Lemele

Plaats
Dorp
Ommen
Salland
Overijssel

lemele_optocht_lemels_feest_2011_buurtver._statum_kopie.jpg

Tijdens het 2-jaarlijkse Lemels Feest is er altijd een grote optocht waaraan 18 buurten meedoen. Hier buurtvereniging Statum tijdens de optocht 2011, die met haar prachtige Mississippi Queen raderboot de 2e prijs heeft gewonnen.

Tijdens het 2-jaarlijkse Lemels Feest is er altijd een grote optocht waaraan 18 buurten meedoen. Hier buurtvereniging Statum tijdens de optocht 2011, die met haar prachtige Mississippi Queen raderboot de 2e prijs heeft gewonnen.

lemele park 1813 der ned heidemaatschappij theehuis [640x480].jpg

Lemele Park 1813 der Ned Heidemaatschappij theehuis

Lemele Park 1813 der Ned Heidemaatschappij theehuis

Lemele opgang van een der panoramapunten nabij hotel lemelerberg [640x480].jpg

Lemele opgang van een der panoramapunten nabij Hotel Lemelerberg

Lemele opgang van een der panoramapunten nabij Hotel Lemelerberg

Lemele

Terug naar boven

Status

- Lemele is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Ommen. T/m 30-4-1923 gemeente Ambt-Ommen.

- Onder het dorp Lemele valt ook de buurtschap Archem.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Lemele ligt ONO van de dorpen Lemelerveld en Heino, ZO van de dorpen Vilsteren, Oudleusen en Dalfsen, Z van de stad Ommen, WZW van het dorp Den Ham, W van het dorp Vroomshoop, WNW van het dorp Daarle, NW van het dorp Vriezenveen, NNW van de dorpen Hellendoorn en Nijverdal, NNO van het dorp Haarle en NO van de dorpen Luttenberg, Mariënheem en Raalte.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lemele 43 huizen met 258 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.300 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Lemele (2011).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lemele heeft 1 rijksmonument.

- Lemele heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde een herdenkingsmonument uit 1934 bij Kerkweg 32, en de Hervormde Ichtuskerk uit 1939 op Lemelerweg 74. - Nieuws van de Ichtuskerk op Facebook.

Terug naar boven

Evenementen

- Oranjecomité Lemele organiseert door het jaar heen de evenementen Koningsdag, de Wandeldriedaagse (juni) en het Lemels Feest (weekend in juni, in de oneven jaren).

- Bij de Trekkerslep (2e pinksterdag) is er ook voor de kinderen genoeg te doen. Zo zijn er een Skelterslep, traptrekkerbaan, springkussens en een zandbak.

- De Oudhollandse Markt in Lemele is er gedurende 6 woensdagavonden (18.30-21.30 uur) van half juli t/m eind augustus.

- Muziekfestival 'Lemele gaat LOS' (op een vrijdag eind oktober), waar lokale bands en artiesten hun kunnen tonen, was er in 2014 voor het eerst en was zo'n succes dat men besloot dit 1x in de 2 jaar te gaan doen. De eerstvolgende keer is dus in 2018. Het evenement wordt gehouden in Zaal Dijk en de toegang is gratis.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- MTB-Route Lemele (13,3 km) start op de parkeerplaats op de Lemelerberg. Direct aan het begin van de route moet er al serieus gefietst worden: slingerende singletracks, korte en lange afdalingen, technische passages en fikse beklimmingen wisselen elkaar af. Ongeveer halverwege de route fiets je over wat bredere paden. Ter hoogte van parkeerplaats Dalmsholte is de beklimming naar de Dikke Steen. Een pittige klim! Op het laatst word je nog even getrakteerd op een fikse beklimming om vervolgens weer op de parkeerplaats te geraken. Dit is - volgens de kenners - een zeer mooie en goed uitgezette mountainbike route. De route is prima bewegwijzerd, bestaat volledig uit onverharde paden, heeft pittige beklimmingen en lekkere afdalingen. De MTB-route wordt onderhouden door de leden van Cycling Lemelerveld.

- Het ruim 850 ha grote Natuurgebied Lemelerberg W en NW van Lemele omvat de Lemelerberg, de Archemerberg, Park 1813, delen van landgoed Archem, en de natuurontwikkelingsgebieden Archemermaten en Vossenbelt. De oorsprong van dit bergachtige natuurreservaat ligt in de voorlaatste ijstijd. Ruim 150.000 jaar voor Christus banen metersdikke gletsjers zich via Scandinavië een weg naar zuidelijker oorden. Met ongekende kracht worden zand en grind door de gletsjers vooruitgeschoven. Ten oosten en westen van de huidige Lemelerberg kruipen ijstongen langzaam omhoog. De gletsjers duwen als reusachtige bulldozers de bevroren grond opzij. Op die manier ontstaan in het landschap hoge stuwwallen, ontstaan door gekantelde bodemlagen, waaronder de Lemelerberg.

In 2011 is de zandverstuiving op de zuidhelling van de Lemelerberg hersteld. Door het kappen van zo'n vijf hectare bos aan de westelijke kant van de berg en door het plaggen van gras en mos op de zandverstuiving moet het stuifzand weer gaan stuiven. De zandverstuiving op de zuidhelling van de Lemelerberg was in de loop der tijd omgeven geraakt door bos, waardoor de wind geen vrij spel meer had op het zand. Daarnaast was het oorspronkelijke open zand bijna volledig begroeid geraakt met mos en gras waardoor het niet meer kon verstuiven. Dat is nu voor een deel geplagd. Het mos en gras is met wortel en al verwijderd. Het gebied is door het kappen van bos veel opener geworden. Aan de westzijde kun je de Lemelerberg weer zien liggen. Zandverstuivingen komen in Europa nog maar weinig voor. Een aantal zeldzame soorten dieren en planten is afhankelijk van dit landschapstype. Zo zijn bijzondere (korst)mossen, diverse grassoorten maar ook kevers, mieren, bijen en enkele vogelsoorten verbonden aan stuifzanden.

