Kokkelert

Plaats
Buurtschap
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

Kokkelert

Terug naar boven

Status

- Kokkelert is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 1981 gemeente Roosteren. In 1982 over naar gemeente Susteren, in 2003 over naar gemeente Echt-Susteren.

- De buurtschap Kokkelert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Roosteren.

- De buurtschap ligt grotendeels binnen de bebouwde kom van het dorp Roosteren, maar ligt er zodanig van geïsoleerd, dat lijkt te rechtvaardigen, het nog altijd als een op zichzelf staande buurtschap op te vatten.

- De buurtschap Kokkelert heeft geen eigen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kokkelert ligt rond de wegen Kokkelertstraat, Ruitersdijk, Maaseikerweg (de N296; het gedeelte tussen de Ruitersbaan en rond het kruispunt met de Kokkelertstraat en Kempstraat) en Daalderweg. De buurtschap ligt N op het langgerekte eiland tussen het Julianakanaal en de rivier de Maas. De buurtschap ligt aan de O oever van de Maas, en W van het dorp Roosteren, Z van de stad Maaseik in België, NW van de dorpen Dieteren en Susteren en ZW van het dorp Echt, en grenst in het W aan België.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kokkelert omvat ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2018 is een dijkversterking uitgevoerd bij het dorp Roosteren. Het deel van de dijk bij buurtschap Kokkelert ligt dicht tegen de Maas en bebouwing aan. De dijk moest hier circa 40 centimeter worden opgehoogd en versterkt. Een dijkverbreding richting de Maas mag normaal gesproken niet, omdat dit leidt tot verhoging van de waterstanden. Door aan de noordelijke kant van de buurtschap de dijk binnenlands te verleggen, is ruimte voor de rivier gemaakt. Dat maakte het mogelijk om de dijk richting de Maas te verbreden. Op de plaatsen waar de dijkverbreding overgaat in de dijkverlegging is over een lengte van circa 50 meter een damwand aangebracht. De damwand is ingegraven in plaats van ingetrild, waardoor hinder door trillingen is voorkomen. De versterkte dijk is nu bestand tegen een Maasafvoer van 3.275 m3 per seconde. Deze afvoer komt statistisch gezien eens per 250 jaar voor, ofwel een norm van 1/250. Dat is de wettelijk vastgestelde norm voor bescherming tegen wateroverlast van de Maas in Limburg.

Reactie toevoegen