Koekange

Plaats
Dorp
De Wolden
Drenthe

Koekange

Terug naar boven

Status

- Koekange is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente De Wijk.

- Onder het dorp Koekange vallen ook de buurtschappen Hoge Linthorst, Oshaar (deels) en Struikberg en een klein deel van de buurtschap Broekhuizen. Voor de postadressen valt ook het dorp Koekangerveld onder Koekange.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Koekange ligt N van de A28 en ligt verder ZW van de dorpen Koekangerveld en Ruinen, WZW van het dorp Echten en de stad Hoogeveen, NW van de dorpen Veeningen en Zuidwolde, NO van het dorp de Wijk, O van de stad Meppel en ZO van de dorpen Ruinerwold en Oosteinde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 wordt de nederzetting onderscheiden in het dorp Zuid-Koekange 41/243 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Noord-Koekange 48/263. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners (dit is inclusief de aantallen voor het dorp Koekangerveld, met ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Vereniging De Wijk - Koekange.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Ruilverkaveling Ruinerwold - Koekange is in 2004 afgerond. In het artikel Ruinerwold - Koekange, het landschap spreekt (tijdschrift Noorderbreedte, 1987) analyseert en beschrijft Gert Jan Baaijens ontstaan en ontwikkeling van het Ruinerwoldse en Koekangense landschap en haar inwoners / ontginners in de loop der eeuwen. Hij beschrijft tevens hoe de ruilverkaveling niet altijd even respectvol met het cultuurhistorische landschap is omgegaan, waardoor veel sporen van de ontwikkeling van dat karakteristieke landschap meedogenloos zijn 'omgeschoffeld' en ter plekke niet meer af te lezen zijn. De drie verschillende ontginningstypen (Drents, Sallands en Fries) in één landschap zijn volgens de auteur zelfs uniek voor ons land. Mede daarom had er volgens hem zorgvuldiger mee kunnen en moeten worden omgegaan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Koekange heeft 7 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Koekange (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuwssite Koekange.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Koekange.

Reactie toevoegen