Kootwijk

Plaats
Dorp
Barneveld
Veluwe
Gelderland

kootwijk_theater_op_t_zand.jpg

Theater op ´t Zand (op een zaterdag in juli) is een gratis toegankelijk cultureel festival op het Kootwijkerzand bij Kootwijk, met allerlei acts en artiesten, meespeeltheater, kijktheater, meeneurieconcertjes, dansworkshops en nog veel meer.

Theater op ´t Zand (op een zaterdag in juli) is een gratis toegankelijk cultureel festival op het Kootwijkerzand bij Kootwijk, met allerlei acts en artiesten, meespeeltheater, kijktheater, meeneurieconcertjes, dansworkshops en nog veel meer.

Kootwijk

Terug naar boven

Status

- Kootwijk is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Barneveld.

- Tot 1967 viel een klein NO deel van het dorp onder de gemeente Apeldoorn. Middels een grenscorrectie is dat gebied in 1967 overgegaan naar de gemeente Barneveld. Tegelijkertijd is een O deel van het dorpsgebied, dat tot dan onder de gemeente Barneveld viel, naar de gemeente Apeldoorn overgegaan. Het betrof de buurtschap en het ven Gerritsflesch en het tot dan Barneveldse / Kootwijkse deel van het dorpje Radio Kootwijk. Verder hebben er op hetzelfde momen nog grenscorrecties plaatsgevonden bij Garderen.

De grenscorrectie van 1967 van de gemeente Apeldoorn naar de gemeente Barneveld betrof (inclusief de grenscorrectie rond Garderen) een gebied van 707 hectare met in 1967 186 inwoners. De grenscorrectie van de gemeente Barneveld naar de gemeente Apeldoorn ging eveneens om een gebied van 707 hectare, met in 1967 62 inwoners. Onder de links vind je plattegronden die aangeven welke gebieden het precies betrof (© van de bewerkte plattegronden: Andreas Bartelink). Voor nadere toelichting omtrent het wat en waarom, zie: - Wetsontwerp grenscorrectie 1967 gem. Apeldoorn <> gem. Barneveld. - Memorie van Toelichting grenscorrectie 1967 gem. Apeldoorn <> gem. Barneveld. - Verslag Commissie Binnenlandse Zaken m.b.t. grenscorrectie 1967 gem. Apeldoorn <> gem. Barneveld. - Reactie staatssecretaris op verslag Commissie Binnenlandse Zaken m.b.t.grenscorrectie 1967 gem. Apeldoorn <> gem. Barneveld. Waarna de Eerste Kamer vervolgens het wetsontwerp zonder verdere opmerkingen heeft goedgekeurd.

- Onder het dorp Kootwijk valt ook de buurtschap Boveneinde.

Terug naar boven

Ligging

Kootwijk is een compact dorpje met O daarvan een bescheiden agrarisch buitengebied, en daaromheen een groot buitengebied met bossen en het Kootwijkerzand. Het dorpsgebied ligt NO van Kootwijkerbroek, O van Stroe, Z van Uddel en Garderen, W van Radio Kootwijk, en grenst in het N aan de A1.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Kootwijk 12 huizen met 66 inwoners in de gemeente Barneveld. In de Volkstelling van dat jaar wordt het dorpsdeel onder de gemeente Apeldoorn niet apart gespecificeerd. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 260 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kootwijk heeft 2 rijksmonumenten.

- Kootwijk  heeft 6 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Kootwijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Theater op ´t Zand (op een zaterdag in juli) is een gratis toegankelijk cultureel festival dat plaatsvindt op het Kootwijkerzand. Het wordt ook wel 'Het Oerol van de Veluwe' genoemd. Er wordt aldus de site van het evenement een "woest uitdagend programma" voor jong en ouder aangeboden. Theater op ’t Zand is een initiatief van Stichting Kootwijk Cultureel. Tot nu toe is het ook de enige activiteit van de stichting (die grotendeels uit Kootwijkers bestaat), maar ze hebben hun handen er dan ook meer dan vol aan. In 1999 vierde Staatsbosbeheer haar 100-jarig bestaan, onder andere met veel activiteiten op en rondom het Kootwijkerzand. De belangstelling was enorm en ’s avonds, al pratend en nagenietend, een moment waarop de beste ideeën naar voren komen, werd ook Theater op ’t Zand geboren. Dat wil zeggen, het leek toch jammer om maar eens in de 100 jaar iets leuks te organiseren op 'het zand'. Staatsbosbeheer is erg zuinig op het zand, maar omdat het maar 1x per jaar is en dan ook nog maar één dag, mogen ze er toch gebruik van maken. In de loop der jaren zijn er allerlei acts en artiesten geweest, meespeeltheater, kijktheater, meeneurieconcertjes, dansworkshops, teveel om op te noemen, neem maar eens een kijkje in de krantenrecensies, het foto-archief, het video-archief en de foto's van de editie 2016.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het 700 ha grote natuurreservaat Kootwijkerzand is het grootste stuifzandgebied van West-Europa en maakt deel uit van de 3600 ha grote Boswachterij Kootwijk. Je komt er o.a. bijzondere vlindersoorten tegen, waarover Quinten Bulte in een artikel in tekst en beeld vertelt. Je vindt daar ook een prachtige foto van de viervlekwielwebspin.

- In 2017 is de vernieuwde uitkijktoren op het Kootwijkerzand gereed gekomen. Hij heet De Zandloper en is 12 meter hoog.

- In 2016 is de wisent (Europese bison) in Boswachterij Kootwijk geïntroduceerd.

- Tussen Stroe en Kootwijk is in april 2017 een nieuw ecoduct over de A1 aangelegd. Gedurende 3 nachten (om het verkeer zo min mogelijk te hinderen), waarin de A1 ter plekke geheel afgesloten is geweest, zijn in totaal 104 betonnen liggers van elk 28 meter lang over de weg geplaatst. Samen vormen deze het dak van Ecoduct Kootwijkerzand. Samen met een aansluitende faunatunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn, die in mei 2017 is aangelegd, vormt het geheel een ecologische passage, die voor verdere 'ontsnippering' zorgt in het hart van de Veluwe. Eind 2017 beoogt het geheel helemaal klaar te zijn. Met name slangen, hagedissen, hazelwormen, edelherten, wilde zwijnen, dassen en boommarters kunnen de weg en het spoor dan veilig oversteken. (bron: MJPO, 25-4-2017)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Kootwijk Vooruit, opgericht in 1946, fungeert als dorpsraad en organiseert door het jaar heen ook allerlei activiteiten voor de inwoners zoals Nieuwjaarsreceptie, Paaseieren zoeken, Koningsdag, Burendag, Opschoondag en Sinterklaas.

- Lokale links: - Lokale links m.b.t. Kootwijk.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kootwijk.

Reactie toevoegen