Lauwersoog

Plaats
Dorp
De Marne
Hoogeland
Groningen

Lauwersoog

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je bungalow op Landal Natuurdorp Suyderoogh.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Lauwersoog.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Lauwersoog.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Lauwersoog.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lauwersoog (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Lauwersoog is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente De Marne. T/m 1989 gemeente Ulrum.

- In de Topografische atlas Groningen () staat in de index Robbenoort vermeld als plaatsnaam. Dat lijkt ons een vergissing. Robbenoort is een bungalowpark dan wel wijk in Lauwersoog, maar geen aparte woonplaats.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Programma Lauwersoog (2012) beschrijft de toekomstplannen voor het Lauwersmeer en Lauwersoog, op het gebied van infrastructuur, werkgelegenheid, toerisme en natuur.

Haven
De haven van Lauwersoog moet uitgroeien tot een van de vijf 'Blueports' in Nederland. Staatssecretaris Bleker heeft de haven in 2011 een bijdrage toegekend om de plaatselijke visafslag uit te bouwen tot duurzaam en multifunctioneel logistiek centrum voor garnalen, vis en schelpdieren. Lauwersoog is traditioneel de belangrijkste aanvoerhaven in Nederland voor garnalen, maar die tak van de visserij staat de laatste jaren zwaar onder druk. Met het project Blueport Lauwersoog wil de haven nieuwe toekomstkansen aanboren.

Nieuw gemaal
Rijk en Provincie zijn voorstander van een nieuw gemaal bij Lauwersoog, alleen zijn de financièn nog niet rond. Voor het gemaal is 150 miljoen euro nodig. Daarvan moet 90 miljoen door de waterschappen worden opgebracht. Ook met de provincies Groningen en Friesland wordt onderhandeld over een bijdrage. Het nieuwe gemaal zou er uiterlijk in 2015 moeten zijn en moet de waterafvoer en de veiligheid van het achterliggende gebied waarborgen. Het biedt de mogelijkheid om ook water in te laten en kan tevens voor extra natuurontwikkeling zorgen.

Met een modern en duurzaam garnalencentrum en een langere kade wordt de visserijhaven van Lauwersoog klaar gemaakt voor de toekomst. Beide projecten zijn in 2014 van start gegaan.
Garnalencentrum
Het garnalencentrum komt in het oostelijke deel van de haven. In het garnalencentrum worden garnalen gepeld, verpakt en vervolgens verkocht. Het pellen gebeurt machinaal en daarin schuilt het innovatieve karakter. Nu nog worden de garnalen in Marokko gepeld. Het garnalencentrum kan straks – voor het eerst op grote schaal – een dagvers product in de markt zetten. Om de productieketen verder te optimaliseren wordt nog gezocht naar een waardevolle toepassing voor het afval.
Kadeverlenging
Om ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen in de haven, is uitbreiding van de kade met 150 tot 200 meter nodig. Door nieuwe vangsttechnieken in de visserij en de ambitie om nieuwe bedrijven aan te trekken is een tekort aan kadefaciliteiten ontstaan. De kade wordt in oostelijke richting verlengd, aansluitend op de bestaande kade.

Terug naar boven

Musea

- Anno 2013 is voor Lauwersoog het museum Eb en Vloed in ontwikkeling.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Nationaal Park Lauwersmeer is een paradijs voor liefhebbers van rust en ruimte. Toch bruist het er van het leven. Op het open water, in de uitgestrekte velden, ruige rietkragen en jonge bossen wemelt het van de vogels. In het voorjaar en in de herfst is het een komen en gaan van trekvogels. Het Lauwersmeergebied is zeer geliefd bij wandelaars en fietsers, vogelaars en watersporters.

- Sinds 2011 is er naast het kantoor van Staatsbosbeheer het Activiteitencentrum Nationaal Park Lauwersmeer.

 

Reactie toevoegen