Koekange

Plaats
Dorp
De Wolden
Drenthe

Koekange

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Koekange.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Koekange.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Koekange (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Koekange is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente De Wijk.

- Onder het dorp Koekange vallen ook de buurtschappen Hoge Linthorst, Oshaar (deels) en Struikberg en een klein deel van de buurtschap Broekhuizen. Voor de postadressen valt ook het dorp Koekangerveld onder Koekange.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Koekange, kun je terecht bij Historische Vereniging De Wijk - Koekange.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Ruilverkaveling Ruinerwold - Koekange is in 2004 afgerond. In het artikel Ruinerwold - Koekange, het landschap spreekt (tijdschrift Noorderbreedte, 1987) analyseert en beschrijft Gert Jan Baaijens ontstaan en ontwikkeling van het Ruinerwoldse en Koekangense landschap en haar inwoners / ontginners in de loop der eeuwen. Hij beschrijft tevens hoe de ruilverkaveling niet altijd even respectvol met het cultuurhistorische landschap is omgegaan, waardoor veel sporen van de ontwikkeling van dat karakteristieke landschap meedogenloos zijn 'omgeschoffeld' en ter plekke niet meer af te lezen zijn. De drie verschillende ontginningstypen (Drents, Sallands en Fries) in één landschap zijn volgens de auteur zelfs uniek voor ons land. Mede daarom had er volgens hem zorgvuldiger mee kunnen en moeten worden omgegaan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Koekange heeft 7 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Links

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Koekange.

Reactie toevoegen