Koekange

Plaats
Dorp
De Wolden
Drenthe

Koekange

Terug naar boven

Status

- Koekange is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente De Wijk.

- Onder het dorp Koekange vallen ook de buurtschappen Hoge Linthorst, Oshaar (deels) en Struikberg en een klein deel van het dorp Broekhuizen. Voor de postadressen valt ook het dorp Koekangerveld onder Koekange.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1290 Kukange, 1291 Cokange, 1331 kopie Cokangen, ca. 1335 kopie in Congangen, 1395-1396 Cockayen, 1634 Kockange, 1851-1855 Koekange.

Naamsverklaring
Is niet het Oudfriese kunagong* 'weiland dat een koe in een zomer beweidt'. De tweede k en de klemtoon weerspreken dit. Het is een vernoeming naar het luilekkerland Cocagne, waarvoor zie ook Kockengen. Het gebruik van dergelijke verlokkende namen om verveners aan te trekken komt vaker voor. Zo gaf Erik de Rode Groenland zijn aantrekkelijke naam om IJslandse kolonisten te werven. Zie ook de vergelijkbre casussen Bonrepas, Kudelstaart, Schoonebeek en Schoonoord.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Koekange ligt N van de A28 en ligt verder ZW van de dorpen Koekangerveld en Ruinen, WZW van het dorp Echten en de stad Hoogeveen, NW van de dorpen Veeningen en Zuidwolde, NO van het dorp de Wijk, O van de stad Meppel en ZO van de dorpen Ruinerwold en Oosteinde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 wordt de nederzetting onderscheiden in het dorp Zuid-Koekange 41/243 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Noord-Koekange 48/263. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners (dit is inclusief de aantallen voor het dorp Koekangerveld, met ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

Monniken uit Ruinen zijn o.a. te Koekange betrokken geweest bij de ontginning van de venen in Zuidwest-Drenthe. In 1331 wordt de nederzetting, afgesplitst van Blijdenstein, een zelfstandig kerspel. Het collatierecht berustte bij het huis te Echten. In 1414 handelt de plaats reeds rechtszaken af te Meppel in plaats van te Diever. In 1835 ontstaat er een gereformeerde kring, in 1885 een protestants-christelijke school.

Door de aanleg van de spoorlijn Groningen-Meppel in 1870 wordt het dorp in tweeën gedeeld, wat nog altijd zijn sporen nalaat in de tegenstelling Koekange-Noord en Weerwille ten opzichte van Koekange-Zuid en Lage Linthorst. Na 1945 wordt nabij de kerk, waar een dorpskom is ontstaan, een nieuwbouwwijk (westzijde) gebouwd.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Vereniging De Wijk - Koekange. De inhoud van de jaargangen 1998-2011 van het periodiek van de vereniging: 't Olde Karspel is via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Ruilverkaveling Ruinerwold - Koekange is in 2004 afgerond. In het artikel Ruinerwold - Koekange, het landschap spreekt (tijdschrift Noorderbreedte, 1987) analyseert en beschrijft Gert Jan Baaijens ontstaan en ontwikkeling van het Ruinerwoldse en Koekangense landschap en haar inwoners / ontginners in de loop der eeuwen. Hij beschrijft tevens hoe de ruilverkaveling niet altijd even respectvol met het cultuurhistorische landschap is omgegaan, waardoor veel sporen van de ontwikkeling van dat karakteristieke landschap meedogenloos zijn 'omgeschoffeld' en ter plekke niet meer af te lezen zijn. De drie verschillende ontginningstypen (Drents, Sallands en Fries) in één landschap zijn volgens de auteur zelfs uniek voor ons land. Mede daarom had er volgens hem zorgvuldiger mee kunnen en moeten worden omgegaan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Koekange heeft 7 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Koekange (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuwssite Koekange. - Dorpskrant De Koegang verschijnt 1x per 14 dagen en wordt dan huis-aan-huis bezorgd. Via de link is hij ook online te lezen (ook oudere nummers en jaargangen).

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool De Rozebottel in Koekange neemt deel aan het BAS-project (Bouwen aan een Adaptieve School). In het kader van dit project scheppen wij voorwaarden voor een goed adaptief pedagogisch klimaat. Wij vinden het belangrijk om binnen ons onderwijs tegemoet te komen aan de drie basisbehoeften van kinderen, te weten: relatie, autonomie en competentie. Het is belangrijk kinderen duidelijkheid, veiligheid en orde te bieden. Voortdurend stellen wij ons de volgende vragen: Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijsproces te verbeteren? Hoe kan de school omgaan met verschillen in de groep? Op welke manier kan dit het beste worden georganiseerd? Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs?"

