Krimpenerwaard (gemeente)

Gemeente
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard Lopikerwaard Groene Hart
Zuid-Holland

krimpenerwaard_gemeente_kopie.jpg

De in 2015 opgerichte gemeente Krimpenerwaard omvat bijna de hele gelijknamige streek. Alleen de gemeente Krimpen aan den IJssel, in het W, is zelfstandig gebleven.

De in 2015 opgerichte gemeente Krimpenerwaard omvat bijna de hele gelijknamige streek. Alleen de gemeente Krimpen aan den IJssel, in het W, is zelfstandig gebleven.

Krimpenerwaard (gemeente)

Terug naar boven

Status

- Krimpenerwaard is een gemeente in de provincie Zuid-Holland, in grotendeels de streek Krimpenerwaard en deels de streek Lopikerwaard. Verder ligt een heel klein gedeelte van de gemeente in de streek het Groene Hart.

- De gemeente Krimpenerwaard is in 2015 ontstaan uit fusie van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. De enige andere gemeente in deze streek, Krimpen aan den IJssel, blijft zelfstandig.

- De gemeente Krimpenerwaard omvat de stad Schoonhoven, de dorpen Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lageweg, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Stolwijk en Vlist, en de buurtschappen Achterbroek, 't Beijersche, Beneden-Haastrecht, Benedenberg, Benedenheul, Benedenkerk, Bergstoep, Bilwijk, Bonrepas, Boven-Haastrecht, Bovenberg, Boveneind (deels), Bovenkerk, Bovenstad, De Hem, De Hoek, De Noord (grotendeels), Hoenkoop (deels), IJssellaan, Kadijk, Koolwijk, Loet, Opperduit, Oudeland, Rozendaal, Schoonouwen, Schuwacht, Stein, Stolwijkersluis (voor een klein deel), Tussenlanen, Zevender (deels) en Zuidbroek. In totaal zijn dit 1 stad, 11 dorpen en 32 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Krimpenerwaard.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De gemeente is genoemd naar de ligging in de gelijknamige streek. De naam van de gemeente is vastgesteld in de desbetreffende herindelingswet. Vóór de fusie werkten de gemeenten reeds op diverse gebieden samen onder de naam K5-gemeenten.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Krimpenerwaard ligt in het O van de provincie Zuid-Holland, grenst in het O aan de provincie Utrecht, in het W en N aan de rivier de Hollandsche IJssel (en ligt voor een klein deel ook N daarvan) en in het Z aan de rivier de Lek en ligt verder O van de dorpen Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel en de steden Capelle aan den IJssel en Rotterdam, NO van de dorpen Ridderkerk en Alblasserdam, N van de dorpen Nieuw-Lekkerland, Streefkerk en Groot-Ammers en de stad Nieuwpoort, W van de dorpen Cabauw, Lopik en Polsbroek, ZW van de stad Oudewater en Z van de dorpen Hekendorp, Driebruggen en Moordrecht, de stad Gouda en de Reeuwijkse Plassen. In het O stroomt het riviertje de Vlist door de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Krimpenerwaard omvat ca. 21.700 huizen met ca. 54.250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de kernen in de gemeente Krimpenerwaard, kun je terecht bij Streekarchief Midden-Holland. Deze instelling beheert o.a. de archieven van de gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas (inclusief die van de rechtsvoorgangers).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In april 2018 is het voorontwerp bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard verschenen. Tevens zijn concept natuurinrichtingsplankaarten en concept peilvoorstellen verschenen. In deze plannen is te zien welk type natuur waar komt, hoe het bestemmingsplan eruit komt te zien en wat er met het waterpeil gaat gebeuren. Vanaf eind augustus 2018 start de formele inspraakprocedure over de plannen bij de gemeente en het hoogheemraadschap.

De plannen houden in grote lijnen in dat er een zone komt door de Krimpenerwaard waar natuur en natuurinclusieve landbouw een plek krijgen. De natuurzone loopt vanaf de Lek via het Loetbos langs de noordrand naar Haastrecht. Dit wordt geïntegreerd met een gelijktijdig te ontwikkelen bijpassend robuust en duurzaam watersysteem in het kader van de Kaderrichtlijn Water. Het plangebied bestaat uit verschillende deelgebieden: Bergambacht-West, Den Hoek, Oudeland (gedeeltelijk), Berkenwoudse Driehoek (enkele percelen), Achterbroek (enkele percelen), De Nesse (enkele percelen), Kattendijkblok, Middelblok, Veerstalblok, Bilwijk, Kadijk-West en polder Stein (gedeeltelijk). Voor de Berkenwoudse Driehoek, De Nesse en het zuidelijk deel van Oudeland is reeds in 2015 een bestemmingsplan vastgesteld.

Het nieuwe natuurgebied wordt vooral geschikt gemaakt voor weidevogels, maar ook voor andere dieren en planten die van oudsher thuishoren in het veenweidegebied. De zone maakt onderdeel uit van een aaneengesloten natuurzone door heel Nederland, het Natuurnetwerk Nederland. In de Krimpenerwaard wordt hiermee ook de bodemdaling geremd, doordat bepaalde stukken grond natter blijven. Eind 2021 moet de natuurzone gereed zijn.

Agrariërs die in de nieuwe natuurzone hun boerderij hebben, kunnen op deze plek zélf aan de slag met natuur. Natuurbeheer wordt zo onderdeel van hun bedrijfsvoering. De grond van agrariërs die niet mee willen doen aan de natuurplannen zal worden aangekocht. Een aantal agrariërs heeft inmiddels aangegeven een economische kans te zien in natuurbeheer, bijvoorbeeld vanwege de lagere kosten voor ruwvoer voor jongvee in de nattere gebieden.

Natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard gaat samen met versterking van landbouw en recreatie. Er wordt gewerkt aan innovaties in de landbouw, samen met het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. Zo is in 2017 een pilot gestart voor cranberries en lisdodden. Ook zijn de afgelopen jaren nieuwe wandel- en fietspaden en kanoroutes aangelegd. (bron: Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard)

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Krimpenerwaard. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Media / nieuws: - RTV Krimpenerwaard is - sinds 2015, i.v.m. de oprichting van de gem. Krimpenerwaard in dat jaar - een samenwerkingsverband van de omroepen Radio Centraal (Bergambacht), RTV Zilverstad (Schoonhoven) en RTV Vrolek (Nederlek). Deze omroepen hebben in 2014 besloten samen verder te gaan onder de naam RTV Krimpenerwaard. Meer dan 75 vrijwilligers zorgen voor alle informatie, muziek en educatie, op radio, internet en TV.

Reactie toevoegen