Koarnjum

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

koarnjum_plaatsnaambord_nieuw.jpg

In 2009 zijn de plaatsnamen in de gemeente Leeuwarden officieel Friestalig geworden. Zo heet Cornjum nu Koarnjum. Als service naar de Hollanders die daar nog aan moeten wennen, staat de Nederlandse variant er op de plaatsnaamborden nog wel onder.

In 2009 zijn de plaatsnamen in de gemeente Leeuwarden officieel Friestalig geworden. Zo heet Cornjum nu Koarnjum. Als service naar de Hollanders die daar nog aan moeten wennen, staat de Nederlandse variant er op de plaatsnaamborden nog wel onder.

koarnjum_plaatsnaambord_oud.jpg

Voorheen stond in de gem. Leeuwarderadeel alleen de Nederlandstalige variant op de plaatsnaamborden, in dit geval Cornjum.

Voorheen stond in de gem. Leeuwarderadeel alleen de Nederlandstalige variant op de plaatsnaamborden, in dit geval Cornjum.

Cornjum-Martena-state-MSD-20050421-6104.jpg

Koarnjum, Leeuwarderadeel, Martenastate, het huis met op de voorgrond gele bosanemoon

Koarnjum, Leeuwarderadeel, Martenastate, het huis met op de voorgrond gele bosanemoon

Cornjum-Martena-state-MSD-20060512-53553.jpg

Koarnjum, Leeuwarderadeel, Martenastate

Koarnjum, Leeuwarderadeel, Martenastate

Cornjum.JPG

Het voormalige koetshuis op Landgoed Martenastate.

Het voormalige koetshuis op Landgoed Martenastate.

Koarnjum

Terug naar boven

Status

- Koarnjum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 2017 gemeente Leeuwarderadeel.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Cornjum. De plaatsnaam is sinds 2009 officieel Friestalig. Op het plaatsnaambord staat de Friestalige variant bovenaan en de Nederlandstalige eronder. Voorheen stond er alleen de Nederlandstalige naam.

Oudere vermeldingen
1427 Coernum, 1473 Korniem, 1483 Kornijem, 1484 Korningum, 1536 Cornium.

Naamsverklaring
Ontstaan uit Korninga-heem*, dat mogelijk teruggaat op Korringa-heem* 'woonplaats van de lieden van de persoon Curra'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Koarnjum ligt N van Leeuwarden, ZO van Stiens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Koarnjum 47 huizen met 303 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Koarnjum heeft 11 rijksmonumenten, die in de praktijk allemaal op 2 objecten betrekking hebben, namelijk de Hervormde kerk en Martenastate.

- De Hervormde kerk is in 1878 gebouwd op de fundamenten van de vorige kerk.

- De windmotor op Skeltedyk 3 (bij garage Ketellapper) is niet meer in functie en staat er dus alleen 'voor de sier'.

- Landgoed Martenastate met de bijbehorende tuinen is in 2012 t/m 2014 gerenoveerd.

- Gevelstenen in Koarnjum.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Koarnjum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Koarnjum en buurdorp Jelsum.

- Nieuws: - De maandelijkse doarpskrante fan Koarnjum en Jelsum De Flapút is via de link ook online te lezen.

- Onderwijs: - M.i.v. schooljaar 2015-2016 zijn basisschool De Homeie (Britsum), Oan't Skipperspypke (Koarnjum) en De Foarikker (Britsum) gefuseerd tot één samenwerkingsschool, die in 2016 haar nieuwe naam krijgt. Doel van de fusie is om een toekomstbestendige school te behouden voor de 3 dorpen, kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven bieden en voor de kinderen meer te kunnen bieden m.b.t. samenwerken, vriendschappen en van elkaar kunnen en willen leren.

- Zorg: - Zorgdierenpension Op Famke's Pleats.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Koarnjum en - idem Martena.

Reactie toevoegen