Kulsdom

Plaats
Buurtschap
Berkelland
Achterhoek
Gelderland

kulsdom_straatnaambord.jpg

Kulsdom is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Berkelland. T/m 2004 gemeente Borculo. De buurtschap Kulsdom valt onder het dorp Geesteren.

Kulsdom is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Berkelland. T/m 2004 gemeente Borculo. De buurtschap Kulsdom valt onder het dorp Geesteren.

Kulsdom

Terug naar boven

Status

- Kulsdom is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Berkelland. T/m 2004 gemeente Borculo.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Geesteren.

- De buurtschap Kulsdom heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes - die in deze omgeving in rood zijn uitgevoerd. Dat zie je in ons land bijna nergens; straatnaambordjes zijn vrijwel altijd blauw - kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1379 Culsdoem, 1383 in den Kulsdoem, 1665 Kulsdam, 1845 Keulsdam, Keusdam, Kulsdom.

Naamsverklaring
"Wel verklaard als een samenstelling van de persoonsnaam Culo en het Twentse dom, Nieuwnederlands dam, misschien in de speciale betekenis 'moeras' of 'terreinverheffing'."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kulsdom ligt rond de gelijknamige weg en de Kriegerweg, NW van de stad Borculo en NW van het dorp Geesteren. De buurtschap grenst in het W aan de rivier de Berkel, die hier de grens vormt met de gemeente Lochem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kulsdom 19 huizen met 109 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 70 inwoners.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap Kulsdom (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Er zijn ook personen met de achternaam Kulsdom. Vandaag de dag zijn dat er ca. 110. Het is aannemelijk dat de voorouders van deze mensen uit deze buurtschap afkomstig zijn, te meer omdat blijkens de Volkstelling van 1947 een groot deel van deze mensen toen nog in de provincie Gelderland woonde. Sommigen wonen er nog altijd heel dichtbij, zoals deze familie in de nabijgelegen, eveneens Geesterense buurtschap Overbiel.

Reacties

(2)

In 1795 bestond er een Groot Kulsdom (caterstede) onder de voogdij van Geesteren. Eigenaar Jan Wijmelink woonde aan de Markt in Lochem. Lijst voor de 50e penning en betaalde 14gld en 15 stuivers en 9 deniers. Ook zou er in vroeger tijden een havesathe of versterkt huis hebben gestaan. Is er bij jullie iets van bekend.

Ik beschrijf op mijn site alle plaatsen van Nederland, dus ook de buurtschap Kulsdom, maar heb daar niet meer gegevens van dan ik hierboven heb vermeld. Ik heb zojuist tevens het hele internet afgezocht en er is over deze toch al oude buurtschap helaas niets inhoudelijks op het internet te vinden. De vragen die u stelt zijn echter bij uitstek het aandachtsgebied van een lokale heemkundekring. De kans is dan ook groot dat zij dit al eens hebben uitgezocht, dan wel bereid zijn dit voor u uit te zoeken. Daar wil ik u dan ook naar verwijzen. Hun gegevens vindt u hier: https://www.plaatsengids.nl/borculo#geschiedenis
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen