Lakemond

Plaats
Buurtschap
Overbetuwe Neder-Betuwe
Betuwe
Gelderland

lakemond_plaatsnaambord_kopie.jpg

Lakemond is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, in deels gemeente Overbetuwe, deels gemeente Neder-Betuwe. De buurtschap Lakemond valt deels onder het dorp Randwijk, deels onder het dorp Opheusden.

Lakemond is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, in deels gemeente Overbetuwe, deels gemeente Neder-Betuwe. De buurtschap Lakemond valt deels onder het dorp Randwijk, deels onder het dorp Opheusden.

Lakemond

Terug naar boven

Status

- Lakemond is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, in deels gemeente Overbetuwe (t/m 2000 gemeente Heteren), deels gemeente Neder-Betuwe (t/m 2001 gemeente Kesteren).

- De buurtschap Lakemond valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Randwijk (gem. Overbetuwe), deels onder het dorp Opheusden (gem. Neder-Betuwe).

- De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom - in ieder geval sinds 2009, en wellicht al eerder- witte plaatsnaambordjes, met de aanduiding 'buurtschap Lakemond'. O.a. journalist Eric Wijnacker van De Gelderlander blijkt het wel te waarderen dat je nu eindelijk expliciet kunt zien dat je door deze buurtschap komt. "Ze hebben mij in dat vlakke boerenland een paar jaar geleden een groot plezier gedaan door er een plaatsnaambordje te plaatsen. Dat voelt nog meer thuis. Geen idee waar overgrootvader Cornelis Hoksbergen ooit gewoond heeft in deze buurtschap. Maar erover kunnen peinzen is misschien al mooi genoeg. Al houd ik mij aanbevolen voor tips." Zo stelt hij in het gelinkte artikel uit 2014.

De bordjes staan overigens alleen aan de Neder-Betuwse kant. Het oostelijke bordje staat op de grens met de gemeente Overbetuwe. Aan de Overbetuwse kant blijkt dat deze buurtschap nog altijd als zodanig wordt beschouwd uit de naam van de "Dorpsraad Randwijk, Indoornik en Lakemond". De buurtschap staat ten onrechte niet meer als zodanig vermeld in de Topografische atlas Gelderland (1), het wordt daar alleen nog vermeld als veld- of streeknaam, maar dat is dus niet correct.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Lakermond, Lakenmond.

Naamsverklaring
De Rijn heeft zich vroeger verschillende malen verlegd. Er moet een oude rivierarm gelopen hebben van Hien naar Lakemond. De naam van deze oude rivierloop was de Lake. De plaatsnaam betekent dus 'daar waar de Lake uitmondt in de Rijn'. En de Rijn heette in die tijd Leccam. Ook werd hij wel Leckia genoemd. (aldus Egbert van de Haar, Tiel)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lakemond ligt W van Randwijk, NO van Opheusden, rond de Lakemondsestraat en de N parallel daaraan lopende Rijndijk, en grenst in het N aan de uiterwaarden van de Nederrijn. De buurtschap wordt doorsneden door het Lingekanaal, dat van de Linge naar de Nederrijn loopt, met in het kanaal het Lingegemaal, dat dus eigenlijk Lingekanaalgemaal zou moeten heten, omdat nu gesuggereerd wordt dat het gemaal aan de Linge zou liggen en dat is niet het geval. De Lakemondsestraat valt deels onder Opheusden, deels onder Randwijk. In beide delen begint men opnieuw te nummeren. Het Opheusdense deel betreft de huisnummers 1-21 en 2-46, gezien vanuit Opheusden (postcode 4043 JC/LD), het Randwijkse deel betreft de huisnummers 1-7 en 2-8 aan de Randwijkse kant (postcode 6668 LH).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Lakemond 24 huizen met 169 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Deze buurtschap was vroeger een heerlijkheid, die zijn naam heeft gegeven aan het geslacht Van Lakemond. De eerste ridder die in dat kader genoemd wordt is Rutger van Laecmond, in een oorkonde van 16 juni 1397. Hij was leenman van de hoge heerlijkheid Indoornik, dat een leen was van de Graven, Hertogen van Kleef en na 1666 van de Keurvorst van Brandenburg.

In de buurtschap stond het Slot te Lakemond, ook wel Dooijenburg of Doejenburg geheten, dat al lang voor 1850 verdwenen is (tegenwoordig is er nog een boerderij die zo heet). De Curtis te Lakemond wordt genoemd in 1294-1295 in de rekeningen van Gelre.

De bekende geschiedschrijver Slichtenhorst vermeldt dat Lakemond heel vroeger een erfgoed van de heren van Bergh was. In 1850 behoorde de heerlijkheid aan Wageningen. In de buurtschap is een muntvondst gedaan van munten die geslagen zijn van 1304 tot 1609. (bron: mw. J. Honders, secretaris HKK&O, Arend Datema Instituut)

In 1734 is iemand "gedoopt te Lakemond" wat suggereert dat hier vroeger een kerk gestaan zou hebben? "Ik denk eerder dat men toen kerkelijk onder de kerk van Randwijk viel. Mogelijk dat er wel in de buurtschap is gedoopt bij de mensen thuis. Immers, de wegen waren toen niet in een al te beste staat. Bij slecht begaanbare wegen kwam de kerk in de persoon van de predikant met een of meerdere ambtsdragers en mogelijk een enkel kerklid naar het huis van de dopeling." (aldus Egbert van de Haar, Tiel)

- Nadere informatie over de geschiedenis van Lakemond door voornoemde Egbert van de Haar (iets naar onderen scrollen op de pagina of zoeken met ctrl-F).

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Lakemond, kun je terecht bij Historische Kring Midden-Betuwe, die in 2012 is ontstaan uit de voormalige werkgroep Zetten van de Historische Kring Kesteren en omstreken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het wiel (= overstromingsrestant na dijkdoorbraak) de Thomaswaai, gelegen W van het Lingekanaal, N van de Randwijkse Rijndijk, is ontstaan door een doorbraak van de dijk bij Lakemond in december 1770. Naast de Thomaswaai ligt de beduidend kleinere Oude Waai.

Terug naar boven

Trivia

- Tot 8 december 1987 woonde Nederlands oudste ingezetene van dat moment in deze buurtschap. Christina van Druten-Hoogakker werd op 20 november 1876 in Zetten geboren maar woonde ruim 70 jaar aan de Rijndijk West 23 in Lakemond, waar zij de laatste jaren werd verzorgd door haar schoondochter. Op 10 mei 1987 werd zij de oudste persoon die ooit in ons land geleefd had; ze was de eerste die 111 jaar oud werd en tot 30 mei 1989 was zij 'in het bezit' van het Nederlandse leeftijdsrecord. Ze is nog steeds de oudste persoon die ooit in Gelderland heeft geleefd en van wie de leeftijd gevalideerd is. Anno 2012 zijn er zes mensen in ons land geweest die ouder werden dan zij: 4 vrouwen en 2 mannen. (bron: Gert Jan Kuiper)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Randwijk, Indoornik en Lakemond.

Reacties

(2)

Getuige oudere versies van Street View is de buurtschap kennelijk al minstens sinds augustus 2009 bebord i.p.v. genoemde 2011.

(goo.gl/maps/abWsf6NrbHppjQsK8)

Dank voor de tip! Ik heb de beschrijving er op aangepast.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen