Kortenhoef

Plaats
Dorp
Wijdemeren
Gooi en Vechtstreek
Noord-Holland

kortenhoef_plaatsnaambord_kopie.jpg

Kortenhoef is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Wijdemeren. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-7-1966. Per 1-8-1966 over naar gemeente 's-Graveland, in 2002 over naar gemeente Wijdemeren.

Kortenhoef is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Wijdemeren. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-7-1966. Per 1-8-1966 over naar gemeente 's-Graveland, in 2002 over naar gemeente Wijdemeren.

gemeente_kortenhoef_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Kortenhoef anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Kortenhoef anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

MSDC-20110903-246963.jpg

Kortenhoef is bij palingliefhebbers bekend van het jaarlijkse NK Palingroken op de Kortenhoefsedijk

Kortenhoef is bij palingliefhebbers bekend van het jaarlijkse NK Palingroken op de Kortenhoefsedijk

kortenhoef_fort_kijkuit_beheerderswoning.1.jpg

Kortenhoef, Fort Kijkuit, beheerderswoning

Kortenhoef, Fort Kijkuit, beheerderswoning

kortenhoef_kromme_rade_links_de_vuntus_rechts_het_hol.7.jpg

Kortenhoef, Kromme Rade; links de Vuntus, rechts Het Hol

Kortenhoef, Kromme Rade; links de Vuntus, rechts Het Hol

kortenhoef_molen_gabriel.1.jpg

Kortenhoef, Molen Gabriël

Kortenhoef, Molen Gabriël

kortenhoef_nederlands_hervormde_kerk_kortenhoefse_dijk.1.jpg

Kortenhoef, Hervormde kerk, Kortenhoefsedijk

Kortenhoef, Hervormde kerk, Kortenhoefsedijk

kortenhoef_voormalig_gemeentehuis_kortenhoefsedijk.1.jpg

Kortenhoef, voormalig gemeentehuis, Kortenhoefsedijk

Kortenhoef, voormalig gemeentehuis, Kortenhoefsedijk

kortenhoef_voormalige_jeugdherberg_de_karekiet.2.jpg

Kortenhoef, voormalige jeugdherberg De Karekiet

Kortenhoef, voormalige jeugdherberg De Karekiet

kortenhoef_herrvormde_pastorie.1.jpg

Kortenhoef, Hervormde pastorie

Kortenhoef, Hervormde pastorie

Kortenhoef

Terug naar boven

Status

- Kortenhoef is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Wijdemeren. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-7-1966. Per 1-8-1966 over naar gemeente 's-Graveland, in 2002 over naar gemeente Wijdemeren.

- Wapen van de voormalige heerlijkheid Kortenhoef.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1156 Curtenvene, 1235 Curtenhoven, 1364 (datering kopie onzeker) Cortehoeven, 1381-1383 Cortehoeven, 1444 Kortehoeff.

Naamsverklaring
Betekent 'bij het korte veen (later: hoef)', waarschijnlijk naar de geringe opstrekkende lengte van de ter ontginning uitgegeven stukken veen. De oudste vorm, indien niet verschreven uit -hovene*, is de eerste vermelding van een ontginningsnaam op -veen. Voor hoef, zie Hoeve, Hoeven, Tienhoven.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Kortenhoef ligt W van Hilversum, NW van Loosdrecht. Het dorp is verdeeld in 3 kernen: het oude dorp aan de Kortenhoefse dijk (of de Dijk, zoals ze ter plekke zeggen), het Moleneind, gescheiden van de Dijk toen het Hilversums kanaal gegraven werd ergens in de jaren dertig, en de relatief nieuwe kern rond de katholieke kerk aan de Kerklaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Kortenhoef 81 huizen met 713 inwoners, verdeeld in het dorp zelf 61/534 (= huizen/inwoners) en buurtschap De Rade 20/179. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.000 huizen met ca. 6.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kortenhoef is een meer dan duizend jaar oud veendorp en hoort tot de dorpen rond het vroegere meer van de Bisschop van Utrecht (dat zijn verder nog de dorpen Ankeveen en Nederhorst den Berg). De grenzen van toen bestaan nog in de 'Raden', zoals de Kromme Rade, de ’s-Gravelandse Vaart en de Stichtse Kade. In 1156 heet het dorp Curtevenne. De kern van het dorp ligt dan waar nu nog het oude kerkje aan de Kortenhoefsedijk staat. Tegen het eind van de 16e eeuw krijgt het dorp zijn eigen dorpsbestuur. In 1675 telt het dorp 87 gezinnen met in totaal 207 personen.

