Laag Zuthem

Plaats
Dorp
Raalte
Salland
Overijssel

Laag Zuthem

Terug naar boven

Status

Laag Zuthem is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Raalte. T/m 31-7-1967 gemeente Zwollerkerspel. Per 1-8-1967 over naar gemeente Heino, in 2001 over naar gemeente Raalte.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De plaatsnaam wordt afwisselend met en zonder koppelteken tussen de 2 woorden geschreven. Die verwarring is ontstaan omdat een dergelijke plaatsnaam taalkundig eigenlijk met koppelteken hoort (zie 6.E onder de link), maar de officiële schrijfwijze is door de gemeente - bijv. voor het postcodeboek, de gemeentelijke basisregistraties (BAG) en op de plaatsnaamborden - nu eenmaal kennelijk vastgesteld zonder koppelteken, dus conformeren wij ons daar maar aan.

Oudere vermeldingen
1840(1) Laag-Zuthem.

Naamsverklaring
Samenstelling van zuid 'zuidelijk gelegen' en heem 'woonplaats, woning', met laag 'laaggelegen' ter onderscheiding van Hoog Zuthem.(2)

Terug naar boven

Ligging

Laag Zuthem ligt ZO van Zwolle, NW van Heino. De NW van het dorp gelegen buurtschap Hoog Zuthem valt onder de gemeente Zwolle.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Laag Zuthem 11 huizen met 61 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Station
Van 1881-1950 was er een stopplaats (station) Laag Zuthem aan de spoorlijn Zwolle-Almelo. Het stationsgebouw uit 1880 is helaas in 1970 afgebroken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Laag Zuthem heeft in 2019 een flinke metamorfose ondergaan. De verkeersveiligheid in het dorp liet te wensen over. Daarom zijn de Kolkweg en de Langeslag aangepakt. Tegelijkertijd zijn andere aanpassingen gedaan om de leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en levensloopbestendig wonen te verbeteren.

- In Laag Zuthem is een nieuwe woonwijk met uiteindelijk in totaal 40 woningen in ontwikkeling, gelegen in het gebied tussen de Nieuwe Wetering en de Grote Hagenweg, ten noorden van het dorp. De bouw wordt opgedeeld in 4 fasen; in 2012 zijn de eerste 10 woningen gebouwd, de 2e fase was in 2016, de laatste fasen zijn in 2021 en 2026.

- Dorpsplan Laag Zuthem is verschenen in 2013. In 2012 is in fasen gewerkt aan de totstandkoming van het Dorpsplan. Samen met Plaatselijk Belang is een zogeheten 'dorpstafel' georganiseerd, waaraan ca. 20 mensen (een afspiegeling van de inwoners) hebben deelgenomen. Dat heeft veel informatie opgeleverd. Deze gegevens zijn samengevat in een aantal onderwerpen: wonen, verkeersveiligheid en vervoer, jeugdvoorzieningen, dorpshart aankleding, en dorpshart voorzieningen. Deze onderwerpen zijn vervolgens met een aantal inwoners nader besproken in zogeheten huiskamergesprekken. Inwoners hebben daarna tijdens een inloopavond ook nog kunnen reageren en desgewenst aanvullingen kunnen doen: welke van de onderwerpen zijn het belangrijkst, wat ontbreekt er nog of zijn er punten die weer van de wensenlijst af mogen? Daarna is het Dorpsplan definitief gemaakt. Gemeente en dorp hebben vervolgens een convenant afgesloten over welke onderdelen worden uitgevoerd, waarbij beide partijen hebben aangegeven welke agendapunten zij ondersteunen en welke inspanning zij gaan leveren bij de uitvoering.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Laag Zuthem heeft 27 rijksmonumenten, zijnde 11 rijksmonumenten op de lijst onder deze link (waarvan er 8 betrekking hebben op landgoed Den Alerdinck) en 16 rijksmonumenten op de lijst onder deze link, zijnde de 16 rijksmonumentale objecten op landgoed/buitenplaats de Colckhof.

