Laareind UT

Plaats
Buurtschap
Rhenen
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

laareind_het_laar_cuneraweg_23.jpg

In buurtschap Laareind was vroeger sprake van een landgoed en kasteel Laar. Dit huis (Cuneraweg 23) is daar kennelijk naar genoemd.

In buurtschap Laareind was vroeger sprake van een landgoed en kasteel Laar. Dit huis (Cuneraweg 23) is daar kennelijk naar genoemd.

laareind_cuneraweg_23_brievenbus.jpg

Laareind, monumentale oude brievenbus van huis Het Laar.

Laareind, monumentale oude brievenbus van huis Het Laar.

laareind_heimerstein_bord.jpg

Laareind, het blauwe bord Heimerstein suggereert een plaatsnaam, maar betreft de instelling voor geestelijk gehandicapten ter plekke.

Laareind, het blauwe bord Heimerstein suggereert een plaatsnaam, maar betreft de instelling voor geestelijk gehandicapten ter plekke.

laareind_richtingbord_zideris.jpg

Laareind, ook dit bord lijkt een plaatsnaam te suggereren maar dit betreft de overkoepelende organisatie van Heimerstein.

Laareind, ook dit bord lijkt een plaatsnaam te suggereren maar dit betreft de overkoepelende organisatie van Heimerstein.

laareind_heimerstein_hoofdgebouw.jpg

Heimerstein is in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan maar in 1946 herbouwd.

Heimerstein is in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan maar in 1946 herbouwd.

Laareind UT

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Laareind.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Laareind.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Laareind.

Terug naar boven

Status

- Laareind is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek Utrechtse Heuvelrug, gemeente Rhenen.

- De buurtschap Laareind valt onder het dorp Achterberg. Voor de postadressen vallen beide onder de stad Rhenen.

- De buurtschap Laareind heeft geen plaatsnaamborden. De bebording die er ter plekke wél is, is nogal verwarrend: bij instituut Heimerstein staan op komborden lijkende blauwe 'plaatsnaamborden', wat suggereert dat Heimerstein een aparte bebouwde kom en een plaatsnaam is. Maar dat is het dus niet: het is een insteling, vallend onder de buurtschap Laareind, het dorp Achterberg en de stad en gemeente Rhenen. Vanaf de provincialeweg staan er wit op blauwe (wat ook een plaatsnaam suggereert) richtingborden genaamd Zideris. Dat is de overkoepelende instantie waar Heimerstein onder valt. Maar de échte plaatsnaam ter plekke, aldus de atlassen, is dus Laareind (het lijkt wel een spelletje 'Wie van de Drie?'). Maar dát staat ter plekke dus nergens aangegeven...

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Laar
betekent in het Oudnederlands 'bosweide, intensief benut bos'. Eind of einde wordt in plaatsnamen veel gebruikt om de ligging aan de rand of het laatste stuk van iets aan te geven, bijvoorbeeld van een dijk of weg, dan wel om de ligging van een nederzetting aan te geven op de overgang naar de woeste grond en dus aan de rand (= eind) van de cultuurgrond, waarbij de aard van de woeste grond vaak in het eerste deel van de samensteling wordt uitgedrukt.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Laareind ligt O van Rhenen, ZO van Achterberg, rond de kruising van de Cuneraweg en Levendaalselaan, en grenst in het Z aan de Grebbeberg en in het O aan het Valleikanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Laareind niet apart vermeld.

- Tegenwoordig omvat Laareind een handvol panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tussen De Dijk en de Levendaalselaan lag vroeger kasteel Ter Horst. Dit was een grensburcht van de bisschop van Utrecht om het Sticht tegen Gelre te beschermen. Het kasteel is in 1528 afgebroken. De tufstenen zijn deels hergebruikt voor de bouw van kasteel Vredenburg in Utrecht. Bovengronds is helaas niets meer van het voormalige kasteel zichtbaar. Fundamenten zijn alleen nog ondergronds aanwezig.

Aan de Levendaalselaan was sprake van een landgoed en hofstede Laar, vanaf midden 18e eeuw bekend onder de naam Levendaal. Het kasteel is rond 1820 gesloopt. Tegenwoordig is ter plekke nog sprake van een gelijknamige boerderij, die van 1922 tot heden wordt bewoond door het geslacht Arissen. Opvallend is dat in de buurtschap Laareind een aantal families woont met de naam Van Laar. Wellicht zijn die genoemd naar dit landgoed.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In het Z van de buurtschap ligt hofstede Heimerstein, die in 1401 voor het eerst wordt vermeld, in de Tweede Wereldoorlog is verwoest en in 1946 is herbouwd. Tegenwoordig is op Heimerstein een instelling voor geestelijk gehandicapten gevestigd, die valt onder de organisatie Zideris.

Reactie toevoegen