Kornwerderzand

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

kornwerderzand sluis [640x480].jpg

Kornwerderzand sluis

Kornwerderzand sluis

Kornwerderzand

Terug naar boven

Status

- Kornwerderzand is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Kornwerderzand heeft een eigen postcode (8752) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats.

- De buurtschap Kornwerderzand heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Koarnwerstersân.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kornwerderzand ligt rond het O gedeelte van de Afsluitdijk (de A7), ligt derhalve Z van de Waddenzee en N van het IJsselmeer, en ligt niet ver van het Friese vasteland, WZW van het dorp Cornwerd, NW van het dorp Makkum en ZW van het dorp Zurich.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kornwerderzand omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Eind 2016 is besloten dat de sluis bij Kornwerderzand wordt verbreed en verdiept.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kornwerderzand heeft 26 rijksmonumenten.

- Als je over de Afsluitdijk rijdt, zie je bij de Spuisluizen grote betonnen gevaartes liggen. Het zijn verdedigingswerken, gebouwd in de jaren dertig tijdens de aanleg van de Afsluitdijk: kazematten. In de eerste linie bij Kornwerderzand is in de meidagen van 1940 fel gevochten. De Duitse aanvallers werden tegengehouden. In deze linie ligt sinds 1985 het Kazemattenmuseum Kornwerderzand. Zeven kazematten ingericht in de stijl van de meidagen 1940. Hier zie je het dagelijks leven van de militairen tijdens de mobilisatie en de oorlog. Opengesteld zijn: o.a. de Commandokazemat, de Keukenkazemat en de Kanonkazemat. Ook is er aandacht voor o.a. de strijd in de Wonsstelling, het verzet, de wapens, de bevrijding, de marine en de noodlottige vlucht van de Lockheed Hudson, een Engelse jachtbommenwerper.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bij Kornwerderzand wordt het Afsluitdijk Wadden Center gerealiseerd. De bouw is in mei 2017 gestart. Het complex beoogt in voorjaar 2018 gereed te komen. Hier wordt straks het verhaal verteld van UNESCO Werelderfgoed De Waddenzee, de Vismigratierivier, de vernieuwde, toekomstbestendige Afsluitdijk en het IJsselmeer. Het Afsluitdijk Wadden Center beperkt zich niet tot een traditioneel gebouw met daarin een informatiecentrum. Het wordt een totaalbeleving met daarin onderdelen die Kornwerderzand en de Afsluitdijk tot een bezienswaardigheid maken. Zo wordt het Afsluitdijk Wadden Center het startpunt voor een bezoek aan het Kazemattenmuseum, de mogelijk verruimde schutsluizen, de te renoveren spuisluizen en de mogelijk te realiseren Vismigratierivier. In de aanloop naar Leeuwarden / Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 is dit bovendien een van de belangrijkste poorten naar Fryslân.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kornwerderzand (online te bestellen).

Reactie toevoegen