Koudum

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

koudum_collage.jpg

Koudum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Koudum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

koudum_wurkgroep_histoarysk_koudum_kopie.jpg

De Wurkgroep Histoarysk Koudum onderzoekt en publiceert over de geschiedenis van het dorp

De Wurkgroep Histoarysk Koudum onderzoekt en publiceert over de geschiedenis van het dorp

koudum beukenlaan 1934 [640x480].jpg

Koudum Beukenlaan 1934

Koudum Beukenlaan 1934

Koudum (2).JPG

In Koudum aangekomen.

In Koudum aangekomen.

Koudum (3).JPG

Dorpsgezicht Koudum.

Dorpsgezicht Koudum.

Koudum.JPG

Hervormde kerk Koudum.

Hervormde kerk Koudum.

Koudum (4).JPG

Tekst en uitleg bij de kerk in Koudum.

Tekst en uitleg bij de kerk in Koudum.

koudum_dorpshuis_de_klink_folder_1.jpg

Middels deze folder worden de inwoners van Koudum opgeroepen om bij te dragen aan de kosten van het in 1968 te realiseren dorpshuis.

Middels deze folder worden de inwoners van Koudum opgeroepen om bij te dragen aan de kosten van het in 1968 te realiseren dorpshuis.

koudum_dorpshuis_de_klinker_folder_2.jpg

En kennelijk heeft men daar in voldoende mate gehoor aan gegeven, want dit is hem dan geworden: Dorpshuis De Klink te Koudum.

En kennelijk heeft men daar in voldoende mate gehoor aan gegeven, want dit is hem dan geworden: Dorpshuis De Klink te Koudum.

Koudum

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Koudum was lange tijd befaamd als tuinbouwgebied. Nu wordt dat nog slechts kleinschalig beoefend. Het dorp is beroemd om zijn Koudumer Beantsjes.

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Koudum.

Terug naar boven

Status

- Koudum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Nijefurd. T/m 1983 gemeente Hemelumer Oldeferd. Het was de hoofdplaats van de gemeente Hemelumer Oldeferd.

- Onder het dorp Koudum vallen ook de buurtschappen Bovenburen, Galamadammen en Wiske (deels; het deel Groote Wiske).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
855 ingevoegd ca. 890 kopie 9e-10e eeuw in Coluuidum, 1325 Coldum, 1398 Koldem, 1467 to Koldum, 1512 kopie to Coudum.

Naamsverklaring
Gezien de oudste vorm kan men denken aan een samenstelling van het Oudfriese col ´houtskool´ en widum, datief meervoud van widu, wede ´bos´, betekenis ´bij het kolen(branders)woud´. Het dorp is gelegen op een pleistocene zandrug.(1)

Terug naar boven

Ligging

Koudum ligt in de zuidwesthoek van Friesland, NO van Stavoren, O van Hindeloopen en Z van Workum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Koudum 175 huizen met 925 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.200 huizen met ca. 2.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, dan kun je terecht bij het dorpsarchief van de Wurkgroep Histoarysk Koudum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2006 heeft voor het eerst een Nederlands dorp de prijs gewonnen voor dorpsvernieuwing, van de Europese organisatie voor plattelandsontwikkeling en dorpsvernieuwing (Arge). Koudum heeft deze Europese Dorpsvernieuwingsprijs gekregen omdat het dorp zich op een opvallende manier heeft weten te herstellen van een crisisperiode in de jaren tachtig. In die periode heeft het dorp de hoogste daling van het aantal bewoners in heel Fryslân, veel huizen staan leeg, investeringen zijn onmogelijk en veel voorzieningen dreigen te worden gesaneerd. De dorpsbewoners laten het er echter niet bij zitten, maar ontwikkelen allerlei projecten om de leefbaarheid van de regio te verbeteren. Zo heeft het dorp bijvoorbeeld een samenwerkingsverband gerealiseerd tussen bibliotheek, muziekschool, jeugd- en jongerenwerk, lokale omroep en het voortgezet onderwijs. In Koudum is ook een aantal bouwprojecten gerealiseerd die het dorp aantrekkelijker hebben gemaakt.