In de 17e en 18e eeuw vestigen zich hier veel immigranten en breidt het dorp zich uit. Veel werkgelegenheid is er dan nog niet. Daarin brengt de eerste drooglegging van het Horstermeer verandering. Maar veruit de grootste verandering komt op rekening van de vervening. De plassen, het landschappelijk patroon en het dorpskarakter zijn daaraan te danken. Na het beëindigen van de vervening wordt er veeteelt bedreven en wat binnenvisserij. Nu zijn er nog slechts enkele boerenbedrijven. Veel van de marginale landbouwgronden zijn opgekocht door Natuurmonumenten.

In de 19e eeuw verarmt het dorp en gaan de welgestelden aan de ‘Rade’ tegen ’s-Graveland aan wonen. Rond 1900 worden de Kortenhoefse natuurgebieden ('het land van Gabriël') ontdekt door schilders. Paul Gabriël, colorist van de Haagse School, is omstreeks 1870 kwartiermaker voor een stroom van schilders en dichters die het karakteristieke vervenersdorp ontdekten. In dit gebied trokken veel schilders van de Haagse school en de Larense school aan het einde van de 19e eeuw rond om de plassen en polders te schilderen. Schilders van Kortenhoef: Reinier Bastert, Victor Bauffe, Bernard van Beek, Paul Gabriël, G. van Schagen, Anton Smeerdijk, Louis Stutterheim, Toon Verplak, Barend van Voorden, Cornelis Vreedenburgh, Piet van Wijngaerdt, Colnot, Filarski en vele anderen. Schrijver Nescio schreef vaak over het dorp en omgeving. In de jaren dertig ontstaat de Oranjebuurt, in 1958 Munniksveen en in de jaren zestig en zeventig de wijken Groenhoeven I, II, III en de Gaard.

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Kring In de Gloriosa. "De vereniging houdt zich bezig met het verzamelen van oude voorwerpen, prentbriefkaarten, foto's, dia's, krantenknipsels en archieven van de dorpen Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef. Op onze site vind je onder meer overzichten van nakomelingen van mensen die in een van onze dorpen zijn geboren. We hebben ook veel boeken te koop over onze dorpen en omgeving. Bezoek ook eens de Facebookpagina van de Historische Kring. Dagelijks worden er nieuwe foto's geplaatst met vaak leuke anekdotes. Inmiddels hebben zich al meer dan 1.100 mensen aangemeld. En kijk op onze Collectiebank naar meer dan 20.000 foto's en vele documenten. Als je een omschrijving wilt aanvullen of wijzigen dan zijn we daar erg blij mee. Gebruik daarvoor de knop 'Reageer op deze foto'.

Je kunt ons steunen door lid te worden (en uiteraard door lid te blijven, als je al lid bent). Het lidmaatschap bedraagt minimaal €15,- per jaar. Je ontvangt van ons dan vier keer per jaar de Periodiek (hier vind je een index van alle van 1984 t/m 2012 verschenen artikelen). Leden die buiten de regio wonen betalen €9,50 extra vanwege de portokosten. Het clubgebouw van de vereniging (adres: Kerklaan 89, Kortenhoef) is elke woensdag van 20.00-22.00 uur en elke laatste zaterdag van de maand van 13.00-16.00 uur te bezoeken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kortenhoef heeft 15 rijksmonumenten.

- Kortenhoef heeft 9 gemeentelijke monumenten.

