Kortehemmen

Plaats
Dorp
Smallingerland
Fryslân

kortehemmen groeten uit 1953 [640x480].jpg

Kortehemmen Groeten uit 1953

Kortehemmen Groeten uit 1953

Kortehemmen

Terug naar boven

Status

Kortehemmen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Koartehimmen.

Terug naar boven

Ligging

Kortehemmen ligt direct Z van Drachten, grenst in het Z aan Beetsterzwaag en wordt doorsneden door de A7.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Kortehemmen 21 huizen met 127 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Kortehemmen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In het voormalig conferentieoord van de Woodbrookers in de bossen van Kortehemmen leren jongeren met gedragsproblemen tegenwoordig hoe ze met anderen kunnen omgaan.

- Dorpenvisie Boornbergum en Kortehemmen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De kerk van Kortehemmen is gebouwd omstreeks 1300. De fundamenten zijn gebouwd op keistenen. Hieruit zou af te leiden zijn dat hier een heidense offerplaats is geweest. In 2002 is het interieur gerestaureerd. De door de bonte knaagkever aangetaste trekbalken zijn gedeeltelijk vervangen. De ophanging van de preekstoel is hersteld. Op de zuidmuur is een Engelenkopje met tekst uit ca. 1620. Dit jaartal staat ook op de oostgevel en geeft een restauratie aan en de vervanging van het rieten dak. Binnen in de kerk is een tongewelf. Het doop- of koorhek met lessenaar is er nog, evenals de kansel uit de hervormingstijd (16e of 17e eeuw). Het is een kuipkansel, met houtsnijwerk in renaissancestijl. Een toren op de kerk ging de financiële draagkracht van de kerk destijds te boven. Op die plaats is een haan geplaatst. Waarschijnlijk treffen we om die reden een klokkenstoel aan, met een luidklok uit 1750. Deze luidklok is in 1944 gevorderd, maar is teruggekeerd. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Boornbergum - Kortehemmen, die in beide dorpen een kerk heeft. De kerkdiensten wisselen wekelijks tussen beide kerken.

- Naast de kerk met klokkenstoel heeft Kortehemmen nog 2 rijksmonumenten, namelijk de boerderijtjes aan de Boerestreek 8 en 28.

Terug naar boven

Natuur en recreartie

- In het kerkje worden regelmatig evenementen georganiseerd, zoals lezingen en muziek. - Evenementenagenda kerkje Kortehemmen (zie onderaan de pagina).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kortehemmen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kortehemmen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kortehemmen, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen