Kranenburg

Plaats
Dorp
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

kranenburg_plaatsnaambord_kopie.jpg

Kranenburg is vanouds een dorp in de gemeente Vorden. Sinds 2005 valt het dorp onder de in dat jaar opgerichte gemeente Bronckhorst.

Kranenburg is vanouds een dorp in de gemeente Vorden. Sinds 2005 valt het dorp onder de in dat jaar opgerichte gemeente Bronckhorst.

Kranenburg

Terug naar boven

Status

- Kranenburg is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Vorden.

- Het dorp Kranenburg heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Vorden.

- Onder het dorp Kranenburg vallen ook de buurtschappen Medler en Mossel, en mogelijk de buurtschap Wientjesvoort.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Kranenbarg.

Oudere vermeldingen
1851 erf: De Kranenberg.

Naamsverklaring
Betekent berg 'terreinverheffing, heuvel' en kraan 'kraanvogel'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Kranenburg ligt O van de Baakse Beek en het dorp Vorden, OZO van de stad Zutphen en de dorpen Warnsveld en De Hoven, ZO van de dorpen Almen en Harfsen, Z van het dorp Laren, ZW van de stad Lochem en het dorp Barchem, WZW van de stad Borculo, WNW van het dorp Ruurlo, N van het dorp Zelhem, NNO van de dorpen Hengelo, Keijenborg en Velswijk, No van de dorpen Steenderen en Toldijk en ONO van de dorpen Wichmond en Baak en de stad Bronkhorst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Kranenburg omvat ca. 290 huizen met ca. 725 inwoners (hierin zijn ook de aantallen voor onder meer de buurtschap Wientjesvoort opgenomen, met ca. 15 huizen en ca. 40 inwoners).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Kranenburg 2005-2015.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kranenburg heeft 5 rijksmonumenten.

- Architect Pierre Cuypers ontwierp in zijn beginjaren voor de buurtschap Kranenburg een RK complex, dat geheel werd gefinancierd door de freules Judith en Josephine van Dorth van het nabijgelegen landgoed het Medler. Het complex bestaat uit kerk, pastorie, devotiekapel, begraafplaats, school en schoolmeesterswoning. Even verderop ligt het voor de freules Van Dorth gebouwde landhuis De Wientjesvoort, waaraan Cuypers een bijdrage leverde met een door hem ontworpen koetshuis. De bouwperiode van het complex strekt zich uit van de jaren vijftig tot tachtig van de 19e eeuw. In zijn atelier ontwierp Cuypers beelden, kruisen, lampen, bidstoelen, priestergewaden en ander religieus roerend goed.

Een aantal voor de kerk op Kranenburg ontworpen zaken hebben twee wereldoorlogen en de 'beeldenstorm' van de jaren zestig van de 20e eeuw overleefd. Hiertoe behoren ook het orgel en een deel van het hoogaltaar. De Antoniuskerk is de oudste nog bestaande Cuyperskerk en het op één na oudste ontwerp. Verder vormen kerk, pastorie, grafkapel, school en schoolmeesterswoning samen één van de oudste RK Cuyperscomplexen in Nederland. Het koetshuis Wientjesvoort is zelfs diens oudste ontwerp. De kerk kwam in 1999 leeg te staan. Dankzij de inzet van een groep vrijwilligers heeft de kerk een passende herbestemming gekregen in de vorm van het Heiligenbeeldenmuseum. Het museum huisvest ca. 600 heiligenbeelden.

- Het voormalige Franciscanerklooster dateert uit 1902 en is oorspronkelijk gebouwd voor de verpleging van tbc-patiënten. Vervolgens woonden er broeders en deed het dienst als rusthuis voor missionarissen. Midden jaren negentig verlieten de laatste Franciscanen het klooster. Tussen 1999 en 2002 fungeerde het als opvangcentrum voor asielzoekers. Sindsdien stond het leeg. In 2013 is het complex herbestemd tot zorghotel. Eind 2016 is dat failliet gegaan. Het complex is eigendom van Klooster Kranenburg BV, die het sinds eind 2018 verhuurt aan Trauma Centrum Nederland. Zie daarvoor verder het hoofdstuk Links, kopje Zorg.

Terug naar boven

Beeld

- De film 'Ode aan Vorden' die in 2017 uitkwam, was voor een plaatselijke documentaire een ongekend succes. Bedenker Fons Rouwhorst besloot daarom om nog een documentaire te gaan maken, namelijk 'Het verhaal van kerkdorp Kranenburg'. Vermoedelijk zal de documentaire medio 2019 verschijnen. Onder de link kun je de ontwikkelingen volgen. Lees hier de reportage over de achtergronden van deze documentaire.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kranenburg.

