Langeveen

Plaats
Dorp
Tubbergen
Twente
Overijssel

langeveen_kerk_en_klokkenstoel.jpg

Langeveen, de huidige H. Pancratiuskerk dateert uit 1925. De houten klokkenstoel staat op het kerkhof.

Langeveen, de huidige H. Pancratiuskerk dateert uit 1925. De houten klokkenstoel staat op het kerkhof.

Langeveen

Terug naar boven

Status

- Langeveen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen.

- Het dorp is praktisch gezien een tweelingdorp samen met buur-buurtschap Bruinehaar, omdat deze kernen tegen elkaar aan liggen en ze ook veel gemeenschappelijk ondernemen. Er is dan ook vaak sprake van de benaming Langeveen-Bruinehaar bij gezamenlijke evenementen en dergelijke. Maar formeel kan het geen tweelingdorp zijn omdat de kernen in verschillende gemeenten liggen (Bruinehaar is gemeente Twenterand, vanouds gemeente Vriezenveen).

Terug naar boven

Naam

In het Twents
Langeven, 't Langnven.

Oudere vermeldingen
1840 Langeveen. Kadasterkaarten van rond 1850 vermelden de ligging van boerenerven in het huidige dorpsgebied als "boerenerven in het Noorddrieschichtsveen".

Naamsverklaring
Betekent 'het langwerpig veengebied'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Langeveen ligt in het uiterste NW van de gemeente Tubbergen, NW van de kern Tubbergen, en grenst in het O aan Manderveen, in het Z aan Geesteren, in het W aan Bruinehaar en in het N aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 worden de - toen nog - buurtschappen Geesteren, Harbrinkhoek en Langeveen helaas samen geteld. Gezamenlijk hebben zij in dat jaar 222 huizen met 1.329 inwoners. In Van der Aa(2) wordt Langeveen helemaal nog niet vermeld. In 1843 wonen er 60 gezinnen in de nederzetting.

- Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.260 inwoners, ongeveer gelijkelijk verdeeld over de dorpskern en het buitengebied.

Terug naar boven

Geschiedenis

De woeste gronden en uitgestrekte veenheiden in deze omgeving kennen tot begin 19e eeuw vrijwel geen bewoning. In 1803 krijgt een inwoner van Vasse als eerste officieel toestemming zich in dit gebied te vestigen. In diezelfde tijd worden ook grote kavels grond in erfpacht uitgegeven. En wel om economische redenen. Bewoners uit omliggende dorpen zoals Geesteren, Vasse en Mander met een bescheiden vermogen worden zo in staat gesteld een boerderij te stichten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bij een boerderij aan de Veldboersweg in Langeveen beoogden 7 woningen te verrijzen als Knooperf De Veldboer, het eerste 'knooperf' in ons land. De winst op de verkoop van de woningen zou worden gestoken in het instandhouden van het landschap en de natuur rond het knooperf. Maar door een stagnerende woningmarkt komt het project niet van de grond. De gemeente Tubbergen heeft het knooperf-project daarom in 2015 verkocht aan projectontwikkelaar ErfGoed, die er anno 2016 12 woningen wil bouwen (naast de voormalige boerderij die inmiddels wordt bewoond door nieuwe eigenaren).

- Na het sluiten van de Buurtsuper in Langeveen heeft de Dorpsraad als alternatief een wekelijkse markt op de donderdag kunnen organiseren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Langeveen krijgt in 1843 een waterstaatskerkje met pastorie onder één dak. De katholieken uit Striepe (net over de grens in Duitsland) maken ook gebruik van deze kapel, waar een kapelaan uit Geesteren voorgaat in de erediensten. De Striepenaren horen weliswaar bij de parochie van Neuenhaus, maar dat ligt 3 uur gaans, Langeveen slechts een kwartier. In 1851 wordt het dorp een zelfstandige parochie, door afscheiding van de parochie van Geesteren. In 1853 is het kerkje vergroot en in 1925 afgebroken en vervangen door de huidige RK H. Pancratiuskerk, die tegenwoordig deel uitmaakt van de regionale H. Pancratius Parochie..

- Op het kerkhof bevindt zich een houten klokkenstoel.

- Lourdesgrot aan de Kerklaan, op de hoek met de Hoflandstraat.

