Lemele

Plaats
Dorp
Ommen
Salland
Overijssel

lemele_optocht_lemels_feest_2011_buurtver._statum_kopie.jpg

Tijdens het 2-jaarlijkse Lemels Feest is er altijd een grote optocht waaraan 18 buurten meedoen. Hier buurtvereniging Statum tijdens de optocht 2011, die met haar prachtige Mississippi Queen raderboot de 2e prijs heeft gewonnen.

Tijdens het 2-jaarlijkse Lemels Feest is er altijd een grote optocht waaraan 18 buurten meedoen. Hier buurtvereniging Statum tijdens de optocht 2011, die met haar prachtige Mississippi Queen raderboot de 2e prijs heeft gewonnen.

lemele park 1813 der ned heidemaatschappij theehuis [640x480].jpg

Lemele Park 1813 der Ned Heidemaatschappij theehuis

Lemele Park 1813 der Ned Heidemaatschappij theehuis

Lemele opgang van een der panoramapunten nabij hotel lemelerberg [640x480].jpg

Lemele opgang van een der panoramapunten nabij Hotel Lemelerberg

Lemele opgang van een der panoramapunten nabij Hotel Lemelerberg

Lemele

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Lemele.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Lemele.

Terug naar boven

Status

- Lemele is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Ommen. T/m 30-4-1923 gemeente Ambt-Ommen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lemele 43 huizen met 258 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.300 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Lemele (2011).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lemele heeft 1 rijksmonument.

- Lemele heeft 2 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjecomité Lemele organiseert door het jaar heen de evenementen Koningsdag, de Wandeldriedaagse (juni) en het Lemels Feest (weekend in juni, in de oneven jaren).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied Lemelerberg omvat de Lemelerberg, de Archemerberg, Park 1813, delen van landgoed Archem, en de natuurontwikkelingsgebieden Archemermaten en Vossenbelt.

- In 2011 is de zandverstuiving op de zuidhelling van de Lemelerberg hersteld. Door het kappen van zo'n vijf hectare bos aan de westelijke kant van de berg en door het plaggen van gras en mos op de zandverstuiving moet het stuifzand weer gaan stuiven. De zandverstuiving op de zuidhelling van de Lemelerberg was in de loop der tijd omgeven geraakt door bos, waardoor de wind geen vrij spel meer had op het zand. Daarnaast was het oorspronkelijke open zand bijna volledig begroeid geraakt met mos en gras waardoor het niet meer kon verstuiven. Dat is nu voor een deel geplagd. Het mos en gras is met wortel en al verwijderd. Het gebied is door het kappen van bos veel opener geworden. Aan de westzijde kun je de Lemelerberg weer zien liggen. Zandverstuivingen komen in Europa nog maar weinig voor. Een aantal zeldzame soorten dieren en planten is afhankelijk van dit landschapstype. Zo zijn bijzondere (korst)mossen, diverse grassoorten maar ook kevers, mieren, bijen en enkele vogelsoorten verbonden aan stuifzanden.

- In 2011 is het Speelbos aangelegd, naast het rolstoelpad bovenop de Lemelerberg, naast het restaurant. Het speelbos stond al lang op het wensenlijstje van Plaatselijk Belang Lemele. “De kinderen willen graag vooral veel met bomen”, aldus ontwerpster Anneke Rodenburg, “in bomen klimmen, boomhutten, van boom naar boom kunnen klauteren. Maar ook je kunnen verstoppen is favoriet.” Het speelbos heet 'In het Hol van de Leeuw'. De kinderen spelen immers vlakbij het stenen beeld van de Leeuw die op het hoogste punt van de Lemelerberg staat.

- Landschap Overijssel voert het heidebeheer op de Lemelerberg sinds 2015 op een andere manier uit. Werd er voorheen alleen geplagd, nu doet men dit door te maaien, te branden, te bekalken, chopperen en via begrazing door schapen. De heide was namelijk veel te eentonig geworden door de minimale variatie in jonge en oudere planten. Bovendien groeiden er te weinig andere plantensoorten. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, bestaat een gezonde heide niet voor 100 procent uit heide, maar uit een combinatie van heide, kruiden en grassen. Dit trekt bijvoorbeeld insecten aan en daar komen weer vogels als veldleeuweriken en roodborsttapuiten op af. Zandhagedissen vinden juist oude heide aantrekkelijk.

Landschap Overijssel brengt de variatie terug waardoor het weer een aantrekkelijk leefgebied wordt voor een diversere groep planten en dieren. Zo krijgen diverse kruiden weer kans door het branden van de heide. Het aslaagje dat achterblijft door verbranding geeft voedselverrijking waaronder meer mineralen in de grond. Kruiden gedijen hier goed op. Het maaien en chopperen geeft vooral jonge heide kans om te groeien. Daarnaast zet Landschap Overijssel ook schapen in die de heide op een natuurlijke manier begrazen. Bijkomend voordeel is de natuurlijke bemesting door de schapen en de verspreiding van zaden. Ook worden dankzij het nieuwe heidebeheer meer vogels op de heide waargenomen dan voorheen.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Lemele.

- Buurtvereniging Statum heeft betrekking op de buurtschap Statum, gelegen in het buitengebied ZW van Lemele, Z van de Lemelerberg, rond de wegen Kingmaweg, Korteveldsweg en de Statumweg (langs het Overijssels Kanaal). Waar die mysterieuze naam Statum - die je verder nergens anders in het land tegenkomt, behalve bij buurdorp Lemelerveld - vandaan komt, kun je lezen op de pagina van buurdorp Lemelerveld, kopje Geschiedenis. - Buurtvereniging Statum op Facebook.

- Kijk-, Doe- en Zorgboerderij Aan 't Zandeinde. - Zorghoeve de Zonnebloem.

Reactie toevoegen