Laareind (Rijen)

Plaats
Buurtschap
Gilze en Rijen
Hart van Brabant
Noord-Brabant

Laareind (Rijen)

Terug naar boven

Status

- Laareind is een buurtschap en veldnaam in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Gilze en Rijen.

- De buurtschap Laareind valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Rijen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- “Samenstelling van eind en laar, dat veel voorkomt als bestanddeel van plaatsnamen. De betekenis ervan heeft te maken met de uitbating van een bosgebied. Vroeger werd het toponiem omschreven als ‘open plek in een bos, bosweide’. Tegenwoordig neemt men aan dat een laar oorspronkelijk dat deel van een bos aanduidde, dat intensief door de nabije bewoners werd gebruikt. Men hoedde er varkens en schapen, haalde er humus, strooisel voor de stal (dat na gebruik voor bemesting werd gebruikt) en sneed er loof voor wintervoer.

Dit intensieve gebruik leidde tot een degeneratie van het bos, dat soms zelfs verviel tot heide. De naam laar bleef echter in gebruik. Zo treedt in Brabant en Vlaanderen, mogelijk ook elders, in de loop der tijd naarmate meer bos verdween, een betekenisverschuiving op naar ‘kaal weidegebied’ (veelal in gemeenschappelijk gebruik). Hier is de betekenis van laar uiteindelijk verkeerd in het tegendeel van zijn taalkundige oorsprong: een afleiding van de Indo-Europese wortel kel ‘bescherming bieden’”.(1)

- “De gebruikswijze van de laren levert het volgende beeld op. Het merendeel van de laren wordt bezaaid of als hooiland gebruikt (beide rubrieken ongeveer even veel). De rest is in gebruik als weide, terwijl een klein deel heide en bos blijkt te zijn. Laren komen verspreid over de Baronie voor, het meest in Gilze, Ginneken en Princenhage”.(89)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Laareind ligt N van Rijen. Het betreft het N gedeelte van de Dongenseweg en het W gedeelte van de Bredestraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Laareind 22 huizen met 162 inwoners.

Reactie toevoegen