In 2011 is het Speelbos aangelegd, naast het rolstoelpad bovenop de Lemelerberg, naast het restaurant. Het speelbos stond al lang op het wensenlijstje van Plaatselijk Belang Lemele. “De kinderen willen graag vooral veel met bomen”, aldus ontwerpster Anneke Rodenburg, “in bomen klimmen, boomhutten, van boom naar boom kunnen klauteren. Maar ook je kunnen verstoppen is favoriet.” Het speelbos heet 'In het Hol van de Leeuw'. De kinderen spelen immers vlakbij het stenen beeld van de Leeuw die op het hoogste punt van de Lemelerberg staat.

Landschap Overijssel voert het heidebeheer op de Lemelerberg sinds 2015 op een andere manier uit. Werd er voorheen alleen geplagd, nu doet men dit door te maaien, te branden, te bekalken, chopperen en via begrazing door schapen. De heide was namelijk veel te eentonig geworden door de minimale variatie in jonge en oudere planten. Bovendien groeiden er te weinig andere plantensoorten. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, bestaat een gezonde heide niet voor 100 procent uit heide, maar uit een combinatie van heide, kruiden en grassen. Dit trekt bijvoorbeeld insecten aan en daar komen weer vogels als veldleeuweriken en roodborsttapuiten op af. Zandhagedissen vinden juist oude heide aantrekkelijk.

Landschap Overijssel brengt de variatie terug waardoor het weer een aantrekkelijk leefgebied wordt voor een diversere groep planten en dieren. Zo krijgen diverse kruiden weer kans door het branden van de heide. Het aslaagje dat achterblijft door verbranding geeft voedselverrijking waaronder meer mineralen in de grond. Kruiden gedijen hier goed op. Het maaien en chopperen geeft vooral jonge heide kans om te groeien. Daarnaast zet Landschap Overijssel ook schapen in die de heide op een natuurlijke manier begrazen. Bijkomend voordeel is de natuurlijke bemesting door de schapen en de verspreiding van zaden. Ook worden dankzij het nieuwe heidebeheer meer vogels op de heide waargenomen dan voorheen.

In 2017 hebben aannemer Roelofs uit Lemelerveld en Landschap Overijssel een geslaagde 1 april-grap uitgehaald m.b.t. de Lemelerberg. De Lemelerberg is nl. 77,90 meter hoog, en zij hadden in de media gepubliceerd dat zij van dit punt het 'hoogste natuurlijke punt van Overijssel' wilden maken. En omdat dat de Tankenberg bij De Lutte is, met precies 85 meter, zou de Lemelerberg met ruim 7 meter worden verhoogd. Voor de verhoging zou enorm veel zand nodig zijn dat deels uit de reeds aanwezige poelen zou komen. En mocht dat niet voldoende zijn, dan zou de diepe kuil aan de Zonnebloemweg verder worden uitgediept zodat die daarmee haar oorspronkelijke functie als zandafgraving weer zou terugkrijgen. De klus zou in korte tijd met veel vrijwilligers worden geklaard. Op de dag in kwestie, 1 april 2017 dus, stonden Bert Roelofs van het gelijknamige bedrijf en Hans Dijkstra van Landschap Overijssel op het hoogste punt van de Lemelerberg om bezoekers die erin gestonken waren, te vertellen dat het om een 1 april-grap ging...

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Lemele.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Lemele.

- Buurtverenigingen: - Buurtvereniging Statum heeft betrekking op de buurt Statum, gelegen in het buitengebied ZW van Lemele, Z van de Lemelerberg, rond de wegen Kingmaweg, Korteveldsweg en de Statumweg (langs het Overijssels Kanaal). Waar die mysterieuze naam Statum - die je verder nergens anders in het land tegenkomt, behalve bij buurdorp Lemelerveld - vandaan komt, kun je lezen op de pagina van buurdorp Lemelerveld, kopje Geschiedenis. - Buurtvereniging Statum op Facebook.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Ichthus is de dorpsschool van Lemele en biedt ook onderdak aan BSO Ichthus.

- Muziek: - Fanfare en drumband KNA (Kunst Na Arbeid). - De Bargzangers is een vrijetijdskoor bestaande uit mannen, die zingen hoog in het vaandel hebben staan, met liedjes die voor een ieder prettig in het gehoor liggen. Het repertoire bestaat vooral uit zeemansliederen maar ze zingen ook “Oud-Hollandse” liederen. De vestigingsplaats van de vereniging is Lemele, maar de leden komen ook uit andere dorpen in de regio. Dit dorp ligt aan de voet van de Lemelerberg, vandaar de naam van de vereniging. Ze treden op in verzorgingsinstellingen, bejaardenhuizen en op markten, braderieën en festivals.

- Sport: - s.c. Lemele (voetbal) is opgericht in 1965.

- Zorg: - Kijk-, Doe- en Zorgboerderij Aan 't Zandeinde. - Gasthoeve de Zonnebloem.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de Hervormde Stichtings Begraafplaats te Lemele, met overzicht van de grafzerken.

Reactie toevoegen