Lattrop

Plaats
Dorp
Dinkelland
Twente
Overijssel

Lattrop Bergvennenkapel [640x480].jpg

Lattrop, de in 1984 opgerichte Bergvenn'nkapel is altijd in voor een feestje.

Lattrop, de in 1984 opgerichte Bergvenn'nkapel is altijd in voor een feestje.

Lattrop_Dorpstraat II.jpg

Lattrop, Dorpsstraat met op de achtergrond de Rooms-Katholieke kerk gewijd aan de heilige Simon en Judas.

Lattrop, Dorpsstraat met op de achtergrond de Rooms-Katholieke kerk gewijd aan de heilige Simon en Judas.

lattrop_rk_kerk_simon_en_judas.jpg

Lattrop, RK Simon en Judaskerk

Lattrop, RK Simon en Judaskerk

lattrop_oortmanmol.jpg

Lattrop, Oortmanmöl

Lattrop, Oortmanmöl

lattrop_cosmos_sterrenwacht_frensdorferweg.jpg

Lattrop, Cosmos Sterrenwacht aan de Frensdorferweg. Rechtsvoor is nog een deel van de sterrentuin te zien, een ontwerp van Bas Slatman († 16-08-2010).

Lattrop, Cosmos Sterrenwacht aan de Frensdorferweg. Rechtsvoor is nog een deel van de sterrentuin te zien, een ontwerp van Bas Slatman († 16-08-2010).

lattrop_bord_oranje_nijstad_frensdorferweg_hoek_korenmorsweg.jpg

ZO van Lattrop, op de hoek van de Frensdorferweg met de Korenmorsweg, heeft in ieder geval van 2009 tot 2012 dit bordje 'Oranje Nijstad' gehangen. Nu hangt het er niet meer. Weet iemand wat men hiermee beoogde aan te duiden?

ZO van Lattrop, op de hoek van de Frensdorferweg met de Korenmorsweg, heeft in ieder geval van 2009 tot 2012 dit bordje 'Oranje Nijstad' gehangen. Nu hangt het er niet meer. Weet iemand wat men hiermee beoogde aan te duiden?

Lattrop

Terug naar boven

Status

- Lattrop is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Denekamp.

- Geografisch gezien is er sprake van het dorp Lattrop met daaronder vallend de buurtschap Breklenkamp. In de postadressen (en ook in de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen BAG) wordt dit echter als één woonplaats "Lattrop-Breklenkamp" gezien met één postcode.

- Ter plekke is daarentegen nog wel sprake van aparte plaatsnaamborden; een blauw plaatsnaambord (kombord) voor Lattrop en een wit plaatsnaambord voor Breklenkamp. Aangezien het ter plekke kennelijk toch nog als twee aparte plaatsen wordt gezien, en Breklenkamp toch altijd nog wel een eigen identiteit heeft, sluit Plaatsengids.nl zich daarbij aan en hebben wij dus een homepage voor het dorp Lattrop en een homepage voor de buurtschap Breklenkamp.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1272 Lattorpe, 1385 apud Lattorpe, 1460 Latdorpe, 1487 Latrop, 1540 Lattorpe.

Naamsverklaring
Trop
, torpe 'dorp, dochternederzetting' van een persoon Lêta, waarvoor zie ook Lathum. (1)

Terug naar boven

Ligging

Lattrop ligt NNW van Denekamp, NO van Ootmarsum en grenst in het W, N en O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lattrop 101 huizen met 516 inwoners (excl. Breklenkamp). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners (incl. de buurtschap Breklenkamp).

Terug naar boven

Geschiedenis

De plaats Lattrop wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van 26 juni 1272 van de Utrechtse bisschop Jan van Nassau onder de naam Lattrope. De naam kent eenzelfde uitgang als plaatsen net over de Duitse grens, zoals Ochtrup. Volgens sommige historici duidt de vermelding Villa Uittorpe in de lijst van inkomsten uit de Twentse goederen van het klooster Werden aan de Ruhr bij Essen, opgemaakt tussen 933 en 966, reeds op dit dorp. Het zou een van de erven zijn geweest die Karel de Grote in 804 aan het desbetreffende klooster had geschonken.

