Lagebroek

Plaats
Buurtschap
Woerden
Groene Hart
Utrecht

lagebroek_collage.jpg

Lagebroek, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lagebroek, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Lagebroek buurtschapsgezicht. [640x480].JPG

Lagebroek (buurtschap van Zegveld) is zeer landelijk gelegen.

Lagebroek (buurtschap van Zegveld) is zeer landelijk gelegen.

Lagebroek gemaal [640x480].JPG

Lagebroek (buurtschap van Zegveld), het gemaal alhier heet Rondweg naar de weg waaraan de buurtschap ligt. Beetje jammer. De benaming Lagebroek naar de buurtschap zou toch fraaier zijn geweest, zoals het gemaal in Oude Meije ook Oude Meije heet...

Lagebroek (buurtschap van Zegveld), het gemaal alhier heet Rondweg naar de weg waaraan de buurtschap ligt. Beetje jammer. De benaming Lagebroek naar de buurtschap zou toch fraaier zijn geweest, zoals het gemaal in Oude Meije ook Oude Meije heet...

Lagebroek.JPG

Het is best wel mooi daar in Lagebroek.

Het is best wel mooi daar in Lagebroek.

Lagebroek

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Lagebroek.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Lagebroek.

Terug naar boven

Status

- Lagebroek is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek Groene Hart, gemeente Woerden. T/m 1988 gemeente Zegveld.

- De buurtschap Lagebroek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zegveld.

- De buurtschap Lagebroek ligt in de polder Zuider Lagebroek. N daarvan ligt in het N van de polder Noorder Lagebroek het buurtje Oude Meije (zie onder de link bij het kopje Naam), langs het gelijknamige riviertje.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1866 Zegvelderbroek, 1899 Lagenbroek.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk de naam van een deel van een moerassig gebied (1596: Segvelderbrouck), dat weer onderscheiden werd in Lagenbroek en Hoogenbroek, terwijl de hier ontstane nederzetting aanvankelijk Zegvelderbroek werd genoemd. Het grondwoord is broek 'broekland, vochtig en dikwijls onderstaand groenland' (zie verder bij Broek gem. Laarbeek).(1)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Lagebroek ligt N van Zegveld, rond de Rondweg. De polder Lagebroek grenst in het W aan de Meije en in het N aan de Oude Meije.

- De polder Lagebroek ligt als een taartpunt-waaier (waarin een reeks kaarsrechte waterlopen) N van Zegveld (met Zegveld als punt van de 'taart').

Terug naar boven

Statistische gegvens

- In 1840 had de polder Zegvelderbroek (die de polders Lagebroek en Hogebroek omvatte) 25 huizen met 203 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Lagebroek ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1913 of 1914 zou in dit gebied een gouden miskelk zijn opgegraven. Bewijs hiervoor is er echter niet. Deze miskelk zou verband houden met een vroegere nederzetting en parochie Miland.

Kunstenaar Hieke Pars heeft in 2007 het Gezelschap van Mi opgericht, bestaande uit locale historici en bewoners, en hen gevraagd haar te helpen met het verzamelen van historische documenten over het verdwenen dorp, de kerk of de miskelk. Het gezelschap heeft bestaand archiefmateriaal, kadasterkaarten en mondelinge overleveringen verzameld. Pars heeft dit materiaal ondergebracht in een archief dat onder de naam Het Mysterie van Mi is ondergebracht in het streekarchief in Woerden.

Miland is een nederzetting die zich ten zuiden van de Oude Meije in het grensgebied van Zuid Holland en Utrecht heeft uitgestrekt. De Milandweg van Zegveld naar Noorden herinnert hier nog aan. Hier was in de 12e eeuw een Mi parochie. De bisschop van Utrecht, als landheer van het Miland, wijdt de kerk aan zijn eigen patroonheilige, Sint Maarten. De oude parochiekerk was gelegen aan het riviertje de Meije op de grens van Zegvelderbroek en Achttienhoven. Het Maartens kerkhof behoorde destijds toe aan de oude Milandse parochiekerk. Het perceel waar het kerkhof heeft gelegen, heet nu nog steeds Kerkhof. Het terrein is als archeologisch kansrijk en waardevol vastgesteld op de Archeologische Waardenkaart van de gemeente Woerden.

Het verhaal is omgeven door een waas van geheimzinnigheid; onopgeloste zaken, verdwenen voorwerpen, verschillende interpretaties en niet sluitende bewijzen maken onderdeel uit van dit verhaal. - Zie ook de pagina over het project op de site van Hieke Pars.

Reactie toevoegen