- De RK St. Antonius van Paduakerk (Kerklaan 26) van architect Alfred Tepe dateert uit 1880. Het is een neogotische hallenkerk met toren, die voorzien is van overhoekse steunberen en vier nissen in ieder gevelvlak van de klokkenverdieping. De Bernulphusgilde-inventaris is grotendeels nog aanwezig. Pneumatisch orgel van M. Maarschalkerweerd uit 1897. - Parochie H. Antonius van Padua.

- Hervormde (PKN) Kerk (Kortenhoefsedijk 168) uit eind 15e eeuw. Eenbeukig schip en smaller koor zonder steunberen, vermoedelijk uit de zelfde tijd als de toren. Het schip is later grotendeels vernieuwd. Eenklaviers orgel, in 1871 gemaakt door H. Knipscheer voor de hervormde kerk te Veessen. Na een tijdelijk verblijf in de hervormde kerk te Andijk is het orgel in 1974 door Verschueren Orgelbouw gerestaureerd en op de huidige locatie geplaatst. Klokkenstoel met klok van Johannes Dop, 1641, diameter 120,5 cm. Mechanisch torenuurwerk van Eijsbouts uit 1923. De kerk biedt sinds 1981 ook onderdak aan de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef.

- De hervormde pastorie (Kortenhoefsedijk 163) dateert blijkens een stichtingssteen uit 1840. Dwarshuis onder mansardedak, waarin dakkapel met vleugelstukken. Vensters met luiken en deur met eenvoudig bovenlicht. Op de stoep twee gebeeldhouwde wapendragende leeuwtjes, van elders afkomstig.

- Schilderes Geesje Mesdag-van Calcar laat in 1904 aan de Kortenhoefse Plassen een atelier op palen bouwen: De Karekiet (Kortenhoefsedijk 137) (niet te verwarren met De Karekiet in het nabijgelegen Loosdrecht). Van 1929 tot eind jaren tachtig doet het pand dienst als jeugdherberg. Thans is het een particulier bewoond rijksmonument.

- De Voorste Molen of Molen Gabriël (Gabriëlweg 8) is gebouwd in 1635 en bemaalde, samen met de inmiddels verdwenen Middelste Molen en Achterste Molen, de polder Kortenhoef. In 1957 is de molen verkocht aan Stichting Molen Gabriël, die de molen uitwendig liet restaureren. Het gaande werk en het scheprad waren toen al verwijderd. De molen wordt bewoond en is niet te bezichtigen. De naam Gabriël is ontleend aan kunstschilder Paul Joseph Constantin Gabriël, die van deze molen diverse schilderijen heeft gemaakt. Oudere adresseringen van deze molen die wij zijn tegengekomen, zijn Zuwe 14 in hetzelfde dorp en Kleizuwe 14, 3633 AE Vreeland. De dorps- en gemeentegrens loopt (tegenwoordig) langs de Gabriëlweg. De molen ligt N daarvan.

- Het voormalige gemeentehuis van Kortenhoef (Kortenhoefsedijk 155) is gebouwd in 1910, in neo-Hollandse renaissancestijl, naar ontwerp van H. Hissink, met uitbreiding uit 1930. Het pand is beeldbepalend gesitueerd in de historische dorpskern, aan de noordwestzijde van de Kortenhoefsedijk.

- Fort Kijkuit ligt nog nét op grondgebied van Kortenhoef. De grens met Vreeland loopt langs de Gabriëlweg. Vanouds was het adres van het fort Zuwe 17, later Kleizuwe 17, tegenwoordig Gabriëlweg 6 (wellicht om de verwarring op te heffen dat de andere panden aan de weg Kleizuwe allemaal onder Vreeland vallen, en het fort tegenwoordig inderdaad eigenlijk aan de Gabriëlweg ligt). In 2015 is het fort gerestaureerd en herbestemd tot beheerkantoor en informatieruimte van Natuurmonumenten. Pagina over de militaire aspecten van Fort Kijkuit.

- Gevelstenen in Kortenhoef.

Terug naar boven

Evenementen

- Kunst aan de Dijk is een vrijwilligersorganisatie die door het jaar heen een reeks concerten, literaire en toneelavonden en tentoonstellingen te organiseren in het Oude Kerkje.

