Klooster-Lidlum

Plaats
Buurtschap
Franekeradeel
Fryslân

Klooster-Lidlum

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Klooster-Lidlum.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Klooster-Lidlum.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Klooster-Lidlum.

Terug naar boven

Status

- Klooster-Lidlum (Fries: Kleaster-Lidlum) is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Franekeradeel. T/m 1983 gemeente Barradeel.

- De buurtschap Klooster-Lidlum valt onder het dorp Oosterbierum, maar heeft een eigen postcode (8853) en plaatsnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke basisadministratie BAG en is daarmee een formele woonplaats.

- Klooster-Lidlum heeft witte plaatsnaamborden en ligt dus buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Ligging

Klooster-Lidlum ligt direct ZO van Oosterbierum, rond de Mûntsewei. Verder vallen de panden Lidlumerwei 20-21-22 en Konkelswei 1-2 ook nog onder de buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Klooster-Lidlum 9 huizen met 78 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Klooster-Lidlum ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Alleen de plaatsnaam herinnert nog aan het klooster Lidlum dat hier vroeger is geweest. De nederzetting was ouder dan Oosterbierum, want het klooster wordt omstreeks 1182 gesticht. Over de bouw van klooster en kerk is meer dan 100 jaar gedaan. Volgens de oude kronieken lag het aanvankelijk bij Koehool of aan de Kapellewei, maar ca. 100 jaar na de stichting is het meer landinwaarts verplaatst, naar waar nu de boerderij van Jelle Zijlstra ongeveer staat. Er is een tijd geweest dat er maar liefst 600 broeders op het klooster woonden en werkten. En ook het grondbezit was aanzienlijk. Door schenkingen behoorde uiteindelijk 1182 pondemaat land tot het klooster. In 1572 is het klooster door de Geuzen geplunderd en korte tijd later dienden de gebouwen als kazerne voor de troepen van Caspar de Robles. Rond 1580 is het klooster - zoals alle kloosters destijds in Fryslân - met de grond gelijk gemaakt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2011-2016.

Reactie toevoegen