Kollumerpomp

Plaats
Dorp
Kollumerland en Nieuwkruisland
Fryslân

Kollumerpomp

Terug naar boven

Status

- Kollumerpomp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

- In 2013 zijn nieuwe fraaie welkom-borden bij de entrees van het dorp geplaatst.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
Kollumerpomp wordt in de regio kortweg De Pomp genoemd.

Terug naar boven

Ligging

Kollumerpomp ligt NO van Kollum en grenst in het N aan het Lauwersmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Kollumerpomp 14 huizen met 75 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 180 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kollumerpomp heeft 2 rijksmonumenten.

- Westermolen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Pompster Ryd Rintocht (op een zaterdag in september) is een wandeltocht van naar keuze 12, 25 of 40 kilometer door de omgeving van Kollumerpomp.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Stichting Skalsumer Natuurbeheer beheert de landerijen van de familie Agema, Z van Kollumerpomp, rond de Brongersmaweg. De landerijen liggen naast de Gruyts, een natuurgebied van Staatsbosbeheer dat grenst aan een voormalige zeeslenk. Rond 1300 werd het gebied bedijkt. Via de oude slenk wordt sindsdien het water van de hogere landbouwgronden afgevoerd. Het werkgebied van Skalsumer Natuurbeheer omvat 70 hectare grasland, 9 hectare snijmaïs en 10 hectare tarwe. Het geheel maakt deel uit van een typisch open kleiweidegebied, met in potentie uitstekende omstandigheden voor weidevogels.

Stichting Skalsumer Natuurbeheer heeft in 2011 de Sulveren Skries gewonnen, voor haar voorbeeldfunctie in het weidevogelbeheer. Met excursies, lezingen, symposia en onderzoek brengt zij het weidevogelbeheer en biotoopherstel onder de aandacht. In 2009 heeft de stichting de nieuwe plas dras met eilandjes de Skalsumer Sompe gemaakt. De stichting zorgde daarmee voor een toename in de biodiversiteit in het gebied. De Sulveren Skries is een stimuleringsprijs van de provincie voor het beste werk op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer in Friesland. Voor nadere informatie over het werk van de stichting zie de site Skalsumer Natuurbeheer.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kollumerpomp.

Reacties

(1)

Dag Frank,

Toevallig kwam ik jouw website tegen. Leuk, fijn dat jij jouw hobby in werk hebt kunnen omzetten. Ik wens je veel succes en een voorspoedig 2014.

Groet,
Wiger Visser
Larixlaan 12
3971 RB Driebergen
[email protected]

Reactie toevoegen