Totdat het dorp in 1818 onderdeel werd van de gemeente Denekamp was er sprake van de boermarke Lattrop, een markegericht waaronder ook Tilligte viel. De plaats Breklenkamp vormde toen een zelfstandige marke.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Lattrop en Breklenkamp (in de linkermenu's op die pagina vind je vele pagina's met informatie over de geschiedenis van deze kernen).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het (inmiddels niet meer op het internet te vinden) Dorpsplan Lattrop-Breklenkamp schetst de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen in het dorp voor de komende jaren. Volgens dit artikel in Tubantia waren inwoners anno 2015 'not amused' dat de gemeente Dinkelland tot dan in hun optiek te weinig gedaan had met de plannen uit het Dorpsplan, waaronder de sportzaal. Deze is in 2016 toch nog gerealiseerd, waarvoor zie Links > Sport.

- Na 44 edities zijn de befaamde Grasbaanraces er in 2017 mee gestopt. Volgens de organisatie moest aan steeds meer veiligheidsregels worden voldaan. Ook het steeds groter wordende risico als organisator hoofdelijk aansprakelijk te kunnen worden gesteld, speelde mee bij het besluit te stoppen met de organisatie. De Grasbaanraces waren in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een begrip in de internationale motorsportwereld. Voor een indruk van hoe dit er aan toeging, zie de videoreportage Grasbaanraces 2014 en de videoreportage Grasbaanraces 2015.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lattrop heeft 3 rijksmonumenten.

- Lattrop heeft 4 gemeentelijke monumenten, namelijk deze 2 en deze 2.

- De parochie H.H. Simon en Judas is ontstaan vanuit de statie Lattrop-Breklenkamp. In de 19e eeuw wordt er een eenvoudig waterstaatskerkje gebouwd. In de jaren twintig is het kerkje aan vervanging toe. De huidige RK Simon en Judaskerk komt gereed in 1936. De kerk is ontworpen door architect J.Th.J. Cuypers uit Arnhem, met invloeden van architect-monnik Dom. Bellot. - Beschrijving van 1000 jaar parochie Lattrop.

- Mariakapellen op het kerkhof aan de Dorpsstraat en op de Disseroltweg naast nr. 34.

- Oortmanmöl (Oortmanmolen) aan de Hoonhorst. De molen is in 1910 gebouwd, met gebruikmaking van een afgebroken molen uit 1779 uit Tjamsweer. In 1941 is de molen onttakeld, waarna de molenromp dienst deed als malerij op dieselkracht. De familie Oortman verkocht de molen in 1983 aan Molenstichting Lattrop-Tilligte. De stichting liet de molen weer maalvaardig herstellen. Een groot deel van de molen is opnieuw opgebouwd en tevens is de molen een stukje verplaatst. Sindsdien wordt de molen door vrijwillige molenaars in bedrijf gehouden.

- Gevelstenen in Lattrop.

- De Cosmos Sterrenwacht stond vroeger bekend als Volkssterrenwacht Twente. Hennie Gosemeijer (1923-1999) was de pionier die in 1965 een koepel bouwde om met zijn telescoop satellieten waar te nemen, uit belangstelling voor de vluchten naar de maan. In 1990 is een nieuw gebouw betrokken. Het gebouw heeft een planetarium, een expositie over het weer en grote telescopen. In de tuin staan planten en objecten die te maken hebben met tijd, planeten en sterren.