- Belangenorganisatie - "Kranenburgs Belang is een vereniging die de belangen van de inwoners van de kern Kranenburg en directe omgeving behartigt en zich tevens ten doel stelt de leefbaarheid en de veiligheid in en rond deze kern te bevorderen. Wij doen dat door contacten te onderhouden met onder andere de plaatselijke politieke partijen, diverse gemeentelijke en provinciale instellingen en het lokale bestuur. Onderwerpen waarbij Kranenburgs Belang recentelijk betrokken is geweest, of nog is, zijn onder andere de aanleg van het fietspad langs de provinciale weg, diverse bestemmingsplannen, een veilige oversteek bij het voetbalterrein van Ratti, de herbestemming van het voormalige klooster, de verkeersveiligheid rond de provinciale weg Vorden-Ruurlo, realisatie van nieuwbouw in Kranenburg (met name starterswoningen), bevordering van de recreatieve en toeristische toegankelijkheid en de realisatie van het, samen met de inwoners, opgestelde leefbaarheidsplan voor de middellange en lange termijn. Daarnaast organiseert of ondersteunt de vereniging sociale, culturele, sportieve en recreatieve activiteiten, zoals de jaarlijkse kerstwandeltocht, de zomerse fietstocht, Kinderspelen, een jaarlijkse feestavond voor leden en dergelijke."

- Onderwijs en kinderopvang: - Integraal Kindcentrum IKC De Kraanvogel in Kranenburg bestaat uit Basisschool De Kraanvogel, speel-/leergroep Het Kraankuikentje en BSO Ariël. "Integraal Kind Centrum De Kraanvogel is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie en buitenschoolse opvang naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Een team waarin leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande ontwikkellijn. Het team van IKC De Kraanvogel wil kinderen helpen hun talenten te ontwikkelen. Met de ruime openingstijden en vele opvangmogelijkheden zorgen we ervoor dat je kind, op één plek, van onderwijs én van besteding van vrije tijd volop kan genieten.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat wij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Het terrein om de school is kindvriendelijk ingericht. Er zijn speeltoestellen, een zandbak en een pomp. Paden en zitjes vergroten de mogelijkheden. In overleg met de plaatselijke voetbalvereniging kunnen we het naast de school gelegen sportveld vrijwel altijd gebruiken. De school biedt de leerlingen sportieve uitdagingen en haalt voordeel uit zijn landelijke bosrijke omgeving. Bij de aankleding van de ruimte met planten, struiken en vitrines is tevens gelet op educatieve elementen. Oudere leerlingen kunnen hun eigen moes- en bloementuintje bewerken. Om vele redenen (sociaal-emotionele ontwikkeling, omgaan met verschillen, schoolklimaat, actief en samenwerkend leren) vinden wij het belangrijk dat alle kinderen gelijktijdig pauze hebben en allemaal gebruik kunnen maken van het hele speelterrein."

- Zorg: - Het voormalige Franciscaner klooster in Kranenburg is eind 2018 herbestemd tot Trauma Centrum Nederland. De inwoners stonden hier positief tegenover. "Middels een nieuw innovatief 8-daags programma gaan wij trauma's behandelen, waarbij zowel patiënten als hun gezin worden betrokken. Het programma bestaat uit verschillende (evidence based) behandelmethoden. Trauma Centrum Nederland richt zich op volwassenen met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Dit kan ontstaan als iemand iets heel ergs heeft meegemaakt (zoals een winkelier die is overvallen, iemand die een ongeluk heeft gehad, een oorlogsveteraan, maar ook een conducteur die is bedreigd tijdens het werk). Die gebeurtenis kan dan steeds op een indringende manier in gedachten, dromen of lichaam terugkomen. Het is alsof de gebeurtenis zich telkens weer voor hun ogen afspeelt, alsof het steeds opnieuw wordt beleefd.

Trauma Centrum Nederland heeft een specifieke geïntegreerde behandelmethode ontwikkeld, waarbij de behandeltijd van 1 1/2 jaar (of langer) naar 8 dagen wordt teruggebracht. Cliënten kunnen daardoor dus veel sneller weer hun normale leven en werk oppakken. In binnen- en buitenland zijn al goede ervaringen opgedaan met een korte en intensieve behandelmethode. Het behandelprogramma bestaat uit een unieke combinatie van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden, vaktherapieën, lichaamsgerichte behandeling en ontspanningsactiviteiten. Dit wordt gecombineerd met verblijf van cliënten op locatie. De laatste twee dagen van de behandeling is ook het gezin en/of familieleden op locatie aanwezig. Voor de gezinsleden is er dan zowel individuele behandeling als behandeling met het hele gezin."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kranenburg.

Reactie toevoegen