- Iedereen die wel eens in of langs Langeveen, kent het landkruis bij de entree van het dorp, op de hoek van de Harderbergerweg en de Langehaarsweg (N343). Het is een cultureel en religieus erfgoed dat er al sinds 1966 staat en kenmerkend is voor een katholiek dorp als Langeveen. Volgens de inwoners was er alleen één aandachtspunt: het landkruis, en daarmee de dorpsentree, kon wel een opknapbeurt gebruiken. Zij hebben dit aangekaart bij de gemeente. De Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) van de gemeente stelde samen met een landschapsarchitect en beplantingsdeskundige een herinrichtingsvoorstel en beplantingsplan op voor het verfraaien van de dorpsentree. Ggemeente, Dorpsraad, inwoners en een plaatselijke aannemer hebben het plan verder uitgewerkt. De inwoners hebben de renovatie in 2018 met veel zelfwerkzaamheid uitgevoerd, met hulp van aannemer Rudie Oude Nijeweme. De gemeente Tubbergen heeft de materialen beschikbaar gesteld, zoals de zwarte grond en de beplanting.

De herinrichting van het landkruis-terrein zorgt voor een fraaie entree van het dorp, waarbij het cultureel en religieus erfgoed van het dorp bewaard blijft. De herdenkingssteen van Revue Gezelschap Langeveen, die het landkruis in 1966 schonk aan de St. Pancratiuskerk, heeft opnieuw een plek gekregen. Ook is rekening gehouden met visuele aantrekkelijkheid, duurzaamheid, recreatie en toerisme. Daarnaast zijn de Behtheimer zandstenen muurblokken hergebruikt en in de vorm van een kruis op de grond voor het landkruis geplaatst. De bloemrijke beplanting heeft de kleuren geel en wit gekregen, omdat deze kleuren passen bij het RK geloof. De diverse beplanting levert ook een bijdrage aan de soortenrijkdom van de planten, waaronder zich veel drachtplanten bevinden. Dit zijn planten waar bijen, vlinders en insecten hun stuifmeel en nectar vandaan halen. (bron: gemeente Tubbergen)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Turftrappers. - CV De Klippels.

- Paasvuur.

- Autocross (op een zondag in april).

- Volksfeesten Langeveen - Bruinehaar (weekend in juni).

- Concours Langeveen (paardensport) (weekend begin september).

- - Eind december organiseert CV De Turftrappers in samenwerking met Fysiotherapie Langeveen en Café Restaurant Waaijer jaarlijks het wandel- en hardloopevenement de Turvenloop (in 2018 voor de 5e keer). De afstanden voor het hardlopen zijn 5 en 10 km. Er is ook een Kidsloop. Voor de wandeltocht kun je kiezen uit de afstanden 6, 12 en 18 km.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

 - In Langeveen bevindt zich een TOP (= toeristisch overstappunt).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Langeveen en Bruinehaar.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Langeveen.

- MFA: - Langeveen kent gelukkig nog een aantal voorzieningen die voor de leefbaarheid van belang zijn, zoals de basisschool, gemeenschapscentrum De Gaarf, een supermarkt, huisarts en fysiotherapeut en horeca. Er is een zeer actief verenigingsleven op tal van terreinen (zie de rechterkolom op deze pagina), dat is aangewezen op en gebruik maakt van de voorzieningen die het in 1975 gebouwde gemeenschapscentrum De Gaarf biedt. Helaas zijn er ook voorzieningen uit het dorp verdwenen, waaronder winkelbestand, Rabobank, bibliobus.

In nauwe samenwerking met de Mariaschool is in de loop der jaren een centrum ontstaan waarin de bewoners van Langeveen en Bruinehaar elkaar kunnen ontmoeten; een gemeenschapscentrum om te leren, te sporten, te overleggen en te vieren. Door de veelzijdigheid en multifunctionele ruimtes heeft De Gaarf alle kenmerken van een multifunctionele accommodatie (MFA), oftewel een 'kulturhus' zoals ze dat in het oosten des lands noemen. Maar door de verregaande samenwerking met de Mariaschool en het gebruiken van elkaars ruimtes, zou je voor beide voorzieningen gezamenlijk ook kunnen spreken van een 'brede school'. In 2014 is De Gaarf zodanig verbouwd dat het voorlopig weer aan de eisen des tijds en de behoeften van het dorp en zijn verenigingen voldoet.

- Onderwijs: - Mariaschool. - Kinderopvang en peuteropvang De Bereboot / BSO in De Iemenslag.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Langeveen. - De Handbalvereniging is opgericht in 1956 en heeft in 2016 dus het 60-jarig bestaan gevierd.

- Zorg: - Sinds 2007 kunnen senioren met een beperking terecht op Zorgboerderij Erve Tijhuis. voor een zinvolle dagbesteding en kunnen ze genieten van het plattelandsleven. In december 2016 is dit uitgebreid met een kleinschalig woonzorgcentrum voor ouderen met somatische en psychogeriatrische aandoeningen.

Reacties

(1)

De woeste gronden en uitgestrekte veenheiden in de omgeving kenden tot het jaar 1000 vrijwel geen bewoning. (...)

Dank voor de aanvullingen Hans. Ik heb het verwerkt.
Frank

Reactie toevoegen