- Carnaval. - Dans- en carnavalsvereniging De Turftrappers is opgericht in 1979.

- Toneelvereniging DSO is al ruim 80 jaar een begrip in Kortenhoef en omstreken. Jaarlijks brengen ze twee nieuwe stukken op de planken, in april en in november. DSO is een levendige vereniging waar mensen van alle leeftijden zich thuis voelen. Je bent van harte welkom om eens een repetitie bij te wonen.

- Oranje Comité Kortenhoef / 's-Graveland organiseert o.a. Koningsdag en de op de zaterdag daaraan voorafgaande Koningsnacht.

- "De BandenMaat Driedorpenloop (1e zondag van juni) is het grootste sportevenement in de gemeente Wijdemeren. De Driedorpenloop kent vijf afstanden, te weten 1,5/4/7/12 km en de halve marathon, die geheel worden afgelegd over de openbare weg, waarvan grote delen ook op fietspaden. Het parcours wordt zoveel mogelijk vrijgehouden van het verkeer, maar omdat de organisatie kiest voor een langere route in plaats van enkele plaatselijke ronden, is het niet haalbaar om overal het verkeer van de route te weren. Door toezicht van 70 verkeersposten en medewerking van de politie en de weggebruikers ondervinden de lopers doorgaans nauwelijks hinder van het verkeer.

Na de start komen alle deelnemers nog eenmaal langs start/finish (na ruim twee kilometer) zodat de aanwezige supporters hun favorieten nog een keer aan zich voorbij zien komen voordat zij zich opmaken voor de volledige ronde, die voert over polderwegen en fietspaden. Het start- en finishterrein bevindt zich bij Sporthal De Fuik, Zuidsingel te Kortenhoef, waar je op het terras, onder het genot van een drankje, de lopers kunt aanmoedigen. De lokale speaker moedigt de deelnemers de laatste meters nog eens aan en voor de kids zijn er verschillende attracties opgesteld zodat ook zij zich prima kunnen vermaken.

Van begin tot eind proberen wij het zo aantrekkelijk mogelijk voor je te maken. Tijdens de loop staat er een team EHBO-ers paraat om je bij onverhoopte ongemakken bij te staan. Onderweg word je meerdere malen voorzien van sportdrank of water. Aan de finish wacht je wederom sportdrank, water of fruit en is er de mogelijkheid je te laten masseren door de aanwezige sportmasseurs. Na gedane arbeid is het goed rusten op ons terras, met uitzicht op het evenemententerrein. De Driedorpenloop heeft onder de lopers een erg goede naam opgebouwd. Vaak krijgt de organisatie van lopers te horen dat ze het een geweldig mooie omgeving vinden. De goede en ruime kleedaccommodatie met medische verzorging wordt zeer gewaardeerd evenals de originele herinnering die de deelnemer elk jaar weer ontvangt. Kortom een prettig evenement waar zowel lopers als toeschouwers veel plezier aan beleven." Voor een indruk van dit evenement zie de videoreportage Driedorpenloop 2019.

- Het NK Palingroken in Kortenhoef (op een zaterdag begin september) verwelkomt ieder jaar ruim 100 amateurs en professionals in de kunst van het palingroken, uit alle windstreken van Nederland. Het NK Palingroken was overigens de eerste gebruiker van een baanbrekend apparaat waarmee de wedstrijdpaling pijnloos door middel van een elektrische stroomstoot wordt gedood, dit in plaats van een langzaam sterven in een zoutbad. Inmiddels heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen waarmee deze nieuwe slachtmethode verplicht is gesteld. De Stichting Vechtplassen Palingrook Commissie (VPC) ziet hierin een bevestiging van haar rol als voortrekker in het beperken van onnodig dierenleed.

