Lauwersoog

Plaats
Dorp
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

Lauwersoog

Terug naar boven

Status

- Lauwersoog is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Ulrum, in 1990 over naar gemeente De Marne, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

- In de Topografische atlas Groningen () staat in de index Robbenoort vermeld als plaatsnaam. Dat is een vergissing. Robbenoort is een bungalowpark, dan wel wijk in Lauwersoog, maar geen aparte woonplaats.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Lauwersoog grenst in het Z aan het Nationale Park Lauwersmeer (het N deel ervan ligt binnen het dorpsgebied), de provincie Fryslân en buitengebieden van de dorpen Munnekezijl, Warfstermolen en Kollumerpomp, in het W aan het Lauwersmeer, daar ook aan de provincie Fryslân en aan de dorpen Anjum en Oostmahorn, in het NW aan de Waddenzee, daar nogmaals aan de provincie Fryslân en aan het eiland en de gemeente Schiermonnikoog, in het O ook aan de Waddenzee, aan de dorpen Hornhuizen en Vierhuizen en in het ZO nog net aan buitengebied van het dorp Zoutkamp, bij het water de Zoutkamperril, en ligt ZZO van het dorp Schiermonnikoog, NW van de dorpen Leens en Winsum, NNO van de dorpen Kollum en Buitenpost en NO van de stad Dokkum. In het O van het dorpsgebied ligt het militaire oefendorp Marnehuizen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Lauwersoog omvat ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Lauwersoog is een zeer jong dorp; het is pas ontstaan na de omvorming van de Lauwerszee tot het Lauwersmeer in 1969.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Programma Lauwersoog (2012) beschrijft de toekomstplannen voor het dorp en voor het Lauwersmeer, op het gebied van infrastructuur, werkgelegenheid, toerisme en natuur.

- De haven van Lauwersoog moet uitgroeien tot een van de vijf 'Blueports' in Nederland. Staatssecretaris Bleker heeft de haven in 2011 een bijdrage toegekend om de plaatselijke visafslag uit te bouwen tot duurzaam en multifunctioneel logistiek centrum voor garnalen, vis en schelpdieren. Traditioneel is dit de belangrijkste aanvoerhaven in Nederland voor garnalen, maar die tak van de visserij staat de laatste jaren zwaar onder druk. Met het project Blueport wil de haven nieuwe toekomstkansen aanboren.

- Rijk en Provincie zijn voorstander van een nieuw gemaal bij Lauwersoog, alleen zijn de financièn nog niet rond. Voor het gemaal is 150 miljoen euro nodig. Daarvan moet 90 miljoen door de waterschappen worden opgebracht. Ook met de provincies Groningen en Friesland wordt onderhandeld over een bijdrage. Het nieuwe gemaal zou er uiterlijk in 2015 moeten zijn en moet de waterafvoer en de veiligheid van het achterliggende gebied waarborgen. Het biedt de mogelijkheid om ook water in te laten en kan tevens voor extra natuurontwikkeling zorgen.

- Met een modern en duurzaam garnalencentrum en een langere kade wordt de visserijhaven van Lauwersoog klaar gemaakt voor de toekomst. Beide projecten zijn in 2014 van start gegaan. In het garnalencentrum worden garnalen gepeld, verpakt en vervolgens verkocht. Het pellen gebeurt machinaal en daarin schuilt het innovatieve karakter. Voorheen werden de garnalen nog in Marokko gepeld. Het garnalencentrum kan nu – voor het eerst op grote schaal – een dagvers product in de markt zetten. Om de productieketen verder te optimaliseren wordt nog gezocht naar een waardevolle toepassing voor het afval. Om ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen in de haven, was uitbreiding van de kade met 150 tot 200 meter nodig. Door nieuwe vangsttechnieken in de visserij en de ambitie om nieuwe bedrijven aan te trekken is een tekort aan kadefaciliteiten ontstaan. De kade is in oostelijke richting verlengd, aansluitend op de bestaande kade.

