Leende

Plaats
Dorp
Heeze-Leende
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

NB gemeente Leende in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Leende in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Leende in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Leende

Terug naar boven

Status

- Leende is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Heeze-Leende. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996.

- Wapen van de voormalige gemeente Leende.

- Onder het dorp Leende vallen ook de buurtschappen Boschhoven, Bruggerhuizen (deels), Leenderstrijp, Oosterik, Renhoek, Valkenhorst en Zevenhuizen. Dit zijn in totaal 7 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Lind.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Blaosdonk.

Terug naar boven

Ligging

Leende ligt ZO van Eindhoven, O van Valkenswaard en grenst in het Z aan de A2.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Leende 298 huizen met 1.607 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 104/619 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Oosterik 79/394, Strijp 72/410, Boschhoven 19/90, Zevenhuizen 5/33 en Bruggerhuis 19/61. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.700 huizen met ca. 4.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Leende op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leende heeft 9 rijksmonumenten.

- Leende heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Beschrijving orgel Sint-Petrus Bandenkerk.

- Mariakapel.

- Gevelstenen in Leende.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV De Lindse Blaos.

- Trekkertrek Leende (weekend eind april).

- De VakantieJeugdweek is een jaarlijks terugkerend, 5 dagen durend evenement in de zomervakantie met bouwen, verven, knutselen en spellen voor alle kinderen uit Leende en Leenderstrijp.

- Ter opening van het carnavalsseizoen organiseert CV De Lindse Blaos sinds 2017 De Lindse Durpskwis (voorheen diende daartoe het Bierfest). Het was een doorslaand succes en wordt dan ook zeker een jaarlijks evenement. In 2017 schreven zich 51 teams in met in totaal ca. 750 deelnemers. De Durpskwis bevat vragen die uiteraard veelal over het dorp gaan, of over het Linds dialect. Zo was er een onvervalst Linds dictee, waarbij het de bedoeling was het Leends dialect te vertalen in keurige Nederlandse zinnen. Maar er zitten ook verrassende elementen in waar je je niet op kunt voorbereiden of die niet met (dorps)kennis te maken hebben. Zo kregen alle teams een doos loempia's om op te eten. Daarná volgde de vraag hoeveel loempia's er in de doos hadden gezeten... (27).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het drukbevolkte en met snelwegen doorkruiste Nederland heeft de natuur het lastig. Voor zowel dieren als planten is het op sommige plekken vrijwel onmogelijk andere gebieden te bereiken. En dat is natuurlijk niet goed voor het voortbestaan van een soort. En als een hert of zwijn toch probeert de weg over te steken, is de kans op ongelukken levensgroot. Daarom bestaan er tegenwoordig ecoducten (natuurbruggen). Daarvan zijn er anno 2016 inmiddels bijna 70 in ons land.

Sinds 2014 liggen er ook ecoducten over de A2 en de N396 nabij Leende, respectievelijk Leenderbos en de Groote Heide genaamd. Deze 2 natuurbruggen leggen een verbinding tussen het Leenderbos (3000 ha), Valkenhorst (800 ha) en de Groote Heide (330 ha). Overdag lijkt er niet zoveel te gebeuren, maar ’s nachts is het een ware dierensnelweg: slakken, muizen, konijnen, wezels, buizerds, reeën, zwijnen; allemaal passeren ze de brug, zo is uit 'cameravallen' gebleken. Een groot succes op beide bruggen is de zogeheten natte zone, een strook poeltjes voor amfibieën. Er zijn al eiklompjes van de bruine kikker gevonden en zelfs een rugstreeppad, een soort die boswachter Mari de Bijl daar niet had verwacht. Hij vindt dan ook dat er geen ecoducten meer aangelegd zouden mogen worden zonder natte zones. Verder zijn rasters en wildroosters aangelegd langs de provinciale weg tussen Leende en Valkenswaard, die de veiligheid van de weggebruikers moeten verbeteren. In het gebied leven onder andere veel wilde zwijnen.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Leende op Facebook, met tussendoor af en toe ook een actualiteit.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leende (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Leende van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Leende.

- MFA: - Middels het Centrumplan Leende wil de gemeente een toekomstbestendig en levensvatbaar centrum in het dorp creëren, waar het goed is om te wonen en waar mensen graag verblijven. Om dit te realiseren heeft het dorp behoefte aan een toekomstbestendige voorziening als kloppend hart van Leende, met ruimte voor ontmoeting, sport, scholing en kindzorg, centraal gelegen in het dorpscentrum. Daarom gaat de gemeente een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) realiseren, waarin plaats is voor Basisschool De Triangel, dagopvang en buitenschoolse opvang door Korein Kinderplein (Kindcentrum) en Dorpshuis De Meent. De grote zaal is geschikt voor gymonderwijs, sport en cultuur. Een groep inwoners heeft een alternatief plan gemaakt, dat zij beter vinden passen. Kennelijk denkt de gemeente daar anders over, want uit diverse berichten begrijpen wij dat dit plan niet is aangenomen.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis De Meent is de ontmoetingsplaats voor de gemeenschap van Leende en voor bezoekers uit de regio. De Meent is het thuishonk voor verschillende (sport)verenigingen en een uitstekende locatie voor het organiseren van evenementen. De Meent stimuleert het organiseren van evenementen en activiteiten door verenigingen, om zo het sociale karakter van de gemeenschap te versterken. Het gemeenschapshuis verhuurt ook tegen een aantrekkelijk tarief ruimten voor vergaderingen en andere activiteiten.

- Zorg: - Zorgboerderij De Molenschut.

- Welzijn: - De Huiskamer is een project van Zorgcoöperatie Graag Gedaan. In het centrum van Leende is met De Huiskamer een ontmoetingsplaats gecreëerd voor alle inwoners van dit dorp. Onder de link, op hun Facebookpagina, kondigen ze activiteiten en evenementen aan. Heb je als inwoner een leuk idee waarvoor je graag De Huiskamer zou willen gebruiken, neem dan gerust contact op.

Reactie toevoegen