Leimuiderbrug

Plaats
Buurtschap
Haarlemmermeer
Kennemerland
Noord-Holland

leimuiderbrug_plaatsnaambord_kopie.jpg

Deze bebording is wat verwarrend: het suggereert dat Leimuiderbrug een wijk van de plaats Burgerveen is, maar Leimuiderbrug is wél een formele woonplaats, ter plekke dus binnen de bebouwde kom van buurdorp Burgerveen gelegen.

Deze bebording is wat verwarrend: het suggereert dat Leimuiderbrug een wijk van de plaats Burgerveen is, maar Leimuiderbrug is wél een formele woonplaats, ter plekke dus binnen de bebouwde kom van buurdorp Burgerveen gelegen.

Leimuiderbrug

Terug naar boven

Status

- Leimuiderbrug is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Haarlemmermeer.

- De buurtschap Leimuiderbrug heeft een eigen postcode (2155) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats. In de praktijk is het een buurtschap van buurdorp Burgerveen. Dat wordt ook tot uitdrukking gebracht in de bebording: de buurtschap heeft geen eigen bebouwde kom, het heeft witte plaatsnaamborden onder blauwe borden Burgerveen en ligt dus formeel binnen de bebouwde kom van Burgerveen, maar is dus wél een aparte woonplaats en geen wijk van Burgerveen, wat de bebording suggereert. De inwoners wonen dus officieel (voor de postadressen) in de woonplaats Leimuiderbrug en niet in de woonplaats Burgerveen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap is genoemd naar de brug alhier over de Ringvaart van de Haarlemmermeer, van en naar Leimuiden. - Filmpje van de Leimuiderbrug in actie.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Leimuiderbrug ligt direct N van Leimuiden, langs een deel van de Leimuiderdijk - het betreft de huisnrs. 344-400 en 355-377 - en de parallel daarachter lopende Weteringweg (huisnrs. 1-59).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De buurtschap Leimuiderbrug omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Reactie toevoegen