- De Dorpsvisie Koudum (2011) is tot stand gekomen door inwoners, bedrijfsleven en andere belanghebbenden naar hun mening te vragen over gewenste ontwikkelingen. De inwoners kunnen zo mede richting geven aan de ontwikkelingen van het dorp, omdat de nieuwe gemeente haar beleid mede baseert op dergelijke dorpsvisies. Het gaat in de visie o.a. om het behouden of aantrekken van voorzieningen, in relatie tot de vraag: wil het dorp zich ontwikkelen en zo ja, in welk opzicht en hoe? Welke kansen liggen er volgens de inwoners, bedrijven en instellingen?.

- In de in 2005 gerealiseerde multifunctionele accommodatie (MFA) De Swel zijn de volgende organisaties ondergebracht: Bibliotheek, Jeugdhonk, Bogerman voortgezet onderwijs, Omrop Súdwest en de Popkelder. De meerwaarde van het geamenlijke onderdak is de onderlinge samenwerking van deze organisaties. Bovendien wordt samengewerkt met Doarpsbelangen, De Klink en Oeverzwaluwen.

- Op het terrein van het vroegere schoolgebouw van Bogerman is het Havenkwartier gerealiseerd: een nieuwe haven met rondom ruime kavels direct aan het water met eigen ligplaats.

- In 2015 is op het Frieslandplein - zoals het terrein van de Rabobank aan de Hoofdstraat 1 wel wordt genoemd - het kunstwerk 'Een podium als Centrum' gerealiseerd, ontworpen door Koudumer Hanshan Roebers. Het kunstwerk is multifunctioneel te gebruiken: als podium en als marktkraamopstelling, maar het is ook voor jong en oud een prima 'leugenbank'. Daarnaast is het een mooi rustpunt voor de recreanten en toeristen in het dorp. Door een ingenieuze dakconstructie ontstaat er als de zon op het zuidelijkste punt staat een fraaie lichtinval op de vloer, waardoor het ook als een zonnewijzer functioneert gedurende de seizoenen. Het kunstwerk is een 'kers op de taart' als symbolische afsluiting van de geslaagde herinrichting van het centrum, die de afgelopen jaren gerealiseerd is.

- Bestemmingsplannen Koudum.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Koudum heeft 5 rijksmonumenten, zijnde de Martinikerk, molen De Vlijt, de windmotor, het woonhuis uit 1778 op Smidsweg 8 en de kop-rompboerderij uit 1e helft 19e eeuw op Ooste 61.

- De huidige Martinikerk van de Protestantse Gemeente Koudum moet minstens al de vierde kerk zijn op deze plek en is gebouwd in 1857.

- Kerk 'Het Baken' (Nieuweweg 25) van Baptisten Gemeente Zuidwest Friesland.

- Molen De Vlijt is in 1986 naar Koudum overgebracht, ter vervanging van een in 1938 afgebroken stelling-spinnekopmolen die was ingericht als korenmolen. Voorheen stond deze 18e-eeuwse molen in Oppenhuizen.

- Windmotor Koudum 1 is in 1925 gebouwd voor de bemaling van het westelijke deel van polder de Groote Wester Gersloot, als opvolger van een in dat jaar gesloopte traditionele poldermolen uit 1854. Hij behoort met een windrad van 30 bladen met een diameter van 12 meter tot de grootste windmotoren van Fryslân. De molen is in 1995 gerestaureerd en is op afspraak te bezichtigen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Feestweek (september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute 'De Koudumer Koeienvlek' (8 km) leidt je door het dorp met zijn pittoreske huizen, kleine straaltjes en het mooie Friese landschap eromheen. Verderop heb je zicht op zeilmeer De Morra, groene weiden, grazende koeien en de grote Amerikaanse windmolen. In dit gebied kun je ook weidevogels spotten.

- Kringloopwinkel Emmaus.

Terug naar boven

Beeld

- In het Nostalgisch album van Koudum vind je heel veel oude foto's en ansichtkaarten van objecten en personen, handig ingedeeld op onderwerp.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Koudum.

- Dorpshuis De Klink is gebouwd in 1968. Grotendeels met overheidsmiddelen, maar voorwaarde was dat de Koudumers ook zelf een wezenlijke bijdrage aan de financiering zouden leveren, wat dan ook gebeurd is.

- Coöperatie Duurzaam Koudum zet zich in voor behoud van de natuur en een schoon leefmilieu voor toekomstige generaties in een bij voorkeur energie-onafhankelijk duurzaam dorp.

- Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Dat kan in woonzorgcentrum Finke.

- Basisschool De Welle.

- Blaaskapel De Koudumer Hofkesjongers. - Fanfare Nij Libben.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Koudum alg. en - idem kerk.

Reactie toevoegen