- In de winter kun je, gezien het waterrijke gebied, als het hard genoeg vriest, prima schaatsen in Kortenhoef en omgeving (YouTube filmpjes). - Kortenhoefse IJsclub Ons Genoegen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De zeer landelijke 9 km lange wandelroute Oppad / Kromme Rade leidt je door en langs alle 3 de plassengebieden van Natuurmonumenten in het dorpsgebied van dit dorp, namelijk het deel van de Kortenhoefse Plassen dat Achter de Kerk wordt genoemd (= Oppad), de Wijde Blik (= W van de weg Moleneind) en Het Hol (O van de weg Moleneind, N van het pad Kromme Rade). Aan de andere kant van de Kromme Rade ligt de Vuntus (in Loosdrecht), ook deels eigendom van Natuurmonumenten. Het Oppad is een oud kerkepad van de Emmaweg in 's-Graveland naar de Kortenhoefsedijk. Dit pad werd vroeger door de inwoners van 's-Graveland gebruikt om naar de kerk in Kortenhoef te gaan.

Je kunt de wandelroute beginnen bij de kruising Emmaweg-Oppad, bij de kruising 's-Gravelandsevaartweg-Kromme Rade of bij de kruising Kromme Rade-Moleneind. Alleen bij het laatste punt zijn een paar parkeerplaatsen. Voor de andere opstappunten moet elders geparkeerd worden of kom op de fiets of met het openbaar vervoer (bus). De wandelroute Oppad - Kromme Rade is bekend en populair bij planten- en libellenliefhebbers, en wordt ook aanbevolen aan biologiestudenten. Het is namelijk een van de weinige plekken waar je met een wandeling van slechts 9 kilometer, alle laagveenhabitats tegenkomt met algemene en zeldzame gemeenschappen van planten en dieren. Het Hol is ook een van de weinige plekken in Nederland waar de Groene Glazenmaker (een libel) voorkomt vanwege de aanwezigheid van grote velden krabbenscheer. - Fotoreportages m.b.t. Kortenhoefse Plassen, Wijde Blik, Oppad van fotograaf Martin Stevens.

- "Speeltuin De Eekhoorn draait volledig met vrijwilligers. Mensen die zich belangeloos inzetten voor de kinderen uit Kortenhoef en omgeving. We zijn erg blij met elke vorm van hulp en verzoeken je, mocht je wat tijd overhebben, om eens te mailen naar info@speeltuindeeekhoorn.nl. We zoeken op diverse vlakken nieuwe mensen, van toezichthouders tot bestuursleden."

- Nieuws van de winkeliers van Winkelcentrum De Meenthof.

- "Bij Kas & Co in Kortenhoef (Kromme Rade 5) vind je kassen waar Wietse Bakker samen met stagiaires en vrijwilligers biologische groente teelt. Die groenten lopen uiteen van andijvie, doperwten en koolrabi (die we zo vroeg mogelijk willen oogsten) tot tomaten, komkommers en meloenen (de echte warmteminnende vruchtgewassen). Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen een inkijkje geven in de productie van kasgroenten. Als er iemand in de kas aan het werk is, kun je altijd binnenlopen om eens een kijkje te nemen. Op een zaterdag half februari starten we jaarlijks het groene seizoen met de Zadendag. Hier kun je zaden komen ruilen (of krijgen als je niets te ruilen hebt), een kijkje nemen in de kas, kletsen met andere moestuinierders en een lekker drankje drinken. En op een zondag half mei is er jaarlijks de Stekjesdag. Kom ruilen, kennismaken, snuffelen en ontdekken. Al onze plantjes zijn op biologische wijze gekweekt en we hebben heel veel leuks om te ruilen (kopen kan ook). Groenteplanten, kruiden, kleinfruit, wilde planten, tuinplanten en zaden. Snuffel ook eens in onze groene boeken bibliotheek."

Het dorp en de voormalige gemeente Kortenhoef heeft een groot buitengebied met daarin 3 moerassige plassengebieden, alle beheerd door Natuurmonumenten:

- Tussen Vecht en Gooi, in de oostflank van het Groene Hart, ligt het land van Nescio en Gabriël, de 382 hectare grote Kortenhoefse Plassen. Turfstekers, rietsnijders en broodvissers hebben het sinds de middeleeuwen vormgegeven en er een karig bestaan gevonden. Later werd dit botanisch en ornithologisch kroonjuweel eigendom van Vereniging Natuurmonumenten. Sindsdien kan iedereen er per kano, roeiboot of op de schaats genieten van het steeds wisselende landschap. In de Kortenhoefse Plassen is de verveningsstructuur nog goed herkenbaar.

