Koevering (Steenbergen)

Plaats
Buurtschap
Steenbergen
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Koevering (Steenbergen)

Terug naar boven

Status

- Koevering is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Steenbergen.

- De buurtschap Koevering valt, ook voor de postadressen, onder de stad Steenbergen.

- De buurtschap Koevering moet helaas plaatsnaamborden ontberen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld nabijgelegen buurtschappen zoals Notendaal en Kladde. Koeveringer Stan Kint heeft de gemeente Steenbergen om plaatsnaamborden verzocht, maar tot heden is de gemeente daar kennelijk niet voor te vinden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Coeveringe, 1295 coeveringhen, 1368 vander ouder koeveringhen.

Naamsverklaring
Moeilijk te duiden toponiem dat ook elders voorkomt, met name in de kustgebieden van Zeeland en Vlaanderen (1263 Coveringhe, op Noord-Beveland), en wel in verband wordt gebracht met turfvaart en waterhuishouding. In dit geval gaat het mogelijk om een vernoeming naar Koeveringe in Vlaanderen, te danken aan de Vlamingen die hier als eersten de turfwinning ter hand namen. De naam zou een afleiding met -inge kunnen zijn bij het Middelnederlandse covere, een woord dat is overgeleverd in een rekening uit Dordrecht van rond 1285: ‘van enen slote tote den covere’.

Helaas is de betekenis ervan niet duidelijk. Gedacht wordt aan een waterbouwkundige constructie, bijvoorbeeld een soort duiker op de plaats waar een turfvaart en een afwateringskanaal (die een ongelijk niveau konden hebben) elkaar kruisten. Etymologisch is dit cover ondoorzichtig, en dus ook Koevering. Een onzekere gissing zoekt verband met het Nieuwengelse culvert ‘duiker, heul’, dat volgens sommigen teruggaat op het Vroegmiddelnederlandse coulvaart*, waarvan het eerste deel zou samenhangen met het Oudfranse coulouere ‘kanaal, goot, riool’.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Koevering ligt 3 km W van Steenbergen, 2 km N van de buurtschap Kladde, rond de Koeveringsedijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Koevering 46 huizen met 261 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog 12 huizen en 1 boerderij met in totaal ca. 40 inwoners. Dat zijn er vroeger meer geweest. Alle huizen staan tegenwoordig aan de oostkant, de landkant van de dijk. Tot aan de watersnoodramp van 1953 stonden ook aan de westkant huizen, maar die zijn toen weggespoeld.

Terug naar boven

Geschiedenis

Koevering was ooit een dorpje, maar is waarschijnlijk zoals meer dorpen in de regio bij een overstroming ten onder gegaan.

- Oudere vermeldingen van Koevering en nadere historisch-geografische beschrijving door K. Leenders.

Reactie toevoegen