Kootwijk

Plaats
Dorp
Barneveld
Veluwe
Gelderland

Kootwijk

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Kootwijk.

Terug naar boven

Status

- Kootwijk is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Barneveld.

- Tot 1967 viel een klein NO deel van het dorp Kootwijk onder de gemeente Apeldoorn. Middels een grenscorrectie is dat gebied in 1967 overgegaan naar de gemeente Barneveld. Tegelijkertijd is een O deel van Kootwijk, dat tot dan onder de gemeente Barneveld viel, naar de gemeente Apeldoorn overgegaan. Het betrof de buurtschap en het ven Gerritsflesch en het tot dan Barneveldse / Kootwijkse deel van het dorpje Radio Kootwijk. Verder hebben er op hetzelfde momen nog grenscorrecties plaatsgevonden bij Garderen. Zie verder bij Statistische gegevens.

- Onder het dorp Kootwijk valt ook de buurtschap Boveneinde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De bij Status vermelde grenscorrectie van 1967 van de gemeente Apeldoorn naar de gemeente Barneveld betrof (inclusief de grenscorrectie rond Garderen) een gebied van 707 hectare met in 1967 186 inwoners. De grenscorrectie van de gemeente Barneveld naar de gemeente Apeldoorn ging eveneens om een gebied van 707 hectare, met in 1967 62 inwoners. Onder de links vindt u plattegronden die aangeven welke gebieden het precies betrof (© van de bewerkte plattegronden: Andreas Bartelink). Voor nadere toelichting omtrent het wat en waarom, zie: - Wetsontwerp grenscorrectie 1967 gem. Apeldoorn <> gem. Barneveld. - Memorie van Toelichting grenscorrectie 1967 gem. Apeldoorn <> gem. Barneveld. -
Verslag Commissie Binnenlandse Zaken m.b.t. grenscorrectie 1967 gem. Apeldoorn <> gem. Barneveld. - Reactie staatssecretaris op verslag Commissie Binnenlandse Zaken m.b.t.grenscorrectie 1967 gem. Apeldoorn <> gem. Barneveld. Waarna de Eerste Kamer vervolgens het wetsontwerp zonder verdere opmerkingen heeft goedgekeurd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kootwijk heeft 2 rijksmonumenten.

- Kootwijk  heeft 6 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Kootwijk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het 700 ha grote natuurreservaat Kootwijkerzand N van Kootwijk is het grootste stuifzandgebied van West-Europa en maakt deel uit van de 3600 ha grote
Boswachterij Kootwijk. Formeel valt het overigens onder het dorpsgebied van het N gelegen dorp Uddel. Je komt er o.a. bijzondere vlindersoorten tegen, waarover Quinten Bulte in een artikel in tekst en beeld vertelt. Je vindt daar ook een prachtige foto van de viervlekwielwebspin.

- In 2017 wordt NW van Kootwijk een ecoduct over de A1 aangelegd alsmede een faunatunnel onder de parallel lopende spoorlijn. Door deze nieuwe faunapassage, die de Veluwe N en Z van A1 en spoorlijn met elkaar verbindt, krijgen dieren een groter leefgebied en kunnen ze zich beter voortplanten en verspreiden. Dieren die hier in deze omgeving baat bij hebben zijn met name edelherten, wilde zwijnen, dassen, vleermuizen, boommarters, reptielen en vlinders.

- In 2016 is de wisent (Europese bison) in Boswachterij Kootwijk geïntroduceerd.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Kootwijk.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kootwijk.

Reactie toevoegen