De kadeverlenging in de haven van Lauwersoog is in 2015 gereed gekomen. Het in dat jaar opgerichte bedrijf Next Generation Shiplift BV heeft zich gevestigd aan het eind van de nieuwe kade. Het bedrijf heeft hiervoor geïnvesteerd in een zware hijskraan om schepen tot 220 ton uit het water te takelen. De 14 meter hoge kraan wordt getypeerd als grootste schepenlift in Nederland en langs de hele Waddenkust. Aan het eind van de verlengde kade is een 10 meter breed bassin aangelegd, waarover de lift kan rijden en schepen tot 50 meter op de kant kan rijden. Met het wegvallen van het hellingbedrijf van Van den Broek aan het Lauwersmeer zien de investeerders ruimte, en tevens wijzen ze op toenemende scheepvaart als gevolg van het Gemini-windmolenpark en doordat de vaargeul weer op diepte is gebracht. En de familie Nienhuis van de firma Hendrikson heeft de panden van de voormalige jachtwerf van Broesder overgenomen. Aan de westkant hebben zij hun nieuwe garnalenfabriek Telson gebouwd, aan de verlengde kade. (bron: Visserijnieuws, 10-11-2015)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Op de haven van Lauwersoog staat Het Informatie Paviljoen (HIP) (adres: Haven 6). Gastheren en -vrouwen ontvangen bezoekers en geven informatie over achtergrond en mogelijkheden in de ruime omgeving. Naast het warme welkom zijn er digitale informatiepanelen en de Experience; een belevingsruimte om het gebied op een vernieuwende manier te ervaren. Openingstijden: oktober t/m maart za en zo 11-16 uur, april t/m september wo t/m zo 11-17 uur. Tel. 0519-349070.

- Nationaal Park Lauwersmeer, gelegen W en Z van Lauwersoog, is een paradijs voor liefhebbers van rust en ruimte. Toch bruist het er van het leven. Op het open water, in de uitgestrekte velden, ruige rietkragen en jonge bossen wemelt het van de vogels. In het voorjaar en in de herfst is het een komen en gaan van trekvogels. Het Lauwersmeergebied is zeer geliefd bij wandelaars en fietsers, vogelaars en watersporters. - Sinds 2011 is er naast het kantoor van Staatsbosbeheer het Activiteitencentrum Nationaal Park Lauwersmeer. - Zie verder de pagina Lauwersmeer.

- Het Activiteitencentrum van Staatsbosbeheer in Lauwersoog (De Rug 1) wordt in 2019 herbestemd tot een Vogelacademie, waarmee het een volwaardig informatiecentrum wordt. Het Lauwersmeergebied is een enorme 'vogelmagneet'. Mensen uit heel Europa komen hier naar toe om van de vogels te genieten. Door de komst van een Vogelacademie krijgen bezoekers middels informatiepanelen en filmpjes nog gerichter informatie over wat er in het gebied is te zien en kunnen ze elkaar ontmoeten. Het is de bedoeling dat studenten van HBO-opleidingen en universiteiten er onderzoek gaan doen naar de vogels. De resultaten kunnen ze er op een toegankelijke en begrijpelijke manier presenteren. De Vogelacademie, die volgens de planning in voorjaar 2019 gereed komt, beoogt tevens meer bezoekers naar het gebied te trekken. Het Activiteitencentrum trekt nu al jaarlijks ca. 20.000 bezoekers. (bron o.a. en beluister ook het audiofragment hierover op Omrop Fryslân, 13-2-2018)

- Eind 2017 is een plan gepresenteerd voor een Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog. Het beoogt een combinatie te worden van een zeehondencentrum (Zeehondencentrum Pieterburen verhuist hier in ca. 2020 naartoe), een ‘beleefcentrum’ en een hotel met 60 tot 80 kamers. Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer moet het Werelderfgoedcentrum het visitekaartje worden van het Waddengebied.

Terug naar boven

Beeld

- Op de site Webcam Lauwersoog vind je 4 live webcams; namelijk gericht op de havenmond, op de haven, op het Lauwersmeer en op de Waddenzee.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lauwersoog (online te bestellen).

Reactie toevoegen