmer, Lemsterland

Lemmer, Lemsterland

Lemmer-MSD-20110221-226793.jpg

Lemmer, Lemsterland

Lemmer, Lemsterland

lemmer_museum_lemster_fiifgea_1.jpg

Lemmer, streekmuseum Lemster Fiifgea, gevestigd in het monumentale voormalige gemeentehuis van Lemsterland

Lemmer, streekmuseum Lemster Fiifgea, gevestigd in het monumentale voormalige gemeentehuis van Lemsterland

lemmer_streekmuseum_lemster_fiifgea_2.jpg

Lemmer, streekmuseum Lemster Fiifgea, gevestigd in het monumentale voormalige gemeentehuis van Lemsterland

Lemmer, streekmuseum Lemster Fiifgea, gevestigd in het monumentale voormalige gemeentehuis van Lemsterland

Lemmer

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Lemmer.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Lemmer.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Lemmer.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lemmer (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Lemmer is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 2013 gemeente Lemsterland. Lemmer was de hoofdplaats van de gemeente Lemsterland.

- Onder het dorp Lemmer valt ook het grootste deel van de buurtschap Tacozijl.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De Lemmer.

Oudere vermeldingen
1309 in de Lemmer, 1411 totten Lemmers toe, 1423-1424 die Lemmer, 1471 in dae Lyaemmer, 1488 kopie Liamer, Liammer.

Naamsverklaring
Misschien ontstaan uit Lenne-meer* 'meer waarin de Linde uitmondt'. De waternaam Linde wordt geduid als het Germaanse Linþja*- 'zacht, langzaam (stromend)', maar is ook als per-Germaans beschouwd. Uit Linde ontstond Lende, dat assimileerde tot Lenne, 1165 kopie 1247 Lennam.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Lemmer ligt in het Z van de provincie Fryslân en grenst in het Z aan het IJsselmeer en de provincie Flevoland, in het O aan de A6, in het NO aan het Tjeukemeer en in het N aan het meer de Groote Brekken.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Lemmer 464 huizen met 2.581 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Lemmer ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De eerste Lemsters vestigden zich op de plaats waar de Rien en de Zijlroede samenvloeien. Wanneer ze dat precies deden is niet bekend. Geleidelijk groeide een nederzetting bij de uitmonding van de binnenwateren in de Zuiderzee, een uitgelezen plaats voor koop- en ambachtslieden. Lemmer lag aan de Zuiderzee op een kwetsbare plaats en werd vaak onder Hollandse invloed gebracht. Dat gebeurde onder andere in 1197, toen graaf Willem I in Oosterzee een burcht liet bouwen in verband met de strijd tegen de heer van Kuinre. In Lemmer stond later ook een kasteel. Dat werd in 1422 gebouwd door Jan van Beieren, die door de Schieringers als beschermheer naar Friesland was geroepen. Hij werd ook wel Jan zonder Genade genoemd en hij zal in Lemmer zeker geen populaire figuur zijn geweest.

Ook Karel van Egmond, hertog van Gelre, bemoeide zich met Friesland. Hij liet in 1521 in Lemmer een blokhuis bouwen - een versterkt onderkomen voor een garnizoen. Twee jaar later droeg hij het over aan de Bourgondiërs. Hoe burcht, kasteel en blokhuis eruit gezien hebben is onbekend. De Spanjaarden lieten het dorp ook niet met rust. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in 1581, werd het door hen veroverd, tegelijk met de stad Sloten. In september 1799 is Lemmer bezet geweest door Britse troepen, vanwege de oorlog die gaande was tussen Groot-Brittannië en Frankrijk.

Uiteindelijk werd Lemmer, vooral sinds de 19e eeuw toen de haven van Kuinre begon te verzanden, een van de belangrijkste vissersplaatsen van Nederland. Op haar hoogtepunt had Lemmer een vloot van 146 schepen. Met de komst van de Afsluitdijk en later Flevoland werd dit danig minder. De Lemster aak (een traditioneel zeilschip) is afkomstig uit Lemmer. De Groene Draeck, het zeilschip van koningin Beatrix, is een Lemster aak.

Lemmer heeft tegenwoordig vooral een centrumfunctie voor het zuiden van Friesland en het noorden van Flevoland.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Lemmer, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Site met veel artikelen over de geschiedenis van Lemmer.

- Oorlogsherinneringen 1940-1945 betreffende Lemmer en omgeving van Wiebe Feenstra.

- In het monumentale voormalige gemeentehuis van Lemsterland in het centrum van Lemmer vindt u streekmuseum Lemster Fiifgea, de middeleeuwse naam voor de streek rond Lemmer. Tot de verzameling behoort in de eerste plaats een collectie kunst-aardewerk van de voormalige Lemster aardewerkfabriek van Cornelis Steenstra. Dit aardewerk is voorzien van versieringen in de zogenaamde Friese kerfsnee-techniek. Daarnaast zijn er voorwerpen bijeengebracht die herinneringen aan de voormalige visserij en scheepvaart op de Zuiderzee, de veenderij en het dagelijks leven in Lemmer in vroeger tijden.

