Kolderveense Bovenboer

Plaats
Buurtschap
Meppel
Drenthe

Kolderveense Bovenboer

Terug naar boven

Status

- Kolderveense Bovenboer is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Meppel. T/m 1997 gemeente Nijeveen.

- De buurtschap Kolderveense Bovenboer valt onder het dorp Kolderveen, maar omdat dat dorp geen eigen postcode en plaatsnaam heeft in het postcodeboek liggen beide voor de postadressen 'in' Nijeveen.

- De buurtschap Kolderveense Bovenboer ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De Bovenboeren (= de Kolderveense en de Nijveense) werden ontwikkeld toen de percelen van de oorspronkelijke boerderijen te lang werden (om achterin nog lonend te kunnen werken). Er zijn vervolgens nieuw buurten (= boeren) ontwikkeld ten noorden van (= boven) Kolderveen en Nijeveen: de bovenboeren. Nog weer noordelijker ligt de Bramenweg. Deze heeft geen historische waarde, maar is aangelegd tijdens de ruilverkaveling in de jaren zestig van de vorige eeuw. Bramen is een oud woord voor landerijen die verder van de boerderij gelegen waren en die daarom met name als hooilanden werden gebruikt. Hier werd niet of nauwelijks gemest, zodat de gronden arm waren. Bramen verwijst hier dus naar verder weg gelegen. (© Dorpsverenging Nijeveen)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kolderveense Bovenboer ligt NW van het dorp Nijeveen en N van het dorp Kolderveen, rond de gelijknamige weg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kolderveense Bovenboer 50 huizen met 396 inwoners, en was daarmee qua aantal huizen even groot en qua aantal inwoners zelfs beduidend groter dan moederdorp Kolderveen. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd ca. 50 huizen, waar nu ca. 125 mensen in zullen wonen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Windmotor Kolderveense Bovenboer.

Reactie toevoegen