Kostverloren

Plaats
Buurtschap
Oldambt
Oldambt
Groningen

Korstverloren..jpg

De Oudedijk bij Kostverloren

De Oudedijk bij Kostverloren

Korstverloren.jpg

Het landschap aan de Oudedijk bij Kostverloren in september na de oogst.

Het landschap aan de Oudedijk bij Kostverloren in september na de oogst.

kostverloren_straatnaambordje.jpg

De buurtschap Kostverloren ligt in de scherpe bocht tussen de wegen Finsterwolderhamrik en Oudedijk

De buurtschap Kostverloren ligt in de scherpe bocht tussen de wegen Finsterwolderhamrik en Oudedijk

kostverloren_buurtschapsgezicht.jpg

Kostverloren, buurtschapsgezicht.

Kostverloren, buurtschapsgezicht.

Kostverloren

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Kostverloren.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Kostverloren.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Kostverloren.

Terug naar boven

Status

- Kostverloren is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Oldambt, gemeente Oldambt. T/m 1989 deels gemeente Finsterwolde, deels gemeente Beerta. In 1990 over naar gemeente Reiderland, in 2010 over naar gemeente Oldambt.

- De buurtschap Kostverloren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Finsterwolde. Wellicht valt, naast de panden aan de gelijknamige weg, ook een deel van de panden aan de aangrenzende Oudedijk (die vroeger als aparte buurtschap werd gezien en nu niet meer, zie bij Statistische gegevens) nog tot de buurtschap te rekenen. Voor de postadressen vallen die onder het dorp Drieborg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Kostverloren. Volgens (1) is dit de oudste vermelding van de plaatsnaam. Volgens andere bronnen (wij kunnen vooralsnog niet achterhalen welke) zou de oudste vermelding uit 1845 dateren.

Naamsverklaring
Betekent zoveel als "er veel moeite in gestoken hebbend, zonder dat het nut opbrengt". Komt vaak voor als veldnaam. Te vergelijken zijn namen als De Jammer en Verloren Arbeid.(2) Dit is de algemene verklaring. De naam komt zoals gesteld vaker voor, en de concrete achtergrond van de naam kan per plaats verschillen, en ook dan zijn er soms meer verklaringen mogelijk. (3) stelt voor dit Kostverloren: "De ene verklaring is dat het verwijst naar slechte grond, waarop 'de kost verloren gaat', dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een naam als Goldhoorn. Een andere verklaring gaat terug tot 1701. Na het gereedkomen van de zeedijk waaraan het buurtje ligt werd het land aangekocht om er een afwatering te graven. Die bleek echter toch niet nodig te zijn omdat de afwatering via de Oude Geut nog voldoende bleek. Later bleek er toch een nieuwe afwatering nodig te zijn, maar die kwam ergens anders te liggen. De eerste aankoop was daarmee 'kost verloren'."

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kostverloren ligt rond de gelijknamige weg, NO van Finsterwolde, NW van Drieborg. De buurtschap ligt in de scherpe bocht tussen de wegen Finsterwolderhamrik in het ZW en Oudedijk in het NO. Het is het uiterste oostpuntje van het dorpsgebied en voormalige gemeentegebied van Finsterwolde. De aangrenzende Oudedijk O en N hiervan valt onder het dorp Drieborg, vanouds (voor 1990) gemeente Beerta.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt deze plaatsnaam nog niet vermeld (in tegenstelling tot alle andere buurtschappen van Finsterwolde), vermoedelijk omdat die naam toen nog niet bestond. In dat jaar wordt wel de buurtschap Oudedijk vermeld, met 39 huizen en 304 inwoners onder de gem. Beerta (kern Drieborg) en 4 huizen met 29 inwoners onder de gem. Finsterwolde. Wellicht betrof dat laatste de panden aan de weg die nu Kostverloren heet en destijds wellicht ook nog Oudedijk heette.

- Vanouds omvatte de bebouwing aan de weg Kostverloren ca. 20 panden. Door afbraak in de loop der tijd zijn dat er nu nog 9. Als de aangrenzende bebouwing aan de Oudedijk ook nog tot de buurtschap te rekenen valt, gaat het in totaal om ca. 20 panden met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De omgeving werd hier droog gehouden door het dieselgemaal, later elektrisch gemaal De Spitlanden, gelegen aan het eind van het doodlopende weggetje. Dit gemaal is helaas afgebroken. Na de laatste herinrichting van het gebied is de gemaalfunctie overgenomen door het nieuwe gemaal Hongerige Wolf.

- Herinneringen van Jan Bennink aan Kostverloren e.o. in vroeger tijden. Bennink was een groente- en fruithandelaar uit Finsterwolde, die met paard en wagen langs de deur ging.

- Kostverloren en Oudedijk in vroeger tijden in tekst en beeld (waaronder het hiervoor genoemde gemaal De Spitlanden).

Reacties

(1)

De geplaatste foto's zijn van de Oudedijk en niet van Kostverloren en er zijn 9 huizen met adres Kostverloren en niet 20 huizen.
vriendelijke groet

Red.:
Dank. We hebben de teksten aangepast en uitgebreid. En foto´s erbij geplaatst van de weg Kostverloren. Overigens vermoeden wij dat een deel van de bebouwing aan de Oudedijk wel degelijk óók tot de buurtschap Kostverloren te rekenen valt (te meer omdat 1) in 1840 een deel van de buurtschap Oudedijk onder Finsterwolde viel en 2) de Oudedijk tegenwoordig althans volgens de atlassen niet meer als aparte buurtschap wordt beschouwd). Een buurtschap kan meer omvatten dan alleen de gelijknamige weg, vandaar ook onze formulering ´rond de weg Kostverloren´.

Reactie toevoegen