- Op de Prins Johan Frisoschool krijgen ruim 60 kinderen dagelijks les in 4 gecombineerde groepen. Ze maken gebruik van het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen en kinderen met een andere hulpvraag. Hun moderne methodes zijn up to date en worden aangepast aan het niveau van de kinderen. Het ICT-onderwijs, met veel gebruik van i-pads en computers, volgt de ontwikkeling van de kinderen op de voet. Zorg op maat is dan ook een van onze doelstellingen. De school heeft in februari 2017 met het label "sport en bewegen" het vignet voor de Gezonde School behaald. De school werkt systematisch aan het bevorderen van gezond gedrag.

- Kinderdagverblijf De Meidoorn, Peuterspeelzaal De Meidoorn en Buitenschoolse opvang (BSO) De Meidoorn zijn allemaal op dezelfde locatie in Koekange gevestigd, in een mooi fris nieuw gebouw uit 2013. De kinderen van alle geledingen spelen dan ook samen wanneer het kan. Binnen hebben ze regelmatig verrassende en leerzame thema's. Maar het liefst zijn ze buiten. Om de moestuin te ontdekken, te graven in de zandbak, te glijden en te schommelen. Of voor een heerlijke wandeling naar de geitjes, de supermarkt of de speeltuin midden in het dorp. Zo gaan ze elke dag op verkenning. Binnen de opvang, maar ook daarbuiten, bij andere opvanglocaties bijvoorbeeld of bij het dreumesuurtje in de Bibliotheek. Spelend en lerend de wereld in!

- Sport: - Op de schoolpleinen van Berghuizen, Ruinerwold en Koekange wordt begin jaren zestig fanatiek gevoetbald door de leerlingen van de gereformeerde lagere scholen. Onderlinge wedstrijden worden gespeeld tussen jongens uit Ruinerweide, Koekange en Koekangerveld. Ze ontmoeten elkaar ’s zondags bij de gereformeerde kerk van Berghuizen. Ze spreken dan af om de volgende zaterdag ’ergens in een weiland’ een onderlinge wedstrijd te organiseren. Gaandeweg wordt het steeds serieuzer. Ds. Vreugdenhil, predikant van deze kerk van 1947 tot 1969, en ook zijn hervormde collega Teding van Berkhout van Koekange, stimuleren deze activiteit. In augustus 1963 verschijnt een oproep in het ‘Kerkblaadje’ van de gereformeerde kerk en blijkt er animo te zijn om een vereniging op te richten. Op 16 december 1963 wordt dan ook, uitgaande van de gereformeerde kerk van Berghuizen, Voetbalvereniging Vitesse officieel opgericht. Een zaterdagvoetbalclub. Het jaartal ’63 wordt er pas later aan toegevoegd.

De KNVB geeft echter geen toestemming onder deze naam te spelen. De eerste seizoenen worden gespeeld onder de naam Sportclub Ruinerwold (SCR). Pas vanaf seizoen 1967-1968 mag de naam Vitesse’63 worden gevoerd. De thuiswedstrijden worden aanvankelijk gespeeld op het sportterrein van Ruinerwold in de buurtschap Dijkhuizen (= de huidige hoofdstraat van het dorp Ruinerwold). De samenwerking met de al veel langer bestaande Voetbalvereniging Ruinerwold (VVR, een zondagclub) is goed. De nieuwe club floreert. Al in 1967-1968 wordt het 1e elftal kampioen van de 3e klasse A, afdeling Zwolle. De ruimte in Ruinerwold wordt gaandeweg te klein; te weinig velden. De oplossing is dat de junioren in Koekange hun thuiswedstrijden gaan spelen. Het 1e elftal van Vitesse’63 gaat zijn thuiswedstrijden daar pas na 1978 spelen. In de loop van de jaren tachtig wordt Koekange de thuisbasis voor alle elftallen. (bron: artikel van Wim Slomp in kwartaalblad ‘Ons Ruinerwold’ d.d. oktober 2016, uitg. Stichting Historie Ruinerwold) - Facebookpagina Vitesse'63 Dames.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Koekange, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen