Kotten

Plaats
Buurtschap
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

Kotten Winterswijk Meester Meinenweg I [640x480].JPG

Kotten (buurtschap van Winterswijk), Meester Meinenweg.

Kotten (buurtschap van Winterswijk), Meester Meinenweg.

Kotten Winterswijk Meester Meinenweg II [640x480].JPG

Kotten (buurtschap van Winterswijk), Meester Meinenweg.

Kotten (buurtschap van Winterswijk), Meester Meinenweg.

Kotten

Terug naar boven

Status

- Kotten is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- De buurtschap Kotten heeft een eigen postcode (7107) en plaatsnaam in het postcodeboek en - daarmee - in de gemeentelijke basisregistraties BAG, en is daarmee een formele 'woonplaats', zij het dat de postale plaatsnaam Winterswijk Kotten is. Praktisch gezien is het een buurtschap van Winterswijk.

- Voor de postadressen valt het grootste deel van de buurtschap Vosseveld onder de buurtschap Kotten.

- De buurtschap Kotten ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1302 Katen, Koten, 1794 Katten, 1840 (1) Kotten.

Naamsverklaring
Meervoud van kot 'kleine boerderij'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kotten ligt ZO van het dorp Winterswijk en grenst in het O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kotten 84 huizen met 677 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 350 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving

Kotten en Oeding
Met het Duitse buurdorp Oeding had en heeft de buurtschap goede betrekkingen. Het betrof legitieme handel maar ook smokkel, in de tijden dat dat nog lonend was. Ook gingen vanuit beide kanten personen aan de andere kant van de grens wonen. Veel familienamen zijn daarom aan beide zijden van de grens te vinden.

Hulppostkantoor
De meeste buurtschappen in ons land waren te klein voor een eigen postkantoor. Kotten had sinds 1916 een eigen hulppostkantoor. Wanneer dat is gesloten, is ons niet bekend.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is de Buurtschappenvisie gereedgekomen, waarin alle 9 buurtschappen van de gemeente Winterswijk gezamenlijk in kaart hebben gebracht wat zij voor de komende jaren gewenste ontwikkelingen vinden voor het buitengebied van Winterswijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kotten heeft 3 rijksmonumenten.

- Kotten heeft 6 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In het ZO van Kotten liggen tegen de grens met Duitsland de Italiaanse Meren. Dat zijn volgelopen leemputten, die hun naam te danken hebben aan de blauwgroene kleur van het water.

- Nabij Kotten passeert de Borkense Baan, de voormalige treinverbinding tussen Winterswijk en het Duitse Borken, de grens. Het gebied van de voormalige Borkense Baan vormt een ecologische verbindingszone tussen verschilende kleinschalige natuurgebieden.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kotten.

- Onderwijs: - De huidige Basisschool Kotten dateert uit 1933. Er was in 1911 al een voorganger, op de plek waar tegenwoordig de kapper is gevestigd. De school heeft ca. 100 leerlingen.

- Muziek: - De kern Winterswijk heeft 3 muziekkorpsen die in de hoogste divisie spelen. Maar ook in enkele Winterswijkse buurtschappen zijn muziekkorpsen van hoog niveau. Zo is er in Kotten muziekvereniging Concordia.

- Genealogie: - Dhr. Jan Kuenen heeft uitgezocht wie er in de loop der eeuwen hebben gewoond in de panden van deze buurtschap. Op de site Genealogie Kotten kun je de resultaten van zijn speurwerk online raadplegen. De gegevens zijn gerubriceerd per pand, op huisnummer zoals de nummers waren vóór de invoering van de straatnamen in de buurtschap. Er is ook een boek met genealogische gegevens van de inwoners van Kotten verschenen.

Reactie toevoegen