Lemmer aan zee: haven- en vissersplaats
Lemmer was door zijn ligging aan de Zuiderzee een haven- en vissersplaats van betekenis. De vrachtvaart op Amsterdam, de Oostzeehandel in de 17e en 18e eeuw, de scheepsbouw, de visserij met Lemsteraken die in het midden van de 19e eeuw op gang kwam en alle aanverwante maritieme bedrijvigheid vind je terug in het museum. Met het gereedkomen van de Afsluitdijk in 1932 werd de zoute Zuiderzee het zoete IJsselmeer. Een groot deel van de vissersvloot verdween daarmee. De vissershaven werd één van de bekendste watersportcentra van Nederland. Niet alleen aantrekkelijk door zijn ligging aan groot en klein vaarwater, maar ook door de sfeer en objecten van weleer die behouden kunnen worden.

Het woeste Oostzeeingerland: turfwinning en landbouw
Een groot deel van de gemeente Lemsterland was drie eeuwen geleden nog een woest, niet in cultuur gebracht, nat gebied. Daar vestigden zich in de eerste helft van de 18e eeuw de verveners, die er tot het midden van de 19e eeuw turf hebben gewonnen. In het museun krijg je een beeld van de vervening rond Bantega en Oosterzee, Lemsterlands oudste (al in 1132 op de kaart) en eens belangrijkste dorp. De vele vaarten en natuurgebieden herinneren aan de afvoer van turf. De veenderij heeft plaats gemaakt voor melkveehouderij en natuurbeheer. Site streekmuseum Lemster Fiifgea.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Vanaf 2016 gaat gewerkt worden aan het verbeteren van het verkeer door Lemmer. De provincialeweg N359 door Lemmer heeft vooral in de zomerperiode last van opstoppingen. Er is niet gekozen voor een nieuwe rondweg, wat aanvankelijk een van de opties was, maar voor het verbeteren van de bestaande wegen. De 'Basisvariant' die is gekozen, bestaat onder andere uit het optimaliseren van de bestaande weg door deze gedeeltelijk te verdubbelen, betere afstemming van de verkeerslichten ('groene golf') en bloktijden voor de bediening van de Zijlroedebrug. . Andere varianten waren de noord-, zuid- en middenvariant. Daarnaast hebben provincie en gemeente gekozen voor een 'plus-pakket' waarbij de snelheid 70 km/uur blijft. Zij kiezen met dit pakket voor betere fietspaden, stiller asfalt en meer groen en water langs de N359. En de entrees van Lemmer worden verfraaid, zodat Lemmer meer herkenbaar en aantrekkelijker wordt als kern.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lemmer heeft 28 rijksmonumenten.

- Lemmer heeft 157 gemeentelijke monumenten.

- Sint Willibrorduskerk.

- Het beroemde Ir. D.F. Woudagemaal wordt beschreven bij buurtschap Tacozijl.

- De Lemstersluis is een schutsluis uit 1888. Op de sluishoofden staan twee kleine gebouwen. Een sluisknechtswoning, en een Rijksgetijmeter waarin het peil van het IJsselmeer nog wordt gemeten. Naast de sluis staat een sluiswachterwoning en enkele dienstwoningen in dezelfde stijl.

- Riensluis.

- Vuurtoren.

- Gevelstenen in Lemmer.

- Indian Motorcycle Museum.

- Duikmuseum Lemmer.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bij de Woudagemaalloop (hardlopen, op een woensdag eind juni) die, zoals de naam al suggereert, o.a. langs het beroemde Woudagemaal komt, kunt u kiezen uit de afstanden 5, 10 of 15 km (d.w.z. er is 1 parcours van 5 km dat u dan 1, 2 of 3 keer doet).

- De Lemsterweek (eind juli / begin augustus) is een week vol evenementen waaronder kermis en skutsjesilen, waar jaarlijks zo'n 90.000 mensen op afkomen.

- Glemmer Beach Festival (weekend in september).

- Nazomeren (weekend in september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Lemmer is populaire watersportplaats. In de zomermaanden is Lemmer een drukke badplaats en trekt behalve toeristen ook veel mensen uit omliggende plaatsen aan die de vele terassen opzoeken.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Lemmer.

- Fotoreportage van Lemmer van fotograaf Martin Stevens.

- YouTube-filmpjes over Lemmer.

Terug naar boven

Links

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lemmer nieuw, Lemmer oud en Lemmer RK.

Reactie toevoegen