Koekangerveld

Plaats
Dorp
De Wolden
Drenthe

koekangerveld plaatsnaambord.jpg

Koekangerveld is een dorp met een eigen bebouwde kom, maar ligt voor de postadressen 'gemakshalve' 'in' buurdorp Koekange.

Koekangerveld is een dorp met een eigen bebouwde kom, maar ligt voor de postadressen 'gemakshalve' 'in' buurdorp Koekange.

Koekangerveld

Terug naar boven

Status

- Koekangerveld is een dorp* in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente de Wijk.

* Gezien de grootte of beter gezegd 'kleinte' van de plaats, zou je geneigd zijn het een buurtschap te noemen, maar de inwoners spreken zelf van een dorp, met dorpshuis, Dorpsvisie en dergelijke, dus conformeren wij ons daaraan.

- Het dorp Koekangerveld heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Koekange. Het dorp heeft wel officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een eigen bebouwde kom, met 30 km-zone.

Terug naar boven

Ligging

Koekangerveld ligt NO van De Wijk en Koekange, O van Ruinerwold, rond de Ruinerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Koekangerveld omvat ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Koekangerveld is ontstaan door heideontginningen. Het oostelijk deel van het veld is in 1939-1940 in het kader van de werkverschaffing in cultuur gebracht. Hierdoor ontstond nabij een schooltje aan de rand van het heidegebied de huidige nederzetting.

Drievoudige roofmoord
Het dorp is 'beroemd' door een drievoudige roofmoord die hier in 1909 heeft plaatsgevonden (en waarvan de dader(s) nooit is/zijn gevonden). Er zijn ansichtkaarten van uitgegeven en er zijn zelfs liedjes over gemaakt, die op markten en kermissen werden verkocht. - Nadere informatie over de moorden te Koekangerveld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Openbare basisschool De Veldkei heeft in 2005 haar deuren moeten sluiten omdat het aantal leerlingen onder de minimumnorm kwam. Het gebouw is verkocht, op deze plek zijn 3 appartementen gerealiseerd.

- In 2013 is de Dorpsvisie Koekangerveld verschenen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2013 is een gedenkteken geplaatst op de plek waar het boerderijtje heeft gestaan waar in 1909 de drievoudige moord is gepleegd (zie verder bij Geschiedenis).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2012 is het Struunpad Koekangerveld gerealiseerd. Hier kun je lekker struinen door een prachtig natuurgebied over onverharde paden. Het Struunpad is een initiatief van de Belangengroep van het dorp, die met behulp van uitsluitend vrijwilligers een stuk openbaar groen van de gemeente en een stuk ruilverkavelingsbos van Staatsbosbeheer heeft omgevormd tot een aantrekkelijk wandelgebied met een grote belevingswaarde. Langs het Struunpad zijn drie poelen uitgegraven, elk in een andere ondergrond, waardoor zich verschillende biotopen ontwikkelen, elk met een eigen vegetatie en fauna. Met de uitgegraven grond is een insectenwal en een uitkijkheuvel opgebouwd.

Ook een bijenhotel en twee ringslangbroedhopen maken deel uit van het pad. Talloze stinzenplanten, inheemse bomen en struiken zijn geplant en duizenden bloembollen gepoot. Langs het pad zijn ook culturele aspecten aangelegd. Zo is er bijvoorbeeld een analemmatische zonnewijzer en er zijn natuurlijke speelelementen voor de kinderen geplaatst. In 2013 is het dorp in de Kern met Pit-wedstrijd met het Struunpad winnaar geworden in Drenthe en landelijk heeft zij er de 3e prijs mee gewonnen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Koekangerveld.

- Dorpshuis: - In 2010 hebben de dorpelingen een nieuw Dorpshuis De Veldhoek gerealiseerd, dat voorheen in een deel van het schoolgebouw was gevestigd. In 2011 heeft het dorp hiermee de Kern met Pit-trofee gewonnen.

- Sport: - Klootschietvereniging KSV Koekange zou gezien hun vestigingsplaats eigenlijk KSV Koekangerveld moeten heten, maar gezien de postadres-plaatsnaam Koekange heeft men die naam kennelijk gehanteerd.

Reactie toevoegen