De plassen, moerassen en legakkers vormen een bijzonder natuurgebied. Het hoger gelegen Gooi zorgt ervoor dat in dit gebied voedselarm en schoon grondwater omhoog komt. Dit zogeheten kwelwater biedt een voedingsbodem voor bijzondere planten. Op het water drijven bijvoorbeeld waterplanten als waterlelie en gele plomp. Soms ontstaan spontaan eilandjes van krabbescheer en waterscheerling. Het gebied is ook rijk aan hooilandjes met planten als echte koekoeksbloem en dotterbloem.

- Natuurgebied 't Hol heeft een oppervlakte van 187 hectare en wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het ligt tussen Kortenhoef en Oud-Loosdrecht, op de grens tussen Noord-Holland en Utrecht. Dit laagveengebied is ooit afgegraven voor turf. Nu is het een moerasgebied waar verschillende stadia van verlanding zichtbaar zijn: van open water en trilveen tot rietland en bos. In 't Hol komt veel kwelwater aan de oppervlakte. Er groeien veel bijzondere planten zoals echte koekoeksbloem, grote boterbloem en dotterbloem. Maar ook vind je er bijvoorbeeld moeraskartelblad, verschillende soorten orchideeën en grote ratelaar. In het water is waterviolier, krabbenscheer, mattenbies en pijlkruid te vinden. - Proefschrift van Ivan Mettrop (2015) over de mogelijke voor- en nadelen van herinvoering van een fluctuerend waterpeil als maatregel om doelvegetaties te behouden in verschillende typen basenrijke trilvenen.

De provincie Noord-Holland heeft in 2019 3 percelen agrarische grond met een totale grootte van circa 36 hectare in het gebied 't Hol bij Kortenhoef aangekocht, in het kader van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. 't Hol is een belangrijk deelgebied binnen het programma Oostelijke Vechtplassen, waarbinnen de karakteristieke laagveenmoerassen nog aanwezig zijn. De natuurkwaliteit ging echter snel achteruit omdat er anno 2019 nog agrarische activiteiten plaatsvonden. Om de hier gewenste natuur te realiseren zijn agrarische activiteiten niet meer mogelijk. Daarom heeft de provincie deze percelen aangekocnt. (bron: Provincie Noord-Holland, 23-4-2019)

- Wijde Blik is een plassen- en moerasgebied. De Wijde Blik wordt door sommigen het Wijde Blik genoemd. Een voor de hand liggende verklaring van de naam gaat uit van een betekenis 'vergezicht'. Echter, verschillende namen met bleek of blijk worden eerder verklaard vanuit woorden als blikkeren of blinken, dus verwijzend naar het spiegelen van een wateroppervlak. (op de oude gemeenteplattegrond uit ca. 1870 (zie elders op deze pagina) wordt het gebied overigens wel het Wijdeblik genoemd, red.) Wijde Blik ligt NO van Loenen, O van Vreeland, ZW van de Kortenhoefse Plassen en wordt begrensd door de Provincialeweg N201 met daarlangs het Hilversums Kanaal in het N, de weg Moleneind in het O en de Lambertszkade in het Z. De Wijde Blik valt onder Kortenhoef en niet onder Loosdrecht, wat sommigen denken. Z van de weg Moleneind en daarmee ook Z van de Wijde Blik, begint de Horndijk, die onder (Oud-)Loosdrecht valt.