- In 2015 is op de hoek van de Frensdorferweg en de Breemorsweg, ZO van de dorpskern van Lattrop, nabij camping De Rammelbeek, een monument onthuld voor de schilder Johan Barthold Jongkind, op de plek waar hij in 1819 is geboren. Bij het monument is ook een gebouwtje geplaatst met 3 informatiepanelen waarop het leven en werken van deze kunstschilder wordt belicht. - Nadere informatie over kunstschilder Johan Barthold Jongkind.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging Droadneggel & Schupp’ndrieters. - De Bergvenn'nkapel is opgericht in 1984 en heeft in 2017 het 33-jarig bestaan gevierd (in de carnavalswereld wordt voor jubilea namelijk gerekend in eenheden van 11 jaar, in dit geval dus 3x11).

- Concours hippique (eind juli).

- Popcorn (op een zaterdag begin september) is een uniek open air muziekfeest in de mais.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In het uiterste oosten van het buitengebied behorende tot het dorpsgebied ligt, tegen de grens met Duitsland, Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Lattrop en Breklenkamp.

- Nieuws: - Nieuws over Lattrop en Breklenkamp van de Buurtschapsraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp behartigt de belangen van de inwoners richting gemeente Dinkelland. Ze beogen de ‘ogen en oren’ van het dorp te zijn om te weten wat er leeft en daar waar nodig actie op te ondernemen. De buurtschapsraad is ook de motor achter Noaberproat: diverse buurten houden regelmatig een ‘keukentafelgesprek’ om in klein verband actuele zaken onder de loep te nemen. De raad heeft ook samen met de gemeente het proces ‘Mijn Lattrop-Breklenkamp 2030’ in gang gezet, waarin ze met een brede groep mensen op zoek gaan naar het ideale toekomstbeeld en de weg daar naartoe.

Samen met alle inwoners wil de buurtschapsraad werken aan behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van het dorp: een bruisend dorp in het groen waar het mooi wonen is voor alle generaties, waar de voorzieningen op peil zijn en waar de mensen elkaar weten te vinden, zowel op persoonlijk niveau als tussen de vele verenigingen en organisaties die in de kern actief zijn.

- Kulturhus: - Het oude gebouw van de Rabobank fungeert tegenwoordig als Kulturhus De Parabool. De uitbreiding die in 2010 mogelijk is gemaakt, is met name bestemd voor de Buitenschoolse opvang en het peuterspeelzaalwerk. Verder zijn er een pinautomaat, een fysiotherapeut, een kapster, een pedicure / schoonheidspecialiste en enkele vergaderruimtes gevestigd.

- Onderwijs: - Basisschool 't Kämpke heeft ca. 70 leerlingen. De meeste kinderen komen uit het dorp, maar er komt ook een groot aantal kinderen uit het buitengebied, waaronder Breklenkamp.

- Jongeren: - Jongerenvereniging PJO Lattrop is opgericht in 2012.

- Sport: - Midden in de dorpskern ligt een prachtig sportpark met de velden van voetbalvereniging DTC ’07, een multifunctionele sportzaal met gezamenlijke kleedkamers en gezellige kantine. De sportzaal is in 2016 gerealiseerd met grote inzet van vele particulieren, omwonenden, vrijwilligers en bedrijven in Lattrop-Breklenkamp en wordt beheerd door Stichting Lattrop in Beweging. Je kunt op het sportpark terecht voor de volgende sporten: voetbal, tafeltennis, volleybal, zaalvoetbal, pilates, streetdance, kidsswing, en badminton. Volgens dit artikel in Tubantia heeft de gemeenteraad begin 2015 nog besloten dat de sportzaal er niet zou komen, en kondigt de Buurtschapsraad aan dat daar wat haar betreft "nog wel een hartig woordje over gesproken gaat worden". Kennelijk heeft dat vruchten afgeworpen.

- Voetbalvereniging DTC '07 (= Dinkelland Tilligte Combinatie) is opgericht in 2007 en heeft locaties in Lattrop en Tilligte.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Lattrop.

Reacties

(2)

(reactie hierboven verwerkt)

Dank voor de tip Hans! Die hoort er zeker bij. Ik heb het verwerkt.

Reactie toevoegen