- Laag Zuthem heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- De Gereformeerde kerk (Kolkweg 29) is in 1951 gebouwd ter vervanging van de in 1945 aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt afgestane kerk. Sinds de fusie met de Hervormde Gemeente Heino in 2016 tot Protestantse (PKN) Gemeente Heino stond de Gereformeerde kerk leeg. De diensten worden sindsdien alleen nog gehouden in de Nicolaaskerk in Heino. De Gereformeerde Kerk is in januari 2017 te koop gezet. Het pand is in 2018 verkocht aan de familie G. Lubbers uit Laag Zuthem, die het hebben verbouwd en herbestemd tot woonhuis. Een deel van de inventaris, voor zover deze niet is mee verkocht, is bij opbod verkocht aan de inwoners.

- De kerk op Langeslag 38 is in 1863 gebouwd als Gereformeerde kerk en in 1945 afgestaan aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV). Het is een zaalkerk zonder toren.

En dan is er nog een derde Gereformeerd kerkgenootschap in dit kleine dorp, waarvoor zie het hoofdstuk Links > Dorpshuis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Tijdens de Den Alerdinck Zomerfair (weekend in augustus) staat Havezathe Den Alerdinck geheel in het teken van het goede leven. Een breed scala aan standhouders is aanwezig met uiteenlopende exclusieve en unieke producten. Ook is er een uitgebreid randprogramma voor jong en ouder. Denk hierbij aan diverse demonstraties, muzikaal vertier, springkussen en ponyritjes. Een heerlijk dagje uit dus voor het hele gezin. Voor een impressie van deze dag zie de aftermovie Den Alerdinck Zomerfair 2017.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landgoed Colckhof wordt beheerd door Natuurmonumenten.

- Waterschap Groot Salland heeft in 2014 de Kolkwetering tussen Laag Zuthem en Heino heringericht. Waar mogelijk zijn de onderhoudspaden vergraven om de wetering een meer natuurlijk verloop te geven. Aan één zijde van de wetering is een natuurvriendelijke oever gekomen. Verder zijn de stuwen in de waterloop passeerbaar gemaakt voor vissen en is 0,7 hectare ingericht als waterberging.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Laag Zuthem.

- Nieuws: - De tweemaandelijkse dorpskrant De Laag Zuthemse Dorpsomroeper is via het linkermenu van de hierboven gelinkte dorpssite ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Laag Zuthem heeft tot doel de belangen en de leefbaarheid van het dorp te behartigen in de ruimste zin van het woord.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Het Trefpunt, volgens haar website "Het kloppend hart van Laag Zuthem", is in 1984 gebouwd en is in 2016 gerenoveerd, waardoor het weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet en er weer jaren tegen kan. Naast de reguliere activiteiten van lokale verengiingen zijn enkele bijzondere activiteiten de maandelijkse koffieochtend (3e woensdag van de maand) en iedere 1e vrijdag van de maand de maandelijkse Café-avond; gezellig de week afsluiten onder het genot van een lekker biertje of een goed glas wijn. Ook de lokale Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) houdt haar diensten in het dorpshuis.

- Onderwijs: - "Basisschool De Linde in Laag Zuthem heeft die naam sinds 2000. De linde is een boom met een geschiedenis. Van oudsher geldt zij als een beschermer voor huizen, bronnen en kerken. De linde kan oud worden; de oudste boom in Nederland is (waarschijnlijk) een linde. De linde bezit een groot herstelvermogen en weet als het ware zichzelf te vernieuwen. Misschien dat daarom de linde vaak gebruikt wordt als herdenkingsboom. Naast de school heeft vroeger een lindeboom gestaan die in de oorlog gekapt is. Nu bieden de leilindes aan de voorkant van de school bescherming. Vernieuwend en blijvend, onder de linden, in de handen van God, is het motto voor het onderwijs op De Linde. Vanuit een veilige basis groeien in kennis en vaardigheden."

Kennelijk doet de school het goed, getuige enkele 'reviews' op de Facebookpagina van de school: "Na 18 jaar als voorzitter ben ik  trots op wat we samen bereikt hebben met deze school. Top team en Top school. Deze school verdient meer kinderen!" "Super school! Onze kinderen gaan iedere dag met veel plezier naar De Linde. Er is veel oog voor het individuele kind. Warme school met fijne leerkrachten en korte lijntjes." "Leuke kleinschalige school met veel aandacht voor het individu, korte lijnen en een enthousiast bevlogen docententeam!"

Reactie toevoegen