Klein Groningen

Plaats
Buurtschap
Opsterland
Fryslân

Klein Groningen

Terug naar boven

Status

- Klein Groningen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Opsterland.

- De buurtschap Klein Groningen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wijnjewoude.

- De buurtschap Klein Groningen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Klein Groningen ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Opper Haudmare (het gedeelte van deze weg tussen de huisnummers 16 en 38), Opperbuorren (het gedeelte van deze weg rond het kruispunt met de weg Opper Haudmare), Compagnonsfeart (het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de wegen Tolleane en Klein Groningen), Tjalling Harkeswei (het gedeelte van deze weg rond het kruispunt met de Moskouwei), Moskouwei (het gedeelte van deze weg rond het kruispunt met de Tjalling Harkeswei) en Tolleane (het gedeelte van deze weg rond het kruispunt met de weg Compagnonsfeart). De buurtschap ligt rond de Opsterlandse Compagnonsvaart, maar voornamelijk N daarvan, en ligt Z van het dorp Wijnjewoude, NW van het dorp Donkerbroek, WNW van het dorp Haule, WZW van het dorp Waskemeer, ZW van het dorp Bakkeveen, ZZO van het dorp Ureterp, OZO van het dorp Beetsterzwaag en NNO van het dorp Hoornsterzwaag.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Klein Groningen omvat ca. 50 huizen, een enkel woonschip en ca. 10 bedrijfsgebouwen, met ca. 125 inwoners.

Reactie toevoegen