Kwadijk

Plaats
Dorp
Edam-Volendam
Waterland
Noord-Holland

Kwadijk.JPG

We zijn bijna in Kwadijk.

We zijn bijna in Kwadijk.

Kwadijk (3).JPG

Kwadijk een dorp met een rijke historie.

Kwadijk een dorp met een rijke historie.

Kwadijk (2).JPG

We staan bij de kerk van Kwadijk.

We staan bij de kerk van Kwadijk.

NH gemeente Kwadijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Kwadijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Kwadijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Kwadijk

Terug naar boven

Status

- Kwadijk is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Edam-Volendam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-7-1970. Per 1-8-1970 over naar gemeente Zeevang, in 2016 over naar gemeente Edam-Volendam.

- Wapen van de voormalige gemeente Kwadijk.

- Onder het dorp Kwadijk valt ook de buurtschap Verloreneinde.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Kwedaik.

Oudere vermeldingen
1393 Coedijc, 1417 Coedyck, Koedyck, 1424-1425 Drey, alias Koedijck, 1480-1481 Coedijck, 1528-1529 Cadyck, 1573 Quadyck, 1639 Quadijck, 1680 herdruk 1745 Quadyck.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een samenstelling van het Middelnederlandse co, coe 'vrouwelijk rund' en dijk 'waterkering'. Volgens sommigen, maar onterecht, te lezen als koogdijk*, zie ook Koedijk. De latere benamingen Cadyck en Quadyck berusten op reïnterpretatie, die met qua 'kwaad' wijst op de mogelijk slechte staat van onderhoud van de dijk, vergelijk 1373 "in Cortlant den quaden dijc te derven" en zie Kwadendamme.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Kwadijk ligt als overwegend lintbebouwing langs de 3 km lange gelijknamige weg, met een kleine kern in het midden, direct N van Purmerend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Kwadijk 61 huizen met 328 inwoners, verdeeld in het grootste deel van het gelijknamige dorp 54/284 (= huizen/inwoners) en een deel van de buurtschap Axwijk 7/44. Een klein deel van het dorp viel in 1840 onder de gemeente Oosthuizen (6/38). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 315 huizen met ca. 785 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij het in 1963 opgerichte Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck. Het ‘geheugen’ van Kwadijk is omvangrijk. Niet alleen enkele duizenden voorwerpen, archeologische vondsten en een textielcollectie, maar ook verhalen, afbeeldingen en de resultaten van historisch onderzoek herinneren aan het vroegere dorp. Op de ‘geheugen’ pagina van de vereniging vind je er een selectie van.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De basis van het voormalige hotel de Purmer Eend in Kwadijk werd gevormd door een houten graanmaalderij uit 1909, die later in gebruik was als eiercentrale. In mei 2017 is het complex afgebrand. Als laatste was het in gebruik voor de huisvesting van arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Daarvóór werd het verhuurd aan stichting De Zonnebloem, die er vakanties organiseerde voor mindervaliden. De Zonnebloem haakte af toen het naastgelegen bedrijventerrein Baanstee-Noord zich steeds meer leek te ontwikkelen in de richting van zwaardere industrie. Dat was geen geschikte omgeving meer voor een leuke vakantie... De gasten van De Zonnebloem worden sindsdien ontvangen in hotel De Rijper Eilanden in De Rijp. Ook de culturele functie van de Purmer Eend kwam ten einde. De theaterzaal werd onder andere gebruikt door de Kwadijker toneelvereniging Kunst naar Kracht, die een nieuw onderkomen heeft gevonden in Hobrede.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Beschrijvingen monumentale panden en objecten in Kwadijk.

- Kwadijk heeft 2 rijksmonumenten: de watertoren uit 1925 en de kerk.

- De huidige Hervormde kerk van Kwadijk dateert uit 1835. Als de Stichting Oude Hollandse Kerken de Kwadijker kerk in 1982 in bezit krijgt, is de bouwkundige staat dusdanig slecht dat een algehele restauratie noodzakelijk is. Dankzij deze grote ingreep is de kerk nu in goede staat. Het gezellige en intieme kerkje trekt jaarlijks vele bezoekers. Naast kerkdiensten worden er concerten en exposities georganiseerd. Vanwege de mooie akoestiek wordt er ook zangles gegeven en repeteert Dameskoor Quadyck in de kerk. Verder is het een zeer geliefde locatie voor huwelijken.

- Het voormalige Raadhuis, een blokvormig eenlaagspand uit 1912, ontworpen in ‘Um 1800-stijl', is duidelijk als zodanig herkenbaar, omdat 'raadhuis Kwadijk' op de gevel boven de deur staat vermeld.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje sight seeing Kwadijk, zowel vanaf de grond als vanuit de lucht met een drone.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Kwadijk.

- Onderwijs en kinderopvang: - De Prinses Beatrixschool ligt halverwege het langgerekte dorp, vlakbij een speelveld en een park. Met ruim 50 kinderen in 3 groepen is het een kleine school waar iedereen elkaar kent, en waar een warm en veilig klimaat heerst. De leerkrachten werken samen als een hecht team, met oog voor de individuele behoeften van de kinderen, en waarbij zelfstandig werken een belangrijk onderdeel van het leerproces is. In een ontspannen sfeer helpen de ouders die willen en kunnen mee aan de activiteiten op school, zoals tijdens de projectweken en met toneel, dans, sport of excursies. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en ideeën van de kinderen en de ouders.

- Peuterspeelzaal De Boendertjes ligt naast de basisschool, op hetzelfde terrein, en maakt gebruik van dezelfde speelfaciliteiten. Er is daardoor een bijzonder nauwe band tussen beide ontstaan, waardoor peuters die in Kwadijk naar Groep 1 gaan spelenderwijs aan hun nieuwe school kunnen wennen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Kwadijk.

Reactie toevoegen