Wijde Blik en haar oeverlanden zijn grotendeels in bezit van Natuurmonumenten, die hier een gebied van 289 hectare beheert. Wijde Blik bestaat uit open water, weiland en moerasbos. Omdat er behalve veen ook jarenlang zand is gewonnen, is de plas de grootste en op de Spiegelpolder na de diepste van alle Vechtplassen. Hoewel daarmee veel waardevols aan natuur is verdwenen, heeft het voor de natuur ook voordelen gehad. Door zijn diepte zuigt de plas namelijk veel kwelwater uit de ondergrond aan. De goede kwaliteit daarvan komt de beheerders goed van pas. De plas vriest door de zware kwel ’s winters meestal niet dicht. Wintergasten als brilduiker, wilde eend en smient profiteren hiervan. In de brede rietkragen rond de plas broeden grote en kleine karekiet, fuut, meerkoet en rietzanger.

Natuurmonumenten wil de instroom van voedselrijk water uit de Vecht beperken en het aandeel kalkrijk, voedselarm kwelwater in het gebied vergroten. Zo blijven bijzondere planten als galigaan behouden. Het gebied is te overzien vanaf de provincialeweg naar Hilversum (N201), de weg Moleneind in Kortenhoef en de ZW daarvan lopende Lambertszkade, een 2 km lange veenkade met fietspad. De Wijde Blik heeft slechts één toegang, en wel vanaf het Hilversums kanaal. Aan de N201 en het Moleneind zijn een zeilschool en botenverhuurbedrijven gevestigd.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Kortenhoef, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Diverse fotoreportages van Kortenhoef van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kortenhoef (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Stichting Behoud Leefbaarheid Oud-Kortenhoef (BLOK).

- Onderwijs en kinderopvang: - Curtevenneschool. - Basisschool De Regenboog. - Sint Antoniusschool. - Kinderdagverblijf / Peuterspeelzaal / BSO Kindcentrum Klimboom.

- Jeugd: - Scouting Klaas Toxopeus.

- Muziek: - "Muziekvereniging Amicitia in Kortenhoef is een fanfareorkest; een typisch Nederlandse orkestvorm bestaande uit koperen blaasinstrumenten (bugels, hoorns, trompetten, tuba’s en trombones), saxofoons en slagwerk. Wij zijn een modern, dynamisch orkest en staan sinds 2009 onder leiding van dirigent Henrie Pastoor. Het repertoire is heel afwisselend, van klassiek tot modern; arrangementen van musicals, popsongs, filmmuziek en origineel voor fanfare gecomponeerde muziekwerken. Amicitia is een vereniging waar het gezellig is om met elkaar op een verantwoord niveau muziek te maken, met respect voor elkaar en voor elkaars prestaties. Wij zijn ervan overtuigd dat het onder professionele leiding samen muziek maken garant staat voor een waardevolle en ontspannende vrijetijdsbesteding."

- "De bezetting van The Laundry BigBand is: 5 trompetten, 4 trombones, 5 saxen, en een ritmesectie, bestaande uit bas, slagwerk en piano. Voor de vocale stukken is er een zangeres. Deze BigBand, die repeteert in Kortenhoef, verenigt de beste jazzminded amateurmuzikanten uit de Gooi en Vechtstreek. Door de krachtpatsers van de trompetsectie, de “backbone” van de trombones, de smeltende saxofonisten, de hechte ritmesectie en de fantastische zangeres Marie-Jose Tiemstra hoeft The Laundry Bigband geen enkel arrangement te schuwen. Bovendien telt The Laundry BigBand in elke sectie bedreven solisten en zijn de concerten door al deze kwaliteiten zeer gevarieerd."

- "Muziekvereniging BMOL 's-Graveland is opgericht in 1899 en bestaat uit onder meer harmonieorkest BMOL, slagwerkgroep World Percussion BMOL en vocalgroup BlueZ. BMOL is een bloeiende en gezellige vereniging met leden in alle leeftijdscategorieen (7 jaar en ouder). Bij BMOL is altijd plaats voor nieuwe leden, jong en ouder zijn van harte welkom. Niets is leuker en (ont)spannender dan samen muziek maken. Beginners kunnen ook bij BMOL terecht, want de vereniging verzorgt zowel interne als externe opleidingen. Elk onderdeel geeft regelmatig concerten, samen met andere onderdelen of afzonderlijk. BMOL geeft ook concerten binnen en buiten de regio. Je kunt ons ook uitnodigen voor een optreden tijdens een dorps- of bedrijfsfestiviteit, een muziekevenement, of bijvoorbeeld een optreden voor bewoners van tehuizen. De vereniging repeteert in muziekgebouw 't Akkoord in Kortenhoef.

