Kruimers

Plaats
Buurtschap
Hellendoorn
Salland
Overijssel

kruimers_helledoornseweg_12a.jpg

Buurtschap Kruimers, Hellendoornseweg 12a

Buurtschap Kruimers, Hellendoornseweg 12a

kruimers_hellendoornseweg_bij_voombeltweg.jpg

Buurtschap Kruimers, Hellendoornseweg nabij de Voombeltweg

Buurtschap Kruimers, Hellendoornseweg nabij de Voombeltweg

Kruimers

Terug naar boven

Status

- Kruimers is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hellendoorn.

- De buurtschap Kruimers valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Daarle.

- De buurtschap Kruimers heeft een plaatsnaambordje bij de Hellendoornse gemeentegrens.

Terug naar boven

Naam

Achternaam
Er zijn ook personen geweest met de achternaam Kruimers. - Blijkens deze database schijnen die er tegenwoordig niet meer te zijn. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de voorouders van deze personen uit de gelijknamige buurtschap afkomstig zijn. Te meer omdat als je op de pagina's onder de eerste link zoekt, velen uit deze omgeving afkomstig blijken te zijn (Hellendoorn, Wierden e.o.).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kruimers ligt rond de wegen Kruimersweg en Hellendoornseweg (het gedeelte van deze weg tussen de driesprong van deze weg bij huisnummer 19a en het kruispunt met de Kruimersweg, maar inclusief de korte tak naar het N van de Hellendoornseweg). De buurtschap ligt W van het dorp Daarle, NO van het dorp Hellendoorn, ZZO van het dorp Den Ham, ZO van het dorp Lemele en ZW van het dorp Vroomshoop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kruimers omvat ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
In 2015 is het boek 'Buurtschappen in oorlogstijd: de Tweede Wereldoorlog in Egede, de Kruimers, Hancate en Meer' verschenen (auteur: Johan Alferink. 124 pag., met foto's. Uitgave in de Historische Reeks van Uutgeverieje 'n Boaken, Nijverdal). Samenvatting: In een samenleving waar weinig doordringt van de buitenwereld, sijpelen toch de kenmerkende verschijnselen van een naderende oorlog binnen. Mobilisatiesoldaten duiden op mogelijke gevaren, vele vliegtuigen in de meidagen van 1940 geven aan dat het gevaar inderdaad is gearriveerd. Aanwezigheid van Duitse militairen bij de sluizen van het Overijssels Kanaal in Egede en omstreken maken de beklemming nog tastbaarder. De eeuwenoude geborgenheid van de plattelandssamenleving wordt dermate bedreigd, dat men zich begint te verzetten. Soms door ogenschijnlijke aanpassing en stil verzet, maar evenzogoed door actief weerstand te bieden. Ooggetuigen en andere betrokkenen vertellen op soms ontroerende wijze hoe het dagelijkse leven werd verstoord en hoe men trachtte daar mee om te gaan.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen planten- en diersoorten in buurtschap Kruimers (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten krijgt, kun je de 'datum van' een stuk, bijvoorbeeld een jaar, naar het verleden terugleggen).

Reactie toevoegen