En sinds begin 2018 is er ook jeugdband MadJet, een bijzondere naam voor een enthousiaste club jonge muzikanten. Het begon allemaal met kinderen van de Antoniusschool, die bij elkaar kwamen om samen muziek te gaan maken. Er werd naar nummers geluisterd, instrumenten bij elkaar gezocht, Youtube filmpjes bekeken en oefenen maar! De kinderen pakten het zo snel op dat er al snel gezocht moest worden naar meer muzikale begeleiding. Dit was zowel een kans voor BMOL als voor MadJet, BMOL was al op zoek naar een manier om een jeugdgroep op te zetten. Muziek oefenen is leuk, optreden is het echte werk. MadJet is een echte live band en het is zeker de bedoeling deze band verder gaat groeien en dat nog meer jeugd enthousiast aan de slag gaat met het maken van moderne muziek. Waar de naam MadJet vandaan komt? De naam bestaat uit de eerste letters van de oprichters: Marjolein, Marit Rianne, Merle, Alisha, Dion, Jochem en Tess. Wil je wel eens zingen met een echte microfoon, achter een drumstel zitten, op een keyboard spelen, speel je zelf al een instrument en wil je meespelen of weet je eigenlijk nog niet waar je goed in bent en wil je gewoon wat proberen? Kom dan gerust eens kijken of het iets voor je is. MadJet oefent 1 keer per 2 weken op zaterdagochtend van 10.30-12.00 uur in muziekgebouw 't Akkoord in Kortenhoef."

- Sport: - Gymnastiekvereniging ODIS.

- Volleybalvereniging ODIS.

- Sporthal De Fuik is een multifunctioneel centrum in Kortenhoef voor sport, recreatie en cultuur. Je kunt in De Fuik terecht voor uiteenlopende sporten zoals zaalvoetbal, handbal, badminton, hockey, judo, volleybal, korfbal en gymnastiek, maar ook voor tal van activiteiten zoals 4xG Rommelmarkt en (bedrijfs)toernooien. Verder worden vanuit De Fuik vele sportieve evenementen georganiseerd, zoals de Drie Dorpenloop, Avondvierdaagse, Beachvolleybal en Beachvoetbal, en diverse muziekuitvoeringen, carnavalsfeesten en de Sinterklaasintocht.

- Duurzaamheid: - "Iedere 1e woensdag van de maand zijn handige vrijwilligers in de weer met schroevendraaier en tang. In het gebouwtje achter de RK kerk, het Achterom, worden defecte koffiezetters, lampen, stofzuigers en andere huishoudelijke spullen gratis gerepareerd. Per middag worden gemiddeld zo’n vier defecte apparaten aangeboden waarvan 75% gerepareerd weer de deur uitgaat. Behalve dat Repair Café Kortenhoef kapotte spullen een nieuw leven inblaast, biedt het ook de mogelijkheid om samen met buurtgenoten een kopje koffie of thee te drinken en gezellig bij te praten. Een groot assortiment aan gereedschap wordt ingezet om de defecte spullen weer werkend te krijgen. Niet altijd even gemakkelijk, omdat sommige producten niet of heel moeilijk te demonteren zijn. Ook losse onderdelen zijn vaak niet of nauwelijks verkrijgbaar. Maar soms hebben ze zelfs ook daar een oplossing voor, want sommige onderdelen kunnen ze zelf maken met behulp van een 3D-printer. We beogen met het Repair Café de hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, te beperken. Evenals de CO2-uitstoot. Bovendien willen we laten zien dat repareren leuk is en vaak makkelijker dan je denkt. Kom het ook eens proberen!"

- Weer: - Weerstation De Arend.

- Genealogie: - Overzicht van de begravenen op de RK begraafplaats van Kortenhoef, met foto's van de grafzerken, - idem Kortenhoefsedijk.

Reactie toevoegen